පැණි බිංදක් | Pani Bindak by Charitha Attalage ft. Hashani & Chamara

ආදරයේ පැණි බිංදක්
නුබේ දෙතොලේ තිය යන්නම්
දුර අහසේ ඉම සොයලා
ඉගිලීලා යලි එන්නම්

පැණි බිදු හා දැවටෙන්නම්
නුඹේ සුවදේ කිමිදෙන්නම්
හිනැහීලා සැරසීලා
මල් කුමරෝ මම ඉන්නම්

හදවත ස්නේහ වෑහෙනා
පැණිබිදු නුඹටමැයි කියා
රවටනු සේම නුඹව සිපගන්නම්

පැණි බිදු හාදු තවරනා
වෙනසක හේතු තේරුනා
නොදැනුනු සේම නුඹව සිපගන්නම්

නුඹ කලුවරට බය හැගෙයි
අද රෑ තනි රකිනු සිතෙයි
අලුයම සීතලේම ගුලි වෙන්නම්

මම කලුවරට බය නොවෙයි
එනමුදු තනිකමක් දැනෙයි
අලුයම සීතලේම සමුදෙන්නම්

නන්නාදුනන එලි දිලෙයි
කුණාටුවක්ද මට බයයි
නුඹ අසලින්ම සොදුර මම ඉන්නම්

දෑසට දෑස දුර හැගෙයි
නුඹ අන්සතුමදැයි දැනෙයි
නොදැනුන සේම සොදුර මම ඉන්නම්

නෙක මල් උයන් හමුවනා
නොසොයමි ප්‍රේම ප්‍රාර්ථනා
අගවනු සේම නුඹව සිපගන්නම්

මා හැම රැයක පෑරුණා
දැන දැන හේතු කාරණා
නොදැනුනු සේම නුඹව සිපගන්නම්

ආදරයේ පැණි බිංදක්
නුබේ දෙතොලේ තිය යන්නම්
දුර අහසේ ඉම සොයලා
ඉගිලීලා යලි එන්නම්

පැණි බිදු හා දැවටෙන්නම්
නුඹේ සුවදේ කිමිදෙන්නම්
හිනැහීලා සැරසීලා
මල් කුමරෝ මම ඉන්නම්

ලතින් කංකාරිය | Latin Kankaariya by Charitha Attalage ft. Hashani

නුඹට පානා හනික කෝපේ
නමට පමනා කරුම දීගේ
පිපුණු තිසරුන් මඟදි දුටුවැයි
පැලුණු එ උකුල් නොදැක කොහොමැයි
පිරිමි ඔහොමයි මුගුර නරකයි
උකස් දුන් හර්දේ නුඹටා
ඇහැට ගැටෙනා තැනක මානේ
ගැහැණු අගුණා මෙමට කීවේ

ඇති හොඳටම බේගලේ ලොකු කෑදරේ
නොදන්නවා නෙවේ
කෝ ඔය බොරු ආදරේ රෑ කාමරේ
ඉහ උඩ හෙලු මාලිගේ අන්තප්පුරේ
උඩැක්කියක් නොවේ
මා බිසවකි කඳුකරේ ඒ රජපෙලේ
ගැහැණු රවටා බෝමා කැටුව ආ දා මා
පණට සේමා නුඹට ප්‍රේමේ
පණට පණ හා සේමා ගැහැණු බෝමා
කනට කර මා මටලු ප්‍රේමේ

ඇති දැන් මගේ දේසනේ ගත බීසනේ
ගිනිගන්නවා වගේ
බෝ අවුලයි පෑ සෙනේ හද ආසනේ
අව්වැහි වැටෙනා ලෙසේ ධර්මේ ලොවේ
පිරිමින් යටයි කොහේ
කාටත් ඇති කෑදරේ රති සාගරේ
මගේ පෙරදා පවටා නුඹේ පිනටා
දෙගුරු රවටා එන්ට ආවේ
දෙගුරු පෙරදා රවටා දුගී පැලටා
එන්ට කියලා ඇයිද කීවේ
නුඹට පානා හනික කෝපේ

පිපුණු තිසරුන් මඟදි දුටුවැයි
පැලුණු එ උකුල් නොදැක කොහොමැයි
පිරිමි ඔහොමයි මුගුර නරකයි
උකස් දුන් හර්දේ නුඹටා
ඇහැට ගැටෙනා තැනක මානේ

ගැහැණු අගුණා මෙමට කීවේ

ස්නේහයේ | Snehaye by Hashani Wasana [2019]

ස්නේහයේ ස්වප්නේ මවා
සුවඳ ගෑ
හද නිවුනා නුඔ නිසා
නුඹෙ සෙනෙහේ නිසා

සඳිල නෙතු කැලුම්
උදුල හද සුපුල්
සෙනෙහේ පැතුම් ගවසා
සුවඳ මල් මාලතී පුබුදුවා
සුවඳ ගෑ
හද නිවුනා නුඔ නිසා
නුඹෙ සෙනෙහේ නිසා

තුමුල පෙම් පැතුම්
ඇවිණි කවි සිතුම්
ජීවිතේ එළි වැට ගලපා
සසර සෙනෙහේ පැතුම් බබුලුවා
සෙනෙහෙ ගෑ
හද නිවුනා නුඔ නිසා
නුඹෙ සෙනෙහේ නිසා

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here