පිච්ච මල් | Pichcha Mal Wassakin by Ridma Weerawardena

පිච්චමල් වැස්සකින් අපෙ ආදරේ තෙත් උනා
රිදී දිය වැහි පොදේ සීතල හදේ ගෑවුනා //
ජිවිතේ මොහොතකින් වෙනස් වී හැරෙද්දී
අරමුණක් සිතුමිණක් දෝතෙහී රැදෙද්දී
පිච්චමල් වැස්සකින්

හැරුනු මල් මොහොතකින්
අහක යයි බල බලා
ඔය කොපුල් මේ දෙතොල්
වල ගැටී ලං වෙලා
ආදරේ උපදින යොවුන් තිඹිරිගේ මේ තමා
නෙත් බැදී හිත් ඇදී ආදරේ ගලනවා
ජීවිතේ ඔබ ලගයි හැදින්නේ සිතැත්තී
ආදරේ ඔබ නිසයි දැනෙන්නේ මුවැත්තී

ආදරේ අංශුවක් මුලු ජීවිතේ හිතෙන දා
සීරුවෙන් මේ හැගුම් හද ගෙත්තමක් මවනවා
ජිවිතේ ඔබ ළගයි හැදින්නේ සිතැත්තී
ආදරේ ඔබ නිසයි දැනෙන්නේ මුවැත්තී

පිච්චමල් වැස්සකින් අපෙ ආදරේ තෙත් උනා
රිදී දිය වැහි පොදේ සීතල හදේ ගෑවුනා //
ජිවිතේ මොහොතකින් වෙනස් වී හැරෙද්දී
අරමුණක් සිතුමිණක් දෝතෙහී රැදෙද්දී
පිච්චමල් වැස්සකින්

written by Tiron Perera

නොමියෙන ආදරේ | Nomiyena Adare by Ridma W & Kanchana A

ගලනා සිතුවිලි ඉවුරුතල බින්දා
ස්වප්නයෙන් මිදෙනා තැනක මම උන්නා

ඒ හීනයේ හැඩරුව හදුනා
ඔය දෑස මානයේ මැව්වා
අපි උරුම ලෝකයේ
ඉවුර සොයා

නොමියෙන ආදරේ හදුනා
ලග උන් ජීවිතේ සනසා
දැන් යමු ඉතින් ඉන්න තව ඉමක් සොයනවා

පිබිදෙන තටු ඉතින් විහිදා
දලුලන ස්නේහයෙන් වෙලිලා
දැන් යමු ඉතින් ඉන්න තව ඉමක් සොයනවා

රූරා හැලෙන තරු අහුරු අවුරා
පලදා දෑසේ සතුට අපි වින්දා
අපි ආදරෙන් ජීවිතේ කියවා
ඒ ජීවිතෙන් ලෝකයක් සනසා
දැන් යමු ඉතින් ඉන්න තව ඉමක් සොයනවා

නුඹ මාලගින් දැනෙනා හින්දා
මා කිසිදිනේ නොවැටී උන්නා
යමු ඉතින් ඉන්න තව ඉමක් සොයනවා

නොමියෙන ආදරේ හදුනා
ලග උන් ජීවිතේ සනසා
දැන් යමු ඉතින් ඉන්න තව ඉමක් සොයනවා

පිබිදෙන තටු ඉතින් විහිදා
දලුලන ස්නේහයෙන් වෙලිලා
දැන් යමු ඉතින් ඉන්න තව ඉමක් සොයනවා

නොමියෙන ආදරේ හදුනා
ලග උන් ජීවිතේ සනසා
දැන් යමු ඉතින් ඉන්න තව ඉමක් සොයනවා

පිබිදෙන තටු ඉතින් විහිදා
දලුලන ස්නේහයෙන් වෙලිලා
දැන් යමු ඉතින් ඉන්න තව ඉමක් සොයනවා
දැන් යමු ඉතින් ඉන්න තව ඉමක් සොයනවා

written by Manuranga Wijesekara

මාරුතේ | Maruthe by Ridma Weerawardena ft. Raj [2022]

මාරුතේ හමනා මේ තුරු සිහිලෙන් වස්සානේ
ජීවිතේ දැනෙනා මේ හැගුමන් නිල් වරුසාවේ

නීල දෑස බලලා
හීනේ දෑත පටලා
මාගේ වෙන්න පතලා
ආදරෙන් වෙලා

රහසින් මා පෙම් කරනා
නෙත් හොරැහින් ඉගි මරනා
මොහොතින් මහොතක් ගෙවෙනා
කාලෙට හිමිකම් කියනා

රෑ තුන් යාමේ මැවෙනා
රුව තරුවක් වී දිලෙනා
තවමත් නුහුරුයි කියලා
හැගුමෙන් මා වෙලුනා

ලෙංගතු වී ලා මා හා
නෙතගින් බස් කොදුරාවී
මල් මදහාසෙන් සරසා ලූ
ඈ පෙම් අගනාවී

සදවත ආදරෙයි කියා කියන් මට
නීල ආකාසේ
පේන මානයේ රැදී පෙම් හීන ගංගාවේ
මේ භවේ පුරා පතාම ආ ආලේ

රහසින් මා පෙම් කරනා
නෙත් හොරැහින් ඉගි මරනා
මොහොතින් මහොතක් ගෙවෙනා
කාලෙට හිමිකම් කියනා

රෑ තුන් යාමේ මැවෙනා
රුව තරුවක් වී දිලෙනා
තවමත් නුහුරුයි කියලා
හැගුමෙන් මා වෙලුනා

විරාමයේ | Viramaye by Ridma Weerawardena [2022]

ක්ෂිතිජය මායිමේ
පාමින් සිත් රටා
ඈතින් සිහිනයේ ගිලෙනා

දිනයක හමුවෙනා
දිනයක වෙන්වෙනා
හීනෙක ජීවිතේ තවරා

මතකේ ඈත ඉවුරේ
යාවී පෙනෙන්නේ
මේ හීනේ විරාමයයි

දිනයක හමුවෙනා
දිනයක වෙන්වෙනා
හීනෙක ජීවිතේ පවරා

අහසට ලංවෙලා
සයුරට ලංවෙලා
මා හදේ ඇදි රූ රටා

ක්ෂිතිජය මායිමේ
දිනයක හමුවෙනා
හීනෙක ජීවිතේ තවරා

ඒ විරාමයේ හමුවී නැවතී
හිත සොරා ගත්තාදෝ දැනුනී
ඒ විරාමයේ හමුවී නැවතී
හිත සොරා ගත්තාදෝ දැනුනී

සංසාරයේ මා සැළලිහිණි|Sansaraye Maa / Salalihini by Charitha Attalage

සන්සාරයේ මා…
හමුවී තියේ… දෝ…
දෑසේ හිනාවේ…
මා මත් වුනා දෝ…

මේ හුදකලාවේ…
සී…තල සැදෑවේ…
ඔබ හමුවුනේ මා…
ගංතීරයේ නේ…

මේ මල් තුරුල්ලේ…
ඔබ මල් කිරිල්ලියේ…
මගේ…සිනා..වේ…
අද රෑ වුනාවේ…
හෙට එළිවුනාවේ…
මිහිරේ…යලි හමුවේ දෝ…

මල් පවා…
ගැස්සිලා…
ලං වී බලාවී…

අප සොයා…
අද රැයේ…
තරු රංචු ගැසේවී……

සුරංගනාවියක්ම දෝ…
මලින් උපන් ලියක්ම දෝ…
තනිවී කිම දෝ…
අසමි සමාවී…

සුරංගනාවියක් නොවේ…
මලි උපන් ලියක් නොවේ…
සොදුරු හැගුම් ඇයි…
සගවන්නේ මා…

මේ සංසාරේ…
රන් රස සේමා…
පෑහී…සැමදා…
ආදරේ…පෑවා…

ඇලේ දොලේ…
විලේ ජලේ…
ඉරේ හදේ…
ගහේ වැලේ…
ගැයුනේ අපගේ…
ප්‍රේම උදානේ…

ඔබේ නුවන්…
දිහා බලා…
කියන්න බෑ…
අහන්නේපා…
ආලහැගුම් ඇයි…
සගවන්නේ මා…

මේ මල් යායේ…
මල් පෙති… ගානේ…
ලියවේ…
අපගේ…
ආදරයේ…ගීතේ…

සංසාරයේ මා…
හමුවී තියේ.. දෝ…
දෑසේ.. හිනාවේ…
මා මත් වුනාදෝ…

මේ හුදකලාවේ…
සීතල සැදෑවේ…
ඔබ හමුවුනේ මා…
ගංතීරයේ මේ…

මේ මල් තුරුල්ලේ…
ඔබෙ මල් කිරිල්ලියේ…
මා…සිනා..වේ…

අද රෑ වුනාවේ…
හෙට එළිවුනාවේ…
මිහිරේ…
යලි හමුවේ දෝ…

මල් පවා…
ගැස්සිලා…
ලං වී බලාවී…

අප සොයා…
අද රැයේ…
තරු රංචු ගැසේවී…

නුඹ නා මෙනෙවී මම සැළලිහිණි
පණිවිඩය අරන් රැගෙන යමි
මේ කැළණි නදී අසබඩ තුරෙහී
සැනහී හිඳිමින් ගිම් නිවමී

ගිම් නිවමී

මනරම් නා මෙනෙවී
මේ ලවැලී තලේ
හිඳ මිණි වෙණ තත්
මැද රුවට රුවේ

ගයනා ගී මියුරු සරේ
මේ ලවැලි තලේ
මෙහෙවරත් මගේ
මට අමතක වේ
මේ ලවැලි තලේ
මෙහෙවරත් මගේ
මට අමතක වේ

නිල් වරල සදා
කඩුපුල් මලිනා
දිගු නීල නුවන්
දෙපසා ඉසිනා

විඳිනා ඔබ රූ
රූ සිරිය අගේ
සැළලිහිණි උනේ
පෙර පවට මගේ
රූ සිරිය අගේ
සැළලිහිණි උනේ
පෙර පවට මගේ

නුඹ නා මෙනෙවී මම සැළලිහිණි
පණිවිඩය අරන් රැගෙන යමි
මේ කැළණි නදී අසබඩ තුරෙහී
සැනහී හිඳිමින් ගිම් නිවමී

ගිම් නිවමී

යන්නම් මතකෙන් | Yannam Mathaken by Ridma Weerawardena [2021]

සරා සදේ ලියා
මාගේ හීනේ

හදේ රැදී මා
ඒ ආදරේ මේ යාමයේ
යන්නම් මතකෙන් හැබැහින්
ආදරෙන්
යන්නම් මතකෙන් ආදරෙන්

තරුපායා තිබුනත් ‍රෑ
අහස පාලුවට ගිහින්
නුඹත් යන්න ගිහින් වත් දෝ
අමාවක වගේ

සදේ අහපන්
මේ රෑ යාමේ මාගේ අන්දරේ
සදේ සදේ නුඹ කොහිදයි කියපන්
මේ රෑ යාමේ මා තනියෙන් උන්නේ

සරා සදේ ලියා
මාගේ හීනේ

හදේ රැදී මා
ඒ ආදරේ මේ යාමයේ
යන්නම් මතකෙන් හැබැහින්
ආදරෙන්
යන්නම් මතකෙන් ආදරෙන්

සදේ ඉදපං
තව වරුවක්
ඇවිදින් ලගින්
සදේ සදේ නුඹ කොයිබද කියපං
මේ රෑ යාමේ මා තනියෙන් මේ ඉවුරේ

යන්නම් මතකෙන්

දැත දරා | Datha Dara by Ridma Weerawardane ft. Dhanith Sri , Methun SK , Supun Perera , Dinesh Gamage & Dinupa Kodagoda

දෑත දරා ඇවිදින් ආදරයෙන් මා වෙනුවෙන්
හිඳිනා අයුරු
මිදෙමි දැහැනෙන් හැඟුමන් පාමුල
හිත් වාරු බිඳේවී
ඔබ ලඟ මියුරූ

සේද වළා ඇතුරාලා සඳපායා ඇති රෑ
තුරුලේ ගෙවමූ
මා පැතු ඒ යුග නෙත් ආදර හිත් ආදරයෙන් හමුවීමයි හිමිවූ

මනහාරී නුරාවී නෙතු මානේ සිනාසී
තව ලං වී
පෙමින් දම් ගොතමී….
ගිම්ගානේ තුහීන ගෙනා ඔබෙන් මා නිවෙමී
සදා කල් හිදිමි
තරු යායේ පුරා හඳ වාගේ
වළාවක මාගේ ආලේ ලියමී

කුමාරි රාජ නන්දනී | Kumari Raaja Nandani by Dulshara de Alwis ft. Ridma Weerawardane [2020]

කුමාරි රාජ නන්දනී රූසිරි
කුමාරි රාජ නන්දනී රූසිරි

මධුරා හි යමුනා ගං තීරේ
සාගල රාජ කුමාරි

කුමාරි රාජ නන්දනී රූසිරි
කුමාරි රාජ නන්දනී රූසිරි

ඒ ප්‍රභාවතී රූප සාගරී
පානා ප්‍රභා මනහාරි

ඒ ප්‍රභාවතී රූප සාගරී
පානා ප්‍රභා මනහාරි

නොතකා ප්‍රේමේ කුස රජු ගේ මන
නොතකා ප්‍රේමේ කුස රජු ගේ මන

බින්ද සදෙහි කුමරි
කුමාරි රාජ නන්දනී රූසිරි
කුමාරි රාජ නන්දනී රූසිරි

සතර රජුන් මැද
අභිත නාදකර
ප්‍රේමේ දිනා සුමිහීරි

සතුරු රජුන් මැද
අභිත නාදකර
ප්‍රේමේ දිනා සුමිහීරි

ලෝ වැඩ සෑදූ ප්‍රභා දේවී
ලෝ වැඩ සෑදූ ප්‍රභා දේවී
හා ඒ පෑව අසිරි

කුමාරි රාජ නන්දනී රූසිරි
කුමාරි රාජ නන්දනී රූසිරි

මධුරා හි යමුනා ගං තීරේ
සාගල රාජ කුමාරී
කුමාරි රාජ නන්දනී රූසිරි
කුමාරි රාජ නන්දනී රූසිරි
කුමාරි රාජ නන්දනී රූසිරි

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

පුංචි අත්තටු | Let Them Fly | சிறகை விரித்து by Ridma Weerawardane x Charitha Attalage [2019]

පුංචි අත්තටු සිදින්නේපා
පුංචි අත්තටු සිදින්නේපා

අපේ සතුටට ගීතයක්
ලියා නොමැතිද කිවිදුනේ ලොවේ
විඩා නිවනට කවිපෙලක්
අසා නොමැතිද ජීවිතේ අපේ
පාසලේ සීනු හඩ නැතේ
සෙල්ලමයි අපේ
පුංචි කාසිය රවුමට මවනා ජීවිතේ

පුංචි අත්තටු සිදින්නේපා
කැකුළු මල් පෙති තලන්නේපා
බබර ගී ගොලු කරන්නෙපා
සෙල්ලම් ගෙයි බිදින්නෙපා

Let them fly
Don’t clip their wings
It’s their world let them live and win
All we gotta do is set them free now
Let them shine don’t bring them down
See them smile when they here this song
Give them hope and let everyone know
We’ll be there
When they need us
As a helping hand
So that they know we won’t let them down

පුංචි අත්තටු සිදින්නේපා
කැකුළු මල් පෙති තලන්නේපා
බබර ගී ගොලු කරන්නෙපා
සෙල්ලම් ගෙයි බිදින්නෙපා

පුංචි අත්තටු සිදින්නේපා
කැකුළු මල් පෙති තලන්නේපා
බබර ගී ගොලු කරන්නෙපා
සෙල්ලම් ගෙයි බිදින්නෙපා

 

ලක්මව්නී | Lakmawuni by Dhanith Sri, Ridma, Supun & Various others

[Ridma]
විකසිත වී නිති
එකමුතු වී
සවිබල පා සැම
එඩිතර වී

[Ranga]
රුහිරය දී දිනු
ලක් මව්නී
ගරුකල සේ නුඹ
සෙවනෙ හිදී
දරුකැල සේ නුඹ
සෙවනේ හිදී

[Dhanith]
පියමනිනා
රළු මාවත දිගේ
ජය ටැබ වේ
දද බදීනා දිනේ

[Supun Perera]
නිම නොවෙනා
හද මඩලේ සෙනේ
නිති සැදුනේ
එක මව්නේ

[Kanchana]
බිද දමලා රළු
පවුරු බැදී
මිතුදම වේ අප
අතරෙ සැදී

[Supun Perera]
මනු දෙරණේ
නොම නොගැටි අපී
ලොව දිනමූ සිහ
ජය ගොස දී

[Ridma & Kanchana]
ලොව දිනමූ සිහ
ජය ගොස දී

[Ranga]
පියමනිනා
රළු මාවත දිගේ
ජය ටැබ වේ
දද බදීනා දිනේ

[Dhanith]
නිම නොවෙනා
හද මඩලේ සෙනේ
නිති සැදුනේ
එක මව්නේ

[Fawaz]
රතු රුහිරේ ලයෙ
සැරුවේ අපේ
කුමකට දෝ පිල්
බෙදිලා මෙසේ

[Heshan]
ලග දකිනා නෙතු පිසදාලා

[Prageeth]
අපි සැවොමා එක රැහැනේ වෙලී

[Ranura]
අපි සැවොමා එක රැහැනේ වෙලී

[All Togethe]
පිය මනිනා
ජය මාවත දිගේ
අපි සැවොමා
එක් වී