නෙළුම් මල් | Nelum Mal by DJ Mass, Romaine Willis & Apzi [2023]

සඳක් බැස ගියා අවරගිරේ
ඉරක් උදා කරලා
මටත් ලොවක් තිබුණා මතකයි
මම ඉමි සිහි කරලා

පොත් මිටියක් ගෙන ගියේ
මල් පාරේ
සිහි වෙයි අද වගේ පාසල් කාලේ
හිරිමල් හැගුමන් පිබිදුනා
හැගුමන් පහසේ
බාලේ ආලේ
මල් වගේ කාලේ

No hey
I feeling so innocent
giving the love so
everybody will not different
remember every time
you thought to be kind
showing all the memories
still blooming on my mind

නෙළුම් මල් පිපුණු නිසල විලේ
පාසල් ගිය කාලේ
මල් වගේ සිනාසුණු කෙල්ලන් හා
මතකයි මගේ බාලේ

සඳක් බැස ගියා අවරගිරේ

books in the playground
we used to live a fantasy
friendship togetherness
filled up with empathy
don’t wanna lie
every lesson was a blessing
girls with the breeze
over boys with messing

now it’s a memory
pictures in a album
Apzi & miss willis go hard on platinum
god is a DJ, DJ is the god
message represent
praise the lord

නෙළුම් මල් පිපුණු නිසල විලේ

සඳක් බැස ගියා අවරගිරේ

written by Apzi & Clarence Wijewardena

djnewsongs,djremixnewsong,apzi new song,romaine willis new song,sinhalanewsong,remix new sinhala,edmnewsrilank,todaynesinhalasong,bass rebellion,newdjsinhalasong,pemkakulasong,bass rani,vibe machine aghori,romaine willis,song,indian mantra edm mix,bass boosted edm,bass boosted,dj mass,romainewillis,new music mix,new year music,edm with mantras,psy trance,indian electronic,global bass,indianedmmix,the centrons,neujahr musik,djmass,sandak besa giya

තරුණයි | Tharunai by DJ Mass x Romaine Willis [2023]

ඔබේ දෑසේ , රහස් දහසක හැංගි
නීල නෙතු අග හැන්ගෙන්නේ, පැද්දෙන්නේ, රිංගන්නේ, ගැස්සෙන්නේ මං දෝ?
මාගේ දෑතේ , දවස් දහසක රැන්දී
සුළැඟිලි අග එල්ලෙන්නේ ලංවෙන්නේ අහුවෙන්නේ බේරෙන්නේ ඔබදෝ?
චිත්‍රපටියක වාගේ, එතෙන අපගේ ආලේ
පුංචි දේටත් හැදී කැඩී හැදී කැඩී යන්නේ ඇයි

ඔය වංශ කතා දැන් පරණයි
මේ අලුත් රටාවක අරුණයි
මම කියන්නේ නම් එක කරුණයි
මට බනින්නෙපා මම තරුණයි
X2
ඔබේ අහසේ , වලාකුළු මත රැන්දූ
හදවත තුල දෙදරන්නේ රැව්දෙන්නේ කිමිදෙන්නේ නොනිමෙන්නේ මං දෝ?
මාගේ රහසේ , අගුල් දා සිර කරපු
ගී පෙල මත නදදෙන්නේ පැටලෙන්නේ පොපියන්නේ රඟදෙන්නේ ඔබදෝ?
චිත්‍රපටියක වාගේ, එතෙන අපගේ ආලේ
පුංචි දේටත් හැදී කැඩී හැදී කැඩී යන්නේ ඇයි

ඔය වංශ කතා දැන් පරණයි
මේ අලුත් රටාවක අරුණයි
මම කියන්නේ නම් එක කරුණයි
මට බනින්නෙපා මම තරුණයි

written by Dilshara Jayamanna

Body 2 Body by DJ Katch × DJ Mass ft. Apzi & Romaine Willis

Its really not like me to fall so quickly
සිහින ලෝකේ මැවි
The moment u met me, මා හිත සැලුනි
I was hypnotized

From your body language let me understand it.
I know what ur thinking ඉන්නකෝ ලංවී tonight.

So let’s just take it to the floor.
Watching me like I’m a work of art
යන්නෙපා දැන් ඉන්නකෝ
Body to body, යමුද පාවී

let’s just take it to the floor
Don’t know where u start and I start
ආදරෙයි කියන්නකො
Body to body, heart to heart
Body to body, heart to heart

Face to Face ලං වෙලා
Body to body, heart to heart

Face to Face ලං වෙලා
Body to body, heart to heart

I’m like
ලං වෙලා Body to body
In the night I be feeling so naughty
Mix that gin I wanna party
Sip on Bacardi come taste my siracha
Mental connection
Physical affection
I need attention
Don’t need redemption
රහසක් කියන්නම් මං ලංවෙන්න දැන්
හාදු තියන්නම් යං මත්වෙන්න දැන් aahhh!!

So let’s just take it to the floor.
Watching me like I’m a work of art
යන්නෙපා දැන් ඉන්නකෝ
Body to body, යමුද පාවී

let’s just take it to the floor
Don’t know where u start and I start
ආදරෙයි කියන්නකො
Body to body, heart to heart
Body to body, heart to heart

Face to Face ලං වෙලා
Body to body, heart to heart

Face to Face ලං වෙලා
Body to body, heart to heart

සිරි | Siri by DJ Mass x Sandaru Sathsara & Killer B [2022]

සිරි සංඝබෝධි මාලිගාවෙදී මා
දැක ප්‍රාණේහනිකට බැට දෙම්
සිරි සංඝබෝධි මාලිගාවෙදී මා
දැක ප්‍රාණේහනිකට බැට දෙම්
සිරි සංඝබෝධි මාලිගාවෙ
සංඝබෝධි මාලිගාවෙ
සංඝබෝධි මාලිගාවෙ

අල්ලා බන්දා රන්දා බින්දා
උන්දා කොන්දාලාමි සින්දා
සැන්දැ කාලෙ මාලිගාවෙ ඉන්නවා සොයා

අල්ලා බන්දා රන්දා බින්දා
උන්දා කොන්දාලාමි සින්දා
සැන්දැ කාලෙ මාලිගාවෙ ඉන්නවා සොයා

අල්ලා බන්දා රන්දා බින්දා
උන්දා කොන්දාලාමි සින්දා
අල්ලා බන්දා රන්දා බින්දා
උන්දා කොන්දාලාමි සින්දා
අල්ලා බන්දා රන්දා බින්දා

We taking it back to where it begin
where we team up ප්‍රාණේහනිකට බැට දෙන්නේ
සද්දේ දැම්මට පොඩි හූනු පැටව්
බය වෙයි ද ගිනි පිඹින මකරු මචං
Setting trends in streets we born
But you last like a rain
But you crash it on your own
අපේ වැඩ විතරයි බං නෑ බොරු සෙම
You might be a king with guards forever

සිරි සංඝබෝධි මාලිගාවෙදී මා
දැක ප්‍රාණේහනිකට බැට දෙම්
සිරි සංඝබෝධි මාලිගාවෙදී මා
දැක ප්‍රාණේහනිකට බැට දෙම්
සිරි සංඝබෝධි මාලිගාවෙ
සංඝබෝධි මාලිගාවෙ
සංඝබෝධි මාලිගාවෙ

පෙම් කැකුළ | Pem Kekula by DJ Mass ft. Apzi & Romaine Willis [2021]

I’m cold like the winter
and hot like the summer
or boy you can handle me
I need another lover
somebody who can do me like Mr lover lover
ethnic authentic tropical stunners

we were the lovers of ඉසුරුමුණි
එයා දාලා ගියා මගේ හිත පලුදූ වුනි
නට නට ඉන්න කෙල්ලො දැක නෙත ඇදුනි
පෙම් කැකුලු පිපිලා තාලෙට සැලුනි

පෙම් කැකුල පිපී එන විට මහදේ
එය පරව ගියා මා හෙලා මේ දුක්
අන්ධකාරේ අන්ධකාරේ

පෙම් කැකුල පිපී එන විට මහදේ
එය පරව ගියා මා හෙලා මේ දුක්
අන්ධකාරේ අන්ධකාරේ
අන්ධකාරේ අන්ධකාරේ

wanna touch it and feel it cause my love be the realist
ain’t no other chick downtown
you wanna be this real as piece
still, undefeated baby
about to blow it in the dance floor
get the body eat it
now shake the fat booty like a high feat
make it daddy wanna make his wifey
I’m a genie in the bottle huh magic
DJ Mass with a classic

පෙම් කැකුල පිපී එන විට මහදේ
එය පරව ගියා මා හෙලා මේ දුක්
අන්ධකාරේ අන්ධකාරේ

පෙම් කැකුල පිපී එන විට මහදේ
එය පරව ගියා මා හෙලා මේ දුක්
අන්ධකාරේ අන්ධකාරේ
අන්ධකාරේ අන්ධකාරේ