කුමර සමයම | Kumara Samayama by Kalasri ft.Tharindu Damsara

සසර පව් බර වැඩී
නෑර අත මා වෙලී
ගොම්මනේ නුඹ හිඳී
විශඝෝර බැල්මෙනී
නිවුනු දරු දුක් ගිනී
ඝරසර්ප කුමරුනී

කලු වළා ගැබ අරක් අරගෙන
රිද්දි යකිනිය ගින්න සදමින
නොඉඳුල්ම කපු සලුව තෙමමින
හදක් කෑවා
දොලතටුව පුදමින

හිමි වල්ලභට මා එපා වී ඇති
ස්ත්‍රි දේහෙන් දැන් පලක් නැති
මල් මඩුව සුනු විසුනු වී ඇති
කලු කුමර ආලෙන් වෙලා ඇති

පතිනි මෑණිට වැලි ගසා
කුමර සමයම වින කලා
කලු කුමර මයෙ කුස අරා
ගොම්මනේ එබිකම් කලා

written by Ruchi Nethma Abeywarne

tharindu damsara songs,tharindu damsara,damsara,tharindu,sinhala songs,new sinhala songs,nuwara ahasa yata,shalika dissanayake,udurawana,kandy lake,senkadagala,nuba nomathi,number lengathukamata,udarata,sri lanka,dhammadewa,wawa rawuma,jayasooriya,robarosiyan,deepathi jayasooriya,sadakalika premayknam,kandy,sanjula himala,himala,ithin a hamadema,hithalu,sanjula,sadakalika,numba nomathi dihawaka,reazon records,ruhunuketha,the night without her