සිරකරුවෙක් | Sirakaruwek by Naada [2020]

සුරයක සිරවුන සිරකරුවෙක්
ලංසු තැබු පළතුරු බඳුනක්
තිරය වසා ඇති දිව්‍ය විමානෙ
දොරකඩ යාදින්නක්

විමානයෙන් බැස නොයනතුරා
දෑහින් දැක ගන්නෙ කෝමා
අපේ අඳෝනා වාවනු බැරිතැන
හඬා වැටෙනවද තිරය වසා
අපේ අඳෝනා වාවනු බැරිතැන
හඬා වැටෙනවද තිරය වසා……..

පුස්කොලයෙ තරු කට්ටි පනී
සෙනසුරු මාමා හරිම සැරයි
හඳයගෙ කිරි ටික ගස් ගල් නාවා
සීයට තුට්ටු ගොඩක්,

ලලල් ලලල්ලා ලාලල ලා
ලල්ල ලල්ලලා ලලල්ලලා
ලලල්ලලා ලල ලාලලාල
ලලල්ලලාල ලා

විමානයෙන් බැස නොයනතුරා
දෑහින් දැක ගන්නෙ කෝමා
අපේ අඳෝනා වාවනු බැරිතැන
හඬා වැටෙනවද තිරය වසා
අපේ අඳෝනා වාවනු බැරිතැන
හඬා වැටෙනවද තිරය වසා……..

පොළොව ඇදයි කොහොමද නටලා
කනප්පුවේ අන්ඩත් දිරලා
හනුමා කලු සුදු රූපවාහිනි
දැන් දැන් ට්කක් ලෙඩ
වලව්වටත් පැලටත් රහසින්
ඉලව්වටත් ග්‍රහයෝ ඇවිඳින්
යන්නම යන්නත් හිතුමතේට බැහැ
තත්පරේට සිරිත

විමානයෙන් බැස නොයනතුරා
දෑහින් දැක ගන්නෙ කෝමා
අපේ අඳෝනා වාවනු බැරිතැන
හඬා වැටෙනවද තිරය වසා
අපේ අඳෝනා වාවනු බැරිතැන
හඬා වැටෙනවද තිරය වසා……..

ලලල් ලලල්ලා ලාලල ලා
ලල්ල ලල්ලලා ලලල්ලලා
ලලල්ලලා ලල ලාලලාල
ලලල්ලලාල ලා

ලලල් ලලල්ලා ලාලල ලා
ලල්ල ලල්ලලා ලලල්ලලා
ලලල්ලලා ලල ලාලලාල
ලලල්ලලාල ලා

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

Imagine (John Lennon Cover) by Krishadhi Ranathunga ft. Naada | Naada Studio [2020] John Lennon

Imagine there’s no heaven
It’s easy if you try
No hell below us
Above us, only sky
Imagine all the people living for today
Ah
Imagine there’s no countries
It isn’t hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people living life in peace
You

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope some day you’ll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people sharing all the world
You

You may say I’m a dreamer
But I’m not the only one
I hope some day you’ll join us
And the world will live as one

 

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

 

 

අවාරේ & Addicted (Mashup Cover) | Aware & Addicted (Mashup Cover) by Nadee Senevirathne ft. Naada | NAADA Studio [2020]

අවාරේ මීමොර මල් පිපිලා
රැවටෙන්න එපා
උඹේ පැල් කොටේට
එනවා
උඹේ පැල් කොටේට
එනවා

මට වහන් වෙලා උඹ දීග ගියත්
මා නියගල අල කා
මියැදුනේ නෑ
මට වහන් වෙලා උඹ දීග ගියත්
මා නියගල අල කා
මියැදුනේ නෑ

උඹේ රුවට මගේ
පපුකැනැත්ත බැන වැදිලා
මලක් පිපිලා
බැදිල මලක් පිපිලා

I don’t know just how it happened, I let down my guard
Swore I’d never fall in love again but I fell hard
Guess I should have seen it coming; caught me by surprise
I wasn’t looking where I was going; I fell into your eyes

You came into my crazy world like a cool and cleansing wave
Before I, I knew what hit me, baby, you were flowing though my veins

I’m addicted to you, hooked on your love
Like a powerful drug, I can’t get enough of
Lost in your eyes, drowning in blue
Out of control, what can I do?
I’m addicted to you!

කුරු හීත ඉමේ
දඩ මංපෙත් වහන් වෙලා
මගේ පෑල දොරේ උර ලේනෙක්
මොර දෙනවා
කුරු හීත ඉමේ
දඩ මංපෙත් වහන් වෙලා
මගේ පෑල දොරේ උර ලේනෙක්
මොර දෙනවා

උඹගේ කරවට පලදන්නට මට
රිදී තෝඩු නැති හින්දා දෝ
නෑබිලාට අපෝ උනේ

Midnight blows in through the window; dances round the room
Got me hypnotized; I’m getting high on the perfume.
I couldn’t live without you now, oh, I know I’d go insane
I wouldn’t last one night alone, baby
I couldn’t stand the pain!

I’m addicted to you, hooked on your love
Like a powerful drug I can’t get enough of
Lost in your eyes, drowning in blue
Out of control, what can I do?
I’m addicted to you!

 

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

 

දියවන්න කුමාරියේ | Diyawanna Kumariye by Naada [2019]

දියවන්න කුමාරියේ නුඹ නිදනා නිසොල්මනේ
දෙරණට සඳ පලුව එබෙනවා
හීන ගේන සීනි බෝල තක්ෂිලාව වට කරලා
මගේ පුතා අකුරු කරනවා
සුවට නිදන්නේ සිතුවිලි යහනේ
වාමනයින් පවන් සලනවා
නුඹව රකිනවා

හුස්ම බෙදන රූස්ස ගස් යාය පිටින් කාසි වෙලා
ඉඩෝරයට හේතු හොයනවා
දළ දිලිසෙන හස්ති රජුන් හෙමින් හෙමින් නිදි කරලා
ස්වර්ගයට යන්න හදනවා
සුවට නිදන්නේ සිතුවිලි යහනේ
වාමනයින් පවන් සලනවා
නුඹව රකිනවා

පත්තිනියේ නුඹ නාඩන් ඇය එතෙරක කාසි සොයයි
ඒ කාසි රජුන් තනනවා
රේණු තලා මල්ද තලා තෙල් මල් ගෙන දෝත දරා
නිවන් යන්න පාර අහනවා
සුවට නිදන්නේ සිතුවිලි යහනේ
වාමනයින් පවන් සලනවා
නුඹව රකිනවා