නිල්වර්ණා | Nilwarnaa by Keshan Shashindra [2022]

සිදංගනා රුවක් කියා
මැණික ඇස් රැවටුනා
සරා සඳක් ඔයා
ඇසින් ඇස පැටලී මියුලැසි
සීගිරි රූ පරදනා
උන්මාදවේ මා
නිල්වර්ණා නිලැසියේ – නිල්නුවන් දෙව්මියේ

ලවන් සලා පෙමින් වෙලා
සෙමින් නුවන් පියා
සියුම් වදන් කියා
රැයේ නිල්පිනිපොදේ මදාරා
දිව්‍යාංගනා සැලමුතුයි
නුගිනුරාවේ මා
නිල්වර්ණා නිලැසියේ – නිල්නුවන් දෙව්මියේ

නුඹ පරිස්සම් කරමි මං
තුරුළෙ තියා නැලවිලි කියා
රතු කොපුල් සිඹින්නම්
නිල්වර්ණා නිලැසියේ – නිල්නුවන් දෙව්මියේ

written by Gihan Chamika

keshan shashindra,keshan song,keshan new song,gihan chamika lyrics,nimesh kulasinghe,derana viral clips,keshan new release,nimesh kulasinghe music,deweni inima keshan new song,kalpana kavindi,derana teledramas,sinhala songs,derana entertainment,derana programs,tharinda kasun jayawardana,deweni inima new song,avantha new song,awantha new song,dream stars,das tharaka heena,deweni inima song,daas tharaka heena,etunes music videos,trending

රස මවලා | Rasa Mawala by Kalpana Kavindi ft. Various Artists

රස මවලා මුමුනමු ආදරේ කතා
මේ පාට පාට හීන ලෝකේ පාවිලා
හස ගවසා මේ අපි දෑත ගාවලා
රෑනේ පාළු නෑනේ හීන යාමේ ලංවීලා
එක්වීලා සතුටේ ඉපිලීලා
උනුහුම සිත්වීලා රෑනේ රැස්වීලා

මේ ආල සිත්තම් පා
මේ අනන්ත පියාසලා
නටන්න ගයන්න වයන්න රගන්න
සොයන්න කවුරුත් නෑ
මේ තැවෙන්නේ දැවෙන්නේ නෑ
නෑ දුකක්ද දැනෙන්නෙ නෑ
අනන්ත සරන්න වසන්තේ
විඳින්න තැවෙන්න ආසත් නෑ

රස ලෝකේ ආශාවේ සද අහසේ දිලුනාවේ
සිත සතුටේ ගිලුනාවේ අශාව මේ වෑහේ
කටු කාලේ කිරි වෑමේ
මදහාසේ වර්ශාවේ හැමදාම වෙලුනාවෙ
සතුටේම ගිලුනාවේ
කෝලේ කිලි රෑනේ හීන දැනුනාවේ
කෝලේ කිලි රෑනේ හීන දැනුනාවේ

මේ ආල සිත්තම් පා
මේ අනන්ත පියාසලා
නටන්න ගයන්න වයන්න රගන්න
සොයන්න කවුරුත් නෑ
මේ තැවෙන්නේ දැවෙන්නේ නෑ
නෑ දුකක්ද දැනෙන්නෙ නෑ
අනන්ත සරන්න වසන්තේ
විඳින්න තැවෙන්න ආසත් නෑ

රස මවලා මුමුනමු ආදරේ කතා
මේ පාට පාට හීන ලෝකේ පාවිලා
හස ගවසා මේ අපි දෑත ගාවලා
රෑනේ පාළු නෑනේ හීන යාමේ ලංවීලා
එක්වීලා සතුටේ ඉපිලීලා
උනුහුම සිත්වීලා රෑනේ රැස්වීලා

මේ ආල සිත්තම් පා
මේ අනන්ත පියාසලා
නටන්න ගයන්න වයන්න රගන්න
සොයන්න කවුරුත් නෑ
මේ තැවෙන්නේ දැවෙන්නේ නෑ
නෑ දුකක්ද දැනෙන්නෙ නෑ
අනන්ත සරන්න වසන්තේ
විඳින්න තැවෙන්න ආසත් නෑ

සිකුරු හතට | Sikuru Hathata by Various Artists

සිකුරු හතට දානා තරු වලලු අතට ගේනා
බබරු බබන ලීලා කොලු කමට උමතු වීලා
පොළවේ පය ගහනා අපි ආවේ කටු කාලා
පලු ගලවා මද කාලා
යකු නලවා කොකු කාල

බාදා ආ දා නාඩා පැතුවේ ආශා
විදුලු බුබුලු දාරා
හදවතට සතුට සාරා
කොලුකමට කොහෙද සීමා
මන බබරු රගති සෑමා
වචන රචන ගේනා
හදවතට එකග වීලා
අපි රගමු රැය සිසාරා
හීන ලෝකේ පීරා

සිකුරු හතට දානා තරු වලලු අතට ගේනා
බබරු බබන ලීලා කොලු කමට උමතු වීලා
පොළවේ පය ගහනා අපි ආවේ කටු කාලා
පලු ගලවා මද කාලා
යකු නලවා කොකු කාල

වෙලාව ආවා
නටමුද යමු ලං වෙලා
මුලාවේ දාලා නොයති දුරක වෙං වෙලා
සිනාව පාලා සිතට ගතට දැනෙන විලස
සරාගේ නාරී දප නෑ බබරා

හදවත පුරා පුරා
සිතුවිලි ගලා
ඇදිවත පවා පවා
පුද දෙමි සදා

හදවත පුරා පුරා
සිතුවිලි ගලා
ඇදිවත පවා පවා
පුද දෙමි සදා

සිතුවිලි පවා පවා
විකසිත වෙලා
හදුනමි සදා සදා
නාඩි ගැහෙන තාල පදම

සිකුරු හතට දානා තරු වලලු අතට ගේනා
බබරු බබන ලීලා කොලු කමට උමතු වීලා
පොළවේ පය ගහනා අපි ආවේ කටු කාලා
පලු ගලවා මද කාලා
යකු නලවා කොකු කාල

බාදා ආ දා නාඩා පැතුවේ ආශා
විදුලු බුබුලු දාරා
හදවතට සතුට සාරා
කොලුකමට කොහෙද සීමා
මන බබරු රගති සෑමා
වචන රචන ගේනා
හදවතට එකග වීලා
අපි රගමු රැය සිසාරා
හීන ලෝකේ පීරා

සිකුරු හතට දානා තරු වලලු අතට ගේනා
බබරු බබන ලීලා කොලු කමට උමතු වීලා
පොළවේ පය ගහනා අපි ආවේ කටු කාලා
පලු ගලවා මද කාලා
යකු නලවා කොකු කාල

රෝස කතන්දර | Rosa Kathandara by Nimanthi Chamodani

රෝස කතන්දර
යායක මල් බර
හදවත් ඉගිමැරුවානේ

කවුරුත් දන්නැති
ආදරයක් මැද
අරුමෝසම් උද්‍යානේ

අතිනත ගෙන දවසක් දා
තුරුලු වෙන්න බැරි හින්දා
පෙම්වත් කතා තහනම් නිසා
එසගින් බලා ඔරවන්නෙපා

ඇස්මානේ සන්සුන් හිනාවේ
හිත් යහනේ පෙම්මන් කලානේ
පැහැ සලුවකට මං දැවටෙන්නම්
මට ඉඩ දෙන්න සද සාදයේ
පෙම්වත් කතා තහනම් නිසා
එසගින් බලා ඔරවන්නෙපා

රෝස කතන්දර
යායක මල් බර
හදවත් ඉගිමැරුවානේ

කවුරුත් දන්නැති
ආදරයක් මැද
අරුමෝසම් උද්‍යානේ

ගිම්හානේ අනුරාග දානේ
පිපුනාවේ නිල් මල් විමානේ
ඔය පපුතුරට මං ගුලි වෙන්නම්
මං ලං වෙන්නම් සදසාදයේ
පෙම්වත් කතා තහනම් නිසා
එසගින් බලා විදවන්නෙපා

රෝස කතන්දර
යායක මල් බර
හදවත් ඉගිමැරුවානේ

කවුරුත් දන්නැති
ආදරයක් මැද
අරුමෝසම් උද්‍යානේ

මලෙන් උපන් | Malen Upan Samanali by Raween Kanishka & Nuwandika

මලෙන් උපන් සමනළී
රෝස කැලෙන් හමුවුනී
හිතේ රිදුන තැන් බලා
හෙමින් ඉඹින්නම්

මලෙන් උපන් සමනළී
රෝස කැලෙන් හමුවුනී
හිතේ රිදුන තැන් බලා
හෙමින් ඉඹින්නම්

හිනා වෙන්න…ලගින් ඉන්න
මා ගාවම තටු සලන්න
හිත හදන්න… ලගට එන්න
මලෙන් උපන් සමනලී

මුලා වෙන්න එපා ඔන්න
මේ පාරේ පියාඹන්න
පෙම් කරන්න උගන්නන්න
මලෙන් උපන් සමනලී

මහනපුරන් එකතු වෙලා
නපුරුකමක් කලදෝ
මගෙන් ඔබට හිත රිදිලා
ලොවම එපා වෙලාදෝ

හීන දකින වෙලාවේ
චුට්ටක් බය උනා නේ
ලොවම කතා වුනාවේ
ලගම සොදුරු ඔයානේ

මලෙන් උපන් සමනළී
රෝස කැලෙන් හමුවුනී
හිතේ රිදුන තැන් බලා
හෙමින් ඉඹින්නම්

මමයි රෝස සමනලී
රෝස කැලේ ඉපදුනී
හිතේ තැනක් රිදුනොතින්
තුරුලට එන්නම්

හිනා වෙන්න…ලගින් ඉන්න
මා ගාවම තටු සලන්න
හිත හදන්න… ලගට එන්න
මලෙන් උපන් සමනලී

පියාඹන්න කියාදෙන්න
හිත අස්සට වෙලා ඉන්න
අල්ලගන්න ලගින් ඉන්න
බයයි රෝස සමනලී

සංසාරේම මේ වාගේ
දෑස් ලගම ඉන්නකෝ
රිදෙන තැනදි ඔය වාගේ
ආදරේම දෙන්නකෝ

ලොවම එරෙහි උනාවේ
කාලය නැවතුනාවේ
මගේ දෙතොලේ ඔයාගේ
කම්මුල් මල් තලාවේ

සුපිපිලා නිල්විල් තලාවේ | Supipila Nil Vil Thalawe by Raween Kanishka

සුපිපිලා නිල්විල් තලා…වේ
සුවඳ දී රහ…සේ
හිත මා ලඟ රඳවා….ලා
හද සැනසුම් ගෙනාවේ….
සිතුවිලි ආශා
මදහස පාලා
මා හා සරා….. හද…වතේ…..

හසරැලි මුව ගවසාලා
සිතුවිලි විල කළඹාලා
සඳ සේ රැය පා…යා…
ආලෝකය විහිදා…ලා…
හද සැනසුම සරසාලා
අප මිතුදම දේ ආශා

දුක සැප නිති විමසා….ලා
කඳුලැලි නෙතු පිසලා….ලා
ගෙන දී සඳ සේ…යා
ජීවිතයට ළං වී…ලා..
හද සැනසුම සරසා…ලා
අප මිතුදම දේ ආශා…

සුපිපිලා නිල්විල් තලාවේ
සුවඳ දී රහ…සේ
හිත මා ලඟ රඳවා….ලා
හද සැනසුම් ගෙනාවේ….
සිතුවිලි ආශා
මදහස පාලා
මා හා සරා….. හද…වතේ…..

සඳ කෙමි | Sanda Kemi by Sandeep Jayalath [2021]

සද කෙමි වැගිරෙන රෑ පුරා
දැනුනා පපු සූරන කාරනා
පියවෙන නෙතු පිය රූරනා
සිහිනයේ
සැරිසරා

ජීවිතේ චාරිකා
වීමානේ
පාවෙවී පාවෙලා

හිත ආදර හැගුමක
සුව සොයනා
සැරිසරනෙමි පෙම සොයලා
නව සිහිනෙක සිත බැදි රුව මැවෙනා
හද සනසන රුව කොතැනා
අදුරු දින ගෙන
කාලේ ගෙවා
විදිමි මේ රසයේ හේසරා

ලගින් මීවිත රස විද
ජීවිත මදුවිත මා

තරුමල් කඩා
ගගනේ විමනක් තනා
සැතපෙන්න යහනක් මවා

පවනක් මතින් යමින්
වියනක් එලා
ලද ජීවිතේ පල නෙලා

ජීවිතේ චාරිකා
වීමානේ
පාවෙවී පාවෙලා

හිත ආදර හැගුමක
සුව සොයනා
සැරිසරනෙමි පෙම සොයලා
නව සිහිනෙක සිත බැදි රුව මැවෙනා
හද සනසන රුව කොතැනා
අදුරු දින ගෙන
කාලේ ගෙවා
විදිමි මේ රසයේ හේසරා

ලගින් මීවිත රස විද
ජීවිත මදුවිත මා

සද කෙමි වැගිරෙන රෑ පුරා
දැනුනා පපු සූරන කාරනා
පියවෙන නෙතු පිය රූරනා
සිහිනයේ
සැරිසරා

හිත ආදර හැගුමක
සුව සොයනා
සැරිසරනෙමි පෙම සොයලා
නව සිහිනෙක සිත බැදි රුව මැවෙනා
හද සනසන රුව කොතැනා
අදුරු දින ගෙන
කාලේ ගෙවා
විදිමි මේ රසයේ හේසරා

ලගින් මීවිත රස විද
ජීවිත මදුවිත මා

මේ ඇස් නිදි නෑ | Me As Nidi Na by Kalpana Kavindi

මේ ඇස් නිදි නෑ හොයන්නේ
එක හීනේ දිවිපුරා
දිව්‍ රා ඇස් දෙක කියන්නම්
වෙන කවුරුවත් එපා

මේ ඇස් නිදි නෑ හොයන්නේ
එක හීනේ දිවිපුරා
දිව්‍ රා ඇස් දෙක කියන්නම්
වෙන කවුරුවත් එපා

නපුරුම කතා පුරුදුම කලා..
මතක මත් කලා..
හුරතල් වෙලා ඇස් කියවලා
සිහින සිරවෙලා

සත්තයි දිවුරා කියන්නම්..
වෙන කවුරුත් එපා..
හිරු සදු මගේ බලන්නේ
නුබේ ඇස් දෙක නිසා

කවි ඇස් පොතේ මුලකුරු පවා..
කියාදුන්නේ ඔයා…
තුරුලෙම තියා ඉමුදෝ කියා..
හීන හැදුවේ ඔයා..

සත්තයි දිවුරා කියන්නම්..
වෙන කවුරුත් එපා..
හිරු සදු මගේ බලන්නේ
නුබේ ඇස් දෙක නිසා

මේ ඇස් නිදි නෑ හොයන්නේ
එක හීනේ දිවිපුරා
දිව්‍ රා ඇස් දෙක කියන්නම්
වෙන කවුරුවත් එපා

කැළඹී හමනා | Kalambee Hamana by Nimanthi Chamodini

කැලඹී හමනා සුලඟේ හෝ වෙලිලා
රහසේ පතනා සුවඳක් වී බැඳෙනා
දිව රෑ පෙනෙනා සිහිනේ හෝ මැවිලා
මසිතේ රූ තවරා විඳිමී මා සිතිනා…

තේරුනිදෝ සැලෙනා සිතුවිලි හෝ
සිහිනේ වෙලිලා ලං වීලා ඒවීදෝ
දැනෙනා සිත විඳිනා මේ ආදරයම පතනා
නොනිදා සයනේ පතමී රූ මවා

ලං උනිදෝ දැනෙනා තනිකම හෝ
ආදරෙ දැනිලා ලං වීලා ඒවිදෝ
සැමදා රූ මැවෙනා රෑ සිහිනයකම සරනා
නොනිදා සයනේ පතමී රූ මවා

නින්දේ ගැඹුරේ | Ninde Gambure by Mahesha Sandamali

නින්දේ ගැබුරේ ආශා මවා
දෑසේ නොදුරේ මා හා සරා
සිහිනේ රහසේ පාවී මැවීලා
කඳුලේ සුසුමේ සේයා මාවා
නොනිදාලා ලං වීලා
දැනිලා මා හඬනා
නිදිනේන හෝරාවන්
මා සුසුම් හෙලා රිදිලා
කදුලැල් කොපුල් දිගේ
රූරමින් වැටිලා
සඳ රුව මවලා නිදි වරලා සිහින මත රැදිලා
සිතුවිලි සඟවා ඔබ පතලා
ආදරේ ඉවසා

කොහේ කියලා මා යන්නද
මේ සිහිනේ දාලා
අත තියලා ඔය නලලට දිවුරන්න ඕනා
සංතාපය සංවේගය මා දෝත දරා
මං මාවත මල් යායම තාම මල් පිපිලා
නොනිදාලා ලං වීලා
දැනිලා මා හඬනා
නිදිනේන හෝරාවන් මා සුසුම් හෙලා රිදිලා
කඳුලැල් කොපුල් දිගේ රූරමින් වැටිලා
සඳ රුව මවලා නිදි වරලා සිහින මත රැදිලා
සිතුවිලි සඟවා ඔබ පතලා ආදරේ ඉවසා

නින්දේ ගැබුරේ ආශා මවා
දෑසේ නොදුරේ මා හා සරා
සිහිනේ රහසේ පාවී මැවීලා
කඳුලේ සුසුමේ සේයා මාවා
නොනිදාලා ලං වීලා
දැනිලා මා හඬලා
නිදිනේන හෝරාවන්
මා සුසුම් හෙලා රිදිලා
කදුලැල් කොපුල් දිගේ රූරමින් වැටිලා
සඳ රුව මවලා නිදි වරලා සිහින මත රැදිලා
සිතුවිලි සඟවා ඔබ පතලා ආදරේ ඉවසා…