මේක ආතල් | Meka Athal by Wisa ft. Lucky Seven x Isha Nasty x BK

මේක ආතල් හිතෙන්නේ දිල්තෝ පාගල්
කොනක ඉදන් බැලුවොත් පෙනෙන්නේ ඇගේ රූප
ලාවට ඇල්ලුවා නිල මන් ගාවම ඔනිලු ඉන්න
එයි ආසම නෑ මං ගන්න ආපහු දුන්න දේවල්
ඔයාට බොන්න ඕනේනම් අපි දෙන්නම බොමු
එයි පෙනුම කලු වුනත් නෑ හිතනම් රලු
මං යවන්නෑ පලු ආසනම් කවනම් සුදු
දලු කඩන්න තරම් නෑ ශෝටි හිත නම් රලු
පිටි බලලම ලං කර ගත්තෙම හැමදේම
අපිට සල්ලි නැත්නම් නැතිවෙන්නේ හැම දේම
වත්තල කෙල්ලේ හොයන් එන්නද පැනි රස කෑම
අපි දෙන්නගේ ආතල් තියනවා මේ වගේ හැමදාම
හඳ ගාව මගේ බාරේ ගැස්සෙන ඇත්තෙට ලස්සන
නුබේ නපුරු බැල්මට ගැස්සී
නුබේනම් දෙයක් කියන්න
ආවා ලස්සන දෙපාරක් හිතලයි ගහන්නේ
කසාද අත්සන

මොනාලිසා වගේ හදවතේ ඇදිලා දැන් නුඹේ
රූපෙට සමාන කරන්න කෙල්ලෙක් නෑනේ
මොන දේවල් දුන්නත් ගෙදරින් අකමැති නම්
අපි දෙන්නා පැනලා යමුකෝ හද පානේ

මොනාලිසා වගේ හදවතේ ඇදිලා දැන් නුඹේ
රූපෙට සමාන කරන්න කෙල්ලෙක් නෑනේ
මොන දේවල් දුන්නත් ගෙදරින් අකමැති නම්
අපි දෙන්නා පැනලා යමුකෝ හද පානේ

ආදරේට නුබට කියුවේ බස්සී මං
උදේ පාන්දර දැක්ක ගමන් ගැස්සී
හිත හිරි වැටුනා ඒත් හැරිලා බලද්දි
මගේ වාසගම ගන්න කෙල්ල වෙන්න ලෑස්තිද
මාලිගාව මගේ නුබයි එකේ රැජිනි
ඔයා ලග ඉන්න විතරයි මම කැමති
ආදරේ ලගදි කාටවත්ම නෑ දෙවෙනි
පලමු තැන නුබට විතරයි දෙන්නේ ශෝඩී

හැමදාම නුබ ගාව කෙල්ලෙ ඔයා ලඟ
මම ඉන්න කැමති
කලු රැක හද පානේ අපි දෙන්නා සිහිනයක්
මත වැතිරී
ආ ආ ආදරේ යනු සෙල්ලම මම දින්නා
මේ ගිවිසුමේ අරමුන නුබ හින්දා
නුබ ප්‍ර්‍රාතිහාරයක් සේ ආදරේ දුන්නා
නුබේ රුව ලඟ පරදින සින්ඩරෙල්ලා

මොනාලිසා වගේ හදවතේ ඇදිලා දැන් නුඹේ
රූපෙට සමාන කරන්න කෙල්ලෙක් නෑනේ
මොන දේවල් දුන්නත් ගෙදරින් අකමැති නම්
අපි දෙන්නා පැනලා යමුකෝ හද පානේ

මොනාලිසා වගේ හදවතේ ඇදිලා දැන් නුඹේ
රූපෙට සමාන කරන්න කෙල්ලෙක් නෑනේ
මොන දේවල් දුන්නත් ගෙදරින් අකමැති නම්
අපි දෙන්නා පැනලා යමුකෝ හද පානේ

හදපානේ යමුද අපි ආයේ හද බැදුනා නිතර
නුබට මම ආලේ මතක වශී වෙද්දි රෑම ගෙවුනා කාමේ
සීතලේට තුරු දිනටම වේදිකාවේ
හීන ගානේ යද්දි හිතේ නුබේ රුව මතුවී
හෝඩුවාව නුබ මනමාලි වගේ සැරසී
හාදු වැස්සේ පාට බැස්සේ අපි දෙන්නා තනිවී
ආලේ බැන්ද මාලිගාවේ නුබ ලග වැතිරී
පෙන්නන්නේ මගේ ලග හුරතලේ
දාගෙන සයිකලේ පදින්නම් ඔයාව
වැව රවුමේ ගෙනියන්නම් නන්ගි වැව වටේ
කමුකෝ අපි වඩේ රවන්නේ ඇයි
අනේ මැනිකේ මගේ දාගෙන යද්දි
හැමෝම බලයි ටිකක් ඉරිසියාවෙන්
මගේ ලග ඉද්දි නම් ඉන්නේ සිරියාවෙන්

මොනාලිසා වගේ හදවතේ ඇදිලා දැන් නුඹේ
රූපෙට සමාන කරන්න කෙල්ලෙක් නෑනේ
මොන දේවල් දුන්නත් ගෙදරින් අකමැති නම්
අපි දෙන්නා පැනලා යමුකෝ හද පානේ

මොනාලිසා වගේ හදවතේ ඇදිලා දැන් නුඹේ
රූපෙට සමාන කරන්න කෙල්ලෙක් නෑනේ
මොන දේවල් දුන්නත් ගෙදරින් අකමැති නම්
අපි දෙන්නා පැනලා යමුකෝ හද පානේ