වරාමලෙක | Waramaleka by Rakitha Welangoda ft. Samodhya Thathsarani [2020]

සරාසදක සිසිලස ගෙන ආ
කිදුරංගනී
වරාමලෙක මුවරද සොයනා
පෙම්වතානණේ
සද රේණු නෙතු අග තවරා
සැගවූ සෙනේ
කදුලු ගේන සිහිනෙක යලි මා
නොරදනු මැනේ

සදාතනික වූ සුසුම් වැල්
හදේ රන්දලා
සදානන්ද වූ පැතුම් මල්
අනේ පරවෙලා
හදේ රුවන් මාළිගාවේ
පහන් දල්වලා
ඔබේ ආදරේ මැකී යයි
සිත්තමක් වෙලා

සද නේන විල්තෙර මානේ
කොදුරා කියා
මගේ හීන මල් පෙති අදුරේ
විසිරී ගියා
පෙරදාක ඔය හිත හැරදා
මග වැරදුණා
හැමදාක රැදෙමී මතුදා
ඔබ හා සදා

පරාදවී ඔබේ පෙම් ලොවේ
හැඩූ දා එදා
මරා දැමූ නුරා පෙම් හැගුම්
සදා වියැකිලා
නුරාබරිත මුලාවෙන් වෙලී
දෙනෙත් අද වෙලා
නුඹේ ලොවට ගෙනා වේදනා
විදින්නෙමි මෙදා

සද නේන විල්තෙර මානේ
කොදුරා කියා
මගේ හීන මල් පෙති අදුරේ
විසිරී ගියා
පෙරදාක ඔය හිත හැරදා
මග වැරදුණා
හැමදාක රැදෙමී මතුදා
ඔබ හා සදා

සරාසදක සිසිලස ගෙන ආ
කිදුරංගනී
වරාමලෙක මුවරද සොයනා
පෙම්වතානණේ
සද රේණු නෙතු අග තවරා
සැගවූ සෙනේ
කදුලු ගේන සිහිනෙක යලි මා
නොරදනු මැනේ

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

දම් පාට හැන්දෑවේ | Dampata Handawe by Rakitha Welangoda [2013]

සොඳුරු සීතල යාමේ
ඔබට ළං වී රහසේ
උණුසුමේ හැංගීලා
පාවෙමුද ආකාසේ
දම් පාට හැන්දෑවේ
හිරු බසින මේ යාමේ
සුළගෙ අප දැවටීලා
පිය නගමු ළඟටම වී

හද ගැහෙන හැම වේලේ
ඔබවමයි මා පැතුවේ
හිම කන්දකින් සඟවා
ගන්න බෑ උණුසුම මේ
ඇස් පියන් මත දැවටී
යන්න එපා ඔබ වෙන්වී
ඔබ සුවඳ මා දිවියේ
හුස්ම සේ ඇත ළං වී

සොඳුරු සීතල යාමේ
ඔබට ළං වී රහසේ
උණුසුමේ හැංගීලා
පාවෙමුද ආකාසේ
දම් පාට හැන්දෑවේ
හිරු බසින මේ යාමේ
සුළගෙ අප දැවටීලා
පිය නගමු ළඟටම වී

අම්බරේ රං ඉර සේ
මගෙ ලොවේ පෑයූවේ
මල් සුවඳ පරදවනා
සුවඳ ඔබමයි මාගේ
තරු රෑන සේ දිලෙනා
ඔබෙ නෙතේ ආලෝකේ
ඔබයි මගේ සඳ කිඳුරී
දිවිය ඇති තෙක් මාගේ

දම් පාට හැන්දෑවේ
හිරු බසින මේ යාමේ
සුළගෙ අප දැවටීලා
පිය නගමු ළඟටම වී
සොඳුරු සීතල යාමේ
ඔබට ළං වී රහසේ
උණුසුමේ හැංගීලා
පාවෙමුද ආකාසේ

නෙතුවිලේ පායාලා
ඉන්න රන් තරුව සේ
සිත් හැගුම් පුබුදාලා
ළං වෙමුද මේ යාමේ
දේදුන්න වෙත පියඹා
පාට තවරා සිහිනේ
ඔබ මගේ මා ඔබගේ
ලියමු අපි අම්බරයේ