තනි වී සිටින්නයි | Thaniwee Sitinnai by Clarence Wijewardena

මගේ පාළු ලොකයේ තනි වූ මෙමා
සක්විති රජුන් හමුවේ නැත හිස නමා
සිතුවිලි මගේ හසුරා ගත හැක නමා
මට දුක හිතෙන්නේ ඔබ ගැන තමා

තනි වී සිටින්නයි මා අදහස් කළේ
ඔබමයි සොයා ඇවිදින් එය වෙනස් කළේ
පහදා කියූවත් නෑ සවන් යොමු කළේ
වේදනා පිරී ලොවක් ඔබයි බිහි කළේ

ඔබේ චේතනා අගනා මා සිත දනී
අවට ලොකයේ බැලුම් විස කටු වැනී
ඒ කටු අපේ දෙහදේ ගැඹුරේ ඇනී
ගලන දුක් වේදනා රුධිරය වැනී

තනි වී සිටින්නයි මා අදහස් කළේ
ඔබමයි සොයා ඇවිදින් එය වෙනස් කළේ
පහදා කියූවත් නෑ සවන් යොමු කළේ
වේදනා පිරී ලොවක් ඔබයි බිහි කළේ

අත ගන්නේ ඔබ | Atha Ganne Oba Kage by Clarence Wijewardena

අත ගන්නේ ඔබ කාගේ
අදහස ඒ වගේ
ඇතිවන්න මාගේ ලොවේ නම්

නිදහස නෑ වාගේ
හදවත ගොලුවී වාගේ
පවසන්න කිසිවක් නොවේ නම්

සයුරෙන් එහා ලෝකයේ
පමනක් පැතූ ජීවිතේ

අත ගන්නේ ඔබ කාගේ
අදහස ඒ වගේ
ඇතිවන්න මාගේ ලොවේ නම්

නිදහස නෑ වාගේ
හදවත ගොලුවී වාගේ
පවසන්න කිසිවක් නොවේ නම්

සයුරෙන් එහා ලෝකයේ
පමනක් පැතූ ජීවිතේ

දහසක් මැණික් ගැරවිලා සීරුවෙන්
අහසින් උසින්
රහසින් පැතුම් මල් නෙලා ආදරේ
වෙන් වෙන්නෙ හැකිනම් ඉතින්

අත ගන්නේ ඔබ කාගේ
අදහස ඒ වගේ
ඇතිවන්න මාගේ ලොවේ නම්

නිදහස නෑ වාගේ
හදවත ගොලුවී වාගේ
පවසන්න කිසිවක් නොවේ නම්

සයුරෙන් එහා ලෝකයේ
පමනක් පැතූ ජීවිතේ

පවසන්න දේවල් හිතේ රොක් වෙලා
ඉවසන්නකෝ
මනසින් කියූ කදුලු පවසන් ඔබේ
සිහිනේ සැබෑ වෙනතුරා

අත ගන්නේ ඔබ කාගේ
අදහස ඒ වගේ
ඇතිවන්න මාගේ ලොවේ නම්

නිදහස නෑ වාගේ
හදවත ගොලුවී වාගේ
පවසන්න කිසිවක් නොවේ නම්

සයුරෙන් එහා ලෝකයේ
පමනක් පැතූ ජීවිතේ

ආදරේට කියන කතා | Adareta Kiyana Katha by Clarence Wijewardena

ආදරේට කියන කතා බොලඳ වුනාට
සාගරේක ගැඹුර දැනෙයි නොවෙද ඔයාට

ආදරේට කියන කතා බොලඳ වුනාට
සාගරේක ගැඹුර දැනෙයි නොවෙද ඔයාට

තටු සිඳිලා වැලපෙනවා
සිත බැඳිලා හිනැහෙනවා
මල් ඇතුරූ සුව යහනේ
මල් අතුරා පවන් සැලූ
ආදරවන්තයින් පෙලූ බොලඳ කතා…….

ආදරේට කියන කතා බොලඳ වුනාට
සාගරේක ගැඹුර දැනෙයි නොවෙද ඔයාට

ආදරේට කියන කතා බොලඳ වුනාට
සාගරේක ගැඹුර දැනෙයි නොවෙද ඔයාට

මල් ගොමුවේ තුරු සෙවනේ
හමු වෙනවා වෙන්වෙනවා
උයන් කොනේ අවන්හලේ
උයන් කොනේ හමුවෙනවා
අවන්හලේ වෙන් වෙනවා බොලඳ කතා…….

ආදරේට කියන කතා බොලඳ වුනාට
සාගරේක ගැඹුර දැනෙයි නොවෙද ඔයාට

ආදරේට කියන කතා බොලඳ වුනාට
සාගරේක ගැඹුර දැනෙයි නොවෙද ඔයාට

රහසේ හඬනා | Rahase Handana by Clarence ft. Neela Wickramasinghe

රහසේ හඬනා අප හැඟුම්
ලොව නෑ දන්නේ අප පැතුම්
ලා සඳු පායනා රැයේ
දිලිසේ
තරූ සේ
තනිවී තැවෙනා පෙම් සුසුම්

හිරිමල් වයසේ සෙනෙහින් බැඳී එදා
මතකේ නොමියේ ඔබ මා සිතින් සදා
ආදරයේ රස මියුරු වේදනා

රහසේ හඬනා අප හැඟුම්

ලොව නෑ දන්නේ අප පැතුම්
ලා සඳු පායනා රැයේ
දිලිසේ
තරූ සේ
තනිවී තැවෙනා පෙම් සුසුම්

සඳ රෑ සිහිනේ සෙවනැල්ල සේ වෙලී

ඉමු අපි සොඳුරේ සුපුරුදු ලෙසින් බැඳී
ආදරයේ රස මියුරු වේදනා

රහසේ හඬනා අප හැඟුම්
ලොව නෑ දන්නේ අප පැතුම්

ලා සඳු පායනා රැයේ
දිලිසේ
තරූ සේ
තනිවී තැවෙනා පෙම් සුසුම්
රහසේ හඬනා අප හැඟුම්
ලොව නෑ දන්නේ අප පැතුම්
රහසේ හඬනා අප හැඟුම්
ලොව නෑ දන්නේ අප පැතුම්
රහසේ හඬනා අප හැඟුම්
ලොව නෑ දන්නේ අප පැතුම්


.

දිලීප පොඩි පුතු | Dileepa Podi Puthu by Clarence Wijewardena

දිලීප පොඩි පුතු සනීපයට නිදි
මවගේ උකුල් යහනේ..
කුමාරයාණනි මගේ කිරැළ හිමි
ජීවන රජ දහනේ..
කුමාරයාණනි මගේ කිරැළ හිමි
ජීවන රජ දහනේ..

පරෙවි දෙපා වැනි සුලලිත කෝමල
සුමුදු ටිකිරි දෑතේ..
පුතු මිට මොලවන් සංගවා ගෙන ඇත
මා නොලියුව ගීතේ..

දිලීප පොඩි පුතු සනීපයට නිදි
මවගේ උකුල් යහනේ..
කුමාරයාණනි මගේ කිරැළ හිමි
ජීවන රජ දහනේ..

මහද විමානයෙ තැන්පත් කළ ලේ
බිදුවක් අඩුව ඇතේ..
එය සංගවාගෙන බිලිදු වෙසින් ආ
වස්තුව ඔබය පුතේ..

දිලීප පොඩි පුතු සනීපයට නිදි
මවගේ උකුල් යහනේ..
කුමාරයාණනි මගේ කිරැළ හිමි
ජීවන රජ දහනේ..
කුමාරයාණනි මගේ කිරැළ හිමි
ජීවන රජ දහනේ..