මේ නොනිමෙන දිවි ගමනේ (Cover) | Me Nonimena diwi gamane (Cover) by Ravindu & Chanuka [My Favourite Song with ChanukaMora] – EPISODE 09 [2019]

මේ නොනිමෙන දිවි ගමනේ
නිවනේ මග පෙනෙන තුරා
අම්මේ ඔබේ පුතෙකු වෙලා
මම එන්නම් සසර පුරා
මේ නොනිමෙන දිවි ගමනේ
නිවනේ මග පෙනෙන තුරා

පියතුමන් නැති දා ඉදලා
ගියේ නෑ මා තනි කරලා
කුස ගිනි මට නොම දීලා
දුක වේදනාව නිවලා
අම්මේ ඔබ බුදු වේවා
මව් ගුන ගී ගයනෙමි මා

මේ නොනිමෙන දිවි ගමනේ
නිවනේ මග පෙනෙන තුරා

පැටලේ ලො මායවෙන්
ගලවා මා අවමානෙන්
නුවනැස මග පහදාලා
දියුණුවේ මග පෙන්නාලා
ලැබුවේ ආශිර්වාදේ
දිවි මාවත එලිය උනේ

පියතුමන් නැති දා ඉදලා
ගියේ නෑ මා තනි කරලා
කුස ගිනි මට නොම දීලා
දුක වේදනාව නිවලා
අම්මේ ඔබ බුදු වේවා
මව් ගුන ගී ගයනෙමි මා

 

අහසට සොදුරුද | Ahasata Soduruda by Deshanthi & Chanuka [My Favourite Song with ChanukaMora] – EPISODE 07 [2019]

අහසට සොඳුරුද සඳ කෙතරම්
ගසකට සොඳුරුද මල කෙතරම්
සයුරට සොඳුරුද රල කෙතරම්
එතරම් මිහිරියි ඔබ මටනම්
හිත මැද පෙම්බරකම් සඟවා
යන එන මග ඉඟිබිඟි කරමින්
හොඳ නෑ කරනා ඔය දඟකම්
දුටුවොත් වෙන අය වෙයි නපුරන්

සුන්දර ඔය වත හින්දම තුන්යම
නින්දක් මට නැතුවා නැතුවා
තිස්සෙම මං වට දැවටෙනු කුමටද
අහන්න මට හිතුනා හිතුනා

සුන්දර ඔය වත හින්දම තුන්යම
නින්දක් මට නැතුවා නැතුවා
තිස්සෙම මං වට දැවටෙනු කුමටද
අහන්න මට හිතුනා හිතුනා

අහසට සොඳුරුද සඳ කෙතරම්
ගසකට සොඳුරුද මල කෙතරම්
සයුරට සොඳුරුද රල කෙතරම්
එතරම් මිහිරියි ඔබ මටනම්

හිත මැද පෙම්බරකම් සඟවා
යන එන මග ඉඟිබිඟි කරමින්
හොඳ නෑ කරනා ඔය දඟකම්
දුටුවොත් වෙන අය වෙයි නපුරන්

සොඳුරුද මාහට ඔබ කෙතරම්
අන්සතු මලකට ඇයි ලොබකම්
සෙනෙහස සොඳුරුයි ලොව හැමකල්
හිමි නැති වූ සඳ වේ ලතැවුල්

තැල්ලක් කර බැඳ කැන්දන් යන්නට
සත්තයි සිහිනෙක මා සිටියා
කන්දක් තරමට හිතුවේ ඇයි නුඹ
බිලිඳුන් නිදි නෑ මං යනවා

තැල්ලක් කර බැඳ කැන්දන් යන්නට
සත්තයි සිහිනෙක මා සිටියා
කන්දක් තරමට හිතුවේ ඇයි නුඹ
බිලිඳුන් නිදි නෑ මං යනවා

අහසට සොඳුරුද සඳ කෙතරම්
ගසකට සොඳුරුද මල කෙතරම්
සයුරට සොඳුරුද රල කෙතරම්
එතරම් මිහිරියි ඔබ මටනම්

හිත මැද පෙම්බරකම් සඟවා
යන එන මග ඉඟිබිඟි කරමින්
හොඳ නෑ කරනා ඔය දඟකම්
දුටුවොත් වෙන අය වෙයි නපුරක්

 

Download the Official Audio from Here!!

සඳ රේණු ගලන | Sanda Renu Galana by Chanuka Mora [My Favourite Song with ChanukaMora] – EPISODE 05 [2019]

සඳ රේණු ගලන
සඳ රෑක සිහිනයට
ඔබ ඈත ඉඳන් ඇවිදින්
මගෙ පාළු හිතට
මනමාල කතා කියමින්…

මඳ සීත සුළඟ
මඳහාස නඟන විට
සිත කෝළ වුණිද මෙතරම්
ඒ දැනුණු හැඟුම නොදනිම්

සඳ රේණු ගලන
සඳ රෑක සිහිනයට
ඔබ ඈත ඉඳන් ඇවිදින්
මගෙ පාළු හිතට
මනමාල කතා කියමින්…

නෙක හීන පුරන
නෙතු දෑල දුලන විට
හිත කීරි ගැහෙන හැටි නම්
ඒ හැඟුම කෙලෙස පවසම්

සඳ රේණු ගලන
සඳ රෑක සිහිනයට
ඔබ ඈත ඉඳන් ඇවිදින්
මගෙ පාළු හිතට
මනමාල කතා කියමින්…

 

 

Download the Official Audio from Here!!

Ananthayata Yanawamai | අනන්තයට යනවමයි by Osanda & Chanuka [My Favourite Song with ChanukaMora] – EPISODE 02 [2019]

සිහින මවන්නැති අහස උසට තනියම
ළංවෙන්න වෙන්න ඇයි සමහර දුර
ඇහෙන දකින දේවල් කොතරම් තිබුණට
හදට දැනෙන දේවල් ඇයි එතරම් බර

සිරවෙලා නැවතිලා නැතිනම් සීමාවක
නිදහසේ ඉගිලිලා යමු එක රෑනක

සෑම දෙයම නිමවිය හැක නිමේෂයක
එහෙම උනෝතින් මොනව හිතන්නද
සිහින විමන්වල කවුළු පියන් හැරුනම
අනන්තයට යනවාමයි ඒ මොහොතෙම

සිරවෙලා නැවතිලා නැතිනම් සීමාවක
නිදහසේ ඉගිලිලා යමු එක රෑනක

සිරවෙලා නැවතිලා නැතිනම් සීමාවක
නිදහසේ ඉගිලිලා යමු එක රෑනක

මතක මන්දිර | Mathaka Mandira by Dilki & Chanuka [My Favourite Song with ChanukaMora] – EPISODE 01 [2019]

මතක මන්දිර තනා – කීව ඒ රස කතා
පංතියේ පෙම නිසා – තාම මං තනි වෙලා
දෙතොල් සිප කියු කතා – ආදරෙන් මා බදා
වෙනස් වී නෑ ඔයා – මමයි ඔබේ චංචලා

(malith)
ඔයා තාම මාගෙ සිහිනේ – පෙම් කුමාරියයි
හීනෙන් හැඩුව තාලෙ දන්නේ – මගේ හිත තමයි
ඔයා තාම මාගෙ සිහිනේ – පෙම් කුමාරියයි
හීනෙන් හැඩුව තාලෙ දන්නේ – මගේ හිත තමයි

(samitha)
මතක මන්දිර තනා – කීව ඒ රස කතා
පංතියේ පෙම නිසා – තාම මං තනි වෙලා
දෙතොල් සිප කියු කතා – ආදරෙන් මා බදා
වෙනස් වී නෑ ඔයා – මමයි ඔබේ චංචලා

(music…)

(malith)
මගේ මතක මාලිගාවේ – රැජින චංචලා
සිඹින්නට හිතයි පෙර සේ – සුවඳ රස බලාලා
මගේ මතක මාලිගාවේ – රැජින චංචලා
සිඹින්නට හිතයි පෙර සේ – සුවඳ රස බලාලා

(samitha)
මතක මන්දිර තනා – කීව ඒ රස කතා
පංතියේ පෙම නිසා – තාම මං තනි වෙලා
දෙතොල් සිප කියු කතා – ආදරෙන් මා බදා
වෙනස් වී නෑ ඔයා – මමයි ඔබේ චංචලා