ඈතින් ඈතින් | Athin Athin Asena Nadaya by Nirosha Virajini

ඈතින් පා සළඹේ නැගි නාදේ
සුළඟේ මුසු වී රැව් දී ආවේ
ඕ ඕ ඕ ඕ ඕ

හැඟුම් බර දෑසට ලංවූ
මනාළිය මාද පැතූ
යුගෙන් යුග මේ සංසාරේ
සොයලා

නෑ නෑ

නෑ නෑ
මේ ඇසෙනා රස නාදය මාගේ
හදවත ගැහෙනා රාවය
නෑ නෑ
මේ ඇසෙනා රස නාදය මාගේ
හදවත ගැහෙනා රාවය මාගේ
මේ ගීත රාවේ අසා ඕ සොයලා
ආවාද සිත සරසා
ඕ සොයලා
ආවාද සිත සරසා

නෑ නෑ
මේ ඇසෙනා රස නාදය මාගේ
හදවත ගැහෙනා රාවය මාගේ
මේ ගීත රාවේ අසා ඕ සොයලා
ආවාද සිත සරසා
ඕ සොයලා
ආවාද සිත සරසා

සැඳෑවක ගං තෙරායිමේ
රැඳෙන්නට පෙම් පිළිසඳරේ
දයාබර ඔබ කවුරුන්දෝ ඕ සොයලා

ඈතින්

ඈතින් ඈතින් ඇසෙනා නාදය මාගේ
හදවත ගැහෙනා රාවය මාගේ
මේ ගීත රාවේ අසා ඕ සොයලා
ආවාද සිත සරසා
ඕ සොයලා
ආවාද සිත සරසා

ඔබගේ හදවත ගැහෙනා රාවය
රහසේ ඇසිලා කවුදෝ ආවේ
ඕ ඕ ඕ

ඔබගේ හදවත ගැහෙනා රාවය
රහසේ ඇසිලා කවුදෝ ආවේ
ඕ ඕ ඕ

හැඟුම් බර දෑසට ලංවූ
මනාළිය මාද පැතූ
යුගෙන් යුග මේ සංසාරේ
සොයලා

හැඟුම් බර දෑසට ලංවූ
මනාළිය මාද පැතූ
යුගෙන් යුග මේ සංසාරේ
සොයලා

ඈතින්

ඈතින් ඈතින් ඇසෙනා නාදය මාගේ
හදවත ගැහෙනා රාවය මාගේ
මේ ගීත රාවේ අසා ඕ සොයලා
ආවාද සිත සරසා
ඕ සොයලා
ආවාද සිත සරසා

ලංවී බැඳිලා ඔහුගේ දෑතේ
සැනසෙන් උණුසුම් වී රෑ සීතේ
ඕ ඕ ඕ

රෑ දොළොස් පැයේ | Ra Dolos Paye by Nirosha Virajini

රෑ දොළොස් පැයේ ඉඳි කඩුළු ඇරන්
රෑ දොළොස් පැයේ ඉඳි කඩුළු ඇරන්
කර ඔසවා බලා උන්නා
කර ඔසවා බලා උන්නා
හබකර ගිය ආලවන්ත මගෙම
මිහිරා වනයෙන් දැන් එතැයි කියා
හා….හේ…

දාර පිඹුරු වග වලසුන් ලගින වනේ
දෝස විපත් සිදු නොවියන් නුඹට අනේ
දෙකනට දෙමික්කම් නැතුවට කම් නැතුවා
කරවට පදක්කම් නැතුවට හිත ඇතුවා
පෙම්බර කුමාරයෝ
රෑ දොළොස් පැයේ ඉඳි කඩුළු ඇරන්

රෑ දොළොස් පැයේ ඉඳි කඩුළු ඇරන්
රෑ දොළොස් පැයේ ඉඳි කඩුළු ඇරන්
කර ඔසවා බලා උන්නා
කර ඔසවා බලා උන්නා
හබකර ගිය ආලවන්ත මගෙම
මිහිරා වනයෙන් දැන් එතැයි කියා
හා….හේ…

කාසි පඬුරු කතරගමට ගැට ගහලා
බාර වුණා රූපෙට රූපේ පුදලා
බෝවා කඳුළු ඉනුවා ඇස කකියා
දෙයියෝ නොයන් පපුවට ගිනි අවුලා
පෙම්බර කුමාරයෝ

රෑ දොළොස් පැයේ ඉඳි කඩුළු ඇරන්
රෑ දොළොස් පැයේ ඉඳි කඩුළු ඇරන්
කර ඔසවා බලා උන්නා
කර ඔසවා බලා උන්නා
හබකර ගිය ආලවන්ත මගෙම
මිහිරා වනයෙන් දැන් එතැයි කියා
හා….හේ…

සෙනෙහේ අම්මාගේ | Senehe Ammage by Nirosha ft. Kasun Kalhara

සතුටින් ඉතිරී සෙනෙහේ මිහිරී
අහසේ හිරු සේ අම්මා නිවසේ
සුව සැදූ හිරු සඳූ අප හැම ළං කෙරූ
සෙනෙහේ අම්මාගේ…
සෙනෙහේ අම්මාගේ…

රැහැනින් සිඳිලා ඇකයෙන් මිදිලා
මව්ගෙන් බෙදිලා නභිනික්මන් කළත්
නොපෙනෙනා ආදරේ පවුරකින් බැඳිලා
සෙනෙහේ අම්මාගේ…

සිතැඟි හඳුනා හරි දේ පෙන්වා
වරදින් මුදවා ඔවදන් දුන්නා
නොපෙනෙනා ආදරේ පවුරකින් බැඳිලා
සෙනෙහේ අම්මාගේ…

සතුටින් ඉතිරී සෙනෙහේ මිහිරී
අහසේ හිරු සේ අම්මා නිවසේ
සුව සැදූ හිරු සඳූ අප හැම ළං කෙරූ
සෙනෙහේ අම්මාගේ…
සෙනෙහේ අම්මාගේ…

සිනාතොටක් | Sina Thotak by Nirosha Virajini

සිනාතොටක් විය ඔබ පාමුල මා ලද සරදම්
මහෝගයක් විය ඔබෙන් ලැබු අපමණ අභිමන්
නොහඩා ඉන්නම් ගිලිහුනු දා පෙම් ලොව මල්දම්
‍දුටුව නිසා ආදරයේ දෙව් ‍රුව ඔබගෙන් මං

සිනාතොටක් විය ඔබ පාමුල මා ලද සරදම්
මහෝගයක් විය ඔබෙන් ලැබු අපමණ අභිමන්
නොහඩා ඉන්නම් ගිලිහුනු දා පෙම් ලොව මල්දම්
‍දුටුව නිසා ආදරයේ දෙව් ‍රුව ඔබගෙන් මං

පෝසත් ඔබ සිත ළග උවැසිය වී දැහැනට වී
සිටිය මිස නොදනිමි කොයි සිටියාදැයි මලවී
පුදසුන් මත මිස යද්දී සහසක් මල් පරවී
නොපිදු මල තවමත් ඇත ඔබ ගැන බැති බරවී

මගෙන් මිදුනු ලොව ඔබට මිහිරි නම් එය සැපකී
ඔබට ලංව දුක බෙදා ගන්ට බැරිකම දුකකී
මෙවැනි බැදුම් බැරි ලෝකය සිර ගෙයකී
එවන් ලොවක මේ හමුවීමත් වාවනු නොහැකී

සිනාතොටක් විය ඔබ පාමුල මා ලද සරදම්
මහෝගයක් විය ඔබෙන් ලැබු අපමණ අභිමන්
නොහඩා ඉන්නම් ගිලිහුනු දා පෙම් ලොව මල්දම්
‍දුටුව නිසා ආදරයේ දෙව් ‍රුව ඔබගෙන් මං

සඳ තනියම | Sanda Thaniyema by Nirosha Virajini

සඳ තනියම
රෑ තුන්යම
ඔබ හා මම
හැම භවයෙම…

සඳ තනියම
රෑ තුන්යම
ඔබ හා මම
හැම භවයෙම…

ගිම්හානය මා මඟ හැර
යළි නො එනා ලෙස ගියේද
වසන්තයේ මල් පියවිලි
යන එන මඟ තොට තියේ ද…

සඳ තනියම
රෑ තුන්යම
ඔබ හා මම
හැම භවයෙම…

මිහිදන්වු ප්රාර්ථනා
යළි අවදිව හිනැහුනේ ද
ඒ පැතුමට නව අරුතක්
ළං කෙරුවේ ඔබ නොවේ ද…

සඳ තනියම
රෑ තුන්යම
ඔබ හා මම
හැම භවයෙම…

සඳ තනියම
රෑ තුන්යම
ඔබ හා මම
හැම භවයෙම…

සඳ තනියම
රෑ තුන්යම
ඔබ හා මම
හැම භවයෙම…
ඔබ හා මම
හැම භවයෙම.
ඔබ හා මම
හැම භවයෙම…

කිරි කෝඩු හිතට | Kiri Kodu Hithata by Bathiya & Santhush ft. Nirosha Virajini

කිරි කෝඩු හිතට ආල නුඹේ දෑස යාවුනා
මගේ කෝල කමට ලෝල හැඟුම නුඹට පේවුනා

உயிராய் மொழியாய் உணர்வில் நிறைந்தாய்
இதயம் முழுதும் இசையாய் இணைந்தாய்

සුපෙම් නුවන් විමසාවි රෑ දිවා
ඔබ රූ අඳුන් දසුනින් දුරයි කියා

ஓராயிரம் விண்மீன்கள் கோர்த்து
ஒரு முத்தமாய் உன் கன்னம் சேர்ப்பேன்

මතු මා පැතූ කිසිවක් නොවේ
සැනසීම වේ ආදරේ

உன் புன்னகை என் ஸ்வாசமாகும்
உன் பார்வையால் பெண்ணாகினேனே

ඔබ මේ පිදූ සේවනේම රැඳිලා
මගේ ජීවිතේ නවතීවි පාසිනා

கண்ணாளனே உன்னோடு நான்
கலந்திட வேண்டுமே

නොදනී අපගේ | Nodani Apage Pathum by Voice Print ft. Nirosha Virajini

ලොව මා වෙනුවෙන් මැවූ දෙවඟන ඔබ නම් මේ භවේ
කෙණෙහිලිකම් ඇයි කළේ අප ආදරයට මේ ලෙසේ
ඇල්ලූ විට අත් අපේ ඒ අතැඟිලි යාවේ සැමතැනේ
වෙන් කෙරුමට මේ අපේ අතැඟිලි කුරිරු ඇයි ලොව මෙසේ
මා ළයෙහි ඇඳී රූපේ ඇය නම් ඇය ළයෙහි ඇඳි රූපේ මම නම්
ඇයි මේ ලෙස ලොව කරමින් සරදම්…….

නොදනී අපගේ පැතුම් නිදි නැති රෑ දොඩනා වදන්
මුව මත තැබූ ඒ සැණින් අප තොල් නෙත් නෑසෙනා දසුන්
ලොව නොදනී ඒ ආශා පැතුම් අප එක් වී මැවු සිහිනේ දසුන්….

දුරුවන් මාන්ගේ භවේ මව්පිය ඔබය න්නේ මේ භවේ
සතුටයි ඔහු මා හදේ එක ලේ ජාතිය මැවුණද අපේ
මා ළයෙහි ඇඳී රූපේ ඔහු නම් ඔහු ළයෙහි ඇඳි රූපේ මම නම්
කුල මල ආගම් නොම වෙයි බාධාවන්…….

නොදනී අපගේ පැතුම් නිදි නැති රෑ දොඩනා වදන්
මුව මත තැබූ ඒ සැණින් අප තොල් නෙත් නෑසෙනා දසුන්
ලොව නොදනී ඒ ආශා පැතුම් අප එක් වී මැවු සිහිනේ දසුන්….

නොදනී අපගේ පැතුම් නිදි නැති රෑ දොඩනා වදන්
මුව මත තැබූ ඒ සැණින් අප තොල් නෙත් නෑසෙනා දසුන්
ලොව නොදනී ඒ ආශා පැතුම් අප එක් වී මැවු සිහිනේ දසුන්….

නොදනී අපගේ පැතුම් නිදි නැති රෑ දොඩනා වදන්
මුව මත තැබූ ඒ සැණින් අප තොල් නෙත් නෑසෙනා දසුන්
ලොව නොදනී ඒ ආශා පැතුම් අප එක් වී මැවු සිහිනේ දසුන්….