ඇස් වසා | As Wasa by La Signore [2022]

ඇස්වසාගෙන ඉමු කියා
මට හොරෙන් දැන් නුඹ ගියා
හිතුවෙ නෑ නුඹ යයි කියා

හිත පුරා යන දුක කියා
ගනු කෙනෙක් මට නැති නිසා
කෑ ගසා මම ගොළු වුනා

කළු වෙලා අහස ගොරවනා දාට
නුඹගේ මතකෙ රිදුනා
නුඹ නැතත් ලගම වරලසේ සුවද
මට ලගින්ම දැනුනා

කවුරුත් නෑ හමුවීලා
නුඹ වාගෙ මාගෙන් සමුගන්නා
කවුරුත් නෑ හමුවීලා
නුඹ වාගෙ සමුගන්නා

මට දරා ගනු බැරි නිසා
කදුලකින් සිත පිහිදුවා
ඒ තරම් ලෙන්ගතු නිසා

ඒ හැගුම් බර වැඩි නිසා
අහසටත් දුක තෙරුනා
වැරදුනේ කොතනද කියා

කළු වෙලා අහස ගොරවනා දාට
නුඹගේ මතකෙ රිදුනා
නුඹ නැතත් ලගම වරලසේ සුවද
මට ලගින්ම දැනුනා

කවුරුත් නෑ හමුවීලා
නුඹ වාගෙ මාගෙන් සමුගන්නා
කවුරුත් නෑ හමුවීලා
නුඹ වාගෙ සමුගන්නා

විදවනා හීන අතලගින් දුන්න රෑ පුරා කවි ලියා
නොමියෙනා හීන මියදෙනා දාට මම ඉතින් තනි වුනා

නුඹ ලගින් තියපු මතකයේ සුවද අද උඹත් පෑරෙනා
සුළගටත් රිදෙන ආදරේ තරම අපි ලොවට පෙන්නුවා

කළු වෙලා අහස ගොරවනා දාට
නුඹගේ මතකෙ රිදුනා
නුඹ නැතත් ලගම වරලසේ සුවද
මට ලගින්ම දැනුනා

කවුරුත් නෑ හමුවීලා
නුඹ වාගෙ මාගෙන් සමුගන්නා
කවුරුත් නෑ හමුවීලා
නුඹ වාගෙ

සත්තයි ඔන්න මං | Saththai Onna Man by Umara ft. La Signore [2021]

සත්තයි ඔන්න මං දැන් ඉන්නේ නම්
ඔබ ගැන හිතන් ගත්තා හද බැඳන්
බන්දා තොරන් නුබ රත්තරන්
නුඹ ඉස්තරම් මා රත් කරන්
උන් හැටි අගෙයි
පෙම ලං කරන් නැටුව තමන්
දැන් පෙම්බරයි
නුබ උන්නා නම් මා ලං කරන්
මගේ හිතේ දුක අද යයි
අපි වින්දා නම් පෙම තද කරන්
මේ ගිනි ගොඩ සැරමයි

විස්සයි විස්ස දැන් ගැහුවා වගේ
පෙම කළඹලයි
නුඹ නම් හරි වසයි මගේ කන රිදෙයි
ආදරේ දඟයි
නුඹ ඉස්තරම් මා රත් කරන්
උන් හැටි අගෙයි
පෙම ලං කරන් නැටුව තමන්
දැන් පෙම්බරයි
නුබ උන්නා නම් මා ලං කරන්
මගේ හිතේ දුක අද යයි
අපි වින්දා නම් පෙම තද කරන්
මේ ගිනි ගොඩ සැරමයි

දැන් දැවෙනා හීනයේ
තරු කැට කොහෙදෝ
නුඹ ලඟ නැති දා කතා
නව හැඟුනාදෝ

මෙන්න මේකයි සීන් එක,

පර්චස් තුනයි, තුනකට හයයි
ඔයයි දැන් ආවොත් තුනකට හතයි,
මෙට්ට නෑ, කොට්ට නෑ කාසි නෑ, වාසි නෑ
හිට් නෑ බොන්න නෑ, බීපු දාට කෑම නෑ.
සරම ඉරුනු දා ඉරුනු සරමේ මල් මසා
උබට මා දුන්නේ වැඩ තමා හැටට
ඉන්නේ දැන් ඔයා
සල්ලි නැත්තන් මා උන්නත් ආදරෙයිනේ මා
අත්න මෙතන කනට වැටෙන කටට රහට
බොරු කතා
අහන්නෙපා ඩාලිං

නුඹ ඉස්තරම් මා රත් කරන්
උන් හැටි අගෙයි
පෙම ලං කරන් නැටුව තවත්
දැන් පෙම්බරයි
නුබ උන්නා නම් මං ලං කරන්
මගේ හිතේ දුක අද යයි
අපි වින්දා නම් පෙම තද කරන්
මේ ගිනි ගොඩ සාරමයි

හුලං බනිස් | Hulan Banis by La Signore [2021]

න්න නගෝ
මගෙ පන ගන්න බබෝ
කරටම නුබව අරන්
රබන් පලන්
කැන්දං යං ඇදන් සරං

හොද… ට කන්නයි තියන්..

හුලං බනිස් වගේ දනිස්
ඉබේ වැනෙනවා
බැදං කොකිස් යමං වැනිස්
පපුව කියනවා
හුලං බනිස් වගේ දනිස්
ඉබේ වැනෙනවා
බැදං කොකිස් යමං වැනිස්
පපුව කියනවා

බිදෙන්නේ
වීදුරු බිදෙන්නේ
මේ හිතේ ස්නේහෙ දැනීලා
වදින්නේ
සීනුව වදින්නේ
ආදරේ තරම දැනීලා

හුලං බනිස් වගේ දනිස්
ඉබේ වැනෙනවා
බැදං කොකිස් යමං වැනිස්
පපුව කියනවා

එන්න නගෝ
මගෙ පන ගන්න බබෝ
කරටම නුබව අරන්
රබන් පලන්
කැන්දං යං ඇදන් සරං

එන්න නගෝ
මගෙ පන ගන්න බබෝ
කරටම නුබව අරන්
රබන් පලන්
කැන්දං යං ඇදන් සරං

සීමා බැන්දේ කව්දෝ අපෙ ලෝකේ
සංසුං වූයේ හින්දා උබෙ ආලේ
තවත් නං
ගොඩක් නෑ
කාලෙනං
ඉතුරු නෑ
උබෙන් මං
මිදෙන්නෑ
හිතෙන් යන්න බෑ

හුලං බනිස් වගේ දනිස්
ඉබේ වැනෙනවා
බැදං කොකිස් යමං වැනිස්
පපුව කියනවා
හුලං බනිස් වගේ දනිස්
ඉබේ වැනෙනවා
බැදං කොකිස් යමං වැනිස්
පපුව කියනවා

Girl
you are the full package
all these other girls average
It’s kinda let’s you savage
so sick and love you the

Me and you together
ain’t nothing better
I used to be under the weather
Now I’m over the moon or whatever

I’ll never take you for granted
I promise
I messed here around
and let’s be honest
All that I need in this life is to sin
All that I need in this life is to sin

together we conquer and overcome anything
Just me and my girlfriend
I don’t care about what your friend says
It’s you and I till the world’s end

එන්න නගෝ
මගෙ පන ගන්න බබෝ
කරටම නුබව අරන්
රබන් පලන්
කැන්දං යං ඇදන් සරං

එන්න නගෝ
මගෙ පන ගන්න බබෝ
කරටම නුබව අරන්
රබන් පලන්
කැන්දං යං ඇදන් සරං

හුලං බනිස් වගේ දනිස්
ඉබේ වැනෙනවා
බැදං කොකිස් යමං වැනිස්
පපුව කියනවා
හුලං බනිස් වගේ දනිස්
ඉබේ වැනෙනවා
බැදං කොකිස් යමං වැනිස්
පපුව කියනවා

බිදෙන්නේ
වීදුරු බිදෙන්නේ
මේ හිතේ ස්නේහෙ දැනීලා
වදින්නේ
සීනුව වදින්නේ
ආදරේ තරම දැනීලා

හුලං බනිස් වගේ දනිස්
ඉබේ වැනෙනවා
බැදං කොකිස් යමං වැනිස්
පපුව කියනවා

හුලං බනිස් වගේ දනිස්
ඉබේ වැනෙනවා
බැදං කොකිස් යමං වැනිස්
පපුව කියනවා

මගේ නේදෝ | Mage Nedo by La Signore [2021]

ඔබ කියූ
ඔබ ගෙතූ
පෙම් කතා
කාටදෝ

නෙතු බැලුම් දුන් හැගුම්
තවමත් මාගේ දෝ
කාටවත් නෑ ඔබේ
දෑසේ ඉනා
ආදරේ මේතරම් ඒ නිසා
මාගේ නිසා

මගේ නේදෝ
අපේ වේදෝ
ගැයූ පෙම් ගී
රහයි නේදෝ

මා අසලට වී
තුරුල් වෙමු දෝ
නෙතේ පැටලී
ඔහේ ඉමුකෝ

හදවතත් නැවතුනේ
ඔබ ලගදී විතර නේ
නොමැකෙනා මතකයන්
දුන්නේ නුඹම නේ
ඒ මතක ගැලපුවේ
අපි විතර නේ
සෑහෙන්න ආදරේ ඒකනේ
මේ ඔබට නේ

මගේ නේදෝ
අපේ වේදෝ
ගැයූ පෙම් ගී
රහයි නේදෝ

මා අසලට වී
තුරුල් වෙමු දෝ
නෙතේ පැටලී
ඔහේ ඉමුකෝ

නෙතගින් කදුලක් අරන්
රිදුවත් ඔබට මං මේ වෙලේ
මනසින් විදවූ තරම්
නුඹ දන්නෑ ලදේ ඒ දිනේ

මගේ නේදෝ
අපේ වේදෝ
ගැයූ පෙම් ගී
රහයි නේදෝ

මා අසලට වී
තුරුල් වෙමු දෝ
නෙතේ පැටලී
ඔහේ ඉමුකෝ

ළබැදියේ | Labadiye by Lahiru Perera

ඔබ එන්න සුලගේ දැවටිලා
මා ඉන්නේ ඔබ දැන් එයි කියා
සුදු හන්ස තටුවේ සැතපිලා
පෙම් කරමු රහසේ සැගවිලා

ළබැදියේ… ළබැදියේ…
මා සිතින් සිරකලා
ළබැදියේ… ළබැදියේ…
මා සිතින් පෙම් කලා

නා දල්ල වාගේ දිදුලනා
මුදු හාදු වැස්සෙන් මා තෙමා
ඔය දෙතොල් අතරේ හිරවෙලා
මට ඉන්න ඇත්නම් තනිවෙලා
ලබැඳියේ ලබැඳියේ මා සිතින් සිරකලා

ළබැදියේ…..

කිරි කවඩි මාලේ මා ගොතා
ඔය ගෙලේ පළදා හැඩ බලා
මා වින්ද සතුටේ නිම් සොයා
ඔබ යන්න සුලගේ අප දමා

ළබැදියේ…..

Download the Official Audio