මගේ නොපෙනෙන | Mage Nopenena Adare by Prasanga Thisera

මගේ නොපෙනෙන ආදරේ පෙනෙන දුරකට එන්න එපා
දුටු නමුත් මගේ ආදරේ දුටුව බව හඟවනු එපා
දුටුව බව හඟවනු එපා

සසරේ හමු වී පුරුදු ඇතිමුත් පුරුදු බව පවසනු එපා
මට කලින් ඔහුට පෙම දුන් බව යළි යළිත් පවසනු එපා
යළි යළිත් පවසනු එපා

මගේ නොපෙනෙන ආදරේ පෙනෙන දුරකට එන්න එපා
දුටු නමුත් මගේ ආදරේ දුටුව බව හඟවනු එපා
දුටුව බව හඟවනු එපා

සිහින අතරින් පෙනුනු සිහිනය සිහනයකි සඟවනු එපා
දකින දුරකින් ළඟින් ඉන්නම් පෙනුනු බව පෙන්වනු එපා
පෙනුනු බව පෙන්වනු එපා

මගේ නොපෙනෙන ආදරේ පෙනෙන දුරකට එන්න එපා
දුටු නමුත් මගේ ආදරේ දුටුව බව හඟවනු එපා
දුටුව බව හඟවනු එපා

written by Melan Indunil Karunathilake

prasanga thisera song , prasanga thisera song list , prasanga thisera chords , prasanga thisera nonstop , mage nopenena adare , mage nopenena adare chords , mage nopenena adare lyrics

Old Hits ( Mashup) by Chanuka Mora [2020]

නීල නුවන් ඈගේ
දිලිසෙන තෝඩු දෙකක් වාගේ
මන්දහාස මුහුනේ
හරියට හැන්දෑවක් වාගේ

නීල නුවන් ඈගේ
දිලිසෙන තෝඩු දෙකක් වාගේ
මන්දහාස මුහුනේ
හරියට හැන්දෑවක් වාගේ
දෑස් පියන් නටවා
කෝල ඇහැක් වහලා
ප්‍රේමී හිතක් දීලා
යනවද හීන හතක් මවලා

දේදුන්නේ හීන කැන්දූ
නීල වර්ණේ
නේත්‍රා මනරම්
රෑ කාලේ සේද රැන්දූ
කේෂ සේනා මවනා සිතුවම්

මාලතී කොපුල් සිනාසී
ආදරේ දෝර ගලාවී
සුසුම් වැල් දෑසේ මියැදී

සිතින් ප්‍රේම වඩනා
මා සුරංගනාවී
මගේ ලයේ දැවටී
දුක් තැවුල් නිවාවී
තාරකා රිදී සිනාවන්
අහස්කුස මැවූ රටාවන්
පීදෙනා මගේ හැගුම් සිත්තම්
මා දිව්‍යය අංගනාවී

ආ රූපසිරිලාලියේ
ගී සිහින කැන්දු සේද රුවනාරියේ
මගේ දෙතොලේ හැපී දුන්න හාදුත් විදී

නීල නුවන් ඈගේ
දිලිසෙන තෝඩු දෙකක් වාගේ
මන්දහාස මුහුනේ
හරියට හැන්දෑවක් වාගේ
දෑස් පියන් නටවා
කෝල ඇහැක් වහලා
ප්‍රේමී හිතක් දීලා
යනවද හීන හතක් මවලා

සිතින් ප්‍රේම වඩනා
මා සුරංගනාවී
මගේ ලයේ දැවටී
දුක් තැවුල් නිවාවී
තාරකා රිදී සිනාවන්
අහස්කුස මැවූ රටාවන්
පීදෙනා මගේ හැගුම් සිත්තම්
මා දිව්‍යය අංගනාවී

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

 

සද රේණු | Sanda Renu by Prasanga Thisera ft. Shashika Nisansala

සද රේණු ඇති රෑක ඔය දෑස සිපගන්න
ආවා මං ආවා
මගේ ලෝකේ ඔබ නේද ඔබ මාගේ පණ නේද
කීවා ඔබ කිවා

සුසුමක්ව ලග ඉන්න නෙතු ගාව ඉපිලෙන්න
හැමදාම මගේ ලෝකයේ
හුරතල්වී මා ලගම තුරුලේම පවසන්න
මං ඔබට හරි ආදරෙයි
සද රේණු ඇති රෑක ඔය දෑස සිපගන්න
ආවා මං ආවා
මගේ ලෝකේ ඔබ නේද ඔබ මාගේ පණ නේද
කීවා ඔබ කිවා

කවි සිංදු මුමුනන්න දුක් ගින්න මට දෙන්න
සැනසෙනන්න මිහිරාවියේ
ඔය උකුලේ මියැදෙන්න කවදාක හැකි වේද
මා පැතුම එයමයි ප්‍රියේ
සද රේණු ඇති රෑක ඔය දෑස සිපගන්න
ආවා ඔබ ආවා
මගේ ලෝකේ ඔබ නේද ඔබ මාගේ පණ නේද
කීවා ඔබ කිවා

හීනයක් ද මේ | Heenayak Da Me by Prasanga Thisera & Shashika

හීනයක් ද මේ නිල් මැණික් දෑස ලං වෙලා
නෑ ඉතිං අනේප්‍රේමයත් ගීතයක් වෙලා
සාගරෙත් දනීආදරෙත් මේඝයක් උනා
සත්තමයි අනේ ජීවිතෙත් මහමෙරක් උනා

දෝරෙගලා යන කදුළු ගංගා සිඹී
දෑස් මායිමේ ඔබෙ රුව මත මල් පිපේ
කාලෙහී කියා දුන්නේක සෝ දුක් නිවී
පීරු අහසේ තරු මල් දැන් ඇත විකසිත වී

මා සුපෙම් ප්‍රියාවියේ
මේ පණ නලත් ඔබේ

හීනයක් ද මේ නිල් මැණික් දෑස ලං වෙලා
නෑ ඉතිං අනේප්‍රේමයත් ගීතයක් වෙලා
සාගරෙත් දනීආදරෙත් මේඝයක් උනා
සත්තමයි අනේ ජීවිතෙත් මහමෙරක් උනා

මගේ ලයේඔබෙ සුසුම් රෑනක් එතී
කීව දොම්නස්ගීත ගොන්නක් හඬා වැටේ
සිනා ගෙන ආඔය දෑස් කැලමෙන් මිදී
කෙසේ සිටින්නද දැන් අනේ මා නම් නොදනී

මා සුපෙම් ප්‍රියාවියේ
මේ පණ නලත් ඔබේ

හීනයක් ද මේ නිල් මැණික් දෑස ලං වෙලා
නෑ ඉතිං අනේප්‍රේමයත් ගීතයක් වෙලා
සාගරෙත් දනීආදරෙත් මේඝයක් උනා
සත්තමයි අනේ ජීවිතෙත් මහමෙරක් උනා

සිතින් ප්‍රේම වඩනා | Sithin Prema Wadana by Prasanga Thisera [2008]

සිතින් ප්‍රේම වඩනා
මා සුරංගනාවී
මගේ ලයේ දැවටී
දුක් තැවුල් නිවාවී
තාරකා රිදී සිනාවන්
අහස්කුස මැවූ රටාවන්
පීදෙනා මගේ හැගුම් සිත්තම්
මා දිව්‍යය අංගනාවී

දේදුන්නේ හීන කැන්දූ
නීල වර්ණේ
නේත්‍රා මනරම්
රෑ කාලේ සේද රැන්දූ
කේෂ සේනා මවනා සිතුවම්

සිතින් ප්‍රේම වඩනා
මා සුරංගනාවී
මගේ ලයේ දැවටී
දුක් තැවුල් නිවාවී
තාරකා රිදී සිනාවන්
අහස්කුස මැවූ රටාවන්
පීදෙනා මගේ හැගුම් සිත්තම්
මා දිව්‍යය අංගනාවී

හැන්දෑවේ සයුරු තීරේ
කීව ගීතේ මාත්‍රා හුරතල්
මල් වාගෙ කෝල බැල්ම
පෑයු මූනේ මායා විකුමන්
මාලතී කොපුල් සිනාසී
ආදරේ දෝර ගලාවී
සුසුම් වැල් දෑසේ මියැදී

සිතින් ප්‍රේම වඩනා
මා සුරංගනාවී
මගේ ලයේ දැවටී
දුක් තැවුල් නිවාවී
තාරකා රිදී සිනාවන්
අහස්කුස මැවූ රටාවන්
පීදෙනා මගේ හැගුම් සිත්තම්
මා දිව්‍යය අංගනාවී

සිතින් ප්‍රේම වඩනා
මා සුරංගනාවී
මගේ ලයේ දැවටී
දුක් තැවුල් නිවාවී
තාරකා රිදී සිනාවන්
අහස්කුස මැවූ රටාවන්
පීදෙනා මගේ හැගුම් සිත්තම්
මා දිව්‍යය අංගනාවී

නීල නුවන් ඈගේ | Neela Nuwan Age by Prasanga Thisera [2007]

නීල නුවන් ඈගේ
දිලිසෙන තෝඩු දෙකක් වාගේ
මන්දහාස මුහුනේ
හරියට හැන්දෑවක් වාගේ

නීල නුවන් ඈගේ
දිලිසෙන තෝඩු දෙකක් වාගේ
මන්දහාස මුහුනේ
හරියට හැන්දෑවක් වාගේ
දෑස් පියන් නටවා
කෝල ඇහැක් වහලා
ප්‍රේමී හිතක් දීලා
යනවද හීන හතක් මවලා

ආ රූපසිරිලාලියේ
ගී සිහින කැන්දු සේද රුවනාරියේ
මගේ දෙතොලේ හැපී විද හාදුත් අපි

නීල නුවන් ඈගේ
දිලිසෙන තෝඩු දෙකක් වාගේ
මන්දහාස මුහුනේ
හරියට හැන්දෑවක් වාගේ
දෑස් පියන් නටවා
කෝල ඇහැක් වහලා
ප්‍රේමී හිතක් දීලා
යනවද හීන හතක් මවලා

රෑ පෑයූ සදමාලියේ
මල් සුවද රැන්දූ මාගේ මුතුමාලියේ
කෝඩු ළැමැදේ ගිලිහී දෑස ආලේ විදි

නීල නුවන් ඈගේ
දිලිසෙන තෝඩු දෙකක් වාගේ
මන්දහාස මුහුනේ
හරියට හැන්දෑවක් වාගේ
දෑස් පියන් නටවා
කෝල ඇහැක් වහලා
ප්‍රේමී හිතක් දීලා
යනවද හීන හතක් මවලා

නීල නුවන් ඈගේ
දිලිසෙන තෝඩු දෙකක් වාගේ
මන්දහාස මුහුනේ
හරියට හැන්දෑවක් වාගේ

prasanga thisera song , prasanga thisera song list , prasanga thisera chords , prasanga thisera nonstop