ආලෙන් | Aalen by Hirushi [2023]

නෑ සංවේදනා
මා සිත පුරා
පෑ රැගුමන් නිවෙයි
ඔබේ නෙත් මානේ

මායාවක් නෙවෙයි
ගීයෙන් මා කලේ
ලා හැගුමන් තමා
මා පුද කලේ

ආලෙන් ආලෙන් තමා
මා සිත් යාකලේ //

රෑ තුන් යාමයේ
ආ සිහිනේ
දෑසේ සැගවීලා ඉන්නේ කෙසේ
චායාවක් ලෙසින් දගකම් කලේ
මා මතකෙන් වැටී
කදුලේ දිය වුනේ

ආලෙන් ආලෙන් තමා
මා සිත් යාකලේ ///

written by Hirushi

hirushi jayasena,hirushi new songs,hirushi rap god,hirushi game of thrones,hirushi kathirina,hirushi santhosey,hirushi rap,sri lanka new songs,hirushi,sri lanka trending,tvderana music program,sayane,sayane mp3 download,pasan liyanage,sri lanka,trending sri lanka,game of thrones sri lanka,derana,jbl sri lanka,abans sri lanka,tv derana,yashodha adhikari,hiru,music,trending music,me jeewithe ma dutuwa de,sinhala,sinhala pop music,entertainment,lanka

Eminem Mashup Cover by Hirushi [2022]

I’m about to lose my mind
You’ve been gone for so long
I’m runnin’ out of time
I need a doctor, call me a doctor
I need a doctor, doctor
To bring me back to life

I told the world, one day I would pay it back
Say it on tape, and lay it, record it
So that one day I could play it back
But I don’t even know if I believe it when I’m sayin’ that
Doubts startin’ to creep in, every day it’s just so grey and black

Hope, I just need a ray of that
‘Cause no one sees my vision when I play it for ’em
They just say it’s wack, but they don’t know what dope is
And I don’t know if I was awake or asleep when I wrote this
All I know is, you came to me when I was at my lowest
You picked me up, breathed new life in me, I owe my life to you
But for the life of me, I don’t see why you don’t see like I do
But it just dawned on me you lost a son, demons fightin’ you
It’s dark, let me turn on the lights
And brighten me and enlighten you

I don’t think you realise what you mean to me
Not the slightest clue, ’cause me and you were like a crew
I was like your sidekick, you gon’ either wanna fight
When I get off this fuckin’ mic, or you gon’ hug me
But I’m outta options, there’s nothin’ else I can do ’cause

Yo
His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy
There’s vomit on his sweater already, mom’s spaghetti
He’s nervous, but on the surface he looks calm and ready
To drop bombs, but he keeps on forgettin’
What he wrote down, the whole crowd goes so loud
He opens his mouth, but the words won’t come out
He’s chokin’, how, everybody’s jokin’ now
The clocks run out, times up, over, blaow
Snap back to reality, ope there goes gravity
Ope, there goes Rabbit, he choked
He’s so mad, but he won’t give up that easy? No
He won’t have it, he knows his whole back’s to these ropes
It don’t matter, he’s dope, he knows that, but he’s broke
He’s so stagnant, he knows, when he goes back to this mobile home, that’s when it’s
Back to the lab again, yo, this whole rhapsody
Better go capture this moment and hope it don’t pass him

You better lose yourself in the music, the moment
You own it, you better never let it go
You only get one shot, do not miss your chance to blow
This opportunity comes once in a lifetime

You better lose yourself in the music, the moment
You own it, you better never let it go
You only get one shot, do not miss your chance to blow
This opportunity comes once in a lifetime
You better

Now I know we said things, did things that we didn’t mean
Then we fall back into the same patterns
Same routine, but your temper’s just as bad as mine is
You’re the same as me, when it comes to love, you’re just as blinded
Baby, please come back, it wasn’t you
Baby, it was me, maybe our relationship isn’t as crazy as it seems
Maybe that’s what happens when a tornado meets a volcano
All I know is I love you too much to walk away though
Come inside, pick up your bags off the sidewalk
Don’t you hear sincerity in my voice when I talk?
Told you this is my fault, look me in the eyeball
Next time I’m pissed, I’ll aim my fist at the drywall
Next time? There won’t be no next time
I apologize, even though I know it’s lies
I’m tired of the games, I just want her back, I know I’m a liar
If she ever tries to fucking leave again
I’m a tie her to the bed and set this house on fire

Just gonna stand there and watch me burn?
Well, that’s alright, because I like the way it hurts
Just gonna stand there and hear me cry?
Well, that’s alright, because I love the way you lie
I love the way you lie

Look, I was gonna go easy on you not to hurt your feelings
But I’m only going to get this one chance
Something’s wrong, I can feel it
Just a feeling I’ve got, like something’s about to happen

I’m beginnin’ to feel like a Rap God, Rap God
All my people from the front to the back nod, back nod
Now, who thinks their arms are long enough to slap box, slap box?
They said I rap like a robot, so call me Rap-bot

But for me to rap like a computer, it must be in my genes
I got a laptop in my back pocket
My pen’ll go off when I half-cock it
Got a fat knot from that rap profit
Made a livin’ and a killin’ off it
Ever since Bill Clinton was still in office
With Monica Lewinsky feelin’ on his nutsack
I’m an MC still as honest
But as rude and as indecent as all hell
Syllables, skill-a-holic (kill ’em all with)

This flippity dippity-hippity hip-hop
You don’t really wanna get into a pissin’ match
With this rappity brat, packin’ a MAC in the back of the Ac’
Backpack rap crap, yap-yap, yackety-yack
And at the exact same time, I attempt these lyrical acrobat stunts while I’m practicin’ that
I’ll still be able to break a motherfuckin’ table
Over the back of a couple of faggots and crack it in half

Uh, summa-lumma, dooma-lumma, you assumin’ I’m a human
What I gotta do to get it through to you I’m superhuman?
Innovative and I’m made of rubber so that anything
You say is ricochetin’ off of me, and it’ll glue to you and
I’m devastating, more than ever demonstrating
How to give a motherfuckin’ audience a feeling like it’s levitating
Never fading, and I know the haters are forever waiting
For the day that they can say I fell off, they’ll be celebrating

‘Cause I know the way to get ’em motivated
I make elevating music, you make elevator music
“Oh, he’s too mainstream”
Well, that’s what they do when they get jealous, they confuse it
“It’s not hip-hop, it’s pop, ” ’cause I found a hella way to fuse it
With rock, shock rap with Doc
Throw on “Lose Yourself” and make ’em lose it

I don’t know how to make songs like that
I don’t know what words to use
Let me know when it occurs to you
While I’m rippin’ any one of these verses that versus you
It’s curtains, I’m inadvertently hurtin’ you
How many verses I gotta murder to
Prove that if you were half as nice, your songs you could sacrifice virgins too?

Ugh, school flunky, pill junkie
But look at the accolades these skills brung me
Full of myself, but still hungry
I bully myself ’cause I make me do what I put my mind to
And I’m a million leagues above you

Ill when I speak in tongues, but it’s still tongue-in-cheek, fuck you
I’m drunk, so, Satan, take the fucking wheel
I’ma sleep in the front seat
Bumpin’ Heavy D and the Boyz, still “Chunky but Funky”
But in my head, there’s something I can feel tugging and struggling
Angels fight with devils and here’s what they want from me

පහසේ | Pahase by Hirushi ft. Pasan Liyanage & DK [2022]

නුබගේ පහසේ සුව විදගන්නට මා පෙරුමන් පිරුවේ
ආලෙන් මත්වි නුබ ගැන සිතමින් හද සිත්තම් මැව්වේ
නිදි වරනා දැසින් බැලු හැම තැන වාගේ ඔබමයි දුටුවේ
එක්ටැම් කුලුනේ සිරවී සිටියත් සිත ඔච්චම් කලේ

නුබේ උනුහුම ලග දැවටෙමි මම
ආලයෙන් අන්ද උනේ මම නොදැනිම
හිතාගන්න බැරි තරම් බැදි ප්‍රෙමෙට
ලොකයක් හරස් උනේ අපේ ආලේට

රාත්‍රිය උදාවෙන්නේ කොයි මොහොතේ ද
ඉවසුම් නෑ මට හැම හැම දවසෙම
නුබ හා මා එක් වෙන දවසක්
ගැන සිහින මවන්නේ නිරතුරුවම
මම අදුරුකුටිය තුල සිරවුනේ
පැතුමන් ගුලිකරන් අද හදවතේ
එලිය දකින්නට වඩා මම ප්‍රියකලේ නුබව දකින්නයි හැම තප්පරේ

නුබගේ පහසේ සුව විදගන්නට මා පෙරුමන් පිරුවේ
ආලෙන් මත්වි නුබ ගැන සිතමින් හද සිත්තම් මැව්වේ
නිදි වරනා දැසින් බැලු හැම තැන වාගේ ඔබමයි දුටුවේ
එක්ටැම් කුලුනේ සිරවී සිටියත් සිත ඔච්චම් කලේ

Pen Aadi, Un Naadi
Thalladi Thudikudu Aadi
Penjaathi Thindaadi
Allaipayuthu Mannam Ingu unnai Naadi

කෙල්ලේ ඔය වෙනවද මගේ මනමාලි
ගම වට නටමුද අපි කතකලි
සුදු කෙල්ලේ වරෙන් ළඟ අපි දාමු පාර්ටි
එනවද අනිකට බදිමුකෝ තාලී

Thadduki Vizhunthu Thadumaari Thavi Enathu Vazhiyil Maati
Sirru Thulli Ada Sirru Valli En Kavithai Munnaiyul Maati
Kan Adicha, Kai Pudicha, Marru Uyir Thanthu Nee Thaddam Pathicha

සිහිලැල් වු මැදියම් යාමේ ප්‍රේමෙන් මත්වි
උන්මාදයෙන් මා ලං වූයේ
සිහිනෙන් වත් නොපැතු විලසින් අප ලං උනේ
මුරකාවල් යෙදුනත් අපගේ මේ ආදර ගමනේ

නුබගේ පහසේ සුව විදගන්නට මා පෙරුමන් පිරුවේ
ආලෙන් මත්වි නුබ ගැන සිතමින් හද සිත්තම් මැව්වේ
නිදි වරනා දැසින් බැලු හැම තැන වාගේ ඔබමයි දුටුවේ
එක්ටැම් කුලුනේ සිරවී සිටියත් සිත ඔච්චම් කලේ

සයනේ | Sayane by Hirushi ft. Pasan Liyanage [2021]

නොයිදුල් සිතුවිලි
තවමත් ඉදහිට යනෙනවා
ආලෙන් මියැලුනු ලය ආලෙන් වියැලුනා

නොයිදුල් සිතුවිලි
තවමත් ඉදහිට යනෙනවා
ආලෙන් මියැලුනු ලය ආලෙන් වියැලුනා

හද ආයෙත් ගත නොවන
වග දෑස සායම් කලා
මදු තිර අතරේ මියැදුනු මා
නොදැනීම මිහිදන් වෙලා

මේ ජීවිතේ මා දුටුව දේ
රළු විතරමයි නොව සිනිදුනේ
අවසානයේ මදු සයනයේ රළුවුනේ

මේ ජීවිතේ මා දුටුව දේ
රළු විතරමයි නොව සිනිදුනේ
අවසානයේ මදු සයනයේ රළුවුනේ

පැහැදුල් හැගුමන් මා තුල දැනෙනවා
එනමුදු ඒ මා නොව බව හැගෙනවා
පැහැදුල් හැගුමන් මා තුල දැනෙනවා
එනමුදු ඒ මා නොව බව හැගෙනවා

හද ආයෙත් ගත නොවන
වග දෑස සායම් කලා
මදු තිර අතරේ මියැදුනු මා
නොදැනීම මිහිදන් වෙලා

මේ ජීවිතේ මා දුටුව දේ
රළු විතරමයි නොව සිනිදුනේ
අවසානයේ මදු සයනයේ රළුවුනේ

මේ ජීවිතේ මා දුටුව දේ
රළු විතරමයි නොව සිනිදුනේ
අවසානයේ මදු සයනයේ රළුවුනේ

මේ ජීවිතේ මා දුටුව දේ
රළු විතරමයි නොව සිනිදුනේ
අවසානයේ මදු සයනයේ රළුවුනේ

හැගුමන් | Hanguman by Hirushi ft. Pasan Liyanage [2018]

ආදරයක සිත සොඳුරු
කීව කථා මට නුහුරු
දැස පුරා ඇඳි පිළිරූ
ඔබ නේද ආල සිත කැලඹු

ඔබෙ සුසුමෙ දැවටිලා
සිත ගාව මාව තනි කලා
පෙම් සිත්තම් රූ මවා
හද සෝසුසුම් නිවා

මට වැටහෙන්නෙ නෑ
සිත රවටන්න බෑ
හැඟුමන් හදවතේ
යලි හංගන් ඉන්න බැ

මට වැටහෙන්නෙ නෑ
සිත රවටන්න බෑ
මා පෙම් කල තරම්
ඔබ එය දන්නේම නෑ

නොසැලෙයි මගෙ සිත මියුරු
ආදරයක හද ඇඳි රූ
මා පෙම් කල සිත රුසිරූ
ඔබ නේද ආල සිත කැලඹු

මොහොතක් ඉවසා
තනියට ලඟ ඉන්න හිත හැදුව
සුවදක් සෙ මා හා
මුසුවි ලඟ ඉන්න ඔබ අවා

සසර කින්නරාවී | Sasara Kinnaravi by Bachi Susan ft. Hirushi [2021]

සොයා ඇවිදින් ආයෙමත්
සසර කින්නරාවී
සිත්තම් කරන්නට
කින්නර කතන්දරේ
සත් වර්ණයෙන් ආදරේ

ඉතින් මෙතැනින් නවතිමී
ම`හද කුමරාණනී
තත් රැව් නගන්නට
කින්නර කතන්දරේ
සත් ස්වරයෙන් ආදරේ

දෙතැන තනිවම එකම හීනෙට
සුවඳ සොය සොය නැගු පියවර
එකම මාවත එකට එක්වී
දෑත බැඳ පියනගන බවයයි මේ

සසර කින්නරාවී
මහද කුමරාණෙනී
සසර කින්නරාවී

සොයා ඇවිදින් ආයෙමත්
සසර කින්නරාවී
සිත්තම් කරන්නට
කින්නර කතන්දරේ
සත් වර්ණයෙන් ආදරේ

ඉතින් මෙතැනින් නවතිමී
ම`හද කුමරාණනී
තත් රැව් නගන්නට
කින්නර කතන්දරේ
සත් ස්වරයෙන් ආදරේ

ආදරේ මල් පිපී හිනැහෙන
සෙනේ වැහි මල් කිනිති නහවන
සොඳුරු ලොවකට එකට එක්වී
දෑත බැඳ පියනගන බවයයි මේ

සසර කින්නරාවී
මහද කුමරාණෙනී
සසර කින්නරාවී

දිරිය | Diriya by Pasan Liyanage ft. Piyath Rajapakse, Tehani & Hirushi [2020]

මනුසත් බවේ පහන් දැල්වේවී
ඉවසීමේ ගුණය විහිදේවී

නව නිමැවුම් ලොවට බිහිවේවී
සුව හැගුමෙන් ලොවම පිබිදේවී

බැදිලා එකට එක් වී සදා
සවියෙන් නැගෙමු පෙරටත් වඩා
ලොවම දසත පැසසුම් ලබා
දිරිය සමග යමු එක් සිත් දරා
සැමදා

මිහිමත උපන්
සුව දෙවි අනුහසින්
රණ බිම දිනූ විරුවන්ගේ බලෙන්

දුර බව උනත්
අප ලංවී සිතින්
යලි නැගිටිමු දෑ විරුවන් ලෙසින්

බැදිලා එකට එක් වී සදා
සවියෙන් නැගෙමු පෙරටත් වඩා
ලොවම දසත පැසසුම් ලබා
දිරිය සමග යමු එක් සිත් දරා
සැමදා

එකමුතු වෙමු
සැම අද එකාමෙන්
ජාති භේද දුරලමු අපි සාමයෙන්
මිනිසත් කම ලොවටම පෙන්වමින්
ජයගමු අපි අද මේ උවදුරින්
මිනිසත්කම එය තමයි වත්කම
ලොවටම පෙන්වමු ඒ සත් බව
පෙරටම එමු අපි ශ්‍රී ලාංකික
සවියෙන් නැගිටිමු පෙරටත් වැඩියම

සංවර වූ දැයක් බිහිවේවී
සුව දිවියෙන් සතුට ඉතිරේවී
මිනිසත් බවේ සුවද විහිදේවී
යළි දිරියෙන් රටම සෑරසේවී

බැදිලා එකට එක් වී සදා
සවියෙන් නැගෙමු පෙරටත් වඩා
ලොවම දසත පැසසුම් ලබා
දිරිය සමග යමු එක් සිත් දරා
සැමදා

බැදිලා එකට එක් වී සදා
සවියෙන් නැගෙමු පෙරටත් වඩා
ලොවම දසත පැසසුම් ලබා
දිරිය සමග යමු එක් සිත් දරා
සැමදා

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

විරුවන් ඔබයි | Viruwan Obai by RapZilla ft. Lil Neo, Big Harsha, Dimi3, Hirushi, Apzi & Wild Skatey [2020]

පින් බිමයි මාතෘ භූමියයි
මේ අපේ උතුම් වූ දේශයයි
රට රකිනා අප රකිනා
මිහිපිට සිටිනවා දෙවිවරු ඔබයි අපේ

අයුබෝවන් ශ්‍රීලංකා මාතා,
දෙරණට ණය නැති විරුවා,
ගිනි අවියට යව්වනයම පුදලා,
අදටත් රට වෙනුවෙන් හද ගැහෙනා
මේ ගගන දෙරණ දිය බලන බලන තැන සාමය ඔබ නිසා පවතින,
දිනෙන් දින එන හැම විපතක් අවසාන් මගනොහැරිය ඔබටයි මේ උත්තමචාරය

අත් දෙක උස්සලා අපි කරමු ආචාර
ඔබයි අපිව රැක ගත්ත ත්‍රිවිධ හමුදාව
යුද්ධ ලෙඩ අපදාවන් ආපු හැමදාම
අහසෙ මුහුදෙ පොලොවේ ඉදන් වඩින එකම දේවතාව
පෙරට ආව කොරෝනා මාරයාව පරදවන්න
අපි වෙනුවෙන් පැමිණ අදත් ඉන්නේ ත්‍රිවිධ හමුදාව
සමා අයදිමි සමහර මිනිසුන්ගේ කල් ක්‍රියාව
නිසයි හැදුන ලෙඩේ ඔබට පතමි සුව බුදුසමිඳු ගාව.

නිල ඇඳුමට පෙනෙන රළු බව
දන්නවා සිනිඳුයි ඔබගේ සිත තව
වැස්සට තෙමී අව්වට වේළී ඔබ කරන මෙහෙවර උසස් බව
රජකම හිමි ඔබට නැති උනත් ඔටුනු
රකිනු ඇත අපව වාගේ රජවරු
නැති වුණත් සිංහාසන ලොකු රජ මැදුරු
අප හද මැදුරේ රජ ඔබයි නිරතුරු

සමහරු කීවා උඹ නැහැලු 8 වෙලා සමත්
අපි නම් දැක්කෙ දුකක් උහුලන රත්තරන් හදක්
රැකගන්න හැකි වෙයිද උඹ නැතිනම් රටක්
නෑනෙ බයක් හිතෙ සැකක් නැගිටින්නෙ අපි හෙටත්
ඒ උඹ නිසයි..,
විරුවනි ආදරෙ උඹලට අපි ඒ නිසයි,
ඔව් ඒ නිසයි..
මෙන්න ආචාරය හිස නමා.,
ගයමි ගුණ වනා,
හෙල දෙරන හැමදාමත් උඹලට ණයයි !

තනි කර ඔබ ලෙයින් උපන් දරු මවුපියන් ඔබගේ
සිය දහසක් දූදරුවන් රකින්නේ ලක්බිමේ
දිවි පුදලා ලේ හෙලලා රැකගත්තේ ලක්මැනී
වීර පුතුන් ඔබයි අපේ

රට වෙනුවෙන් පෑ ඒ ප්‍රාතිහාර
ලේ පුරා දුවන ජාතික ආලය
දේශය සාමය පින් බිම රැකදුන්
දෙවියන් ඔබමය මා දුටු මිහිතල මත
උඩු ගුවනද මහ සයුරෙද අප වට කර මුරකාවල් බැද
රැකගත් නොබිදෙන සෙනෙහස ඔබමයි
අපි වෙනුවෙන් අපි කියමින් දිවිදුන් ම්‍රැදු මිනිසා ඔබමයි

රට රකින දෙවිවරුවෙ අවි ගත්ත
නිදහස කැප කර රටෙ නිදහසට යුද්ධ
හෙල මව්නි පුත්‍ර, අභිමනින් යුක්ත
පෙරට යන්නෙම මොන විපතක් උනත් ප්‍රශ්ණ
ජාති භේද නැති සොහොයුරෙක් ඔබ පියෙක්
‍යුධ,ගුවන්,නාවික ශක්තිමත් සිව් කොනෙන්
අණ රකිනවා ඔබෙ අප සැක නැත බියෙන්
ආචාරය දෙන්නෙ මම මගෙ මුලු හිතෙන්

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

කිරුළ | Kirula by Hirushi Jayasena ft. Bachi Susan & Pasan Liyanage [2020]

කඳුළු හා එතී සුසුම් පාවෙතී
සිහින ඉහිරුණු එක්ටැම් ගේ පුරා
පෙමක් ඉකිබිඳී හිතින් ලතවෙවී
සොඳුරු උරුමය නිහඬව කුස දරා

නුඹේ වගක් පවසන්න බැරී
සොඳුරු රුවැති නුඹ මටයි හිමි
පෙමක් වසන් කල හැකිද සකී
ලොවට පෙමට බැමි බඳිනු බැරී

කිරුළ අපේ පෙම් රජ දහනේ
හිමියනි මා තුරුළට ආවේ
මල් පාවඩ අතුරා නෑ මාවතේ
පය පරිස්සමින් මේ දිවිගමනේ

වැටෙන හුස්ම සේ රකින් පුතු මගේ
ගමන කෙලවර දුටුවොත් හෙට මගේ
කැකුළු මල අපේ අරන් යනු මැනේ
නපුර නොපෙනෙන තැනකට හිමියනේ

මංගල තැලි පට සේල නැතී
දිළිඳු පෙමකි ලොව කියනු ඇතී
ඒ පෙමින් උපන් මිණි කිරුළ සරී
මල් කැකුලට නු⁣ඹෙ සුවඳමයි හිමී

කතිරිනා | Kathirina by IRAJ ft. Malindu & Hirushi Jayasena [2019]

කතිරිනා
කතිරිනා
ඔය හැඩහුරු කම්
නපුරු දෙතොල්
කතිරිනා
කතිරිනා
ඔය හැඩහුරු කම්
නපුරු දෙතොල්

මගෙ සයන පුරා දිලිසේවී
එළිවෙනකල් සතුට බෙදා දේවි
මගෙ සයන පුරා දිලිසේවී
එළිවෙනකල් සතුට බෙදා දේවි

ඕ සුන්දර කුසුමාසන දේවී
විටින් විට කරදර පැමිණේවී

ඕ සුන්දර කුසුමාසන දේවී
කන්ද උඩ ගිනි දලු දලු ලාවී

කතිරිනා
කතිරිනා
ඔබ කවුරු නමුත්
සයනයට ඇවිත්
කතිරිනා
කතිරිනා
ඔබ කවුරු නමුත්
සයනයට ඇවිත්

මදු බිමට හෙලූ කුසලානේ
යලි පිරෙන බලාගෙන් බෝසෙන්
මදු බිමට හෙලූ කුසලානේ
යලි පිරෙන බලාගෙන් බෝසෙන්

ඕ සුන්දර කුසුමාසන දේවී
විටින් විට කරදර පැමිණේවී

ඕ සුන්දර කුසුමාසන දේවී
කන්ද උඩ ගිනි දලු දලු ලාවී

නාද නගා
පාද සලා
සයන පුරා
ප්‍රේම රැගුම්
නටන්න එනවද රෑ පුරා
ගුලි වෙන්නම්
ඉන්නම්
තුරුළු වෙලා

ඕ සුන්දර කුසුමාසන දේවී
විටින් විට කරදර පැමිණේවී

ඕ සුන්දර කුසුමාසන දේවී
කන්ද උඩ ගිනි දලු දලු ලාවී

කතිරිනා
කතිරිනා
ඔය හැඩහුරු කම්
රතු නපුරු දෙතොල්
ඕ සුන්දර කුසුමාසන දේවී
කන්ද උඩ ගිනි දලු දලු ලාවී