අපි දන්නැති | Api Dannathi Landun Inne by Nalin Perera [2015]

නපුරුකමට රවන් ඉන්න කවුද ගණන් ගන්නේ
හිත පිරෙන්න නටන්නනම් තුරුලු වෙන්න ඕනේ
නපුරුකමට රවන් ඉන්න කවුද ගණන් ගන්නේ
හිත පිරෙන්න නටන්නනම් තුරුල් වෙන්න ඕනේ

හා හා මලක් පිපීලා
මූණේ මලක් පිපීලා
ඒයි හලෝ මේ අහපල්ලා
අපෙ හොඳ කාලෙ ඇවිල්ලා

අපි දන්නැති ළඳුන් ඉන්නෙ
අපි යනකොට අරන් යන්නෙ
කොහෙට යයිද කවුද දන්නෙ
ගලන දොලෙන් බිඳක් බොන්නෙ//

පාවෙන භ්‍රමණය වෙන හැම දෙයක්ම අතට ගන්න
ගානට හොඳ පදමට සතුට ටිකක් පෙරල බොන්න//

අහ් හා මලක් පිපීලා
මූණේ මලක් පිපීලා
ඒයි හලෝ මේ අහපල්ලා
අපෙ හොඳ කාලේ ඇවිල්ලා

අපි දන්නැති ළඳුන් ඉන්නෙ //

සැවැන්දරී සුගන්ධිකා නෙරන්ජනී ප්‍රියංගිකා…

කෙස් වැටි ටික උඩදාගෙන
එළිවෙනකන් පිනිබාගෙන//

හා හා මලක් පිපීලා
මූණේ මලක් පිපීලා
ඒයි හලෝ මේ අහපල්ලා
අපෙ හොඳ කාලේ ඇවිල්ලා

අපි දන්නැති ළඳුන් ඉන්නෙ
අපි යනකොට අරන් යන්නෙ
කොහෙට යයිද කවුද දන්නෙ
ගලන දොලෙන් බිඳක් බොන්නෙ//

written by Wasantha Dukgannarala

කරමල් | Karamal by Kochchi [2023]

නිතර දකින කරමල් වල පාට සුදුයි බලහල්ලා
අතුරු මිතුරු දඹදිව තුරු රාජ කපුරු කියපල්ලා //

නා නා නටාමි හෝ ගානා රැලිත් පාගලා
සීතා ඕනෑ නම් රාමාගෙන් ගනින් රාවණා

උඹ හඬපං උඹ දොඩපන්
මට කමක් නෑ මචං
සාමා අමර එක්ක තරහ වෙලා නම්
තොල නළලින් කම්බුලකින් මං
තෙමා දමන්නං
ප්‍රේමේ සංවර කං කියා දෙන්න නං

උඹ හඬපං උඹ දොඩපන්
මට කමක් නෑ මචං
සාමා අමර එක්ක තරහ වෙලා නම්

වරෙන් මාර්තා සටනට යන්ටා
දිගටි පිහිය දික් කරගෙන යමු යන්ටා
අපිව කපන්ටා ආව ගමේම ඇන්ටා
සිහිය නැතුව වැටිලා හිටියා පණ යන්ටා
කැලේ දුවන්ටා වැවේ පනින්ටා
හැඩම පිරිමි තුරුලට ගෙන සැප ගන්ටා
කැලේ දුවන්ටා වැවේ පනින්ටා
හැඩම පිරිමි තුරුලට ගෙන සැප ගන්ටා

උඹ හඬපං උඹ දොඩපන්
මට කමක් නෑ මචං
සාමා අමර එක්ක තරහ වෙලා නම්
තොල නළලින් කම්බුලකින් මං
තෙමා දමන්නං
ප්‍රේමේ සංවර කං කියා දෙන්න නං

තොල නළලින් කම්බුලකින් මං
තෙමා දමන්නං
ප්‍රේමේ සංවර කං කියා දෙන්න නං

කියා දෙන්න නං //

නිතර දකින කරමල් වල පාට සුදුයි බලහල්ලා…

උඹ හඬපං උඹ දොඩපන්
මට කමක් නෑ මචං
සාමා අමර එක්ක තරහ වෙලා නම්
තොල නළලින් කම්බුලකින් මං
තෙමා දමන්නං
ප්‍රේමේ සංවර කං කියා දෙන්න නං

තොල නළලින් කම්බුලකින් මං
තෙමා දමන්නං
ප්‍රේමේ සංවර කං කියා දෙන්න නං

ප්‍රේමේ සංවර කං කියා දෙන්න නං//

written by Wasantha Duggannarala