ආරාධනා | Aradhana by Nathasha Perera [2018]

ආරාධනා සුරතේ තියා
මා නොකියාම පිටවී ගියා
හෙට දිනයේදි මා
මනමාලිය වෙලා
යනවා හිතේ දුක දරා …..

තරහා වෙලා කල චෝදනා
රිදුනත් සිතින් ඉවසුවා
වරුවක් පුරා හැඬුවත් මෙමා
ආයෙත් ඉතින් සැනසුවා
යලි සිහි උනා දෑසම තෙමා
එනවාද යලි මා සොයා …

වෙන්වී ගියා හඬවා ඔයා
අපෙ සිහින අඳුරේ දමා
මතකයි අදත් නුඹ හිනැහුනා
මගෙ ලොවම නුඹයි සදා
දෛවය අපේ
හිත් වෙන්කලා
මට දෙන්න සොඳුරේ සමා

ආරාධනා සුරතේ තියා
මා නොකියාම පිටවී ගියා
හෙට දිනයේදී මා මනමාලිය වෙලා
යනවා හිතේ දුක දරා

තාම ආදරෙයි | Thama Adarei by Nathasha Perera [2020]

සියොතුනේ…..
පියඹාල යද්දී දුටුවාද මාගේ ආදරේ
මදනලේ……….


දැවටී හමද්දී දුටුවාද මාගේ ආදරේ
තරු රෑන මැද දිලෙන සරාසද වගේ…
නිල්දියේ සැරිසරන හංස රජු වගේ…
දෙනෙත් නොපියා පේන
හීන වලට පණ පෙව්ව
මටම හිමි නොවුනාට
මගේ පෙම් කුමරාට
තාම ආදරෙයි
තව ආදරෙයි


වැටෙන හුස්මක් ගානේ ආදරෙයි
තාම ආදරෙයි
තව ආදරෙයි
හද ගැස්මක් වාරේ ආදරෙයි…
මං ආදරෙයි
ආල සෙව්ව හදවත මාගේ
පෙමින් මත්වෙලා
නුඹගේ දසුන් විඳිනවා….
සීත යායෙ පෙම් මල් පීදී
සුවඳ දී හමාලා
සඳ යාමෙ තව හැඩකලා
හීනෙකින් ළංවෙලා
ආදරේ හංගලා
පාලුවේ මම ඉන්නම් තනිවෙලා


තාම ආදරෙයි
තව ආදරෙයි
වැටෙන හුස්මක් ගානේ ආදරෙයි
තාම ආදරෙයි
තව ආදරෙයි
හද ගැස්මක් වාරේ ආදරෙයි…
මං ආදරෙයි