ඔමරි | Omari by Satheeshan ft. Kaizer Kaiz [2022]

දුටුව දිනම නෙතග බැඳුනු නුඹගේ රූ සොබා
බලන බැලුමේ හීසර වැදුනු කුමරු මා තමා
නිතඹ ලෙලෙන තාලෙට මේ හිත ගින්නකි රෑ දිවා
නුඹ හා රඟනා මේ හිතත් අකීකරුයි නේ මා

ඔමරි පෑ නුරා
දුටු මා හිත මුලා වෙලා
නුඹ රඟන පා තබා
තාලෙට හිතත් නුබේ වෙලා නගා

මරලා කිටක් කිටක් කිටක්
ඉන්නම් මං හෙටත් හෙටත් හෙටත්
ඔතන්න බතක් බතක් බතක්
වරෙන් මං ඉන්නම් මේ ගුරු පාරෙම

වැට ළඟ බොමින් බීඩි කොටේ
මේ සරම ගහලා කැහැපොටේ
ගිය එකා හැමදාම ගම වටේ
දැන් කැරකෙන්නේම උඹ වටේ

රා ටික වගේ පන ටික
මම නවත්තන්නද බොන එක
සහතික වෙන්නද දිවුරලා
ආයෙත් බිව්වොත් බීපන් වහ ටික

කොපර කොපර පිපිඥ්ඤා
ඇගේ කෙකර කට නම් රතිඤ්ඤා
මං දවස් හතේම රකිඤ්ඤං
පොඩි පැලක් හදන් නුඔ ළඟින්ම kaiz

දුටුව දිනම නෙතග බැඳුනු
දුටුව දිනම නෙතග බැඳුනු

Jaffna Kings LPL 2021 Theme Song by Satheeshan, Hana Shafa ft. Krish

රන්වන් අකුරින් ක්‍රිකට් විමානේ
ජැෆ්නා කින්ග්ස් නම ලියවූවා
නම ලියවූවා

උතුරෙත් දකුණෙත් දැන් ජැෆ්නා
පිටියේ හදවත අපි දින්නා
කඩුලුත් උදුරන්
මායා පන්දුත් දග කැවුනා

ආයුබෝවන්න
ක්‍රිකට් තරු මෙන්න
යාල් දේවියෙන් බැහැලා පිටියට

ආයුබෝවන්න
ක්‍රිකට් තරු මෙන්න
යාල් දේවියෙන් බැහැලා
පිටියට

අඩිඩා මචා
ජැෆ්නා කින්ග්ස්
විකට් ගැලවෙන්න විකට්
දෙන්නේ පන්දුවෙන් ස්වින්ග්ස්
පියබන්නේ කොල්ලො විහිදලා වින්ග්ස්
එක පිට එක දිනද්දී අපි ඉනින්ග්ස්

ඒ මේකයි අපේ ආරේ
සැර දැනුනද අද දුන්නත් පාරේ
කප් එක උස්සද්දී මේ වාරේ
LPL තියේ අපේ බාරේ

Adidaa Macha
Adidaa Macha
Adidaa Macha