එකම ගෑනි | Ekama Gaani by Costa ft. KK [2022]

අද නම් මාරම දවසක්
හොඳට පායන හවසක්
සූස්ථිය ගහගෙන කැටේ මං නැගලා යන්නේ මං car
එකේ ගමනක්
හම්බෙන්න ලස්සන අඟනක්
ගැළපුණත් නැතත් හඳහන්
අම්මේ මං ආසයි මේ කෙල්ලට
හම කලු සුදු කලවන්
තනි කලු මට අරහන්
තනි සුදුත් මට අරහන්
ලෙඩ හැදුණොත් නම් සමහන්
අනේ උඹේ මචං සමයන්
කබ්බ බන් යන්නේ බන් වක්කරලා ගැහුවොත්
කලු සුදු දෙක කලවන්
මුද්ද මං දාන්නේ උඹේ ඇඟිල්ලට බෙල්ලේ මං මාල දැන් තවරන්

අද නම් මාරම දවසක්
නැගිට්ට උදේම ගමනක්
එතුව සැරට පන්දමක්
බලන්ඩ යනවා අඟනක්
පිම්බල වන්ඩීයේ ගමට
යනවා ඇයව කැන්දාන
කිරිල්ලී මගම එනවා
හඳහන් නැතුව එනවා
KK තමා මගේ නම
පට්ට කළුයි මගේ හම
සල්ලි ඇත්තේ මගේ ළඟ
ගලවනවා ඒත් දත
ගලවනවා ඒත් දත කූඩූ කරන් මම ඇය
කූඩූ කරන් මම ඇය කරනවා මම සැර

උඹ කරාට සැර මම නම් කරන් නෑ සැර
දාලා මං හොඳට වැර පස්සෙන් තමයි බර
ඒ වුණාට බාන් බොල මේ වැඩේ මාර කැත
Call කරලා තියෙන්නේ මචං මන් එකම ගෑනී ගැන
ඇයි බං අපිට මෙහෙම වෙන්නේ
KK බං ඇයි මට ගෑනූ ඕනේ
මේ ගෑනී තියාගෙන අපි
සහයෝගෙන් අපි බං ගේම දෙන්නේ
මොකටද බං කෙල්ලො දෙකක්
තියාගමු අපි එකක්
හදමු අපි බං බබ්බු ගොඩක්
ගොඩ දාමු අපි රටක්

ගොඩ දාමු මචං රටක්
දෙමු තාරුණ්‍යට හෙටක්
සෙට්වෙල තුන් දෙනා වක්කරන් නැටුම් තෙල්
ගහමුද ඕමි අතක්
හාමිනේ කැමතිනම් දැන් කියන්නද මං රැපක්
Scene එක ගමම දැනගත්තොත් උන් ගනී හොඳ සැපක්
මිහිරිම කට හඬක් හොඳ උඩරට කන්දක්
හඳහන් ගැළපුණත් නැතත් මේක නන් පට්ටම වැඩක්
කොස්තා KK Set වුණොත් පිස්සුම හැදෙන සඳක්
එකම ගෑනී set කරගෙන hit කරමු අපි වැලක්

Share කරමු මේ මගුල මොකද කියන්නේ කොස්තා
යන විදියට කඩේන් නවත්තලා ගන්න වෙන්නේ මචං astra
ආසයි ඒ ලැම ගස්සන දිගැස් තියන ගමේ කෙල්ලට
රොන් ටික බොන්න බලන් ඉන්න මැස්සෝ වගේද මේ කැස්ස
Ill take you from සාලේ to කාමරේ
මහන්සි උනාම හාමිනේ
Tag team එක mad scene එක මොනා වුණත් මම ආදරෙයි
හදමු නේ අපි බබ්බු ගොඩක් ගමු නේද සුර සැපක්
මචං අද මාරම දවසක්

අද නම් මාරම දවසක්
හොඳට පායන හවසක්
සූස්ථිය ගහගෙන කැටේ මං නැගලා යන්නේ මං car
එකේ ගමනක්
හම්බෙන්න ලස්සන අඟනක්
ගැළපුණත් නැතත් හඳහන්
අම්මේ මං ආසයි මේ කෙල්ලට
හම කලු සුදු කලවන්
තනි කලු මට අරහන්
තනි සුදුත් මට අරහන්
ලෙඩ හැදුණොත් නම් සමහන්
අනේ උඹේ මචං සමයන්
කබ්බ බන් යන්නේ බන් වක්කරලා ගැහුවොත්
කලු සුදු දෙක කලවන්
මුද්ද මං දාන්නේ උඹේ ඇඟිල්ලට බෙල්ලේ මං මාල දැන් තවරන්

Written by Costa & KK

Ice by Costa ft. DKM [2022]

Ice ගැහුවා වගේ නුඹේ ආලේ
දවස් දෙක තුන නිදි නැතිව ගෙවෙයි කාලේ
රිදවගන්න බෑ හිත ආයේ
මුලින් ආස වුණත් මම ගියේ හොර පාරේ
Ice ගැහුවා වගේ නුඹේ ආලේ
දවස් දෙක තුන නිදි නැතිව ගෙවෙයි කාලේ
රිදවගන්න බෑ හිත ආයේ
මුලින් ආස වුණත් මම ගියේ හොර පාරේ
Ice ගැහුවා වගේ නුඹේ ආලේ
දවස් දෙක තුන නිදි නැතිව ගෙවෙයි කාලේ
රිදවගන්න බෑ හිත ආයේ
මුලින් ආස වුණත් මම ගියේ හොර පාරේ

හිත වාවගන්න බෑ
යන්නෙ ම ඇදී ඇදී නුඹේ රුව මතක් වී eyy
කාමෙට තැන දී
අමතක වුනා මගේ කාලෙට දැන් එය ඉඩ මදි
පිණි බින්ඳුවක් සේ වැටී
දියවෙයි සෙනෙහස නැති
Ice ගැහුවා වගේ නුඹේ ආලෙට
මම වශී වී ඉන්නෙ නුඹේ රාගෙට
ගෙදර යන්න හිත නෑ මගේ ළග
හිත හොරකම් කර දැම්මා නුඹ සේප්පුවකට
හොර පාරට හිත හැදුනත්
දුක තියනවා පතුලේ හැමදාමත් eyy
දාලා යන්න හිත දෙන්නේ නෑ
ඒත් නුඹ ළග හැමදාම මට ඉන්න බෑ
ඉන්න බෑ
හිත ඉඩදෙන් නෑ

Ice ගැහුවා වගේ නුඹේ ආලේ
දවස් දෙක තුන නිදි නැතිව ගෙවෙයි කාලේ
රිදවගන්න බෑ හිත ආයේ
මුලින් ආස වුණත් මම ගියේ හොර පාරේ
Ice ගැහුවා වගේ නුඹේ ආලේ
දවස් දෙක තුන නිදි නැතිව ගෙවෙයි කාලේ
රිදවගන්න බෑ හිත ආයේ
මුලින් ආස වුණත් මම ගියේ හොර පාරේ

මගේ තනිකම මට තනියම විඳගන්නට බෑ
නුඹේ රුව වීදුරු කටු මත නැලවෙයි දැන් රෑ
අදුරට හුරු මම එළියක් සොයමින් රෑ
අද අන්තිම පාරට නුඹේ අත අල්ලයි රෑ
දැන දැන වරදින බව දනිමින්
රිදුම් කන්නේ හිත ඇන්න වගේ තුඩකින්
ආස වුණත් හිත මොලේ කිව්වේ තුක් නොදකින්
ඉන්ඩ බෑනේ හිත
පන්නන් යන්නේ සැප සොයමින්
පන්නන් යන්නේ සැප සොයමින්
පන්නන් පන්නන් යන්නේ සිත සැප සොයමින්
Ice වගේ මේවා ඇබ්බැහි වෙන සුළුයි
කෙල්ලේ මම නුඹ දැන් අත්හැරිය යුතුයි

Ice ගැහුවා වගේ නුඹේ ආලේ
දවස් දෙක තුන නිදි නැතිව ගෙවෙයි කාලේ
රිදවගන්න බෑ හිත ආයේ
මුලින් ආස වුණත් මම ගියේ හොර පාරේ
Ice ගැහුවා වගේ නුඹේ ආලේ
දවස් දෙක තුන නිදි නැතිව ගෙවෙයි කාලේ
රිදවගන්න බෑ හිත ආයේ
මුලින් ආස වුණත් මම ගියේ හොර පාරේ

Insomnia by Costa [2022]

නිදි යහනේ මට නින්ද නම් නැතේ
මගේ කුටියේ කවුළුව රෑ වර්නවත් වුණේ
තරු රෑනෙන් ආකසේම හිඉනයක් වගේ
අපි නින්ද නැති ළමය් insomnia රෑට ගවසුනේ

නිදි යහනේ මට නින්ද නම් නැතේ
මගේ කුටියේ කවුළුව රෑ වර්නවත් වුණේ
තරු රෑනෙන් ආකසේම හිඉනයක් වගේ
අපි නින්ද නැති ළමය් insomnia රෑට ගවසුනේ

නිදි නැති මේ රෑ
දුරකත්නේ මා දුරකත්නේ මා
මල් ඔතමින් මා

නිදි නැති මේ රෑ
සිත සොයමින් මා සිත සොයමින් මා

නානදුන කටහඬවල්
දවසේ කල කී දේවල්
නුඹේ රුව නුඹේ හා බේගල්
මතකෙට එය් මේ දේවල් මේ දේවල්

කල කී දේ පස්සෙන් එය්
මතක් වෙනකොට නිදි නැතිවෙය්
පැය කටු තප්පර කටු වෙය්
ඇසිපිය මගේ අත්තටු වෙය්

නිදි නැති මේ රෑ
දුරකත්නේ මා
මල් ඔතමින් මා

නිදි නැති මේ රෑ
සිත සොයමින් මා සිත සොයමින් මා

නිදි යහනේ මට නින්ද නම් නැතේ
මගේ කුටියේ කවුළුව රෑ වර්නවත් වුණේ
තරු රෑනෙන් ආකසේම හිඉනයක් වගේ
අපි නින්ද නැති ළමය් insomnia රෑට ගවසුනේ

නිදි යහනේ මට නින්ද නම් නැතේ
මගේ කුටියේ කවුළුව රෑ වර්නවත් වුණේ
තරු රෑනෙන් ආකසේම හිඉනයක් වගේ
අපි නින්ද නැති ළමය් insomnia රෑට ගවසුනේ

නිදි නැති මේ රෑ
දුරකත්නේ මා දුරකත්නේ මා
මල් ඔතමින් මා

නිදි නැති මේ රෑ
සිත සොයමින් මා සිත සොයමින් මා

ලෝකෙ වටෙ | Loke Wate by Costa ft. Clewz [2022]

ලෝකෙ වටෙ යමු මේ සින්දුවත් එක්ක
හොරෙන් බෝට්ටු වල යමු ඉතාලියට
ෆූජියාම ගිනි කන්ද ගාව මම
ගත්තෙ PICTURE එකක් KODACK REEL එකකින් තව

සකුරා මල් ගස් යට අපි TRACK OUT යමු හපල ජෝතිපාල අපි පෙති
කෑවෙ ලුනුමිරිස් එක්ක තව රොටි
යද්දි BROOKLYN පාලම යටින්

ලෝකෙ වටෙ යමු මේ සින්දුවත් එක්ක
LONDON වල Albert uncle එක්ක
සල්ලි තිබ්බේ නැනේ ගන්න මුදක් මට
මම ගියා මචන් jamicaaවට

හම්බුනා bob marley ඇහුව මම සින්දු
මත් වුනා දුමෙන් මචන් තොලෙන් මගෙ රින්ගූ
රතු වෙලා ඇස් ගලය් කන්දුලු බින්දු
ඊලඟ stop එක මචන් නීශියව බන් ඉන්දු ඉන්දුනීසියා

ලෝක වටෙ යාන්න ඕනෙ නෑ මට visa
ඔළුව වටෙ ගිහිල්ලා මෙ අරිශ්ටෙ බීල
ඉතාලියට පැන්නෙ මම කන්න pizza
පැන්නෙ පැරිස් බලන්න මගෙ මොනාලීස ලීසා

දැක්ක ලන්කාවෙ කෙල්ලෙක් කවුද බොලෙ ඇලිස්
පොලිසිය හැට හැරුනම මම ෆුල් satis
ගෙදර යන්නේ නැතුව රිදෙය් මගෙ දනිස්
කොහෙ ගියත් නෑනෙ වගෙ අපෙ කිම්බුල බනිස්

ප්ලෛන් t යක් ගහමු එන්ඩ
මේ පීචන් සල්ලි වලට වෙන්නෙ නෑ අපි කවදත් මෝඩ
ඒ ලෝකෙ වටෙ ලෝකෙ වටෙ කැරකෙන්නෙ වගෙ රෝද
ඒ බැහල එන්නෙ මැනිකෙ කන්න රොස් පාන් එක්ක සම්බෝල

කොල්ලො ආසවෙන් ගියා බන් trip දැන් බැංකොක්
කෙල්ලෙක් හොයාගත්ත්තොත් කිම්බක් නෙවෙයි ඇත්තෙ බන්ග් cock
ලොල්ලෙක් ලොල්ලෙක්

යමු ඉතාලියට නාපොලිය තමා ගම හූවය් බල්ටියෙ දුර
යන්නෙ බෝට්ටුව බන් තියාගෙන කරෙ බන්ග් උර
දහසක් හීන මවන් බන්ග් හිතෙ බන්ග් දුර
රට මගෙ sri lanka ඉන්නෙ කොහෙවත්
ලෝකෙ වටෙ කෙල්ලො ආශ්‍රය කරා මම බොහොමක්

ලෝකෙ වටෙ කෙල්ලෙ උම්බ ගියෙ with that box
එද්දි මෙහෙ උම්බ උම්බෑ thats whats up

ලෝකෙ වටෙ යමු මේ සින්දුවත් එක්ක
හොරෙන් බෝට්ටු වල යමු ඉතාලියට
ෆූජියාම ගිනි කන්ද ගාව මම
ගත්තෙ PICTURE එකක් KODACK REEL එකකින් තව

සකුරා මල් ගස් යට අපි TRACK OUT යමු හපල ජෝතිපාල අපි පෙති
කෑවෙ ලුනුමිරිස් එක්ක තව රොටි
යද්දි BROOKLYN පාලම යටින්

පාර්ටි පෙත්ත (Remake) | Party Peththa by Costa ft. BigDoggy & Shana

ගත්තෙ මම party
දුරස් වෙන ලෝකේ
හංග ගන්න ඇත්ත Feelings
හිත අස්සෙ ක්‍රෝදේ
දැක්කා මම හීන ලෝකේ
ඇත්ත ලෝකෙ චා
යන්න ගියා මම
උඩ අහසෙ චන්ද්‍රිකා

මං දන්නෑ
මේ කාලකන්නී ලෝකේ
කැරකෙයි ලෝක බෝලෙ
24 x 7 මේ ක්‍රෝදේ

ගත්තෙ මම party
දුරස් වෙන ලෝකේ
හංග ගන්න ඇත්ත Feelings
හිත අස්සෙ ක්‍රෝදේ
දැක්කා මම හීන ලෝකේ
ඇත්ත ලෝකෙ චා
යන්න ගියා මම
උඩ අහසෙ චන්ද්‍රිකා

කිරි බිව්වට
කොටියා හුරතල් පැටියා කාලේ
මැස්ස ගැහුවට වැල ගියේ ඕනේ පාරේ
උන් කොහොමත් අපිව මැනගත්තේ
ඕන තාලේ
මට වැඩි උනේ බෝතලේට පස්සේ
ගහපු කාලෙන්

මම දැක්ක චරිත ඔක්කොම කලු පාටයි
තොල ලෙව කකා නිදි මතේ බහ තෝරයි
පියවි සිහිය එද්දි චාරිකාව දුරයි
ඈතයි නැග්ග කදු
පල්ලම් මතක් වෙද්දි මගේ හිත පාරයි

දිව එලියේ කන තිබ්බේ සාක්කුවේ
ගන්තු හැමනුවා ට්‍රැක් පැනපු චේන් එකේ
අමු හෙලුවෙන් ස්විච් ඕෆ් මේන් එකේ
මම ගොඩ ගියේ ගෙදර නෝනාගේ සාත්තුවෙන්

දෙහි මිරිකලා දීපං තිබහට
සිහි විකල්වේ සේලයි විගහට
වාට්ටුවේ තරු වැතිරිලා හරහට
ඕනේ නෑ මට ආයේ ඒ දුක මලාට

මීවිත දෑස වසා නෑ මගේ ආයේ
සල්ලී කදන් නිකන් අපරාදේ ගියා නායේ
බැහැ කියපුවා මම කෙරුවා නිකන් බැරි ගාතේ
මම මතට තිත තියලා හිත දැන් නිදහසේ

ගත්තෙ මම party
දුරස් වෙන ලෝකේ
හංග ගන්න ඇත්ත Feelings
හිත අස්සෙ ක්‍රෝදේ
දැක්කා මම හීන ලෝකේ
ඇත්ත ලෝකෙ චා
යන්න ගියා මම
උඩ අහසෙ චන්ද්‍රිකා

මං දන්නෑ
මේ කාලකන්නී ලෝකේ
කැරකෙයි ලෝක බෝලෙ
24 x 7 මේ ක්‍රෝදේ

ගත්තෙ මම party
දුරස් වෙන ලෝකේ
හංග ගන්න ඇත්ත Feelings
හිත අස්සෙ ක්‍රෝදේ
දැක්කා මම හීන ලෝකේ
ඇත්ත ලෝකෙ චා
යන්න ගියා මම
උඩ අහසෙ චන්ද්‍රිකා

ජැන්ඩියට කිට දාගෙන
එළියට බැස්සට බබා වගේ
ගෙදරට එන්නේ හතර ගාතෙන්
හායි කියන් බල්ලොන්ට

හන්දියට ආවේ වීල් එකේ
එතන ඉදන් පයින් පුතේ
මහ රෑ කෝල් කරලා වද දෙන්නා බෑ කොල්ලන්ට

ගේ නිලංකාර වෙලා බ්ලර් වෙනවා ඔලුවේ අඩෝ
කැති පාරක් හරි මොකෝ වදිනවා නම් නේද බං
ලොලි පොපේ කටේ වගේ පිස්සෙක් දිව්වා වටේ
මලාට යන්නේ නෑ මම එදා ගියේ අපරාදේ බං

කොල කාලා වරෙන්
බොල්ට් ට්‍රැක් පැනලා බොහෝ දුක්
වැලි පොලවේ ට්‍රිප් ගියා බඩ ගගා මුහුදූ
ටැබ් විසි කරලා ආවේ ලෝකේ පාට පාට වූ

උඹලට කිව්වට මොකො මචං
තනිකරම අද බූත

කෑ ගහල මොර දියන්
ගේමෙ හිටියෙ පොර කියන්
Over Doze අයියල අපි අරන් ගියේ කර තියන්
මෝල ගෙඩිය පුහුවෙලා
සර්වාන්ගෙ කොහු වෙලා
ආතල්නන් මොනාද අපිට තේරුම් ගියෙ පහු වෙලා

ගහන එකා ගහනවා ලොවෙත්
ගෙනැල්ලා හරි චීනෙන්
ඊයේ ගහපුවා අනිද්දටත්
පෙරෙනවා මූනෙන්
ලස්සනට ඉදපං පුතා
වෙන්න එපා අවමානෙන්

මේ වදන් මට කිව්වේ දෙයියෙක් ඇවිල්ලා රෑ
හීනෙන්

ගත්තෙ මම party
දුරස් වෙන ලෝකේ
හංග ගන්න ඇත්ත Feelings
හිත අස්සෙ ක්‍රෝදේ
දැක්කා මම හීන ලෝකේ
ඇත්ත ලෝකෙ චා
යන්න ගියා මම
උඩ අහසෙ චන්ද්‍රිකා

මං දන්නෑ
මේ කාලකන්නී ලෝකේ
කැරකෙයි ලෝක බෝලෙ
24 x 7 මේ ක්‍රෝදේ

ගත්තෙ මම party
දුරස් වෙන ලෝකේ
හංග ගන්න ඇත්ත Feelings
හිත අස්සෙ ක්‍රෝදේ
දැක්කා මම හීන ලෝකේ
ඇත්ත ලෝකෙ චා
යන්න ගියා මම
උඩ අහසෙ චන්ද්‍රිකා

නාමල් මිටක් | Na Mal Mitak by Costa ft. Randhir Witana [2022]

නාමල් මිටක් සුදු දෝතින් අරන්
හිරීම උදේ ඈ කොයිදා ගියේ
දිව සළු ඇදන් මහා පොළොවට
උඩින් පියමං කලේ සුර අඟනක් වගේ

සුර සුර අඟනක් වෙන්නේ නුඹ පමණක්
වත්ත වටේ ගිහින් වෙන්න එපා දෙවඟනක්
කෙල්ලො පස්සේ කවදාවත් දැම්මේ නෑනේ
උනේ නෑනේ මං හරක් රටට උනේ නෑ බරක්
පන්න පන්න එන්නේ කරුම පස්සේ නෑනේ අන් දෙකක්
ඇන්ද මගේ පළමු චිත්‍රෙ ටීච බැන්නා තන් දෙකක්
නිවන තමා හොයන්නෙ මං ජීවිතේම දුක් කදක්
අම්මා මගේ රත්තරන් තාත්තා මට සම්පතක්

නාමල් මිටක් සුදු දෝතින් අරන්
ඉර බැස යන සැන්දෑවක මම ආවේ බාරගන්න මුළු ජීවිතේම
පස්සෙ තමා ගම්මු කිව්වේ උබ ගැන
රතු කෙක් ගාන් නුඹ මුළු මූණ වටේම
මුල නම කියලා අග නම කිව්වම කොල්ලො
කව්රුත් කිව්වේ තැඹිලි නෙවේ ඒවා මොර පොලු
කොල්ලො ගැන රැව් දෙයි ලොව වටේ ම
අල්ලා ගනින් කොස්සයි බාටයි නලාව කටේම
බෙල්ල ගහලා ගියත් කෙලින් නේ මගේ කද
බෙල්ල නෙවේ ආස මම ආස නුඹේ කද
මෙකාප් වලින් දාලා වගේ නුඹේ මූණ හද
ආවා මගේ හද මම දැම්මා බොල ලප
ආතල් නම් මං ආසයි සිරස් වෙන්නෑ බාන් චෝක
පොලින් දාපු කෙල්ලො උඩ මැස්සෝ වහයි කෝක
කලින් මාසේ නම් ඕක දාපු මාසේ ඔබ
කාපු බනිස් වගේ සෝස් ගොඩක් දැම්මොත් ගොඩ

අරන් වරෙන් මිටක් නා මල් උදුළු ගෑවේ
උඹේ කද ගාව මම හොද වල් කෙල්ලො
බෝමයි මාර පල් වනිස් වෙන්නේ සුදු ගල්
හවස ජොයින්ට් එකයි මැදින් මාර දල්
පාවී පාවී ඉන්න මේවා ආතල් මාර
බොරලු ගොඩේ මගේ බෙන්ස් යන්නේ දැම්මොත් තාර
අපේ සුස්ථි ඉරටු නෙමේ ගස් තඩි මාර මේවා
කේස් උනා පස්සේ තියන කෙල්ලො තාර පාර
කාලා බාන් විටක් කොල්ලා ඉන්න ආස සැපේ
වැල්ලේ බන් ක්‍රිකට් නෑ පොලු ගැලවුනේ
අව්වේ බන් රිලව් මේ කළු හම මගේ
Whts your beuty secret කොහොමද කලු උනේ
ක්‍රීම් ගෑව නෑ අපි පේසල් දැම්මේ නෑ
පේස් ක්‍රීම් නයිට් ත්‍රිපිං අපිට ඕවා නෑ
වතුර ගන්නේ කරාමෙකින් සබන් කැටේ නෑ
ඇතිල්ලුවත් ලෙලි යනකම් කලු නම් යන්නේ නෑ

සුර සුර අඟනක් වෙන්නේ නුඹ පමණක්
වත්ත වටේ ගිහින් වෙන්න එපා දෙවඟනක්
කෙල්ලො පස්සේ කවදාවත් දැම්මේ නෑනේ
උනේ නෑනේ මං හරක් රටට උනේ නෑ බරක්
පන්න පන්න එන්නේ කරුම පස්සේ නෑනේ අන් දෙකක්
ඇන්ද මගේ පළමු චිත්‍රෙ ටීච බැන්නා තන් දෙකක්
නිවන තමා හොයන්නෙ මං ජීවිතේම දුක් කදක්
අම්මා මගේ රත්තරන් තාත්තා මට සම්පතක්

නාමල් මිටක් සුදු දෝතින් අරන්
හිරීම උදේ ඈ කොයිදා ගියේ
දිව සළු ඇදන් මහා පොළොවට
උඩින් පියමං කලේ සුර අඟනක් වගේ
නාමල් මිටක් සුදු

මාලිනි | Malini by Costa ft. Stephanie Sansoni [2022]

නුබ උනොත් මාලිනි
නුබේ අත ගන්න මම තමයි ගාමිනි
සිතුවිලි යා වුනි
නුබේ රූපේයි හැදියාවයි දෙකෙන් හිත මගේ සෑදුනි
බලන්න සඳ මාලිනි
කියන්න නුබ තමයි මගේ ස්වාමිනි
දුමෙන් අපි පාවුනි
මාලනි නුබයි මම හැඩකාර ගාමිනි
මම හැඩකාර ගාමිනි
මම හැඩකාර ගාමිනි
නුබ උනොත් මාලිනි
නුබේ අත ගන්න තමයි

බොඳවී යන මීදුම
හිත පාරන නුබ රුව රූප කාය මනරම්
වගේ සීගිරි බිතුසිතුවම්
ඔබේ රූප කාය මනරම්
මා නුබ ගැන සිතමින් මම කවිපද
ලීවේ රාත්‍රී කාලයේ මා
ඔව් රාත්‍රී කාලයේ මා

නුබ උනොත් මාලිනි
නුබේ අත ගන්න මම තමයි ගාමිනි
දුමෙන් අපි පාවුනි
මාලනි නුබයි මම හැඩකාර ගාමිනි
නුබ උනොත් මාලිනි
නුබේ අත ගන්න මම තමයි ගාමිනි
සිතුවිලි යා වුනි
නුබේ රූපේයි හැදියාවයි දෙකෙන් හිත මගේ සෑදුනි
බලන්න සඳ මාලිනි
කියන්න නුබ තමයි මගේ ස්වාමිනි
දුමෙන් අපි පාවුනි
මාලනි නුබයි මම හැඩකාර ගාමිනි
මම හැඩකාර ගාමිනි
මම හැඩකාර ගාමිනි
නුබ උනොත් මාලිනි
නුබේ අත ගන්න තමයි
නුබේ හැඩකාර ගාමිනි

නුබ කඩවසම් බොදු ගොවිකුලේ ඇද නුබ සරම්
මම කල් අරන් බඩුමුට්ටුත් කෑමට වලං
නුබ උනොත් ගාමිනි
නුබේ අත ගන්න මම තමයි මාලිනි
සිතුවිලි යා වුනි
නුබේ කඩවසම් හින්දා සිත කිති කෑවුනි
බලන්න සඳ ගාමිනි
නුබ සැමදා සඳ මගේ ස්වාමිනි දෑවදි බාර දී
මාලනි මමයි නුබේ හැඩකාර ස්වාමිනි
හැඩකාර ස්වාමිනි
නුබේ හැඩකාර ස්වාමිනි
මාලනි මමයි නුබේ හැඩකාර ස්වාමිනි

පාවී අහසේ තරුවක් | Paavi Ahase Tharuwak by Costa ft. Tikx Kooda

පාවී අහසේ තරුවක්
ආසයි බලන් ඉන්න තවත් වරුවක්
ඉන්නෙ මම රැස් පුරුදු ලෙස පාවෙවී අහසේ
සින්දු කියලා මගේ පාවෙන මනසේ

පාවී අහසේ තරුවක්
ආසයි බලන් ඉන්න තවත් වරුවක්
ඉන්නෙ මම රැස් පුරුදු ලෙස පාවෙවී අහසේ
සින්දු කියලා මගේ පාවෙන මනසේ

පාවී අහසේ තරුවක් වාගේ
මම ආය යන්නේ මට හිමි පාරේ
හිතේ මගේ ආයේ නෑනේ ආලේ
මට තුරන් වෙලා යයි මේ කාලේ
මිහිරාවි ඈ මිහිරාවි ඈ
අද ඇය කෝ අද ඇය කෝ
තනිකමක් නෑ තනිකමක් නෑ
ලෝකෙම දැන් Slow
තරුත් එක්ක නිදි මේ රෑ
උඹේ අත ආය මට ඕනේ නෑ
ආය ඕනේ නෑ ඕනේ නෑ
මට ආය ඕනේ නෑ මං ආයේත් එන්නේ නෑ
ආයේත් එන්නේ නෑ මට ආලේ ඕනේ නෑ
හීනේට මං යාවි මගේ ලෝකෙට මං යාවි
යන්නේ සුළගේ මං පාවි හැරදා
හැමදාටම යාවි මං

පාවී අහසේ තරුවක්
ආසයි බලන් ඉන්න තවත් වරුවක්
ඉන්නෙ මම රැස් පුරුදු ලෙස පාවෙවී අහසේ
සින්දු කියලා මගේ පාවෙන මනසේ

පාවී අහසේ තරුවක්
ආසයි බලන් ඉන්න තවත් වරුවක්
ඉන්නෙ මම රැස් පුරුදු ලෙස පාවෙවී අහසේ
සින්දු කියලා මගේ පාවෙන මනසේ

ලෝකෙම Slow
මම ප්‍රශ්න ඉදන් වද්දගත්තා Bro
හිත අද නෑ ඒක තැන නෑ
සුපුරුදු ලෙස පාවෙමි ලෝකේ රෑ
ඔව් පාලුවෙන් තනිකම මගේ යාලුවෙන්
උහුලන ගිණි පාලුවෙන්
පාවෙන සිතුවම් කාලෙක නුඹ සමගින්
අද නෑ තනිකම හුරුවෙලා තනියක් නෑ
සුපුරුදු ලෙස කොල්ලො වටවෙලා රෑ
නුඹ මැද්දෙන් පීනන් රෑ
සිනහව දුක පරදයි ඈ
ඕනේ නෑ නුඹේ ආලේ රෑ
ඔව් ඈතින් සිතුවිලි මගේ ඈතින්
පියාඹන් නෑ උඹේ රූපේ උඹේ රූපේ මා හට

පාවී අහසේ තරුවක්
ආසයි බලන් ඉන්න තවත් වරුවක්
ඉන්නෙ මම රැස් පුරුදු ලෙස පාවෙවී අහසේ
සින්දු කියලා මගේ පාවෙන මනසේ

පාවී අහසේ තරුවක්
ආසයි බලන් ඉන්න තවත් වරුවක්
ඉන්නෙ මම රැස් පුරුදු ලෙස පාවෙවී අහසේ
සින්දු කියලා මගේ පාවෙන මනසේ

Written by Costa

ලෝකේ වටේ | Loke Wate by Costa ft. Clewz [2022]

ලෝකේ වටේ යමු මේ සින්දුවත් එක්ක
හොරෙන් බෝට්ටු වල යමු ඉතාලියට
පූජියම ගිණි කන්ද ගාව මම
ගත්තේ පිච් එක ගොඩක් ක්‍රිල් එකකින් තව
සකුරා මල් ගස් යට අපි ට්‍රැක් ලව්
හම් හපලා ජෝතිපාල අපි පෙති
කෑවේ ලුණුමිරිස් එක්ක මම රොටි
යද්දී බ්ලුක්ලින් පාලම යටින්
ලෝකේ ලෝකේ වටේ යමු මේ සින්දුවත් එක්ක

ලන්ඩන් වල ඇල්බට් අංකල් එක්ක
සල්ලි සල්ලි තිබ්බේ නෑනේ ගන්න මුද්දක් මට
මම මම ගියා මචං ජැමෙයිකා වට
හම්බුනා බොබ්මාලි ඇහුවා මං සින්දු
මත් වුණා දුමෙන් මචං තොලෙන් මගෙන් රිංගූ
රතුවෙලා ඇස් ගලයි කදුළු බිඳු
පිනන් සොක් එක මචං නිශි ආවා නම් ඉදු

ලෝකේ වටේ යන්න ඕනේ නෑ මට වීසා
ඔලුව වටේ ගිහිල්ලා මේ අරිස්ටේ බීලා
ඉතාලියට පැන්නේ මම කන්න පීසා
පැරි පැරිස් බලන්න මගේ මොනාලිසා ලිසා
දැක්ක ලංකාවේ කෙල්ලෙක් කව්ද බොලේ ඇලිස්
කොන්ඩේ තියේ හැරුනාම මම ෆුල් සැටිස්
ගෙදර යන්නේ නැතුව රිදේ මගේ දණිස්
කොහේ ගියත් නෑ නේ අපේ වගේ කිඹුලා බනිස්
ප්ලේන්ටියක් ගහමු එනකම් චිල් වේම කෝඩ
ඔයා පිච්චන් සල්ලි වලට වෙන් නෑ අපි කවදත් මෝඩ
ලෝකේ වටේ ලෝකේ වටේ කැරකෙන්නේ වගේ රෝද
ඒ බැහැලා එන්න මැණිකේ කන්න රෝස් පාන් ඇන්ඩ් සම්බෝල

කොල්ලො ආසාවෙන් ගියා ට්‍රිප් දැන් බන් බැංකොක්
කෙල්ලෙක් හොයාගත්තොත් කිම්ඹක් නෙවේ ඇත්තේ බන් කොක්
ලොල්ලෙක්
යමු ඉතාලියට නෑ පොලිය තමා
ගම හූවයි බඩියේ දුර
බොරු එපා තියාගෙන කරේ බන් උර
දහසක් හීන මවන් හිත යන්නේ බන් දුර
රට මගේ ශ්‍රී ලංකා ඉන්නේ කොහේවත්
ලෝකේ වටේ කෙල්ලො ආශ්‍රය කරා මම බොහොමත්
ලෝකේ වටේ කෙල්ලේ උබ ගියේ විත් බොක්ස්
එද්දී මෙහෙ උබ හ්ම් දැන්

ලෝකේ වටේ යමු මේ සින්දුවත් එක්ක
හොරෙන් බෝට්ටු වල යමු ඉතාලියට
පූජියම ගිණි කන්ද ගාව මම
ගත්තේ පිච් එක ගොඩක් ක්‍රිල් එකකින් තව
සකුරා මල් ගස් යට අපි ට්‍රැක් ලව්
හම් හපලා ජෝතිපාල අපි පෙති
කෑවේ ලුණුමිරිස් එක්ක මම රොටි
යද්දී බ්ලුක්ලින් පාලම යටින්
ලෝකේ ලෝකේ වටේ යමු මේ සින්දුවත් එක්ක

බුලත් | Bulath by Costa [2022]

බුලත් කන්නෙ ආලින්දෙ
බුලත් කන්නෙ ආලින්දෙ මා
ඔබ නෑ දැන් නින්දෙ
නුම්බ සිල් බින්ද ගත්තෙ රෑ

මම නෑ සිප ගත්තෙ
මම ආසයි වින්දින්න නුම්බ රෑ
බුලත් කන්නෙ ආලින්දෙ
මම සිතමින් පව් ගැන රෑ ඈ


වෙනදාමෙන් ඈ
මුදලට විකිනුවෙ ඈ නිරුවත රෑ


තව දවසක් රෑ
ගැලවෙන්නට මේ පාපෙන් මරු විකලෙන්
එය් මා වෙත දැන් ඈ