සිතාරූ | Sitharuu by Lil Hassi ft Kaizer Kaiz & K2 [2020]

ශෘංගාරී නෙතින් ඉගි කලා
සයනේ වැතිරී ඈ රූ රටා
මා මන්මත් කරනා
අනුරාග නෙත් යොමා..

සිහිනේ දෙව්දූ සුර ලොවේ
සැබවින් දුටුවා මේ ලෝකේ
නෑ පාලුව සංතාපේ
කුලුදුල් ප්‍රේමේ මනරම්

ඔබ නම් වේ එ මායා
පෙම් සිතාරූ සායම් වීලා…

දුන් ආලෙන් සිත් කෝලම් වෙලා
සිත් දෑලෙන් ආ ගී ගයනා..
අසුනා..ගැයුනා…

කෙල්ලෙ කීයද හීනෙට ticket එකක්
මට දෙන්න එක ලගින් seat දෙකක්
කෑමට හොදවය්න් හාදු ටිකක්
ඔතන් එන්න යන්න කෙල්ලෙ රෝන්දයක්

හීනෙ හරි ශෝක් නැති නිසා රකුසන්
ලොවට හොරා අපි නටමුද ජෞසන්
නුඹ නිසා මගෙ නින්දත් කුඩූ
චාටුව දාලා මාව හීනෙනුත් සතුටු කලා

පැත්තක ඉදන් දුන්න බැල්ම මරූ
මෛත්‍රීපාලා මගෙ ලෝකෙම විජය කලා