සිලිලාරේ | Sililare by Sajitha Anthony [2023]

වැද හමන මඳ පවන් විඳ
දිගු නෙරිය පට දෙපට කොට බලා
වට මට සිළිටි වටොර පිට තබා
රන් පෙඳක් සදිසි සුර සිරියාවි සොයා
ආවෙමි බොහෝ කල් ගෙවා
දුර නොදුර නොබලා නොඅසා මිහිරාවී

සිලිලාරේ මල්පාරේ ගංතීරේ
ඇවිදින්න ඕනේ
මංදාරේ ලංකාරේ
හීන් සැරේ විඳගන්න බෑනේ //

නාදලු පිණි මුතු කැකුලේ
නිල්මිණි සර නෙත් සඟලේ
පොරිමල් හිනැහෙන දෙතොලේ
ආදර තොඳොලක් තෙපලේ

මල් මදේ පැඟිරි නුරාවේ
ආදරේ මිහිර ගෙනාවේ
සංහිඳේ උකුල් තලාවේ
රන් බඳේ වැතිරෙන්න ආවේ

written by Jackson Anthony

sajitha anthony,jackson anthony,sanuka wickramasinghe,sanuka wicky,sajcreations,natu natu song,ajith kumar,new zealand national cricket team,akurata yana welawe,raigam tele awards,perawadanak,aurudu songs,api eka rane,sirilaka piri awurudu siri,saragaye,jaya siri,sansarini,hiru mega blast 2023,jaanu 2020,nadeemal perera,kawadiya,sl vs nz,nadagamkarayo,gejji gigiri sadde,sara,wayo