පද්ද පද්ද | Padda padda by Ravindra Meegamarachchi [2019]

පද්ද පද්ද
ලැම ගස්ස ගස්ස
ඉග පාට කරන්
කෙස් රනින්

බද පච්ච කොටාගෙන
රූප රටාවට
ඉද පාන ශ්‍රියා
වල් මතින්
අනේකාලේ
දැන් වනේවාසේ කර
තවුස් දැහැන් බිද සැනෙන්

පද්ද පද්ද
ලැම ගස්ස ගස්ස
ඉග පාට කරන්
කෙස් රනින්

තොල උරච්චි කල
රතු සායම් ගාගෙන
විලවුන් දිය නා සොදින්
බද පච්ච කොටාගෙන
රූප රටාවට
ඉද පාන ශ්‍රියා
වල් මතින්
අනේකාලේ
දැන් වනේවාසේ කල
තවුස් දැහැන් බිද සැනෙන්

කෝල කොමල
මුදු ලාලිත සුකුමල
සරාගී අංගන සොබා
ඇගේ වසග ශ්‍රියාවට
වසග වෙලා
සිත නුරාව හදවත පුරා

සුරාමතින් වූ
දුරා මතින්
ලිය පානා ඇගෙ රංගනා
මල්සරා දුරින් හිද
බලාසිටී කරකාර
බැදන් යන තුරා

පද්ද පද්ද
ලැම ගස්ස ගස්ස
ඉග පාට කරන්
කෙස් රනින්

තොල උරච්චි කල
රතු සායම් ගාගෙන
විලවුන් දිය නා සොදින්
බද පච්ච කොටාගෙන
රූප රටාවට
ඉද පාන ශ්‍රියා
වල් මතින්
අනේකාලේ
දැන් වනේවාසේ කල
තවුස් දැහැන් බිද සැනෙන්

කඩදාසි මොණරකොල
පහස තුරුල් කර
හාදු දිදී රග දෙනා
ඈවරයි කෙල්ලේ
දෑවරයි නුඹට
සෙයිලමෙන් රුවට මිල දෙනා

පද්ද පද්ද
ලැම ගස්ස ගස්ස
ඉග පාට කරන්
කෙස් රනින්

තොල උරච්චි කල
රතු සායම් ගාගෙන
විලවුන් දිය නා සොදින්
බද පච්ච කොටාගෙන
රූප රටාවට
ඉද පාන ශ්‍රියා
වල් මතින්
අනේකාලේ
දැන් වනේවාසේ කල
තවුස් දැහැන් බිද සැනෙන්

පද්ද පද්ද
ලැම ගස්ස ගස්ස
ඉග පාට කරන්
කෙස් රනින්

තොල උරච්චි කල
රතු සායම් ගාගෙන
විලවුන් දිය නා සොදින්
බද පච්ච කොටාගෙන
රූප රටාවට
ඉද පාන ශ්‍රියා
වල් මතින්
අනේකාලේ
දැන් වනේවාසේ කල
තවුස් දැහැන් බිද සැනෙන්

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

වෙනදා වගෙ | Wenada Wage by Ravindra Meegamarachchi [2013]

වෙනදා වගෙ අදත්
මා නොඑන බව දැන තවත්
මග බලාගෙන හිටියා ඇති දැන්
එන්න වෙන්නෑ මට අදත්
පාට දේදුනු බැද විමන්
හීන මල්පෙති අතුරමින්
තැනුව යහනේ නිදාගන්න
ලගින් ඉන්නම් රත්තරන්

උනුහුම ඒ මා තමා
සුළගක් වී එන හමා
ඔබේ තුරුලේම දැවටිලා
සුපුරුදු සුවදක් වෙලා
සංසාරේ යලි කවදා හෝ
හමුවේවි නම් අපි ආයේ
සපුරා තහනම් නොවේ
ආයෙමත් මට ආදරේ

වෙනදා වගෙ අදත්
මා නොඑන බව දැන තවත්
මග බලාගෙන හිටියා ඇති දැන්
එන්න වෙන්නෑ මට අදත්
පාට දේදුනු බැද විමන්
හීන මල්පෙති අතුරමින්
තැනුව යහනේ නිදාගන්න
ලගින් ඉන්නම් රත්තරන්

දකින්න ආසයි වෙනදා මෙන්
හිනාවෙන්න මදකට හොරෙන්
හිතාමතා ගියේ නෑ ඉතින්
තවමත් ඔබ ලග මං සිටිමි
සංසාරේ යලි කවදා හෝ
හමුවේවි නම් අපි ආයේ
සපුරා තහනම් නොවේ
ආයෙමත් මට ආදරේ

වෙනදා වගෙ අදත්
මා නොඑන බව දැන තවත්
මග බලාගෙන හිටියා ඇති දැන්
එන්න වෙන්නෑ මට අදත්
පාට දේදුනු බැද විමන්
හීන මල්පෙති අතුරමින්
තැනුව යහනේ නිදාගන්න
ලගින් ඉන්නම් රත්තරන්

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

සපුරා තහනම් | Sapura Thahanam by Rasika Wijeratne ft. Ravindra Meegamarachchi [2010]

සපුරා තහනම්
ආදරේ මට නම්
නෙතු පියා ගන්න සදහට
ටික දිනයි තියන්නේ
නොදැන ඒ නුඹ විමසුවත්
ආදරේ දැයි ඔබට මං

අතරමං වී ගොළු වුනේ
ආදරේ නිසා මං
මගෙ අවසන් හුස්ම තුරුළු කර
මියෙන තුරා ඉන්නව නම්
ඔබ නිදනා යහන් සමීපේ
සුසුමක් වී පාවෙන්නම්

භවයෙන් භවේ
ඉමි මග බලා
ඔබ එයි කියා
එතුවක් තුරා
පෙරුමන් පුරා
එන්නම් සොයා

සපුරා තහනම්
ආදරේ මට නම්
නෙතු පියා ගන්න සදහට
ටික දිනයි තියන්නේ
නොදැන ඒ නුඹ විමසුවත්
ආදරේ දැයි ඔබට මං
අතරමං වී ගොළු වුනේ
ආදරේ නිසා මං

හීතල මගෙ දෙතොල් අගට
වැටෙනා උණු කඳුලැලි පේළි
දුකයි සිතට ඇස් වහගන්නට
නුඹ ලඟ සිටින වෙලේදි

භවයෙන් භවේ
ඉමි මග බලා
ඔබ එයි කියා
එතුවක් තුරා
පෙරුමන් පුරා
එන්නම් සොයා

සපුරා තහනම්
ආදරේ මට නම්
නෙතු පියා ගන්න සදහට
ටික දිනයි තියන්නේ
නොදැන ඒ නුඹ විමසුවත්
ආදරේ දැයි ඔබට මං
අතරමං වී ගොළු වුනේ
ආදරේ නිසා මං

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here