ඔබ දෙපා දොවා | Oba Depa Dowa by Chandralekha Perera

ඔබ දෙපා දොවා බැතියෙන්
මා පිදු පැතූම් පියුමන්
පෙති තලා දමා මලසුනේ හෙලා
මට තබා ගොසින් කඳුළැල්

ඔබ දෙපා දොවා බැතියෙන්
මා පිදු පැතූම් පියුමන්
පෙති තලා දමා මලසුනේ හෙලා
මට තබා ගොසින් කඳුළැල්

පූජාසනය අඳුරුයි
විමනේ පහන නිවිලා
මා දෑස දුකදුරු වෙයි
ඔබගේ නමින් යදිනා

ඔබ දෙපා දොවා බැතියෙන්
මා පිදු පැතූම් පියුමන්
පෙති තලා දමා මලසුනේ හෙලා
මට තබා ගොසින් කඳුළැල්

ආයාචනය ඔබටයි
දෙවිදේ මසිත දරනා
මේ යාතිකා ගැයුමයි
ඔබගේ සරණ පතනා

ඔබ දෙපා දොවා බැතියෙන්
මා පිදු පැතූම් පියුමන්
පෙති තලා දමා මලසුනේ හෙලා
මට තබා ගොසින් කඳුළැල්

written by Kularatne Ariyawansa

මිදුලේ අතන | Midule Athana by Rookantha Gunathilaka ft. Chandralekha Perera

මිදුලේ අතන නංගෝ
කවුද හැංගී උන්නා වගේ
සෙල්ලම් හැංගිමුත්තං
දන්නෙ නැද්දෝ අයියා මගේ

මිදුලේ අතන නංගෝ
කවුද හැංගී උන්නා වගේ
සෙල්ලම් හැංගිමුත්තං
දන්නෙ නැද්දෝ අයියා මගේ

පොඩි නංගියේ ඔන්න දැන් ඔට්ටු නම්
හොයලා මං එන්න දෝ
මිදුලේ අපේ යාළු ඇයි හැංගිලා
ඇවිදින් අල්ලන්න දෝ

තාම නෑ නෑ ඔට්ටු නෑ නෑ

සෙල්ලම් බත් උයලා
එකට බෙදලා කමුදෝ අපී
කවි ගී සින්දු වාරම්

දෑත අල්ලා කියමූ අපි

දැන් අම්මලා ඒවි දඟකාරකම්

හොඳ නෑ පොඩි නංගියේ
පාඩම් පොතේ රූප පැන්සල් අරන්
අඳිමූ අපි නංගියේ

පාට ගාලා රූප අඳිමූ

ගවුමේ දූලි ගෑවී කිලුටුවීලා අම්මා බනී
නංගී ගෙදර ඉන්නා ⁣හොඳම ළමයා අයියා දනී
නංගී ගෙදර ඉන්නා ⁣හොඳම ළමයා අයියා දනී
නංගී ගෙදර ඉන්නා ⁣හොඳම ළමයා අයියා දනී

තරු එලියේ | Tharu Eliye by Chandralekha Perera

තරු එලියේ

ඔබ හා මා ගිය දිනයේ..
සිත මා සුසුම් හැඟුම්
මැකුනා සේ..

රජ දහනේ

රජ කුමරිය වූ දිනයේ..
පැතුවේ ඔබේ ලොවයි
මතු දිවියේ…

සීතල පින්නට මගෙ හිස තෙමුනා

ඈතින් ඈතට මගෙ හිත යැවුනා
පුලුන් රොදක් සේ
මගෙ සිත මට දැනුනා…

රජ දහනේ

රජ කුමරිය වූ දිනයේ
පැතුවේ ඔබේ ලොවයි
මතු දිවියේ..

වෙහෙස නිවා….
ඝන අඳුරේ
සිසිල සදා….
තරු එලියේ
පියමැනලා….
මල් ගොමුවේ
ඔබ දුටු දා….
මතක තියේ

ජීවිත කාලය ඔහු වෙත පිදුනා.
ආදර චන්දන සුවඳින් පිරුනා..
පිණි කැට මත ඔහු හා මා
තනි කෙරුනා…

තරු එලියේ,

ඔබ හා මා ගිය දිනයේ..
සිත මා සුසුම් හැඟුම්
මැකුනා සේ…

රජ දහනේ,

රජ කුමරිය වූ දිනයේ..

පැතුවේ ඔබේ ලොවයි
මතු දිවියේ…

පාරාදීසේ | Paradeese by Chandralekha Perera

පාරාදීසේ මා හා එක් වීලා
දිවි ගමනේ ඔහු ආවා
ශෝකාලාපේ ගීතේ මා ගැයුවා
පෙරදා හැඬුවා

ඔබ නලවමි මම
ඔබ සනසමි මම
සවන පුරා කීවා
දෙරණ පුරා මා ඉකිබිඳිනා හඬ
රැව් පිළිරැව් දුන්නා
සිත බැඳිලා රැඳිලා

පාරාදීසේ මා හා එක් වීලා
දිවි ගමනේ ඔහු ආවා
ශෝකාලාපේ ගීතේ මා ගැයුවා
පෙරදා හැඬුවා

ආදර ලෝකේ මිහිර ලබන්නට
මා ආවද මන්දා
බැඳුනු සෙනේ හද බිඳුනු නිසාදෝ
ඔහු ආවේ කැන්දා
සිත බැඳිලා රැඳිලා

පාරාදීසේ මා හා එක් වීලා
දිවි ගමනේ ඔහු ආවා
ශෝකාලාපේ ගීතේ මා ගැයුවා
පෙරදා හැඬුවා

chandralekha perera songs,chadralekha perera song,chandralekha perera song list,chandralekha perera all songs,chandralekha perera old songs,chandralekha perera songs list,chandralekha perera,chandralekha perera nonstop,chandralekha perera songs karaoke,chandralekha perera sinhala songs,chandralekha perera songs download,chandralekha perera suba mangalam,chandralekha perera me uyan kone,chandralekha perera senehasa widinata,chandralekha new music,chandralekha hits

තරු එළියේ ඔබ | Tharu Eliya Oba by Windy Goonatillake [2019]

තරු එළියේ ඔබ හා මා ගිය දිනයේ
සිත මා සුසුම් හැඟුම් මැකුණා සේ
රජ දහනේ රජ කුමරිය වූ දිනයේ
පැතුවේ ඔබේ ලොවයි මතු දිවියේ

සීතල පින්නට මගෙ හිස තෙමුනා
ඈතින් ඈතට මගෙ සිත යැවුනා
පුළුන් රොදක් සේ මගෙ සිත මට දැනුනා
රජ දහනේ රජ කුමරිය වූ දිනයේ
පැතුවේ ඔබේ ලොවයි මතු දිවියේ

වෙහෙස නිවා ඝන අඳුරේ
සිසිල සදා තරු එළියේ
පියමැනලා මල් ගොමුවේ
ඔබ දුටුදා මතක තියේ
ජීවිත කාලය ඔහු වෙත පිදුනා
ආදර චන්දන සුවඳින් පිරුනා
පිණි කැට මත ඔහු හා මා තනි කෙරුනා

තරු එළියේ ඔබ හා මා ගිය දිනයේ
සිත මා සුසුම් හැඟුම් මැකුණා සේ
රජ දහනේ රජ කුමරිය වූ දිනයේ
පැතුවේ ඔබේ ලොවයි මතු දිවියේ

 

 

Download the Official Audio from Here!!

සිත සැනසුම | Sitha Sanasuma by Chandralekha Perera

සිත සැනසුම වින්දෙමි ඔබ හින්දා
මුව මත මල් හසරැලි රන්දා
මිහිරී දයාබරයි ඔබේ සෙනෙහේ
නොයිදුල් සෙනෙහේ,
ඔබ නෙතු අතරේ මා දුටුවා
ඔබගේ සෙවනේ රැදුනා
මුලු ලොව මගෙ යයි සිතුනා

දෙනයන සනසන,
දසුනකි ඔබ මට ජීවිතේ
නිරතුරු පුදදෙමි
හද බෑදි නිකලැල් ආදරේ

දෙනයන සනසන,
දසුනකි ඔබ මට ජීවිතේ
නිරතුරු පුදදෙමි
හද බෑදි නිකලැල් ආදරේ

මණ බන්දා…..
රස කැන්දා..
සුව වින්දා..
ඔබ හින්දා…

සිත සැනසුම වින්දෙමි ඔබ හින්දා
මුව මත මල් හසරැලි රන්දා
මිහිරී දයාබරයි ඔබේ සෙනෙහේ
නොයිදුල් සෙනෙහේ,
ඔබ නෙතු අතරේ මා දුටුවා
ඔබගේ සෙවනේ රැදුනා
මුලු ලොව මගෙ යයි සිතුනා

අප සිත් එක් කල
මහිමය මින්දද හීසරේ
අතිනත ගෙන යමු
සුවදින් පිරි මල් මාවතේ

අප සිත් එක් කල
මහිමය මින්දද හීසරේ
අතිනත ගෙන යමු
සුවදින් පිරි මල් මාවතේ

මණ බන්දා…..
රස කැන්දා…
සුව වින්දා..
ඔබ හින්දා…

සිත සැනසුම වින්දෙමි ඔබ හින්දා
මුව මත මල් හසරැලි රන්දා
මිහිරී දයාබරයි ඔබේ සෙනෙහේ
නොයිදුල් සෙනෙහේ,
ඔබ නෙතු අතරේ මා දුටුවා
ඔබගේ සෙවනේ රැදුනා
මුලු ලොව මගෙ යයි සිතුනා

සඳ ලේඛා (Cover) | Sanda Lekha (Cover) by Sanuka Wickramasinghe x Windy Goonathilaka [2019]

සද ලේඛා සද ගිරි හිසින්
ලැගුම් ගනී මගේ ලෝකේ
රූ චායා සෙවනැලි දිදා පෙමිනි ලගින් හිදී මාගේ
දිනෙක කීවා
මා දකින සිහිනේ
එම සද කීවා මනෝ රම්‍ය ගීතේ
අපි දෙන්නා

විමානයෙන් ආ සද සේ
සදුන් කැලෙන් එහා
ගෙනා සිතක් රන් තැටියේ
නොදී ගතින් එදා
හතර වටේ මල් වැහැලා
සිතට කත කලා
හිතින් ඉතින් එදා

සද ලේඛා සද ගිරි හිසින්
ලැගුම් ගනී මගේ ලෝකේ
රූ චායා සෙවනැලි දිදා පෙමිනි ලගින් හිදී මාගේ
දිනෙක කීවා
මා දකින සිහිනේ
එම සද කීවා මනෝ රම්‍ය ගීතේ
අපි දෙන්නා

කුමාරියක් වූ දවසේ
කතා පොතෙන් එදා
විලේ ගිහින් මල් නෙලුවේ
ඔබයි නමින් මගේ
පාර දිගේ මල් ඉහිලා
සුවද කතා කලා
රජෙක් ඇවිත් කියා

සද ලේඛා සද ගිරි හිසින්
ලැගුම් ගනී මගේ ලෝකේ
රූ චායා සෙවනැලි දිදා පෙමිනි ලගින් හිදී මාගේ
දිනෙක කීවා
මා දකින සිහිනේ
එම සද කීවා මනෝ රම්‍ය ගීතේ
අපි දෙන්නා

 

 

Download the Official Audio from Here!!!

සිතින් සිනා සිසී | Sithin Sina Sisi by Rookantha Gunathilaka ft. Chandralekha Perera

සිතින් සිනා සිසී අතැඟිලි අල්ලලා
එන්න යන්න මල් මාවතේ
සවන් පුරා සෙමින් රහසින් කියන්දෝ
පුංචි ආදරේ කතන්දරේ

ආදරේ නමින්
දිලෙන පහනේ පහන් සිලේ
දීප්ති බින්දුවයි ඔබ නයනේ
ඒ පහන් වැටේ
එළිය අප හා සිනාසුණා
යොවුන් ලොවේ හැඟුම් සුන්දරයි

සිතින් සිනා සිසී අතැඟිලි අල්ලලා
එන්න යන්න මල් මාවතේ
සවන් පුරා සෙමින් රහසින් කියන්දෝ
පුංචි ආදරේ කතන්දරේ

රාත්‍රියේ රිදී
පොකුරු තරුවේ ඇඳී තියේ
රත්තරන් රුවින් පෙම් රේඛා
ජීවමාන වේ
සුවඳ හිරිමල් යොවුන් වියේ
පෙමේ සුසුම් පවා සුන්දරයි

සිතින් සිනා සිසී අතැඟිලි අල්ලලා
එන්න යන්න මල් මාවතේ
සවන් පුරා සෙමින් රහසින් කියන්දෝ
පුංචි ආදරේ කතන්දරේ

පුංචි ආදරේ කතන්දරේ
එන්න යන්න මල් මාවතේ
එන්න යන්න මල් මාවතේ
පුංචි ආදරේ කතන්දරේ