රාමලානයේ | Ramalanaye Sanda by Dushani ft. Tharindu D

හිමිකමක් නැති
සිහිනයක් දැක
නුඹ මගේ යැයි නොකියමි
හිස් වසන ෆර්දාව
ඇස් වසා බැඳි දිනෙක
රාමලානයේ සඳ මියැදුණි

සිහිනයෙක මැවෙන මිරිඟුවක් සොයමි
ක්ශේමයක් නොදුටු සව්මයේ
සීතල ම රැයෙක උණුහුම් ම කඳුළ
සහරයේ මැද ඇහැරමි
ප්‍රේමයක් නොදත් හදවතක්
කර්කශ ම රළු පොළොවකී
සබඳ, ආදරය ඊමානයෙම කොටසකී

නැවතුමක් නොදැන දිග ගඟක් ගලන
ඉරිතැලුණු මිටියාවතේ
ලස්සන ම මල් පිපෙන බිමක් වේ එහි ප්‍රේමයේ
ස්වර්ගයේ ඊඩන් උද්‍යානයේ
ආදම් නොදුටු ඇපල් තවමත් තිබේ

lyrics,cupid lyrics,cupid twin version lyrics,lyrics cupid,barbie world lyric,barbie world lyrics,feeling lonely,cupid fifty fifty lyrics,fifty fifty cupid lyrics,cupid song,music,hopeless romantic,i’m feeling lonely,second chance to cupid,vibe music,a hopeless romantic all my life,fifty fifty cupid english,and i’m bad like the barbie,barbie world ice spice,barbie world nicki minaj,all of the barbies is bad,fifty fifty cupid,cupid fifty fifty tharindu damsara,tharindu,damsara,ithin a hamadema,new sinhala songs,numba nomathi dihawaka,sadakalika premayknam,sadakalika,hithalu,dhammadewa,sanjula himala,ruhunuketha,nuba nomathi,reazon records,the night without her