Neat by Visler x EskennyWorld x YRN Marty [2022]

අපිලිවෙල නෑ අපි Neat
අපි නටවද්දි හිස් වෙන් නෑ Seat
ඇස් පනාපිටම තමා කලේ Magic
So, bit*ch please
සරලයි සෙල්ලම දන්නේ බලන් ඉඳලයි
උඹලයි අපිවයි අසමාන වෙන්නෙ ඇයි
ඇයි, ඇයි, ඇයි, ඇයි,
පිට තැනක් උනත් අපේ වගේ දඟලයි

වැරදුවා හිතලම සමහර තැන්
අපරාදේ ඒවා ආය ගන්න බෑ
ගොඩක් දුර ඇවිල්ලා හැරෙන්න වෙන්නෑ දැන්
ගිය දේවල් ගැන කතාව මෙතන නෑ
මෙහෙ කොල්ලො බෑ නෙමෙයි ඕනම දේකට Ok
ඇවිත් දෙතුන් පාරක් යන එකද අවබෝදේ
ඔලු විකාර වගේ කැරකේ ලෝකේ
හැබැයි ඉන්න ටිකේ ආතල්
එකේ ඉන්නයි ඕනේ

අපිලිවෙල නෑ අපි Neat
අදාල නෑ ලොකු සීන්
Baggies ඇඳගෙන බහින්නෙ කොල්ලො Street
Snapback පස්සට Complete
අවදානෙන් වගෙ බලාගෙන ඉන්න පිරිස
පේලි 16 කැප කලේ බොලා පිනිස
බලන් යට ඉඳන් උඩ එන විදිහ
අමතක නෑ එකෙක්වත් මුලින් හිටිය

අපිලිවෙල නෑ අපි Neat
අපි නටවද්දි හිස් වෙන් නෑ Seat
ඇස් පනාපිටම තමා කලේ Magic
So, bit*ch please
සරලයි සෙල්ලම දන්නේ බලන් ඉඳලයි
උඹලයි අපිවයි අසමාන වෙන්නෙ ඇයි
ඇයි, ඇයි, ඇයි, ඇයි,
පිට තැනක් උනත් අපේ වගේ දඟලයි
අපිලිවෙල නෑ අපි Neat
අදාල නෑ ලොකු සීන්
Baggies ඇඳගෙන බහින්නෙ කොල්ලො Street
So, bit*ch please

Real Shit all that we need
We never fake on the scene bitch please
Coming to the scene now
And we looking clean
Well visler got that heat

Sleeping on me
But im out here scoring
She a bad one
All up on me im scoring
Pull up on your town
Hit the gas see me swerving
The best out here
Tell them boys keep it moving
I dont move with no packs
I dont move with no rats
I be on my own lane
Real ones got my back
Been waiting for my time
What you know about that
Talk is cheap
So i had come with all of them facts
I dont care
If you got so many views
Double check these rappers
Ima eat em for food
Skengman with my pen
Master of truth
When iys time for the show
Ima call in my troops

Black mamba with the wrist
Kdot in his prime
Im the best in this bitch
Visler hit me up
Ima tell em how it is
Big boys with the beared
Show no mercy for these pricks

Real Shit all that we need
We never fake on the scene bitch please
Coming to the scene now
And we looking clean
Well visler got that heat

සරලයි සෙල්ලම දන්නේ බලන් ඉඳලයි
උඹලයි අපිවයි අසමාන වෙන්නෙ ඇයි
ඇයි, ඇයි, ඇයි, ඇයි,
පිට තැනක් උනත් අපේ වගේ දඟලයි
අපිලිවෙල නෑ අපි Neat
අපි නටවද්දි හිස් වෙන් නෑ Seat
ඇස් පනාපිටම තමා කලේ Magic
So, bit*ch please
සරලයි සෙල්ලම දන්නේ බලන් ඉඳලයි
උඹලයි අපිවයි අසමාන වෙන්නෙ ඇයි
ඇයි, ඇයි, ඇයි, ඇයි,
පිට තැනක් උනත් අපේ වගේ දඟලයි

ගමේ හැඩකාරි | Gamey Hadakari by SDill x EskennyWorld [2021]

ගමේ හැඩකාරි
කෝරලේගේ දූ
මගේ මනමාලී
මං ලගින්නම් කොහොමද ඉන්නේ නෑවී
කාසි නෑ ඒත් තියන්නම් මං හදගාවින්

ගමේ හැඩකාරි
කෝරලේගේ දූ
මගේ මනමාලී
නම්බුනාම එපා නුඹ ඇති මට යහමින්
කාසි නෑ ඒත් තියන්නම් මං හදගාවින්

ඕනෙද අල්ලන්න නාඩි
ඇවිත් ඉදගන්නවද මගෙ ගාවින්
මං ආස නෑ ඉරන්න ලීය ඈතින්
අපි අපේම ලෝකෙට යාවී පාවී

මම කෝරලේ ආරච්චිගේ පරපුරේ
ටික දවසකින් ගම්මුලෑදෑනී තනතුරේ
වඩා ගත්තොත් තියන්නේ නෑ
අත දරුවෙක්ම වගේ
බස්තමයි ඔයයි අතේ
වලව්වම කලුවරේ

ඉගසුග ගත හැකි ඇගේ පුලුලුකුල
මාව වශී වෙලා උඹ ලග තොල ලග
පැටලෙද්දී දගලන්න ඇතුල් වෙද්දී
සියුම් අගල

වලව්වේ ලිදෙන් නාලා රෙද්ද ඇලිලා ඇගටම
අයියන්ඩි දැනගත්තොත් පුංචි බේබි මාව මරයි
මට නිච්චියක් උනේ නැතෙයි ඒක කිව්වෙත් කොදුරලයි
69යි කිව්ව අද විතරයි
අද විතරයි හෙට එන්නෙත් ඔයාමයි

ගමේ හැඩකාරි
කෝරලේගේ දූ
මගේ මනමාලී
මං ලගින්නම් කොහොමද ඉන්නේ නෑවී
කාසි නෑ ඒත් තියන්නම් මං හදගාවින්

ගමේ හැඩකාරි
කෝරලේගේ දූ
මගේ මනමාලී
නම්බුනාම එපා නුඹ ඇති මට යහමින්
කාසි නෑ ඒත් තියන්නම් මං හදගාවින්

කරකාර බදින්න ගම දෙදරන්න
ඒ තරම් බැහැ කල් ඉවසන්න මට
ගම්මුලෑදෑනි කෝරලේ පට්ටම්
දරන්න නෑ ආසාව
ඇහැටම නුඹ සිප ගන්න

හැඩකාරි ඇග වත මන කලබන
කැන්දන් යන්න ආවේ මගේ පැල මහගෙට
බැරිනම් දඩුවම මට දඩු කද
රකින්නෑ මං සිල්පද
උපන්නත් අඩු කුල

හිරි වට්ටන බැල්ම විසයි මගේ
සිත කිලිටි නුඹේ මායම් නිසයි
ආරච්චිගේ බස්තම් ලිස්සයි
ගමේ අපි නටපු නැටුම් දන්නේ අපි දෙන්න විතරයි

කන කොකා ඉගිලෙද්දී පේන්නේ සුදට
වෙලේ බැස්සට ආසයි කිරි රසට
අහ් නැගපං දෝන කතිරිනා මගේ කරට
වලව්වේ හද පායාවී මගේ පැලට

ගමේ හැඩකාරි
කෝරලේගේ දූ
මගේ මනමාලී
මං ලගින්නම් කොහොමද ඉන්නේ නෑවී
කාසි නෑ ඒත් තියන්නම් මං හදගාවින්

ගමේ හැඩකාරි
කෝරලේගේ දූ
මගේ මනමාලී
නම්බුනාම එපා නුඹ ඇති මට යහමින්
කාසි නෑ ඒත් තියන්නම් මං හදගාවින්