ආදර පුරුද්ද | Adara Purudda by Lakshana Lakmini ft. Tharindu D

සිහින පීරමින්
හෙව්වේම මම
පපුතුරක රළු පහස
නෙතු පියන් වැහෙන්නම
ඒ උණුහුමට ඔබ ගාව

ආදරය කියන්නෙම
පුරුද්දක් හිත දවන
ඉරි තැලි පොඩි වෙද්දි
කාන්සිය දුරු කරන

සිහිනයක් කියන්නෙම
මියැදෙන්න අර අදින
ඔබ ළඟම ගුලි වෙන්න
හිත ආස නිමේෂෙට

written by Lakshika Rathnayaka

tharindu damsara,tharindu,damsara,sinhala songs,sihin peeramin,adara,adara purudda,rathnayaka,sihina,purudda,lakshana,sri lanka,lakshika rathnayaka,sanjula himala,lakshana lakmini,lakmini,peeramin tharindu damsara,tharindu damsara songs,tharindu damsara album,adara purudda,ruhunuketha dhammadewa,numba nomathi dihawaka,radical paththini,tharindu,kalwai kandu pamula,premaye pawathinna,lakshika rathnayaka,sinhala songs,purudda,damsara,sasthara,kontha tharueli,rathnayaka,new sinhala songs,kumari sapase nidi,kolaba ahase,reazon records,obath ada nathi,mage banda wata,lakshana,lakshana lakmini,mamath ada nathi,new songs,prema sajjayanaya,adara

tharindu damsara,tharindu damsara songs,tharindu damsara album,adara purudda,kalwai kandu pamula,mamath ada nathi,damsara,tharindu,obath ada nathi,kumari sapase nidi,kolaba ahase,sinhala songs,purudda,reazon records,ruhunuketha dhammadewa,mage banda wata,new sinhala songs,radical paththini,premaye pawathinna,numba nomathi dihawaka,3rd eye cinema,kontha tharueli,lakshana lakmini,lakshana,prema sajjayanaya,new songs,rathnayaka,lakshika rathnayaka

අහිමි ප්‍රාණයට | Ahimi Pranayata by Lakshana Lakmini ft. Harshana Dissanayake & Thyaga Sewwandi [2020]

අහිමි ප්‍රාණයට
ප්‍රාණයක් සොයා
හිරිමල් විකසිත
නාබර යොවුන් වියේ
ලෝදිය කදුලු බිබී
ස්වප්නයක තවමත් පොපියනා
කිසා ගෝතමිය නුඹයි මගේ අම්මේ

දූලී පටල දෙපයේ
ඉහිරී තුරුලේ හොවාගෙන
හැම බව පමනක් දැනී ගියා
මට අම්මේ

අහිමි ප්‍රාණයට
ප්‍රාණයක් සොයා
හිරිමල් විකසිත
නාබර යොවුන් වියේ
ලෝදිය කදුලු බිබී
ස්වප්නයක තවමත් පොපියනා
කිසා ගෝතමිය නුඹයි මගේ අම්මේ

සිල්වතුන්ට ඔබේ හදෙහී
ප්‍රතිරාවය ඇහුනේ නැතිවාදෝ
ගුනවතුන් රිදෙන කන් පෙති තලා
අත දුන්නාද මගේ අම්මේ

අහිමි ප්‍රාණයට
ප්‍රාණයක් සොයා
හිරිමල් විකසිත
නාබර යොවුන් වියේ
ලෝදිය කදුලු බිබී
ස්වප්නයක තවමත් පොපියනා
කිසා ගෝතමිය නුඹයි මගේ අම්මේ

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here