මගේ සෝ සුසුම් | Mage So Susum by Rahal Alwis [2017]

මගේ සෝ සුසුම් වේදනා මුහුවෙලා
රිදවලා මා දමා නුඹ ගියා නුඹ ගියා
මගේ සෝ සුසුම් වේදනා මුහුවෙලා
රිදවලා මා දමා නුඹ ගියා නුඹ ගියා
කෙසේදෝ කියම් ඉන්නෙ මා තනිවෙලා
කඳුළු මා නෙත් අගින් වැටෙනවා
වැටෙනවා

බැඳුනත් අාලෙන් ඔබ හා මා
සැඟවී ගියා සැඟවී ගියා
එක මෝසම් වැස්සෙන් නුඹ
සැඟවී ගියා නුඹ අායේ එන්නෙ නැතිදෝ තුරුලට මාගේ

මගේ සෝ සුසුම් වේදනා මුහුවෙලා
රිදවලා මා දමා නුඹ ගියා නුඹ ගියා
කෙසේදෝ කියම් ඉන්නෙ මා තනිවෙලා
කඳුළු මා නෙත් අගින් වැටෙනවා
වැටෙනවා

පැතූ ඒ පැතුම් මාගේ මීදුමෙන් වැසී අහසේ බොඳවී ගියා නොපෙනී
පැතූ ඒ පැතුම් මාගේ මීදුමෙන් වැසී අහසේ බොඳවී ගියා නොපෙනී
එපා යන්න හැරදා කෙසේ ඉන්නෙ මා ඉතින්
හැම හුස්මක් පුරා මගේ හිත නුඹ ගැන මුමුණනවා

මගේ සෝ සුසුම් වේදනා මුහුවෙලා
රිදවලා මා දමා නුඹ ගියා නුඹ ගියා
කෙසේදෝ කියම් ඉන්නෙ මා තනිවෙලා
කඳුළු මා නෙත් අගින් වැටෙනවා
වැටෙනවා

සිතට හොරා මං | Sithata Hora Man by Rahal Alwis [2015]

සිතට හොරා මං
ඔබේ වෙලා දැන්
ලොවට හොරා මං
පෙම් කරන්නම්
ඇගේ නිසා මං
දුරින් හිඳින්නම්
දුරට වෙලා මං
පෙම් කරන්නම්
වැටහෙන්නෑ කඳුළු ඇයි මෙසේ
වෙන් වෙන්නෑ මියනතුරු මගේ ආදරේ

නෙතු සිඹින සිඹින සුසුමන් පවා
පාරවයි හද මගේ
ඔය ගලන ගලන කඳුළින් නෙතේ
සසලවයි සිත මගේ
කඳුළු පුරෝගෙන
ඉන්න හිතාගෙන
නුඹේ සිනාවල මියැදෙන්නම් ඉතින් මං
මියැදෙන්නම් ඉතින් මං

පෙරදා රෑ අහසේ
පෑයු සඳසාවී
අද රෑ මගෙ අහසේ
පායාපන් රහසේ
නුඹ දන්නවාද දන්නේ නෑ මගේ ආදරේ
නුඹ ඉන්නවාද දන්නේ නෑ මගෙ ලෝකයේ
නුඹ දන්නවාද දන්නේ නෑ මගේ ආදරේ
නුඹ ඉන්නවාද දන්නේ නෑ මගෙ ලෝකයේ
නුඹ දන්නවාද දන්නේ නෑ මගේ ආදරේ
නුඹ ඉන්නවාද දන්නේ නෑ මගෙ ලෝකයේ
නුඹට දැනෙනවාද දන්නේ නෑ
මගෙ ආදරේ

සිතට හොරා මං
ඔබේ වෙලා දැන්
ලොවට හොරා මං
පෙම් කරන්නම්
ඇගේ නිසා මං
දුරින් හිඳින්නම්
දුරට වෙලා මං
පෙම් කරන්නම්
වැටහෙන්නෑ කඳුළු ඇයි මෙසේ
වෙන් වෙන්නෑ මියනතුරු මගේ ආදරේ

තණමල්විල බඹරු | Thanamalwila Babaru by Rahal Alwis [2020]

රොනට බර උනත් මත් වුනු
විල් තඹරු
අපිට කොහෙත් එකයි
අපි තණමල්විල බඹරු

රොක්වෙලා තිබ්බට හීන ගොඩක්
පපු කැවුත්ත ඇතුලේ
කුඩුවෙලා හැදිගෑවිලම ගියා
කාසි නැතිව මිතුරේ
කුඩුවෙලා හැදිගෑවිලම ගියා
කාසි නැතිව මිතුරේ

හතරමායිමේ පදුරුත් දන්නවා
අපේ කතන්දරේ
කට්ට කාලා ඔට්ටු වීලා
ජීවිතේ හැඩ කරේ
ලොකුවට හිත්වල හීන නැති උනත්
සාරයි පපු පැත්ත
රැල්ලට බහින්නේ ඔනේ ගේමකට
අපි රගන්නේ තදට
අපිට කොහෙත් එකයි
අපි තණමල්විල බඹරු

ඉදලා හිටලා අඩියක් ගැහුවට
එක දෙක වෙලා පෙනුනේ
අති විශේෂ පදමට
හිත්වල තනිකම මෝරපු දවසට
නිදිමත දුර හින්දා
පාලුව එක්කම තනියට මහ රෑ
තනි අලියෙක් හිටියා
අපිට කොහෙත් එකයි
අපි තණමල්විල බඹරු

රොනට බර උනත් මත් වුනු
විල් තඹරු
අපිට කොහෙත් එකයි
අපි තණමල්විල බඹරු

රොක්වෙලා තිබ්බට හීන ගොඩක්
පපු කැවුත්ත ඇතුලේ
කුඩුවෙලා හැදිගෑවිලම ගියා
කාසි නැතිව මිතුරේ
කුඩුවෙලා හැදිගෑවිලම ගියා
කාසි නැතිව මිතුරේ

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here