දවසක් දා රෑක | Dawasak Da Raaka by Channuka Devnindu [2020]

පුන් සද පායා ඇති රෑක
තරු අතරින් දුටුවා ඈත
එළියක් දිස් වූවා පාට
වාගෙයි ඔබ කී ඒ රහස

දවසක් දා රෑක

නිල් පාටින් බැබලූ අහස
සිහි කරවයි ඔබගේ දෑස
වළාකුලක් මෙන් මා නුඹගේ
පහසින් පාවී යයි ඈත

දවසක් දා රෑක
දවසක රෑ
අහසේ පෑයූ
තරුවක් වාගේ මා

දුටුවේ ඔබගේ රුවදෝ

පිණි කැට විසිරුණු මේ පියස
මත ඈ ගෙන මාගේ දෑත
තරුවන් දෙනෙතින් ඉගි පෑව
ආදරයයි ඔබකී රහස
දවසක් දා රෑක

ඈ හා මා
තරු හා සද සේ

රෑ අහසේ තනිකම මැකුවේ
දවසක රෑ අහසේ පෑයූ
තරුවක් වාගේ මා
දුටුවේ ඔබේ රුවදෝ

තනිවී මා හා
දවසක් දා රෑ
දවසක් දා රෑ

කවුරුන්දෝ | Kawrundo by Channuka Devnindu [2019]

සුරගනක් දෝ ඇ, සුර ලොවින් ආ
මා හද සොරාගත්තෙ ඇ දුටු සැනින් කෙලෙසදෝ
දෙව්ලියක් දො ඇ දෙව් ලොවින් ආ
මුවගින් සිනා පා ඇ මුලු ලොව එලිය කෙරුවා දෝ

සිහිනේ මා පැතූ කුමරිය ඔබය්
ඔබෙ නීල නුවන් මා උමතු කරය්
කෙලිලෝල බැලුම් සිත කිති කවය්
ඔබ සිහිනයක් ද තවමත් සැකය්

කවුරුන්දෝ ඔබ මැව්වේ
සුර ලොකෙන් ද ඔබ අවේ
මග වැරදී ද මෙහිඅවේ
දෙව්ලිය වෙන්න ඔබ මාගේ

සිහිනේ පෑයූ ඈ
නොපෙනී ගියා
අලෝකයක් මෙන් දැල්වී
මා ලොව එලිය කෙරුවාදෝ
සුරගනක් වී ඈ
සිහිනයෙන් මා හා…
ගී ගයන්නේ ඈ
වීණා පරදවා දෝ

සිහිනේ මා පැතූ කුමරිය ඔබය්
ඔබෙ නීල නුවන් මා උමතු කරය්
කෙලිලෝල බැලුම් සිත කිති කවය්
ඔබ සිහිනයක් ද තවමත් සැකය්

කවුරුන්දෝ ඔබ මැව්වේ
සුර ලොකෙන් ද ඔබ අවේ
මග වැරදී ද මෙහිඅවේ
දෙව්ලිය වෙන්න ඔබ මාගේ

ගැලවුම්කාරයා | Galawumkaraya by Channuka Devnindu [2020]

ඉපදුනෙ 2000 අවුරුද්ද නං
හැමදේකම රිද්මයක් හොයාගෙන
යන්නෙ මං

ඉස මුදුනෙ ඉදගෙන
දෙපතුල දක්වාම දුවන්නෙ බං
සංගීතය ජීවය දේවිය මගෙ ලොවට දැන්

ලෝකෙම අල්ලන්නයි හීන මවන්නෙ මං
කවුරු කෙසේ කීවත්
මගේ ගමන යන්නෙ මං
මම වෙන
ඒ වෙනසම තමයි උසස්
ජීවිතේ කොටසක් උන ගිටාරය
හයියක් කරගෙන

ජීවීතේ…
අපි යන ගමනේ…
ජීවය දෙන්නේ..,
සංගීතය වේ මගෙ ගැලවුම්කාරයා…
බාධක පරදා
ගිරිහෙල් නොතකා
අරමුන වෙනුවෙන්
යන්නේ මා පසු නොබසින අරමුනෙන්

මම මගෙ රචනය
තනුව අනුව ගලපන්නෙ
අරමුණ අනුව වචන අමුනන්නෙ
මේ දිවිගමනේ අරුත හදුනන්නෙ
පැරදුනත් වැටුනත් නැවත නැගිටින්නෙ

මිනිසුන් ලොව සිහින පිටුපසම යන්නෙ
දවසින් දවස සිහිනයට ලගා වෙන්නෙ
ලෝකෙ නම තබා ආපසු හැරෙන්නෙ
ගරහන උන් හට පන්දම් වන්නේ

ජීවීතේ…
අපි යන ගමනේ…
ජීවය දෙන්නේ..,
සංගීතය වේ මගෙ ගැලවුම්කාරයා…
බාධක පරදා
ගිරිහෙල් නොතකා
අරමුන වෙනුවෙන්
යන්නේ මා පසු නොබසින අරමුනෙන්

එකම සත්‍ය සංගීතය
හදවත් ගැහෙනා රිද්මය
එකම සත්‍ය සංගීතය
අපේ හදවත් ගයනා ඒ ගීතය
එකම සත්‍ය සංගීතය
හදවත් ගැහෙනා රිද්මය
එකම සත්‍ය සංගීතය
අපේ හදවත් ගයනා ඒ ගීතය

ජීවීතේ…
අපි යන ගමනේ…
ජීවය දෙන්නේ..,
සංගීතය වේ මගෙ ගැලවුම්කාරයා…
බාධක පරදා
ගිරිහෙල් නොතකා
අරමුන වෙනුවෙන්
යන්නේ මා පසු නොබසින අරමුනෙන්