මතක දිනපොත | Mathaka Dinapotha by Tharindu D ft. Kalpana Kavindi

මතක දිනපොත එකිනෙක පෙරලා..
බලන රැය මට නම් නිදි නැතුවා..
තුරුළෙහි දැවටෙමින්..
ඔය හැටි මනමාලකම්..
සිහිවන විටදි දැන්..
ඉවසුම් නෑ මටත්..
දවසක ඔය ඇස් මගෙ වෙන හිංදා

නුඹෙ නමට මම ගෙතූ හීන ගෙත්තම්..
පාට පාට ගා ඇදපු සිත්තම්..
පින්න වැටෙන රෑ සීත ඇත්තම්..
සතපවන්න නුඹෙ පපුවෙ උණුසුම්
කුමරාණනේ උර තලයෙහි ඉමී
කවදක හරි හවසක යලී..
දිලෙන ඔය ඇස් මගෙ වෙන හිංදා..

මගෙ හිතට නුඹ දුන්නු මංදහාසකම් ..
දෑස හිත අස්සේ නටපු නාඩගම්..
මාව අවුලුවන හීය නුඹම නම්..
සතපවන්න නුඹෙ පපුවෙ උණුසුම් ..
කුමරාණනේ උර තලයෙහි ඉමී
කවදක හරි හවසක යලී
දිලෙන ඔය ඇස් මගෙ වෙන හිංදා

මතක දිනපොත එකිනෙක පෙරලා..
බලන රැය මට නම් නිදි නැතුවා..
තුරුළෙහි දැවටෙමින්..
ඔය හැටි මනමාලකම්..
සිහිවන විටදි දැන්..
ඉවසුම් නෑ මටත්..
දිලෙන ඔය ඇස් මගෙ වෙන හිංදා..

රස මවලා | Rasa Mawala by Kalpana Kavindi ft. Various Artists

රස මවලා මුමුනමු ආදරේ කතා
මේ පාට පාට හීන ලෝකේ පාවිලා
හස ගවසා මේ අපි දෑත ගාවලා
රෑනේ පාළු නෑනේ හීන යාමේ ලංවීලා
එක්වීලා සතුටේ ඉපිලීලා
උනුහුම සිත්වීලා රෑනේ රැස්වීලා

මේ ආල සිත්තම් පා
මේ අනන්ත පියාසලා
නටන්න ගයන්න වයන්න රගන්න
සොයන්න කවුරුත් නෑ
මේ තැවෙන්නේ දැවෙන්නේ නෑ
නෑ දුකක්ද දැනෙන්නෙ නෑ
අනන්ත සරන්න වසන්තේ
විඳින්න තැවෙන්න ආසත් නෑ

රස ලෝකේ ආශාවේ සද අහසේ දිලුනාවේ
සිත සතුටේ ගිලුනාවේ අශාව මේ වෑහේ
කටු කාලේ කිරි වෑමේ
මදහාසේ වර්ශාවේ හැමදාම වෙලුනාවෙ
සතුටේම ගිලුනාවේ
කෝලේ කිලි රෑනේ හීන දැනුනාවේ
කෝලේ කිලි රෑනේ හීන දැනුනාවේ

මේ ආල සිත්තම් පා
මේ අනන්ත පියාසලා
නටන්න ගයන්න වයන්න රගන්න
සොයන්න කවුරුත් නෑ
මේ තැවෙන්නේ දැවෙන්නේ නෑ
නෑ දුකක්ද දැනෙන්නෙ නෑ
අනන්ත සරන්න වසන්තේ
විඳින්න තැවෙන්න ආසත් නෑ

රස මවලා මුමුනමු ආදරේ කතා
මේ පාට පාට හීන ලෝකේ පාවිලා
හස ගවසා මේ අපි දෑත ගාවලා
රෑනේ පාළු නෑනේ හීන යාමේ ලංවීලා
එක්වීලා සතුටේ ඉපිලීලා
උනුහුම සිත්වීලා රෑනේ රැස්වීලා

මේ ආල සිත්තම් පා
මේ අනන්ත පියාසලා
නටන්න ගයන්න වයන්න රගන්න
සොයන්න කවුරුත් නෑ
මේ තැවෙන්නේ දැවෙන්නේ නෑ
නෑ දුකක්ද දැනෙන්නෙ නෑ
අනන්ත සරන්න වසන්තේ
විඳින්න තැවෙන්න ආසත් නෑ

මේ ඇස් නිදි නෑ | Me As Nidi Na by Kalpana Kavindi

මේ ඇස් නිදි නෑ හොයන්නේ
එක හීනේ දිවිපුරා
දිව්‍ රා ඇස් දෙක කියන්නම්
වෙන කවුරුවත් එපා

මේ ඇස් නිදි නෑ හොයන්නේ
එක හීනේ දිවිපුරා
දිව්‍ රා ඇස් දෙක කියන්නම්
වෙන කවුරුවත් එපා

නපුරුම කතා පුරුදුම කලා..
මතක මත් කලා..
හුරතල් වෙලා ඇස් කියවලා
සිහින සිරවෙලා

සත්තයි දිවුරා කියන්නම්..
වෙන කවුරුත් එපා..
හිරු සදු මගේ බලන්නේ
නුබේ ඇස් දෙක නිසා

කවි ඇස් පොතේ මුලකුරු පවා..
කියාදුන්නේ ඔයා…
තුරුලෙම තියා ඉමුදෝ කියා..
හීන හැදුවේ ඔයා..

සත්තයි දිවුරා කියන්නම්..
වෙන කවුරුත් එපා..
හිරු සදු මගේ බලන්නේ
නුබේ ඇස් දෙක නිසා

මේ ඇස් නිදි නෑ හොයන්නේ
එක හීනේ දිවිපුරා
දිව්‍ රා ඇස් දෙක කියන්නම්
වෙන කවුරුවත් එපා

දැනුනා | Danuna by Kalpana Kavindi

දැනුනා
සිතක නිදහස
ලයක් උනුහුම රැදුනා
පෙනුනා
පැතූ සෙනෙහස
රැදුනු සිනිහව මුයිනා

සිතුනා මගේම වී නුඹ
දිවි සරන්නට
පැතු දා
තුටිනා
ඔබේ ලොවේ සැම
සුව සරන්නෙමි සැමදා
සැමදා

සොයා එමී මම
නුඹ සොයා
ලං වෙමී සැනසුම පතා
සොයා එමී මම
නුඹ සොයා
ලං වෙමී සැනසුම පතා

මැවූ ආශා දැහැන කී නුඹ
සසර පෙරදා ලංවුනි
පැතූ පැතුමන්
පිරී පෙරුමන්
මේ භවේ අභිමුව රැදී

සොයා එමී මම
නුඹ සොයා
ලං වෙමී සැනසුම පතා
සොයා එමී මම
නුඹ සොයා
ලං වෙමී සැනසුම පතා

රන් කෙදින් බැදී
නුඹේ අතැගිලි
දිවිපුරා අත් නොහරිමී

ආලයෙන් දනී
නෙලූ සිතුවිලි
සත් සුවක් කල්
රැකගමී

සසර මතුවද
නුඹව පොතනෙමි

එක දවසක අපි | Eka Dawasaka Api by Sandeep Jayalath & Kalpana Kavindi [2018]

එක දවසක අපි නූපූරුදූ සුවඳක
හිත හෙමිහිට බැඳුනා

අප හමුවුණු හිනැහුණු මතකය
සසර පුරුදු හැගුනා
ජන්මෙන් ජන්මේ
ඔබට හද පිදුවා
මේ භවයෙදි හමුවන පැතුමන්
සිහිනෙකැයි සිතුනා
හෝ හෝ හෝ හෝ
හෝ හෝ හෝ හෝ

තුන් හිතක සීතලේ ගුලි වුනු
පෙම් කවක් තියෙනවා කියන්න
දිව්රන්න ආදරේ නාමෙන්
මා හැරදා නොයන බව
ඔබේ සූවඳ දැනුණා
හද මගේ නිවුණා
ජන්මෙන් ජන්මේ ඔබට හද පිදුවා
මේ භවයෙදි හමුවන පැතුමන්
සිහිනෙකැයි සිතුනා
හෝ හෝ හෝ හෝ
හෝ හෝ හෝ හෝ

මේ ලොවම සැහැසි වූ අඩ සඳ
මා හදෙන් වෙන්වී නොයන්න
ආදරේ සනාථ පැතුමන්
මතු භවෙත් හදේ රැඳෙන්න
ඔබේ සුවඳ දැනුණා
හද මගේ නිවුනා

ජන්මෙන් ජන්මේ ඔබට හද පිදුවා
මේ භවයෙදි හමුවන පැතුමන්
සිහිනෙකැයි සිතුනා
හෝ හෝ හෝ හෝ
හෝ හෝ හෝ හෝ

අද නම් මා හද | Ada Nam Ma Hada by Raween Kanishka & Kalpana

අද නම් මා හද
ඉවසුම් නෑ
සොයුරේ පෙම දැණුනා
හැගුමන් පායනවාදෝ
මංගල මුදු පළදා

එක ලේ පැහැයයි සිරැරේ පුරා
සොයුරේ නුඹ මගේ පණයි සදා

සතුටින් ඉනු මැන
දිවිය පුරාවට
නිදුකින් මතු සැමදා

අයදිම් සමාව මා සැමදා
සිදුවී ඇතොත් වරදක්
ඔබගේ ලගින්ම මා
මතු රැදි නොබිදී උතුම් හැගුමන්

පෙරුමන් පුරාන ආවදෝ
මා සොයුරුමේ සොදුරු.
මේ ලෙසින් අපි අපේම වී
සසරේ බැදී

සසරේ පුරාම මා පතනා
සොයුරේ ඔබයි සොදුරු
ඔබගේ දයාව ප්‍රේමය රැදි
මතකයි සෙනේ පිරුනූ

පෙරුමන් පුරාන ආවදෝ
මා සොයුරුමේ සොදුරු
මේ ලෙසින් අපි අපේම වී
සසරේ බැදී

සතුටින් ඉනු මැන
දිවිය පුරාවට
නිදුකින් මතු සැමදා
සතුටින් ඉනු මැන
දිවිය පුරාවට
නිදුකින් මතු සැමදා

රෝමියෝ නම් වෙන්න එපා | Romeo Nam Wenna Epa by Tharindu Damsara ft. Kalpana Kavindi [2019]

රෝමියෝ නම් වෙන්න එපා නුඹ
මට බැහැ ජුලියට් වෙන්න
පෙම් කළත් කොයිතරම් නුඹට
පෙම නිසා බැහැ මියැදෙන්න

ළඟ ඉන්න ඕනෙමද
පෙම් කරන හැමදේම -හැමදාම
ළඟ නැතත් එය
දුරින් හෝ හිඳ හිනැහෙනු දැක
සැනසෙන්න හැකි හදවතක් තනාගනු මිස
ප්‍රේමයේ නමින් මියැදිලා කුමටද?

මියැදෙන්න ඕනෙමද
පෙමක් නැතිවූ විට හඬා වැලපීම
පෙමක් නොලබා කිසිදාක
තුටින් වෙසෙනා හදකින් එහි රහස අසාගෙන
ප්‍රේමයේ නමින් ජීවත් වෙමු තව

 

නිදි නේනා | Nidi Nena by Kalpana Kavindi

නිදි නේනා
හීන ගේනා
මට ඕනා
දෑස පේනා
සද පායා පායා රෑ
සිත අහැරලා
කවුරුත් දන්නේ නෑ මා ආශා
මා හද හැගුමන් වරුශාවේ නැහැවීලා

මගේ සොදුරු හැගුම සගවා සගවා
සිහින මවනවා
ඔබ ගැනම නිතර සිතලා සිතලා
දෙනෙත දිලෙනවා
මගේ එකම පැතුම
පාරා පාරා රහසෙම ඉකි බිදුනා
දවසක් දා
පාවී එනවද මා සොයලා
හිත හඩලා
සද පායා පායා රෑ
සිත අහැරලා
කවුරුත් දන්නේ නෑ මා ආශා
මා හද හැගුමන් වරුශාවේ නැහැවීලා

නෙතු කදුලු අතර
රදවා රදවා
දවස ගෙවනවා
ඔබ අහිමිවෙයි ද
සිතලා සිතලා
සිතම රිදෙනවා
දුර බලන බලන වාරය පාසා
සමනල සිත සැලුනා
දවසක් දා
පාවී එනවද මා සොයලා
හිත හඩලා
සද පායා පායා රෑ
සිත අහැරලා
කවුරුත් දන්නේ නෑ මා ආශා
මා හද හැගුමන් වරුශාවේ නැහැවීලා