හද විල කලඹන | Hada Wila Kalambana by Nanda Malani

හද විල කලඹන පෙම් ජල රේඛා
ඒ විල මැද සීතල සඳ රේඛා
දෑසේ තවරා ආදර රේඛා
ඔබ රුව සිහිනෙන් හද ඇඳි රේඛා

වරලස අක් බඹරුන් රැඳි රේඛා
දෙනෙතෙහි නිලූපුල් මල් පෙති රේඛා
දෙතොලෙහි ආදර හසරැලි රේඛා
ඔබ රුව සිහිනෙන් හද ඇඳි රේඛා

නීල පළිඟු කැට නෙත් මිණි රේඛා
බාල චන්දනී නළලත රේඛා
ආල නුරාවෙන් බැඳි රන් රේඛා
ඔබ රුව සිහිනෙන් හද ඇඳි රේඛා

දෑළ ළමැද රන් ගෝමර රේඛා
ඈත දි පෙන්වන කෝමල රේඛා
මෑත දි බැලූ වට ආදර රේඛා
ඔබ රුව සිහිනෙන් හද ඇඳි රේඛා

nanda malini,nanda malini songs,nanda malini nonstop,nanda malini new songs,nanda malani nonstop,nanda malani songs,nanda malani best songs,sinhala remakes,nanda malani songs collection,sinhala classics,sinhala classic songs,sinhala song,sinhala old songs,sinhala songs,tharuda nidana maha ra,top sinhala songs collection,new sinhala songs,best sinhala songs,rohana weerasinghe,sinhala old songs nonstop,sinhala sindu,sinhala,official remake

අරලිය ලන්දට | Araliya Landata by Nanda Malani

අරලිය ලන්දට – සඳ පායන කොට
තුරුලිය මල් වට – බඹරු බමන විට
සිය සිය සිය දහසට – ඇඟිලි ගණිනා මට
ඔබ ගැන සිහිවෙනවා.. එතකොට
ගී පද ලියැවෙනවා

රඹවන් හේනේ – කරල් පැසෙන කොට
අඹ මල් ගානේ – ගිරව් හඬන විට
දොඹ තුරු මානේ – සෙවන දකින මට
ඔබ ගැන සිහිවෙනවා – එතකොට
සි ති විලි ඉගිලෙනවා…

අරලිය ලන්දට – සඳ පායන කොට
තුරුලිය මල් වට – බඹරු බමන විට
සිය සිය සිය දහසට – ඇඟිලි ගණිනා මට
ඔබ ගැන සිහිවෙනවා.. එතකොට
ගී පද ලියැවෙනවා

අරලිය ලන්දට – සඳ පායන කොට
තුරුලිය මල් වට – බඹරු බමන විට
සිය සිය සිය දහසට – ඇඟිලි ගණිනා මට
ඔබ ගැන සිහිවෙනවා.. එතකොට
ගී පද ලියැවෙනවා

දඬු‍වැල් බෑ මී – සුවඳ දැනෙන කොට
පඬුවන් අහසේ – තරු පායන විට
හැඬුමට නොහැකිව – දෙඇස වසන මට
ඔබ ගැන සිහි‍වෙනවා – එතකොට
සි හි නය උපදිනවා….

අරලිය ලන්දට – සඳ පායන කොට
තුරුලිය මල් වට – බඹරු බමන විට
සිය සිය සිය දහසට – ඇඟිලි ගණිනා මට
ඔබ ගැන සිහිවෙනවා.. එතකොට
ගී පද ලියැවෙනවා

අරලිය ලන්දට – සඳ පායන කොට
තුරුලිය මල් වට – බඹරු බමන විට
සිය සිය සිය දහසට – ඇඟිලි ගණිනා මට
ඔබ ගැන සිහිවෙනවා.. එතකොට
ගී පද ලියැවෙනවා

සිහල ද්‍රවිඩ මුස්ලිම් | Sihala Dravuda Muslim by Nanda Malani

සිහල ද්‍රවිඩ මුස්ලිම් කල්‍යාණ මිතුරනි

බොදුනු කිතුනු හින්දුන් ඉස්ලාම් සොයුරනි
එකම රටක ඉපිද ගැටෙමු …මියෙමු යුද වැදී
සතුරු කැලත සඳළු තලයේ ඉඳිති මදු බිබී

සිහල අපට අදම සිහල මුර්ගයෝ වෙති

තොපටද මුස්ලිම් ද්‍රාවිඩ ද්‍රෝහියෝ වෙතී
උන්ය අපට තොපට සතුරු පිරිස මිතුරණි
සදා පෙලෙන තොපද අපද කුමට එරෙහිවී

කැතිද පොලුද මුගුරුද

ගෙන සොයුරු ප්‍රේමයෙන්
පිබිද එන්න උතුරු දකුණු සකල දේශයෙන්
නසා අපද තොපද පෙලන රුපුන් ක්‍රොදයෙන්
නිරයක් වූ දේශය රැක ගනිමු ආලයෙන්

සිහල ද්‍රවිඩ මුස්ලිම් කල්‍යාණ මිතුරනි

බොදුනු කිතුනු හින්දුන් ඉස්ලාම් සොයුරනි
එකම රටක ඉපිද ගැටෙමු …මියෙමු යුද වැදී
සතුරු කැලත සඳළු තලයේ ඉඳිති මදු බිබී
සතුරු කැලත සඳළු තලයේ ඉඳිති මදු බිබී
සතුරු කැලත සඳළු තලයේ ඉඳිති මදු බිබී

රට කරවන්ට නම් Medley | Rata Karawannata Nam Medley by WAYO

රට කරවන්ට නම්
දළදා මැදුර අධිකව මිල කල හැකිය
සිරිමා බෝධියේ ලංසුව පැහැදිලිය
කලුගල් වලට විකුනාගෙන සීගිරිය
සීගිරි කුරුටු ගී බයිලා කල හැකිය

රට කරවන්ට නම්
රට කරවන්ට නම් මසුරං ඇතුව කැටේ
වටිනා කියන දේ විකිනිය යුතුය රටේ
අමන දනන් කෑ ගැසුවත් හතර අතේ
ඒවා නොවික්කොත් අපි හැම මකර කටේ

මිනිසා සුවඳයි මල සේ
නුවණින් එළියයි හිරු සේ
පරවී වැටිලා
ඒ හිරු මල මේ දෙරණේ

පොළවේ උරුමේ කියමින්
බිලිදී විහිඟුම් ගුණදම්
දහසින් මියෙනා සටනින්
අඟලේ හිමිකම් සොයමින්
ලොව නහවා සෝ කඳුලින්
සැනහේ ජය පැන් පුරමින්

මව් තුරුලේ පිපෙන මලට
ලංසු තියෙන නොමිනුසුන්ය
දුප්පතුනගෙ මල් නෙළමින්
ඉසුරු සොයන බැතිමතුන්ය
කිරි දරුවන් විතරක් නොව
මාරුවෙලා කාසි වලට
කොළොම් තොටින් නැව්
නැග්ගේ අපේ රටෙ මනුස්සකම

කොලොම් තොටින් නැව්
නැග්ගා අපේ රටේ මනුස්සකම
කොලොම් තොටට ගොඩ බැස්සේ අමනකමයි ඒ වෙනුවට
කොලොම් තොටින් නැව්
නැග්ගා අපේ රටේ මනුස්සකම
කොලොම් තොටට ගොඩ බැස්සේ

සරු දෙරණ මකා තණ කබල කකා
සිංහයෝ සිඟති එතෙරින්
සිහ රදුනට දා‍වූ සිංහ පැටව්
තුටු වෙද අනුනගෙ ඉඳුලින්

අප ධජයේ ඉන්නා සිංහ පැටව්
පැනයන්නට පෙර මෙරටින්
පිට රටුන් දොරින් දොර සිඟා නොකා
සිත අලස සුවය දුරරින්

තුන් හෙළේ කැලෑ තුළ සිංහ පැටව්
නැත උන් රට අතැර ගොසින්
කොටු කර යදැලින් ඇති සිංහ පැටව්
විළි වැද යති දැක හෙළයන්

තුන් හෙළේ කැලෑ තුළ සිංහ පැටව්
නැත උන් රට අතැර ගොසින්
කොටු කර යදැලින් ඇති සිංහ පැටව්
විළි වැද යති දැක හෙළයන්

තුන් හෙළේ කැලෑ තුළ | Thun Hele Kala Thula by Nanda Malani

තුන් හෙළේ කැලෑ තුළ සිංහ පැටව්
නැත උන් රට අතැර ගොසින්
කොටු කර යදැලින් ඇති සිංහ පැටව්
විළි වැද යති දැක හෙළයන්

සරු දෙරණ මකා තණ කබල කකා
සිංහයෝ සිඟති එතෙරින්
සිහ රදුනට දා‍වූ සිංහ පැටව්
තුටු වෙද අනුනගෙ ඉඳුලින්

තුන් හෙළේ කැලෑ තුළ සිංහ පැටව්
නැත උන් රට අතැර ගොසින්
කොටු කර යදැලින් ඇති සිංහ පැටව්
විළි වැද යති දැක හෙළයන්

අප ධජයේ ඉන්නා සිංහ පැටව්
පැනයන්නට පෙර මෙරටින්
පිට රටුන් දොරින් දොර සිඟා නොකා
සිත අලස සුවය දුරරින්

තුන් හෙළේ කැලෑ තුළ සිංහ පැටව්
නැත උන් රට අතැර ගොසින්
කොටු කර යදැලින් ඇති සිංහ පැටව්
විළි වැද යති දැක හෙළයන්

රට කරවන්ට නම් | Rata Karawannata Nam by Nanda Malani

රට කරවන්ට නම්
රට කරවන්ට නම් මසුරං ඇතුව කැටේ
වටිනා කියන දේ විකිනිය යුතුය රටේ
අමන දනන් කෑ ගැසුවත් හතර අතේ
ඒවා නොවික්කොත් අපි හැම මකර කටේ

දළදා මැදුර අධිකව මිල කල හැකිය
සිරිමා බෝධියේ ලංසුව පැහැදිලිය
කලුගල් වලට විකුනාගෙන සීගිරිය
සීගිරි කුරුටු ගී බයිලා කල හැකිය

රට කරවන්ට නම්
රට කරවන්ට නම් මසුරං ඇතුව කැටේ
වටිනා කියන දේ විකිනිය යුතුය රටේ
අමන දනන් කෑ ගැසුවත් හතර අතේ
ඒවා නොවික්කොත් අපි හැම මකර කටේ

හොටන් තැන්න දී ක්‍රීඩා පිටියකට
පවරා සිංහරාජය ලී මෝලකට
දුංහිද ඇල්ල හරවා ජල විදුලියට
සමනල කන්ද බදු දෙමු හෝටලයකට

රට කරවන්ට නම්
රට කරවන්ට නම් මසුරං ඇතුව කැටේ
වටිනා කියන දේ විකිනිය යුතුය රටේ
අමන දනන් කෑ ගැසුවත් හතර අතේ
ඒවා නොවික්කොත් අපි හැම මකර කටේ

මා සඳට කැමති බව | Ma Sandata Kamathi Bawa by Nanda Malani

මා සඳට කැමති බව දැනගෙන
ඔබ සඳ අයින් කළා අහසින්
මා මලට කැමති බව දැනගෙන
ඔබ මල අයින් කලා නටුවෙන්

නොඉඳුල් තොල්පෙති අතරින්
උදුරාගෙන සිනාව
හදවත නැති මිනිසා ඔබ ‍
නෙත කඳුළැලි ගෙනාව

මා සඳට කැමති බව දැනගෙන
ඔබ සඳ අයින් කළා අහසින්
මා මලට කැමති බව දැනගෙන
ඔබ මල අයින් කලා නටුවෙන්

එක්ටැම් ගෙයි සිරගත කළ
සමනළියක අනාථ
ජීවිතයම ඔබ අරගෙන
ඇති දුන් වේදනාව

මා සඳට කැමති බව දැනගෙන
ඔබ සඳ අයින් කළා අහසින්
මා මලට කැමති බව දැනගෙන
ඔබ මල අයින් කලා නටුවෙන්

අහස සේ ඔබ | Ahasa Se Oba by Nanda Malani

අහස සේ ඔබ අනන්තයි
සයුර සේ ඔබ අනන්තයි..
අහස සේ ඔබ අනන්තයි
සයුර සේ ඔබ අනන්තයි..

මේ විශ්වයේ මා දකින්නේ
ඔබමැ පමණයි…ඔබ අනන්තයි..

වෙණ තතක් හැඩවෙන තැනත් ඔබ
මදුවිතක් උතුරන තැනත් ඔබ…
තෙළිතුඩක් දැවටෙන තැනත් ඔබ
පන්හිඳක් ගැවසෙන තැනත් ඔබ..

අහස සේ ඔබ අනන්තයි
සයුර සේ ඔබ අනන්තයි..
අහස සේ ඔබ අනන්තයි
සයුර සේ ඔබ අනන්තයි..

අඩ සඳක් සැගවෙන තැනත් ඔබ
රළ පෙළක් පෙරලෙන තැනත් ඔබ..
සිසිලසක් දනවන තැනත් ‍ඔබ
උණුසුමක් ගෙනදෙන තැනත් ඔබ..

අහස සේ ඔබ අනන්තයි
සයුර සේ ඔබ අනන්තයි..
අහස සේ ඔබ අනන්තයි
සයුර සේ ඔබ අනන්තයි..

දන්සල් දොරෙහි | Dansal Dorehi by Nanda Malani

දන්සල් දොරෙහි නැත යදියෝ…
සල්පිල්වලය පුරවැසියෝ…
පන්සිල් රකිති මැරවරයෝ…
මේ කේතුමතී නුවරයි…

නොමැත ඇසක කඳුලක් නොවැටුනොත් රොඩු කැබැල්ලක්
දකිණු නොහැක ලේ බිඳුවක් නොමලොත් මකුණෙක් මදුරුවෙක්
මළ බැඳුණු ගිණි දණ්ඩේ දැල් බඳිත් මකුළු සේනා
වෙඩි හඬ අසනු රිසි දනෝ පුපුරවති අහෝ රතිඤ්ඤා

මැරුණත් මේ පුරේ – මේ මනරම් සමේ
උපදින්න මතු වාසනා

දස රද දම් හි නිති පැවතී නරපති ඇමති වඩන රුතී
සත වෙත පතල මෙත සදතී මේ කේතුමතී නුවරයි
මේ කේතුමතී නුවරයි

රැකෙයි අකුරට නීතිය
දෙයක් දේ නම් යම් සුදුස්සාටම අයිතී වී ඇත
නැත අක්‍රමිකතා වැඩේ සුහදතා සුන්දරතා සුවතා
අහෝ සැපයි සැපයි මෙපුර විසුම නම්
මැරුණත් මේ පුරේ – මේ මනරම් සමේ
උපදින්න මතු වාසනා

කියමින් නිබඳ ගී මියුරූ දකිමින් අවට රූ සොඳුරූ
සතුටින් රඟති මේ නුවරූ මේ කේතුමතී නුවරයි
මේ කේතුමතී නුවරයි

නැත මුදලේ වටිනාකම් බුහුමන් කරයි ශිල්ප ශාස්ත්‍රයටම
නැත පවුල්වාද, පිල් බේද, කුලවාද, දෑ වාද
නැත බදුබර, පවුල් බර ජීවන බර
මැරුණත් මේ පුරේ – මේ මනරම් සමේ
උපදින්න මතු වාසනා

දන්සල් දොරෙහි නැත යදියෝ
සල්පිල්වලය පුරවැසියෝ
පන්සිල් රකිති මැරවරයෝ
මේ කේතුමතී නුවරයි

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

මොන්ගෝලියානුවනී | Mongoliyaaniwani by Nanda Malani

මොන්ගෝලියානුවනී
කහවන් ආසියාවේ
කොකේසියානුවනී
සුදුවන් යුරෝ දේසේ
නිග්‍රෝ වරුනී
කලුවන් අප්‍රිකාවේ

උරය බලා සැතකින්
බලන් රුහිරු
එක රතු පැහැයෙන් ගලා හැලෙන අයුරු

සිංහල ජනයෙනි
රුහුණු මායා පිහිටි රටේ
දමිළ ජනයෙනි
යාපා පටුනේ මඩකලපුවේ තිරිකුනාමලේ
මුස්ලිම් ජනයෙනි
බේරුවල හම්බන්තොට දිහාවේ

උරය බලා සැතකින්
බලන් රුහිරු
එක රතු පැහැයෙන් ගලා හැලෙන අයුරු

බුදුනුවනී
දන් දෙන්හී යෙදෙන පන්සලේ
කිතුනුවනී යදින යාතිකා
දෙව් මැදුරේ
මුස්ලිමුනී
කියන කුරානය
පල්ලියේ

උරය බලා සැතකින්
බලන් රුහිරු
එක රතු පැහැයෙන් ගලා හැලෙන අයුරු

බමුනනි වරෝ වෙල්ලාවට
පූන නූලෙන් දිය ලණු බැදගෙන
බමුනනි වරෝ වෙල්ලාවට
පූන නූලෙන් දිය ලණු බැදගෙන
රජකයනි ගනිව් සිහසුන
වෙල්ලා හැලියෙන් සෝදා අතපය
රජකයනි ගනිව් සිහසුන
වෙල්ලා හැලියෙන් සෝදා අතපය

සිහල ගිනි දන්ඩේ
දමිළ වෙඩි උණ්ඩේ
ගෝත්‍රවාදී ඉලක්ක වලකා
සිහලුනේ යමව් යාපා පටුනට
දමිළයිනි වරෝ රුහුණට

උරය බලා සැතකින්
බලන් රුහිරු
එක රතු පැහැයෙන් ගලා හැලෙන අයුරු

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here