රෝස කුමරුනෙ | Rosa Kumarune by Abhisheka & Thisara

රෝස කුමරුනෙ පිට පාරෙ
ඔබ මා තනිකර යන තාලෙ
ඔබට නොකියනා
දුක් කරදර මට තියනවා
යහමින් මගෙ පාරෙ

රෝස කුමරුනෙ පිට පාරෙ
ඔබ මා තනිකර යන තාලෙ
ඔබට නොකියනා
දුක් කරදර මට තියනවා
යහමින් මගෙ පාරෙ

රෝස කුමරියෙ මගෙ හීනෙ
ඔබ තනිකර මා යන තීරෙ
සැමට නොකියනා ආදරයක් මට
ලැබුනෙ ඔබගෙන් පෙර කාලෙ

දුවෙකු උනොත් නම අමා කියා
පුතෙකු උනොත් ඔබෙ නමම තියා
කවදාහරි පෙම් වන්න සිතා
ඔබෙ රුව සිතුවම් කරනිමි මා

රැයට දහවලක මෙන් ඇහැරි
දසල දුක් ගීත රස විදිමි
හඩා පලක් නැති බව වැටහි
අනේ කමක් නෑ මං තනිවි

දුවෙකු උනොත් නම අමා කියා
පුතෙකු උනොත් ඔබෙ නමම තියා
කවදාහරි පෙම් වන්න සිතා
ඔබෙ රුව සිතුවම් කරනිමි මා

රැයට දහවලක මෙන් ඇහැරි
දසල දුක් ගීත රස විදිමි
හඩා පලක් නැති බව වැටහි
අනේ කමක් නෑ මං තනිවි

Written by Thisara Weerasinghe

අන්සතු ඔබ | Ansathu Oba by Thisara Weerasinghe [2021]

අන්සතු ඔබ වෙත මගෙ හිත බැඳිලා
ඔබ ගැන සෙනෙහස හිත තුල පිරිලා
සම්මතයෙන් පිට ප්‍රේමෙක වෙලිලා
මග හැර යන්නට බැරිලෙස බැඳිලා

සෙනෙහස උතුරන වදනට සිත් වී
ඔය නෙතු අද්දර නවතිනු රිසිවී
දැන දැන හිමි නොවනා බව නොදැනී
මම තව තව ඔබ වෙත පෙම් කරමී

ලොවටම රහසේ සිහිනෙක දැවටී
ඔබ ළඟ සැතපී මම සුව විඳිමී
වරදක් නොකරම වරදෙහි බැඳුනී
සිත සනසාගෙන දුර හිද විඳිමී

සෙනෙහස උතුරන වදනට සිත් වී
ඔය නෙතු අද්දර නවතිනු රිසිවී
දැන දැන හිමි නොවනා බව නොදැනී
මම තව තව ඔබ වෙත පෙම් කරමී

අන්සතු ඔබ වෙත මගෙ හිත බැඳිලා
ඔබ ගැන සෙනෙහස හිත තුල පිරිලා
සම්මතයෙන් පිට ප්‍රේමෙක වෙලිලා
මග හැර යන්නට බැරිලෙස බැඳිලා

සෙනෙහස උතුරන වදනට සිත් වී
ඔය නෙතු අද්දර නවතිනු රිසිවී
දැන දැන හිමි නොවනා බව නොදැනී
මම තව තව ඔබ වෙත පෙම් කරමී

රත්තරනේ | Raththarane by Thisara Weerasinghe [2018]

සොයා යන්නේ එළිය අඳුරක
කියා දෙන්නේ රහස දිවියක​
සිනාසෙන්නේ සොවින් සිත යට

නොයා ඉන්නේ නුඹව අතහැර​
රත්තරනේ නුඹ මගේ පන නිසා
සිත් අරනේ නුඹට ඉඩ වැඩි නිසා

තව ටික දවසයි අැත්තේ
නුඹ හා ඉන්නට සිත්සේ
නුඹයි මගේ මත්තේ
මටත් හොරා හිත පත්ලේ

දරාගන්නේ රහස අඳුරක​
සිතා උන්නේ තනිව සිත යට
රසේ දුන්නේ ඔබට දිවියක​
සිතේ ඉන්නේ ඔබය පහසට
රත්තරනේ නුඹ මගේ පන නිසා
සිත් අරනේ නුඹට ඉඩ වැඩි නිසා

තව ටික දවසයි අැත්තේ
නුඹ හා ඉන්නට සිත්සේ
නුඹයි මගේ මත්තේ
මටත් හොරා හිත පත්ලේ
රත්තරනේ නුඹ මගේ පන නිසා
සිත් අරනේ නුඹට ඉඩ වැඩි නිසා