හිතකින් | Hithakin by Dilki Uresha [2022]

නෑසුනාට මාගේ ඉකිබිඳුම් මේ හදවතේ
නුඹේ ලමැද රාවේ තාම රැව්දේ සවනතේ
වැරදුණාට හැම දේ අපි නමින් ඒ තැනු ලොවේ
මගේ සිහින අතරේ තව සරන්නේ නුඹ ම වේ

යලි එන්න යැයි කියා – නොකරමි ආයාචනා
සැනසීම සොයපු තැනක ලැබුණි නම්

අතකින් අත ගිලිහෙන්න
ඇති මුත් එක නිමේෂයක්
හිතකින් අතහැරලන්න
මදිවෙයි මුළු ජීවිතයත්

නුඹව හඳුනන්න – මෙමට බැරි වෙන්න
ආදරේ තිබුණා මට මාව අහිමි වෙන්න
දිනෙක රැවටෙන්න – වන බවක් නොදැන
ජීවිතේ හැමදා පැතුවේ ම නුඹගෙ වෙන්න

වැරදි නැහැ දන්න – මගෙන් දුර යන්න
පණ වගේ උන්නා නුඹ එක්ක සසරෙ එන්න
කල්පයක් පමණ – දවස දිගු වෙන්න
මතකයේ ඉන්නා හැටි මෙහෙම කඳුළු දෙන්න

written by Prasanna Kumara Dammalage

පතන්නේ මා | Pathanne Ma by Prabodh Kodithuwakku [2021]

හිත දන්නා නුබගෙන් මා විමසන්නෑ කාරනා
දුක මාගෙ නොතෙරෙන්නෙ ඇයි කියා
පන මෙන් මා පෙම් කෙරුවා
පවරන්නැ චෝදනා
නුබ ආයේ නැතැත් එන්නෙ මා සොයා
ලන් වීමයි වෙන් වීන්ව යෑමයි ඒ ඔබේම තීරනයි
සැනසීමයි වේදනාවයි දුන්නේද නූබමමයි

පතන්නෙ මා සදා කල්ම
තියෙන්නයි ඔය හිතේ සතුට
ලැබෙන්නෙ නැති උනත් මටම
තියේවී ආදරේ නුබට

පතන්නෙ මා සදා කල්ම
තියෙන්නයි ඔය හිතේ සතුට
ලැබෙන්නෙ නැති උනත් මටම
තියේවී ආදරේ නුබට

ලොකයම පවසනා හැමදෙටමත්
විමසූවෙ නෑ මා කිසි පිලිතුරක්
රැවටෙන්න හේතු වී
විශ්වාසයක් නුබ ගැනම තිබුනා හැමදාටමත්

ලන් වීමයි වෙන් වීන්ව යෑමයි ඒ ඔබේම තීරනයි
සැනසීමයි වේදනාවයි දුන්නේද නූබමමයි

පතන්නෙ මා සදා කල්ම
තියෙන්නයි ඔය හිතේ සතුට
ලැබෙන්නෙ නැති උනත් මටම
තියේවී ආදරේ නුබට

පතන්නෙ මා සදා කල්ම
තියෙන්නයි ඔය හිතේ සතුට
ලැබෙන්නෙ නැති උනත් මටම
තියේවී ආදරේ නුබට

ජීවිතේ නුබම වී ගත වූ දවස්
ඔය පහස තුරුලේ ගත ඌ හවස් සගවන්න මොනම දේ ඌවත් හරස් නෑ හිතුවෙ මා නම් වෙන්නට දුරස්

ලන් වීමයිවෙන් වීන්ව යෑමයි ඒ ඔබේම තීරනයි
සැනසීමයි වේදනාවයි *දුන්නේද නූබමමයි

පතන්නෙ මා සදා කල්ම
තියෙන්නයි ඔය හිතේ සතුට
ලැබෙන්නෙ නැති උනත් මටම
තියේවී ආදරේ නුබට

පතන්නෙ මා සදා කල්ම
තියෙන්නයි ඔය හිතේ සතුට
ලැබෙන්නෙ නැති උනත් මටම
තියේවී ආදරේ නුබට

written by Prasanna Kumara Dammalage

ඇස් දෙක වසග වී | As Deka Wasanga Wee by Akila Gihan [2022]

මා සිත මගෙ ලඟින් නෑ
නුඹ සොයා ගිහින් රෑ
නිදි නොඳි තියන් නා නා

ආ සුරඟනා ලොවින් ගෑ මුදු සුඟන්දයෙන් පෑ මුදු සිනා මැවෙන් නා නා
ඔය කෝල කම් අත
මද ලෝල වී තව
පෙරමං බලාන ඉන්නෙ ප්‍රේම අයිතිවාසිකම් පතා

ඒ ඇස් දෙක වසඟ වී රූපෙට දැක්කම ගන්නට බෑ අහකට
එන්නට ඉන්නට ලඟ සදහට මා මා මා මාහ්
ඇස් දෙක වසඟ වී රූපෙට දැක්කම ගන්නට බෑ අහකට
එන්නට ඉන්නට ලඟ සදහට මා මා මා මාහ්

අඳුර ඉරා නැඟෙන තුරූ අහස තුටින් පෙරුම් පෙරූ පාලු වෙන්න දෙන්නෙ නෑ සඳ
සිහින දරාගෙන සොඳුරු නුඹට කියා ගන්න තුරූ ඉවසගන්න පුරුදු වෙන්න ඔන්න බෑ මට

ඔය කෝල කම් අත
මද ලෝල වී තව
පෙරමං බලාන ඉන්නෙ ප්‍රේම අයිතිවාසිකම් පතා

ඇස් දෙක වසඟ වී රූපෙට දැක්කම ගන්නට බෑ අහකට
එන්නට ඉන්නට ලඟ සදහට මාහ් මාහ් මාහ් මාහ්

රෝස කොපුල් මත සුමුදු
ආස තියන්නට හාදු
මට ලැබෙන්නෙ කවද අවසර
ඉවත බලන් ගිය නමුදු එකම හිතින් නුඹට පිදූ ආදරේට බොරු කරන්න පුරුදු නැ මාට

ඔය කෝල කම් අත
මද ලෝල වී තව
පෙරමං බලාන ඉන්නෙ ප්‍රේම අයිතිවාසිකම් පතා

ඒ ඇස් දෙක වසඟ වී රූපෙට දැක්කම ගන්නට බෑ අහකට
එන්නට ඉන්නට ලඟ සදහට මා මා මා මාහ්

written by Prasanna Kumara Dammalage

akila gihan new song,akila gihan,popular sinhala songs,akila gihan new music video,sinhala new song 2022,shiny new song,live show song,sri lankan singers,shainy akila gihan,new sinhala songs,2022 live show song,aluth sinhala songs,singing show,new sinhala songs 2022,as deka wasanga wee dj song song,new song 2022,as deka wasanga live show,as deka wasanga wee akila gihan,new hit sinhala songs 2022,as deka wanga wee,as deka wasanga wee live show