නොපෙනෙන සේ | Nopenena Se by Shashika Nisansala

නොපෙනෙන සේ රැඳී
එක මොහොතක් හරි
ඔබ දැකගන්න ලැබුණොත් යළි

නෙතු කඳුලින් පෙඟී
ඇති හිස්තැන් මැකී
ජීවත්වෙන්න මට ඒ ඇතී
අන්සතු ඔබ තරම්
ලෙංගතු හදවතක්
අමතක වෙන්නෙ නෑ කිසිම දා
මට ඔබ නැති හෙටක්
නොගෙවෙන කල්පයක්
එය මට වැඩිය ඔබ දන්නවා

වාව ගන්නා වාරු හොයනා
ගිලන් හදවතකට
ආස කරනා ප්‍රේමෙ පෙරදා
දුන්නෙ යලි ගන්නද

දෛවෙ ලියලා තිබෙන හින්දා
ඔබව වෙන කෙනෙකුට
නිහඬවීලා නැවත හැරිලා
යන්නෙ මං කොහොමද

සඳ ඇබින්දී | Sanda Abindi by Amila Perera

ආදරෙන් හද පොගවනා
නමක් නැති බැදීමකි ඔයා
නිමක් නොදැනම ලංවුනා
සඳ ඇබින්දී ඔයා….

හාදුවක උණුහුමක් හින්දා
සියොලගම මුසපත් වුනා
තුරුලටම ලංවී ඔයා
ආදරෙන් හද සැනහුවා…
නමක් නැති බැදීමකි ඔයා
නිමක් නොදැනම ලංවුනා
සඳ ඇබින්දී ඔයා….

ආදරී හද තුලම සරනා
ප්‍රේමයේ මිහිරාව ගේනා…
ඉසියුම් මන්දහාසිනී ඔයා…
ආදරෙන් හිත පුරවනා…
නමක් නැති බැදීමකි ඔයා
නිමක් නොදැනම ලංවුනා
සඳ ඇබින්දී ඔයා…