ළඳේ | Lande by Roshan Fernando ft. Mahazona [2024]

සද සලුව විලස ළදේ
දෑසම සරසන ළදේ
තාලෙට රගනා ළදේ
වත ලෙලෙන දිලෙන ළදේ

හැඩ නිතබ සලන ළදේ
රන තිස නලියන ළදේ
පෑ ඉගි ගෝමර ළදේ
දුටුවම පිනවන ළදේ

හදවතේ වෙලෙන සරා කුසුම
සිනා සලුව සැලේ
මිනි කැටේ ලෙලෙන රැයේ දිලෙන
සරාගි සඳ ළඳේ
මදු සඳේ කිරන වලා පෙළට
කතා මවන රැයේ
ඉඟි සලා නයන නුරා පවන
සුරූපි දෙව්ලියේ

වත මුකුලු කරන ළදේ
නාදලු දෙතොලෙම ළදේ
රූබර පැහැසර ළදේ
සද වගේ නාබර ළදේ

රතු දෙතොල උමතු ළදේ
සීගිරි සිතුවම ළදේ
ආදර සේසත ළදේ
මනහර සොබනිය ළදේ

හදවතේ වෙලෙන සරා කුසුම…

ඉටි රූපේ හැඩ පරාදයි ලු
දෙවගනක් ඇය ඇස්වහක් නැති
සදක් ඇය පායපු සිරිකතක් ඇය
රන මොනරි වැනිය

රන් කෙන්දෙන් බැදි අතැගිලි
නොගැලපේවි මේ ආත්මයේ බැදි
චිත්‍රයක් වැනි පින්තාරු කෙරුව
රූබර නුබ නේද මොනාලිසා
සිතුවමේ ඉන්න

සුබ නැකතට මට
ගැලපෙනම කෙනා
අද අතිනත ගෙන
සංසාරෙන් පැතු ආදරයට
සුබ පැතුමක් ඉතිරි
කරකාරෙට ගෙන දීගෙක යන
යුවලට දිගාසිරි

හදවතේ වෙලෙන සරා කුසුම…

written by Shehan Galahitiyawa

පිණි වැටුනට | Pini Watunata by Roshan Fernando

පිණි වැටුනට සුදු නෙළුමට බර වැඩි වෙන් නෑ
මල පිපුනට පිණි බිඳු වල වෙනසක් වෙන් නෑ
ළඟ නොමැතිව දුර හිටියට අමතක වෙන් නෑ
ඔයාගෙ ඔය පුංචි හිතට දුකක් දෙන්න බෑ

සිරගත සිතුවිලි වල කිසි අඩුවක් නෑ
අපි ගතකල තැන් තැන් වල මතකය යන් නෑ
සිරගත සිතුවිලි වල කිසි අඩුවක් නෑ
අපි ගතකල තැන් තැන් වල මතකය යන් නෑ
වෙනදට වැඩියෙන් ආදරෙ කිසි වෙනසක් නෑ
මොන දේවල් ලැබුණත් මට ඔයා නැතුව බෑ

පිණි වැටුනට සුදු නෙළුමට බර වැඩි වෙන් නෑ
මල පිපුනට පිණි බිඳු වල වෙනසක් වෙන් නෑ
ළඟ නොමැතිව දුර හිටියට අමතක වෙන් නෑ
ඔයාගෙ ඔය පුංචි හිතට දුකක් දෙන්න බෑ

අදට වඩා හොඳ දවසක් හෙට නැතිවෙන් නෑ
ඔබ ළඟ ඉන්නව නම් මට කාලය යන් නෑ
අදට වඩා හොඳ දවසක් හෙට නැතිවෙන් නෑ
ඔබ ළඟ ඉන්නව නම් මට කාලය යන් නෑ
දිනාගන්න ඔයාව හැර වෙන කිසිවක් නෑ
මොන දේවල් ලැබුණත් මට ඔයා නැතුව බෑ

පිණි වැටුනට සුදු නෙළුමට බර වැඩි වෙන් නෑ
මල පිපුනට පිණි බිඳු වල වෙනසක් වෙන් නෑ
ළඟ නොමැතිව දුර හිටියට අමතක වෙන් නෑ
ඔයාගෙ ඔය පුංචි හිතට දුකක් දෙන්න බෑ

සුපෙම් සුවඳක් | Supem Suwandak by Roshan Fernando

සුපෙම් සුවඳක් අරන් ඇවිත් සුළඟක් ලෙසින්
සදා රැදෙනු සිතේ ඔබයි මගේ ජීවිතේ
හිනා අහුරක් අරන් නැවුම් පැතුමක් ලෙසින්
සදා රැදෙනු සිතේ ඔබයි මගේ ජීවිතේ


පහන් තරුවක් වෙලා ඔබේ ලෝකය පුරා
ඉදින්නම් සැමදා ලඟින් මියෙනා තුරා
ඔබේ සෙවනට වෙලා දෙපා මුල දැවටිලා
රැදී ඉන්නම් සදා හදින් සෙනෙහස පුදා

සුපෙම් සුවඳක් අරන් ඇවිත් සුළඟක් ලෙසින්
සදා රැදෙනු සිතේ ඔබයි මගේ ජීවිතේ
හිනා අහුරක් අරන් නැවුම් පැතුමක් ලෙසින්
සදා රැදෙනු සිතේ ඔබයි මගේ ජීවිතේ


ඔබේ සුරතල් සිනා නිවයි දුක් වේදනා
පිරී සිත සැනසුනා හදෙහි සෙනෙහස නිසා
බැතින් පෙරුමන් පුරා ඇවිත් සසරේ සරා
හිතේ නැවතුනු නිසා මමත් ඔබගේ සදා ..

සුපෙම් සුවඳක් අරන් ඇවිත් සුළඟක් ලෙසින්
සදා රැදෙනු සිතේ ඔබයි මගේ ජීවිතේ
හිනා අහුරක් අරන් නැවුම් පැතුමක් ලෙසින්
සදා රැදෙනු සිතේ ඔබයි මගේ ජීවිතේ

පූජනීයයි ආදරේ | Poojaneeyai Adare by Roshan Fernando

රතු රෝස මල් යායක් පිපිලා
අද දිනය උදා වීලා
ආදර සිත් සතුටින් පිරිලා
සෙනහස පවසනවා

පූජනීයයි ආදරේ
පිවිතුරුයි මේ ආදරේ
සුන්දරයි මේ ආදරේ
නිමක් නැති මේ ආදරේ
පූජනීයයි ආදරේ
පිවිතුරුයි මේ ආදරේ
සුන්දරයි මේ ආදරේ
නිමක් නැති මේ ආදරේ

ඈත අහසේ පියඹා යන්නම්
තරු කඩා ඔබ හට ගෙන දෙන්නම්
ඈත අහසේ පියඹා යන්නම්
තරු කඩා ඔබ හට ගෙන දෙන්නම්
පුරහඳේ ඔබේ රුව සතපන්නම්
මගේ සෙනහස ඔබට පුදන්නම්
පුරහඳේ ඔබේ රුව සතපන්නම්
මගේ සෙනහස ඔබට පුදන්නම්


පූජනීයයි ආදරේ
පිවිතුරුයි මේ ආදරේ
සුන්දරයි මේ ආදරේ
නිමක් නැති මේ ආදරේ
පූජනීයයි ආදරේ
පිවිතුරුයි මේ ආදරේ
සුන්දරයි මේ ආදරේ
නිමක් නැති මේ ආදරේ

හනික ඔබ සොයලා දිව එන්නම්
සිතේ දහසක් දේ පවසන්නම්
හනික ඔබ සොයලා දිව එන්නම්
සිතේ දහසක් දේ පවසන්නම්
ලොවට රහසේ ලංවී ඉන්නම්
ජීවිතේ ඔබ නමින් පුදන්නම්
ලොවට රහසේ ලංවී ඉන්නම්
ජීවිතේ ඔබ නමින් පුදන්නම්
පූජනීයයි ආදරේ
පිවිතුරුයි මේ ආදරේ
සුන්දරයි මේ ආදරේ
නිමක් නැති මේ ආදරේ

පූජනීයයි ආදරේ
පිවිතුරුයි මේ ආදරේ
සුන්දරයි මේ ආදරේ
නිමක් නැති මේ ආදරේ

පූජනීයයි ආදරේ
පිවිතුරුයි මේ ආදරේ
සුන්දරයි මේ ආදරේ
නිමක් නැති මේ ආදරේ

පූජනීයයි ආදරේ
පිවිතුරුයි මේ ආදරේ
සුන්දරයි මේ ආදරේ
නිමක් නැති මේ ආදරේ

වසන්ත කාලෙට | Wasantha Kaleta by Roshan Fernando

වසන්ත කාලෙට සුරංගනාවන් අනන්තවත් ඒවී
එපා කියද්දී බලහත්කාරෙන්‍ යහනට කඩාවදී
විනීත තාලෙන් ප්‍රේමාලිංගන
නෙත් කරලිය පාවී
බැහැයි කියද්දි සුරතින්ඇදගෙන
තුරුලේ රඟපාවී
බැහැයි කියද්දි සුරතින්ඇදගෙන
තුරුලේ රඟපාවී
මේ පැහැදිලි සඳපානේ
දඟලන තරු ලැජ්ජාවේ
මැවෙනා සිහින ඟඟේදී
එළිවෙනවා නොදැනේ
මේ පැහැදිලි සඳපානේ
දඟලන තරු ලැජ්ජාවේ
මැවෙනා සිහින ඟඟේදී
එළිවෙනවා නොදැනේ

වසන්ත කාලෙට සුරංගනාවන්
අනන්තවත් ඒවී
බැහැයි කියද්දී ඇවිටිලි කරමින්
සෙනෙහස ඉල්ලවී
ප්‍රනීත් මදිරා පෙරා පුරාදී
උමතු වෙසින් කැරකී
බැහැයි කියද්දී
සවුදිය පිරුමට යෞවනයම අයදී
බැහැයි කියද්දී
සවුදිය පිරුමට යෞවනයම අයදී
මේ පැහැදිලි සඳපානේ
දඟලන තරු ලැජ්ජාවේ
මැවෙනා සිහින ඟඟේදී
එළිවෙනවා නොදැනේ
මේ පැහැදිලි සඳපානේ
දඟලන තරු ලැජ්ජාවේ
මැවෙනා සිහින ඟඟේදී
එළිවෙනවා නොදැනේ

වසන්ත කාලෙට සුරංගනාවන්
අනන්තවත් ඒවී
අවසර නැතිමුත් සිරුරේ හැපිහැපි
ලගින්ම සැතපේවී..
තුසීතයේ සිට ආබව කියමින් යන්නට සැරසේවී..
එපා කියද්දී යහනේ සිරගත කොට පැනලා යාවී
එපා කියද්දී යහනේ සිරගත කොට පැනලා යාවී
මේ පැහැදිලි සඳපානේ
දඟලන තරු ලැජ්ජාවේ
මැවෙනා සිහින ඟඟේදී
එළිවෙනවා නොදැනේ
මේ පැහැදිලි සඳපානේ
දඟලන තරු ලැජ්ජාවේ
මැවෙනා සිහින ඟඟේදී
එළිවෙනවා නොදැනේ

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න  |  Download the Audio from here

තව එක සැරයක් | Thawa Eka Sarayak by Roshan Fernando

තව එක සැරයක් ඔබ හමුවන්නට ඇතිනම්
නොසඟවා පවසන්නම්
ඔබට ආදරෙයි මං
නැහැ ඉවසිල්ලක් සිත ඔබ විමසනවා දැන්
කුමක් කරන්නද මං
ඔබට ආදරෙයි නම්

විලේ නෙළුම් මල් කොපමන තිබුනත්
එක මලකට පෙම්කරමි සිතින්
නෙළන්න ආසයි දෝතින් ඒ මල
මගේම වන්නට හැමදාමත්

පාළුව තනිකම මට වද දෙන විට
කෙලෙසද මා එය ඉවසන්නේ
ළඟින් නොසිටියත් දෙතැනක සිටියත්
ඔබේ සුවඳ මා ළඟ රැඳුනේ

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න  |  Download the Audio from here

ආඩම්බරකාරී | Adambarakari by Roshan Fernando ft. Ravi Jay [2020]

එන්න මා හා විදින්න
ජීවිතේ රස වෙන්න
ඈත ලොවකට නෙතු පියාන සැනසෙන්න
මිහිමත දිව යන්න
තනිවෙන්න එහෙනම් ඔන්න
රොෂාන්

සුරගනක් වගේ ඈ සිරියාවී
නෑ සිනා පොදක් ආඩම්බරකාරී
සුරගනක් වගේ ඈ සිරියාවී
නෑ සිනා පොදක් ආඩම්බරකාරී

හිත මගේ හොරකම් කල දගකාරී
හිතවත් කමකට නෑ පැන යාවී
ඔය අහංකාර බැල්මට අසරණ වේවී

ආඩම්බරකාරී
මා මගහැර යාවී
මගේ හදවත සනසන
සැනසුම මනහාරී
හරි හිතුවක්කාරී
මට පිටුපා යාවී
ඔබ නොමැතිව මගේ හද පැලිලා යාවී

නෙතු කැලුම් වැදී මේ
හිත වැලපේවී
මුදු වදන් වලින් මා සනසනු කුමරී
හැගුමන් වශී කරන සද සාවී
ලැබුනොත් ජීවිතේම සරු වේවී
හිතවත්කමකට හිත දෙනවද හැඩකාරී

ආඩම්බරකාරී
මා මගහැර යාවී
මගේ හදවත සනසන
සැනසුම මනහාරී
හරි හිතුවක්කාරී
මට පිටුපා යාවී
ඔබ නොමැතිව මගේ හද පැලිලා යාවී

තිබුනට නෙක තරු මා වට
ඇයි ද පුර සදෙන් මට ඔය ලස්සන
අල්ලනු බැරි ඈත නුබ දෙස බලා මම
විදිම පෙම් වඩ දිය උතුරා යන
දනිමි මට නොලැබෙන බව කිසි දින
මේ බවයේ නමුදු මම කරමි මගේ තනි ආලේ
නැත යන්න දෙන්නෙ වෙන හිතකට ආලේ
නොලැබුනත් ඔය
නුඹේ අහංකාරේට

සුරගනක් වගේ ඈ සිරියාවී
නෑ සිනා පොදක් ආඩම්බරකාරී

හිත මගේ හොරකම් කල දගකාරී
හිතවත් කමකට නෑ පැන යාවී
ඔය අහංකාර බැල්මට අසරණ වේවී

ආඩම්බරකාරී
මා මගහැර යාවී
මගේ හදවත සනසන
සැනසුම මනහාරී
හරි හිතුවක්කාරී
මට පිටුපා යාවී
ඔබ නොමැතිව මගේ හද පැලිලා යාවී

ආඩම්බරකාරී
මා මගහැර යාවී
මගේ හදවත සනසන
සැනසුම මනහාරී
හරි හිතුවක්කාරී
මට පිටුපා යාවී
ඔබ නොමැතිව මගේ හද පැලිලා යාවී

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

කොච්චර දේවල් | Kochchra Dewal by Roshan Fernando [2014]

කොච්චර දේවල් කාලය කෙරුවද
කවදාවත් නොහැරී…
අම්මා ළඟ මං පුංචි පුතාමද
හැමදාමත් සිතමි…
සීතල බත් පත රත් කර කර හිටි
ආදරයක රස්නේ…
සීතල කඳුලට සරදම් කර කර
ඇහැරෙනවා අම්මේ…
ඇයි අත්වැල ලෙහුවේ…

බලාපොරොත්තුව විතරක් වෙද්දී
සන්තකයම ගෙදර…
නොකී කතා හිස් සුසුමට පවරා
කලා හිතක් යකඩ…
දිනූ ලොවක් ගෙදරට ගෙන එද්දී
වැඩි වෙනසක් නැතිව…
බලා හිඳින්නී නිසොල්මනේ ඇස්
පුරවාගෙන සතුට…

රෑ කීයක් නම් අපි හරි හරියට
නිදි වැරැවද නොගැන…
දහවල් මෙච්චර කෙටිදැයි දැනුණේ
ඔබගේ වැඩ අතර…
දවස නිවන්නට පවන් සලන්නී
අමුණාගෙන වචන…
ඈත ඉඳන් අපි දිහා බලාගෙන
ඇති තාමත් නිතර…

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here