නිල්වර්ණා | Nilwarnaa by Keshan Shashindra [2022]

සිදංගනා රුවක් කියා
මැණික ඇස් රැවටුනා
සරා සඳක් ඔයා
ඇසින් ඇස පැටලී මියුලැසි
සීගිරි රූ පරදනා
උන්මාදවේ මා
නිල්වර්ණා නිලැසියේ – නිල්නුවන් දෙව්මියේ

ලවන් සලා පෙමින් වෙලා
සෙමින් නුවන් පියා
සියුම් වදන් කියා
රැයේ නිල්පිනිපොදේ මදාරා
දිව්‍යාංගනා සැලමුතුයි
නුගිනුරාවේ මා
නිල්වර්ණා නිලැසියේ – නිල්නුවන් දෙව්මියේ

නුඹ පරිස්සම් කරමි මං
තුරුළෙ තියා නැලවිලි කියා
රතු කොපුල් සිඹින්නම්
නිල්වර්ණා නිලැසියේ – නිල්නුවන් දෙව්මියේ

written by Gihan Chamika

වරුසා වැහැලා | Warusa Wahala by Keshan Shashindra

වරුසා වැහැලා සොදුරු ආදරේ
මල් පිපීලා අප යන මාවතේ….
ගෙවුණු වසත්සම යලිත් එන්න යැයි
මතක ඉමට කවි ලියනු බෑ
ලොවට හොරෙන් ඔබ මගෙම වූ බව
කාත් කවුරුවත් දන්නෙ නෑ
නුඹට ලෝකයක් නොවන නමුත් මං මගේ ලෝකේ නුඹ තමා

හසරැලි මුව මත සැමදා රන්දා
මගේ ලගින් ඔබ උන්නු හැටී
සිහිවන හැම මොහොතක් ගානෙම
ඇස අද්දර උණු කදුලු කැටී
ඔබට ලෝකයක් නොවන නමුත් මං
මගේ ලෝකේ නුඹ තමා නුඹ තමා

ආදරයේ උණුසුම දුක ගැන මට
කියාදෙද්දි ලෝකයක් වටී
ඔබගෙන් මිදෙන්න එක මොහොතක බෑ
මගෙ හැමදේ ඔබ හටයි හිමී

වරුසා වැහැලා සොදුරු ආදරේ
මල් පිපීලා අප යන මාවතේ….
ගෙවුණු වසත්සම යලිත් එන්න යැයි
මතක ඉමට කවි ලියනු බෑ
ලොවට හොරෙන් ඔබ මගෙම වූ බව
කාත් කවුරුවත් දන්නෙ නෑ
නුඹට ලෝකයක් නොවන නමුත් මං මගේ ලෝකේ නුඹ තමා

සඳ මනාලියේ | Sada Manaliye by Keshan Shashindra

සඳ මනාලියේ ඈතට යන මා තනි කරලා
දුර හිමාලයේ සීතල ඇඳි මේ හිත දවලා
තරු කඩා හැලේ නා දළු සිඳ හිත නෑ බිඳලා
මගෙ මනාලියේ මා හැරයනු නාඬනු මතුදා

ආදර අහසේ මේ කුළු යහනේ
මගේ තුරුලට වෙලා
තරුත් පාට කළා
මගෙ ලඟ හිඳලා

මා නෙතු දැහැනේ
දේදුණු සිහිනේ මකා
සඳවත ගියා
රනින් මල සොයා
මගෙ ලඟ හිඳලා

සඳ මනාලියේ ඈතට යන මා තනි කරලා
දුර හිමාලයේ සීතල ඇඳි මේ හිත දවලා

රාත්‍රියේ පිපෙන්නම් | Rathriye Pipennam by Keshan Shashindra

රාත්‍රියේ පිපෙන්නම්
තරු ඇසක් වසා
තුරුලේ නිදන්නම්
සිහිනයක් වෙලා
සිහිනයක් වෙලා

රාත්‍රියේ පිපෙන්නම්
තරු ඇසක් වසා
තුරුලේ නිදන්නම්
සිහිනයක් වෙලා
සිහිනයක් වෙලා

තරු ඇසක් වසා
තුරුලේ නිදන්නම්
සිහිනයක් වෙලා
සිහිනයක් වෙලා
රාත්‍රියේ පිපෙන්නම්

සඳ සළුව ලිහේනම්

සුළං රැල් හමා
සඳ සළුව ලිහේනම්
සුළං රැල් හමා
හාදුවක් තියන්නම්
ආදරෙයි කියා

ආදරෙයි කියා

රාත්‍රියේ පිපෙන්නම්
තරු ඇසක් වසා
තුරුලේ නිදන්නම්
සිහිනයක් වෙලා
සිහිනයක් වෙලා
රාත්‍රියේ පිපෙන්නම්

දෙතොල් මත රැඳෙන්නම්

අමා මී පොවා
දෙතොල් මත රැඳෙන්නම්
අමා මී පොවා
ආදරේ දොවන්නම්
පපුතුරේ හොවා
පපුතුරේ හොවා

රාත්‍රියේ පිපෙන්නම්
තරු ඇසක් වසා
තුරුලේ නිදන්නම්
සිහිනයක් වෙලා
සිහිනයක් වෙලා

රාත්‍රියේ පිපෙන්නම්
තරු ඇසක් වසා
තුරුලේ නිදන්නම්
සිහිනයක් වෙලා
සිහිනයක් වෙලා

රඟා | Rangaa by Keshan Shashindra

රඟා
තරු රඟහල පුරා
ගියා
තුරු අතරින් පියඹා

මනෝ උද්‍යාන දිගේ
නෙලූ මල් හීන විලේ
හෙලූ පෙම් බැලුම් දැලේ
සඳ සාදේ

රඟා
තරු රඟහල පුරා
ගියා
තුරු අතරින් පියඹා

මනෝ උද්‍යාන දිගේ
නෙලූ මල් හීන විලේ
හෙලූ පෙම් බැලුම් දැලේ
සඳ සාදේ

නෙක විසිතුරු යොවනේ
තනි හැගුමක් දැනේ
හිත පොපියන සෙනෙහසේ
සරා සද කොහේ
දෙකොපුල් මත රැදී
රතු ලවනත නිදනා

කවදාහෝ
හිමිකාරිය
මල්වර විය දුරයි

රඟා
තරු රඟහල පුරා
ගියා
තුරු අතරින් පියඹා

මනෝ උද්‍යාන දිගේ
නෙලූ මල් හීන විලේ
හෙලූ පෙම් බැලුම් දැලේ
සඳ සාදේ

දුක ඉවසන හදවතේ
මුදු දෙබසක් ඇසේ
සැක නොකරමි ආදරේ
මහා බර හිතේ

නිල් ඇසගින් පෙනී
අතිනත බැද හිදිනා
තව නොදුටූ මනමාළිය
සනිකඩ හිත හදයි

රඟා
තරු රඟහල පුරා
ගියා
තුරු අතරින් පියඹා

මනෝ උද්‍යාන දිගේ
නෙලූ මල් හීන විලේ
හෙලූ පෙම් බැලුම් දැලේ
සඳ සාදේ