රිදුනා නම් | Riduna Nam by Kanishka Akmeemana [2021]

රිදුනා නම් හිත රිදුනා නම්
මම සමා අයදී…
ඔබ තරම් මට ඔබ තරම්
ආදරේ නොකරාවී….

වස්සානේ ගෙන ආපු හීනේ
ඔබ මාගේ හැම හුස්මවේ….
සoසාරෙ හමුවන්න ආයේ
මo පැතුවෙ ඔබ විතරනේ….

ඉකි බිඳින ආදරය මාගේ
ඔබ සොයා එන්නේමි ආයේ
හිත හදපු ආලේ…නුඹ මගෙම ලෝකේ
කඳුලු ඇයිද මේ දෑසේ….
ආදරෙයි ආදරෙයි ආදරෙයිනෙ මා….

උණුහුමේ දළුලන්න ප්‍රේමේ
ඉඩ දෙන්න මට වෙන්න ඔබගේ
නිදි බින්ඳ කාලේ… තරු ගැන්න යාමේ
නිහඬ ඇයිද මේ දෑසේ….
ආදරෙයි ආදරෙයි ආදරෙයිනෙ මා

කෝඩුකරුවා | Kodukaruwa by Kanishka Akmeemana [2018]

දේදුන්නෙ සේයා
කොපුලෙන්ම දිලෙනා
මා හීනයේ ඔබ සරන්නා
උන්මාද ඡායා
හැබැහින්ම පේනා
මා ආදරේ කෝඩුකරුවා

දෙතොලේ
වෙලෙනා
මිහිදුම්
සළුවෙලා
හිඳිමී ආදරේ පැතූම වීලා
එවමී
සුසුමේ
පා කරලා සෙනෙහේ
මටනම් ආදරේ
දැනුනා බෝ මා

සුසුමේ
පා කරලා සෙනෙහේ
මටනම් ආදරේ
දැනුනා බෝ මා

ආයාචනා දෑස මාගේ කියා
සියොතුන් පවා ඉඟිකරන්නේ
මායා කතාවේ කුමාරී වෙලා
මොහොතින් මගේ පපූ තුරුල්ලේ
ප්රේමාදරේ වචන සීමා නොවේ
ඔබවේ මගේ එකම සිහිනේ

රූ සෝබනී හිත අපේ යාවුනී
දැහැනින් මිදී නොයනු මැනවී
සංසාරයේ වරෙක හමුවී වගේ
හැඟුමක් දැනෙන්නේ කිමැයි මේ
ප්‍රේමාදරේ වචන සීමා නොවේ
ඔබවේ මගේ එකම සිහිනේ

දේදුන්නෙ සේයා
කොපුලෙන්ම දිලෙනා
මා හීනයේ ඔබ සරන්නා
උන්මාද ඡායා
හැබැහින්ම පේනා
මා ආදරේ කෝඩුකරුවා

දෙතොලේ
වෙලෙනා
මිහිදුම්
සළුවෙලා
හිඳිමී ආදරේ පැතූම වීලා
එවමී
සුසුමේ
පා කරලා සෙනෙහේ
මටනම් ආදරේ
දැනුනා බෝ මා

එවමී
සුසුමේ
පා කරලා සෙනෙහේ
මටනම් ආදරේ
දැනුනා බෝ මා

සම්මානී | Sammani by Kanishka Akmeemana [2020]

ලියනවනම් කවි ගී ලිව්වේ
ගයනවනම් ඒ හැම ගැයුමේ
ඔබ පමණයි මා ගැන දන්නේ
අමතක නම් වෙන්නෑ මතකේ

සම්මානී මා පෙම් කරපූ
හංගාවී හදේ රැඳුනු කඳුලු
උන්මාදී ඈ හිත සැනසූ
සම්මානී ඔබමයි පෙම් කරපූ

උණුසුම් කඳුලින් දෙහදක් පොඟමින්
පැතුමක් සුලඟේ හමා ගියා…
දහසක් රිදුමන් තනියෙන් විඳිමින්
සුසුමන් අඳුරේ ඇදී ගියා…
මගේ ජීවිතේ ඔබ වූ එදා
හදේ ආදරේ තියෙනා තුරා…

සිහිනෙන් ඇවිදින් මුමුණන් රහසින්
පවසන් සොඳුරේ මගේ කියා…
හසරැල් අතරින් කඳුලැල් පිසිමින්
වරුවක් තුරුලේ හිඳී බදා…
මගේ ජීවිතේ ඔබ වූ එදා
හදේ ආදරේ තියෙනා තුරා…