ල ලාවට | La Laawata by Nethmini ft. JTSP Boy [2023]

ල ලාවට දෙතොලින් මගේ
තොල් රස වෑහෙයි ඵලේ
නො නොදැකපු මූනත් මගේ
පෙම්බර ගතී ඇතේ
මං සාමකාමී කෙල්ලෙක් අනේ
තාමත් පෙර පරිදි වගේ
මං දැක්කාම තැම්පත් වගේ
නෑ නෑ එසේ නොවේ
(නෑ නෑ එසේ නොවේ)

ඔය ගැස්සිල්ල පැද්දිල්ල කරා මාව පිස්සෙක් කෙල්ලෙ
කෝඩුකාර මගෙ හිත නුඹටමයි ආලෙ
විද්ද හී සර වැදුනා මට එක එල්ලෙ
දැවටෙද්දි ලඟින් ඈ නොදැනීම ගෙවෙයි කාලෙ
රති ඔය තොල් සමානයි මෙන් මිදී
ඔය කටකාර කියවිල්ල වෙන්නෑ මට ඇතී
දෙන්න දෙන්න ආලෙ මට තව මදී
ආසම වෙලා ඉන්න මනෝපාරෙම නිදී

හීන මාලිගා හදන්නම් මා
සැමට රහසෙ පහස විඳින්නයි ආස මෙ මං
නුඹ තරම්
මේ වගෙ හදට දැනුන්නෑ කවුරුත්නෙ මේ තරම්

කොල්ලො හිතුව තරම් මා නපුරුයි තමා
ඒත් ඔයා ලඟ නෑ මවන්නෙ කොමල රටා
භාරකාරිය වෙන්න ආස නුඹගෙම මා
කරගන්න හැමදාම මාව නුඹගෙ පතා..//

ල ලාවට දෙතොලින් මගේ
තොල් රස වෑහෙයි ඵලේ
නො නොදැකපු මූනත් මගේ
පෙම්බර ගතී ඇතේ
මං සාමකාමි කෙල්ලෙක් අනේ
තාමත් පෙර පරිදි වගේ
මං දැක්කාම තැම්පත් වගේ
නෑ නෑ එසේ නොවේ
(නෑ නෑ එසේ නොවේ)

ල ලබඳ වයන්නම් මං ආල ගීතේ
අතරමං වෙලා මම ඔය නීල දෑසේ
කතරට හැලුනු මල් වැස්සයි කෙල්ලෙ නුඹෙ ආලේ
දෙන්න අල්ලන් අත ඇවිදිමු අපි හීන ගානේ
රුවනාරී දැක දැක කෝම ඉන්න තවත්
ඉඟ සුඟ පද්ද පද්ද යද්දි වෙලා මාව හොල්මන්
ඉඟ සුඟ පද්ද පද්ද යද්දි වෙලා මාව හොල්මන්
රුවනාරි දැක දැක කෝම ඉන්න තවත්

හීන මාලිගා හදන්නම් මා
සැමට රහසෙ පහස විඳින්නයි ආස මෙ මං
නුඹ තරම්
මේ වගෙ හදට දැනුන්නෑ කවුරුත්නෙ මේ තරම්

කොල්ලො හිතුව තරම් මා නපුරුයි තමා
ඒත් ඔයා ලඟ නෑ මවන්නෙ කොමල රටා
භාරකාරිය වෙන්න ආස නුඹගෙම මා
කරගන්න හැමදාම මාව නුඹගෙ පතා

written by Adhi MR & Jtsp Boy

සදනාරි | Sandanari by JTSP Boy [2021]

සදනාරියක් වෙයි නුඹයි මගේ මනාලි
වාරයක් නෑර නුබෙ සුව පතාවි
ආදරෙන් දැවටි දෙනෙත් අනුරාගි
උබෙ දෙතොල් වලින් හැගුම් පුබුදුදාවි

සදනාරියක් වෙයි නුඹයි මගේ මනාලි
වාරයක් නෑර නුබෙ සුව පතාවි
ආදරෙන් දැවටි දෙනෙත් අනුරාගි
උබෙ දෙතොල් වලින් හැගුම් පුබුදුදාවි

පටන් ගත්ත තැන හිතාගන්න බෑ මට
ලස්සන ආදරේ කියවනකොට ඔය කට
නෑ දුකක් දෙන්නෙ කවදාවත් ඔයහිතටම යමු අපි අත අල්ලන් දුරටම
මත් වෙන්න නුබ දුන්න එදා හාදුව
උඹ ලග ඉන්නකොට දැනුනෙ නෑනෙ කෙල්ලෙ පාලුව
මතක නෑ බොද උන අපේ පාවුන
තනියක් නෑ හැමදාමත් නුඹ මගෙ ලග
ඒයි
මතකද එදා නුබ දුන්න ආදරෙ ඇමතුම ලස්සන මතක පිටුම ලියවුන දවසම
නුබෙ ඇස් දෙක පිරුන ඒ මායම
වශී කර ගත්තෙ කෙල්ලෙ උබෙ ඔය කතාවම
ශව්ඩි …වෙන කව්රුත් නෑ නුබ විතරයි හිත තුල
සිපගෙන කියවන ලස්සන ඔය තොල
හැමදේම අමතක වෙලා යන්නෙ උබ ලග පර වෙන්න දෙන්නෙ නෑනෙ උබ තමයි මගෙ මල

සදනාරියක් වෙයි නුබයි මගෙ මනාල
වාරයක් නෑර නිබෙ සුව පතාවි
ආදරෙන් දැවටි දෙනෙත් අනුරාගි
නුබෙ දෙතොල් වලින් හැගුම් පුබුදාවි

සදනාරියක් වෙයි නුබයි මගෙ මනාල
වාරයක් නෑර නිබෙ සුව පතාවි
ආදරෙන් දැවටි දෙනෙත් අනුරාගි
නුබෙ දෙතොල් වලින් හැගුම් පුබුදාවි

නුබත් එක්ක ආස වාසෙ හොර රහසේ
දහසක සුවය මැද දෙතොල මැද පහසේ
ඉගිලිලා යන්න යමුද දුර අහසේ
දැවටිලා නුබට කරන්නම් මම ආලෙ

හිත මතින් තෙත් වෙලා උබේ රූපෙට
හදෙ එලි නිවමු තිත තියලා ශෝකෙට
පැතුමක් පැතුවා දකින්න හැම ආත්මෙම
ප්‍රේමයක් ඇතිව නුබෙන් මේ වාගෙම

කාමයෙන් වෙලෙමු මදි නොකර ආලේ
රාගයක් මවමු අඩු නොකර තාලේ
වාරයක් මදිනම් ගෙවමු තව කාලේ
අවසානේ සුසාන්තයක් වේ මේ කතාවේ

කාලය ගෙවති කාමයෙන් නිමා වෙති
නුබෙ රූප හිත ඇතුලෙ සිනා සිසී
මගේ වෘතාන්තෙ මෙය මටම මායාවකි
හිත ගියේ නුබටයි පරදයි පද්මාවති

සදනාරියක් වෙයි නුබයි මගෙ මනාල
වාරයක් නෑර නිබෙ සුව පතාවි
ආදරෙන් දැවටි දෙනෙත් අනුරාගි
නුබෙ දෙතොල් වලින් හැගුම් පුබුදාවි

සදනාරියක් වෙයි නුබයි මගෙ මනාල
වාරයක් නෑර නිබෙ සුව පතාවි
ආදරෙන් දැවටි දෙනෙත් අනුරාගි
නුබෙ දෙතොල් වලින් හැගුම් පුබුදාවි