ගුම් නාදේ | Gum Nade by Santhush Weeraman ft. Umara [2008]

ගුම් නාදේ රෑනින් රෑනෙ
මී මැස්සන් රෑනක් සේ
ආකාසේ අත්ත⁣ටු විහිදා ඉගිලෙන්නේ සන්තෝසේ
සිත්යායේ සිත්මල් පීදි
මල් මේදෝ වෑහෙන්නේ
හීනෙන් දුටු පාරාදීසේ
සිත්තම්දෝ දිස්වන්නෙ

ගංගා දියේ සීතේ දිය වැල් සුරයි
පාවී නොයා ඔය වාගේ උන්නොත් හොදයි
පෑවාට සිත්සේ දස්කම් දගකාරකං
මා ගාව ඉන්නයි කිව්වේ හැර මෝඩකම්

මේ නිදහසේ ගීතයෙන් හිත හිනැහේ ප්‍රිතියෙන්
මුළු ලොව පෑ ආදරෙන් සත්තයි….ලැබෙයි ජිවිතේ//

හද්දා කැලේ කව්දෝ රහසින් එබෙයි
හැංගී බලා ඔය කව්දැයි ලංවී කියන්
කෝලම්ද සෙල්ලම් කාලේ හරි නාඩගම්
මා ගාව ඉන්නයි කිව්වේ හැර මෝඩකම්

මේ මනරම් යාමයේ හිත පිරැනා ජීවයෙන්
මුළු ලොව පෑ ආදරෙන් සත්තයි….ලැබෙයි ජීවිතේ //

ගුම් නාදේ රෑනින් රෑනෙ…..

දැනේ | Daney by Santhush Weeraman [2021]

දැනේ
හමන සුලගේ
මතකයී අද වාගේ
සෙනෙහස තවම දැනේ

දැනේ
ඒ සොදුරු ලොකේ
ළමාවියේ අපගේ
සෙනෙහස තවම දැනේ.

යලි හමුවෙදෝ කියා
ඔබ සමුගෙන මා හදින්
මා සිතුවේ නෑ එදා
මගේ සෙනහස ඔබ කියා

මේ සංසාරයේ…
ඔබයී මගේ ආදරේ..
මා පැතු ලොකයේ
ආලොකය දැල් වුනේ
යලි හමුවෙදෝ ලොවේ.

මගේ ජිවිතේ..මා පැතු ලෝකයේ..
සෙනෙහස තවම දැනේ…

දැනේ
හමන සුලගේ
මතකයී අද වාගේ
සෙනෙහස තවම දැනේ

දැනේ
ඒ සොදුරු ලොකේ
ළමාවියේ අපගේ
සෙනෙහස තවම දැනේ.

යලි හමුවෙදෝ කියා
ඔබ සමුගෙන මා හදින්
මා සිතුවේ නෑ එදා
මගේ සෙනහස ඔබ කියා

මේ සංසාරයේ…
ඔබයී මගේ ආදරේ..
මා පැතු ලොකයේ
ආලොකය දැල් වුනේ
යලි හමුවෙදෝ ලොවේ.

මගේ ජිවිතේ..මා පැතු ලෝකයේ..
සෙනෙහස තවම දැනේ…

මොහොතින් මොහොතට | Mohothin Mohothata by Santhush & Ashanthi

මොහොතින් මොහොතට
ඔබ මා
ඇසුරට නැතිවම බැරි කල
තනිවූ සිත මා සොයනා ජීවිතේ
හුස්මෙන් හුස්මට ලංවුනු
හැගුමෙන් හැගුමට මත් වුනු
ඔබමයි මා පැතූ ආදරේ

ලෝකේ නොදකින කෙලවර
ලංවූ ආදරේ අරගෙන
රහසේ සොයනා මා ජීවිතේ

මොහොතින් මොහොතට
සුව දෙන ආදරේ
හැගුමන් ඇවිලුනු අපගේ ජීවිතේ
මොහොතින් මොහොතට
සුව දෙන ආදරේ
සදා අපේ වේවා

මොහොතින් මොහොතට
ඔබ මා
ඇසුරට නැතිවම බැරි කල
තනිවූ සිත මා සොයනා ජීවිතේ
හුස්මෙන් හුස්මට ලංවුනු
හැගුමෙන් හැගුමට මත් වුනු
ඔබමයි මා පැතූ ආදරේ

ලෝකේ නොදකින කෙලවර
ලංවූ ආදරේ අරගෙන
රහසේ සොයනා මා ජීවිතේ

මොහොතින් මොහොතට
සුව දෙන ආදරේ
හැගුමන් ඇවිලුනු අපගේ ජීවිතේ
මොහොතින් මොහොතට
සුව දෙන ආදරේ
සදා අපේ වේවා

මොහොතින් මොහොතට
සුව දෙන ආදරේ
හැගුමන් ඇවිලුනු අපගේ ජීවිතේ
මොහොතින් මොහොතට
සුව දෙන ආදරේ
සදා අපේ වේවා

කස්තුරි සුවඳකි | Kasthuri Suwandaki by Umara ft. Santhush Weeraman & Ashanthi [2007]

කස්තුරි සුවඳකි සත්තකින්ම ඔබ සුලඟ විසින් ගෙන හැරුණූ
ඉස්සර සුසුමක සුවඳ මතක් කර මා හද මැදටම හෙලපූ

සපුමල් සරසන රම්‍ය වසන්තය නිමනොවනා ලෙස තණපූ
ලස්සන සි‍හිනෙක සත්තකින්ම ඔබ කවුරුද ඔබ මා නොදුටූ

ළල ළල ළල ළල ළල්ල ළල්ලලා ළල ළල ළල ළල ළල්ලලා

මට තමා ඒ වසන්තයනම් ඔබ තරම් ලංවූ
හැන්ගිලා හෝ ආව හින්දයි මන් බලා ඉන්නේ……

මට තමා ඒ වසන්තයනම් ඔබ තරම් ලංවූ
හැන්ගිලා හෝ ආව හින්දයි මන් බලා ඉන්නේ……..

ගින්ම් හානේ වාගෙ පාළුයි කවුරුත්ම නෑනේ යාළු
ඒ හිස් හදේ හි මතුවූ ලන්කාරයා ඔබලූ..

ගින්ම් හානේ වාගෙ පාළුයි කවුරුත්ම නෑනේ යාළු
ඒ හිස් හදේ හි මතුවූ ලන්කාරයා ඔබලූ..

කස්තුරි සුවඳක සත්තකින්ම මම ඔබ පිළිබඳ හෙව්වා!
ඉස්සර සුසුමක සුවඳ පොදක්වී ඔබහට මා එව්වා !

සපුමල් වහිනා ප්‍රේම වසන්තය ඔබෙ උනුසුම ලව්වා [අහා!]
ලස්සන හීනය සත්තකින්ම මම ඔබෙ නමටම ලිව්වා

කස්තුරි සුවඳකි සත්තකින්ම ඔබ සුලඟ විසින් ගෙන හැරුණූ
ඉස්සර සුසුමක සුවඳ මතක් කර මා හද මැදටම හෙලපූ

සපුමල් සරසන රම්‍ය වසන්තය නිමනොවනා ලෙස තණපූ
ලස්සන සි‍හිනෙක සත්තකින්ම ඔබ කවුරුද ඔබ මා නොදුටූ

ළල ළල ළල ළල ළල්ල ළල්ලලා ළල ළල ළල ළල ළල්ලලා

මට තමා ඒ වසන්තයනම් ඔබ තරම් ලංවූ
හැන්ගිලා හෝ ආව හින්දයි මන් බලා ඉන්නේ

මට තමා ඒ වසන්තයනම් ඔබ තරම් ලංවූ
හැන්ගිලා හෝ ආව හින්දයි මන් බලා ඉන්නේ

මල්යාය ‍වාගේ ඇමතූ අනුරාගි හැඟුමක් මියුරූ
විඳගන්න මා ළුහු බැඳපූ මනමාලයා.(හ්). ඔබලූ

මල්යාය ‍වාගේ ඇමතූ අනුරාගි හැඟුමක් මියුරූ
විඳගන්න මා ළුහු බැඳපූ මනමාලයා.(අආ..). ඔබලූ

කස්තුරි සුවඳක සත්තකින්ම මම ඔබ පිළිබඳ හෙව්වා!
ඉස්සර සුසුමක සුවඳ පොදක්වී ඔබහට මා එව්වා !

සපුමල් වහිනා ප්‍රේම වසන්තය ඔබෙ උනුසුම ලව්වා
ලස්සන හීනය සත්තකින්ම මම ඔබෙ නමටම ලිව්වා

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here