කෝල සිනාවේ | Kola Sinhawe by Kalpana Nayanamadhu [2021]

සීත සුලඟක් පාවී ඒ දෝ
ආදරේ පීදිලා…
මා හදේ ප්‍රේම ආශාවෝ
හද පුරා කැලතිලා

නුඹේ මුදු සිනා… මසිත මන්මත් කලා…
අපගෙ රස පෙම් කතා… ගුවනෙ පාවී ගියා…

ඔයාගේ කෝල සිනාවේ
මං තාම ඔබේ තුරූලේ ඉන්නේමී
ස්නේහ වසන්තේ ඇරයුම් ලැබී…

ආදරේ දැනුනු සැඳෑවේ
ඔය දෑත මාගේමයි සොඳුරී
ලැබූ වසන්තේ පිලිගමු අපී…

මා ගියේ ඇවීද මල් පාරේ
ඔබ කොහේදැයි සොය සොයා…
පෑ සෙනේ මාගේ පෙම් සුවය
දිව එමී මා ඔබ කරා…

නුඹේ මුදු සිනා… මසිත මන්මත් කලා
අපගෙ රස පෙම් කතා… ගුවනෙ පාවී ගියා

ආලවන්තිය | Alawanthiya by Kalpana Nayanamadhu [2021]

හී සරේ
මා වැදුනා
මා නුඹගේ කියා දැනුනා

ආදරේ කියලා
කියන්නට බෑ වගේ හිතුනා
සෙනෙහසේ ගිම් නිවූ ඔබව මා
අහසේ ආදරෙන් රකිනවා

ස්නේහවන්තිය
ආදරෙන් මට
ආදරේ පිදුවා
ආලවන්තිය ජීවිතේ වී
මගේ ලගින් රැදුනා

ස්නේහවන්තිය
ආදරෙන් මට
ආදරේ පිදුවා
ආලවන්තිය ජීවිතේ වී
මගේ ලගින් රැදුනා

ආදරේ තැවරූ
නුබේ හාදූ මා අතින්
හදවතේ රැදුනූ
ඔබට මා තව ලන් වූ

සුසුමේ සැගවූ
පණසේ විදපූ
නුඹට මා හදවතින්
පෙම් කෙරූ

සසරින්ම සසරේ
මගේ වෙන්න
මට ලංව හැම මොහොතේ
ලග ඉන්න

ස්නේහවන්තිය
ආදරෙන් මට
ආදරේ පිදුවා
ආලවන්තිය ජීවිතේ වී
මගේ ලගින් රැදුනා

ස්නේහවන්තිය
ආදරෙන් මට
ආදරේ පිදුවා
ආලවන්තිය ජීවිතේ වී
මගේ ලගින් රැදුනා

ස්නේහවන්තිය
ආදරෙන් මට
ආදරේ පිදුවා
ආලවන්තිය ජීවිතේ වී
මගේ ලගින් රැදුනා

ස්නේහවන්තිය
ආදරෙන් මට
ආදරේ පිදුවා
ආලවන්තිය ජීවිතේ වී
මගේ ලගින් රැදුනා

ආදරේ දැනුනා | Adare Danuna by Pasan ft. Kalpana Nayanamadhu

හදවත සෙනෙහසින් පිරිමැද
සීරුවට පෙම තවරනා
දයාබර නෙත් යුග නුබේ
මැවි මැවී පෙනුනා.. හිත ආයෙමත් රිදුනා..

ආදරේ දැනුනා .. හිත ආයෙමත් රිදුනා..
ආදරේ දැනුනා .. හිත ආයෙමත් රිදුනා..

ආදරේ පිටමන් කරන්
හිත හැදුවා උනත් මo හෙමි හමින්
ඈතින් හිද ඔබත් නිහඩව හොරෙන්
‍රහසින්ම අරන් ඇවිදින්.. ආයෙමත් ආදරේ..

ආදරේ දැනුනා .. හිත ආයෙමත් රිදුනා..
ආදරේ දැනුනා .. හිත ආයෙමත් රිදුනා..

දෑත දෑතෙහි පටලවා
මගේ හිතට එබිකම් කරා
ලවන් මත උණුහුමක් තවරා
නුඹ දුරක ඇදුනා හිත කීරි ගැහුනා..

ආදරේ දැනුනා .. හිත ආයෙමත් රිදුනා..
ආදරේ දැනුනා .. හිත ආයෙමත් රිදුනා..

ඉන්නම් දුරින් | Innam Durin by Kalpana Nayanamadhu [2020]

මම ඉන්නම් දුරින්
ඔබ වෙතට…. කිසිදාක ලංනොවී
වෙන්වන්නට කලින්
ඔබෙ දෙතොල…. සිපගනීමි ආදරෙන්
ඇයි මේ තරමට ලංවුනේ අපී ආදරෙන්….

කිසිදා නොපැතූ කඳුලැල් පමණයි නෙතේ
ඔබ හා බැඳුනා මතකයි මට අද වගේ
සෝ සුසුම් උරුමයි…. ජීවිතේ ගැඹුරුයි….
මව්පියන්ට දෙන්න බෑ රිදුම්…
අත හරින්න මාගෙ අත හෙමින්…
පරදිමු දෙන්නා ආදරෙන්….

ඔබවේ දිවියේ රැඳුනූ කුළුඳුල් කෙනා
තනිවේ අපගේ ආලේ නටඹුන් කතා
මේ සුසුම් අපටයි…. ආදරේ පුදුමයි….
මව්පියන්ට දෙන්න බෑ රිදුම්…
අත හරින්න මාගෙ අත හෙමින්…
පරදිමු දෙන්නා ආදරෙන්….

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

ආශාවරී | Ashawari by Kalpana Nayanamadhu

ආදර අඹරෝරෙදි
ඔබ මා මග හැර ගිය දා…
කදුලැලි සයුරෝරෙහි
කාලය ගිලී ගියා…

මේ සදකැල්මවත්…
මගේ දුක දැක්කා නම්…එදා…
විදවන්න තිබුනා…
මට ඔබ සිහිකර මෙදා…

ආශාවරී ඔබේ නම පවා…
මියුරුයි කියා…
සිතුවත් එදා…
ආශාවරී ඔබ ඒ තරම්…
වියරුයි කියා…
සිතන්නටවත් මට බෑ මෙදා…

ලස්සන දවසක
හවසක හමුවී
ඒ විසිතුරු උයනේ…
උණුසුම විද විද
සුවසේ පෙරලී
හිද මා…තුරුළේ…
හිනැහුනු තරමට…ඔබගේ……
ගත මා ළගමුත්
හිත් ඈතක බව නම් නෑ දැනුනේ…

ආශාවරී ඔබේ නම පවා…
මියුරුයි කියා…
සිතුවත් එදා…
ආශාවරී ඔබ ඒ තරම්…
වියරුයි කියා…
සිතන්නටවත් මට බෑ මෙදා…

අවරට යන
හිරු සද වාගෙමද
මා දුටුවේ…
වෙරළට එන රළ ආපසු යන බව වත්
නෑ දුටුවේ…
පහසම..
පමණද…
පැතුවේ…
මා අත අත්හැර.. අතින් අතට යනෙනා…
ලදුනේ…

ආශාවරී ඔබේ නම පවා…
මියුරුයි කියා…
සිතුවත් එදා…
ආශාවරී ඔබ ඒ තරම්…
වියරුයි කියා…
සිතන්නටවත් මට බෑ මෙදා…