සාගරේ වගේ | Sagare Wage by Ruchiranga Wanniarachchi, Sasitha Shalinda, Malithi Loshini, Mansila Kure, Hansaka Subaash, Kalani Athukorala, Tharidu Dilshan, Sayuni Joseph, Sithum Abishek, Suvi Senaya & Sahan Sudaraka | A Level Movie (OST) [2017]

සාගරේ වගේ සිලබස්
පතරංගේ වගේ රිවිශන්
ඉවරයක් නැතුව පැවරුම්
මේ සේරම මැද්දේ පොඩි වලක් බහිනවා
අපි උ.පෙ. කරන්නෙ
සා.පේ. ගොඩ දාල තියෙන්නේ

අපි ටියුශන් යනවා
පාඩනුත් කරනවා
මොනවා නැතත් අඩුගානේ
S තුනක් දානවා
එහෙම කරලා ජැන්ඩි පහට
රෙදි ඇදගෙන පාරේ යන්න
චාටඩ් පටන් ගන්නවා

සාගරේ වගේ සිලබස්
පතරංගේ වගේ රිවිශන්
ඉවරයක් නැතුව පැවරුම්
මේ සේරම මැද්දේ පොඩි වලක් බහිනවා
අපි උ.පෙ. කරන්නෙ
සා.පේ. ගොඩ දාල තියෙන්නේ

ආදරේ ඕනේ නෑ
කෙල්ලො පස්සේ යන්නෙ නෑ
කීකරුවට අපු හැදුනෙත්
හා ද අහනවා
අපිත් ඉතින් හිතලා හිතලා
ඔන්න ඔහේ ඕන දෙයක්
අදාළ නෑනේ කියනවා

සාගරේ වගේ සිලබස්
පතරංගේ වගේ රිවිශන්
ඉවරයක් නැතුව පැවරුම්
මේ සේරම මැද්දේ පොඩි වලක් බහිනවා
අපි උ.පෙ. කරන්නෙ
සා.පේ. ගොඩ දාල තියෙන්නේ

 

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

 

මතකයන් | Mathakayan by Nadeemal Perera | A Level (OST) [2017]

මතකයන් හිත පාරවයි
වසන්තේ කොහෙදෝ ගිහින්
ජීවිතේ තැනක නැවතිලා
මැකී යයි පිය සටහන්
පාසැලින්..

සෙනෙහසත් නෑවිදින් ඇවිදින් ගියා
මුදු වදන් මතකයෙන් ගිලිහී ගියා
හසරැල්ල සුළඟේ දැවටී ගියාවේ
බිදුනු සිත පෑරුණා රහසේ
ආයෙමත්…

රාත්‍රිය දිගු වී බොද වී ගියා
මටම මා අතහැරී නොහැරී ගියාවේ
පලුවේ තනි උනා මතකේ
ආයෙමත්…

මතකයන් හිත පාරවයි
වසන්තේ කොහෙදෝ ගිහින්
ජීවිතේ තැනක නැවතිලා
මැකී යයි පිය සටහන්
පාසැලින්..

 

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here