මා නාරී | Ma Naari by Kumuditha Gayath ft. Yuki Navaratne

ලෝකයට රහසෙන් මුමුණා කියන්
කන් පෙත්ත මත දෙතොලෙ උණුහුම තියන්
ශෘංගාරි ඇස් අඩවන් කරන්
මා මනස මන්මත් කලා
ඈ ලස්සනයි

මා නාරී

රන් තාරුකාවලට පිටු දී ඉඳන්
ඇහුනාද ගතු කියනවා සුර ලියන්
ඔය දෙතොලෙ උණුහුමට හැංගී හොරෙන්
ප්‍රේමකළා සොඳුර හිරු සඳු උනත්
ප්‍රේමකළා සොඳුර හිරු සඳු උනත්

හීන ආකහේ කොහේ හරි නැවතිලා
ඇස් මානයට ඔබේ කෙදිනහරි ළං වෙලා
මුමුණාවි ඔබ සවනට කොඳුරලා
සොඳුර අපි ආදරෙන්

මා නාරී

yuki nawarathna,yuki nawarsathne new song,yuki beatz new song,yuki navaratne,yuki nawarathne,ravi jay rap song,love sinhala songs,2021 sinhala songs,ravi jay songs,yuki beatz,a ryan songs,nishini hatharasingha,ravi jay new song,sinhala new songs,yukibeatz,nishini hatharasingha tiktok,sinhala new song 2023,nishini hatharasingha drama,sinhala music,sinhala short drama,sinhala top 10,best of sinhala songs collection,ma soya,yuki new,jay productions