යශෝධරා | Yashodara by GANGADARA [2023]

ඉඳහිට වැටෙන වැහි කෝඩෙක තෙමීගෙන
කහ මල් කිනිති පොළවට ඇස් අයාගෙන
ප්‍රේමය ගිය පසුව සුළඟේ ගසාගෙන
දුරුතු සඳ වැටුණි අහසෙන් කඩාගෙන

රිදුම් දෙමින් ඉකිළන හැම රැයක් පුරා
ඇදුම් දෙවන හිස ඔය උරහිසින් දරා
නෙතින් වැටෙන කඳුළැල් පිස සසර පුරා
ඉතින් ආදරෙයි තාමත් යසෝධරා

රෑ වී වැටෙන කළුවට තරු එළි යා වී
රෑ හී සොවින් කී සි පද පෑහේවී
මා වී කෙතට වට සඳ දිය සේ ප්‍රේමී
පේ වී වරෙන් මගෙ පපුවට සීදේවී

written by Thashmila Geethanjana

lyrics,doja cat lyrics,cupid lyrics,cupid twin version lyrics,lyrics cupid,paint the town red lyrics,syrebralvibes,feeling lonely,paint the town red doja cat lyrics,doja cat paint the town red lyrics,cupid fifty fifty lyrics,fifty fifty cupid lyrics,doja cat songs,cupid song,music,hopeless romantic,i’m feeling lonely,doja cat live,doja cat,second chance to cupid,pop music,doja cat new song,a hopeless romantic all my life,fifty fifty cupid english sinhala songs,old sinhala songs,sinhala sindu,sinhala songs 2019,sinhala songs 2021,#sinhalasongs2020,sinhala songs nonstop,old sinhala songs nonstop,old songs,old hindi songs,old nonstop sinhala,sha fm sindu kamare nonstop,#shafmsindukamarenonstop,parana sindu nonstop,parana sindu nonstop sinhala,parana sindu nonstop dj,sha fm sindu kamare 2021,sha fm sindu kamare 2020,sha fm sindu kamare,sha fm sindu kamare live,parana sindu,sha fm live online