නවතින්නෙ නෑ | Nawathinne Na by Various Artists

නවතින්නෙ නෑ
බය දන්නේ නෑ
අපි එක රෑනේ නිසා

නවතින්නෙ නෑ
බය දන්නේ නෑ
අපි එක යායේ නිසා

පෙර භවයක පැතුවා වාගේ
මේ අත්වැල් ගී මල් පාරේ
ලංවී යමු ජය ගමනේ

නවතින්නෙ නෑ
බය දන්නේ නෑ
අපි එක යායේ නිසා

වැටෙන තැනදී
අත දෙන දෙවියා
එදා පටන් හැමතැන සිටියා

කරදර කරදර නොකර ගියා
පිහිටට ආ විට හැර නොගියා

මං කියන ගයන මේ ගී
සත්සර වයමුද අපි ආයේ
මහා රැල්ලක් වෙලා

සිනහ සෙන්න කදුලැල් පිසිනා
ලෙන්ගතු ඔය හිත
තනි රකිනා
හිතේ හයිය මොහොතින් ගෙනෙනා
ආදර වදනින් ගී ගයනා

යමු අත්වැල් බැද මේ
එක තාලේ
සංගීතේ යව්වන කාලේ
මහා රැල්ලක් වෙලා

නවතින්නෙ නෑ
බය දන්නේ නෑ
අපි එක රෑනේ නිසා

නවතින්නෙ නෑ
බය දන්නේ නෑ
අපි එක යායේ නිසා

පෙර භවයක පැතුවා වාගේ
මේ අත්වැල් ගී මල් පාරේ
ලංවී යමු ජය ගමනේ

නවතින්නෙ නෑ
බය දන්නේ නෑ
අපි එක යායේ නිසා

ඈගේ රූපේ | Aage Rupe by Pramoth Ganearachichi

ඈගේ රූපේ ශෝභා
හෘදේ බෝ සේ පායා
දෑසේ පෑහේ මායා
ප්‍රේමේ රහසින් ම වින්දා

නින්ද යන් නෑ හීනෙනුත් පේනවා
ඇයිද දන්නේ ඇස් ඇරන් ඉන්නවා
ජෝඩු වෙන්නයි මගෙ හිතත් කියනවා
රණ්ඩු වෙන්නයි ඇස් කොනින් බලනවා
එක බැල්මක් ඔබේ මහ ගින්නක් වාගේ
හද ඇවිලේවි අලුවෙයි හොඳේ

ඈගේ රූපේ ශෝභා
හෘදේ බෝ සේ පායා
දෑසේ පෑහේ මායා
ප්‍රේමේ රහසින් ම වින්දා

හාදු වැස්සේ හිතුමතේ තෙමෙනවා
දවස තිස්සේ තෝසි මං කවනවා
එක්ක යන්නම් කාසි මට තියනවා
හැන්ඩි කොල්ලෙක් මං හොදට කැපෙනවා
එක බැල්මක් ඔබේ මහ ගින්නක් වාගේ
හද ඇවිලේවි අලුවෙයි හොඳේ

ඈගේ රූපේ ශෝභා
හෘදේ බෝ සේ පායා
දෑසේ පෑහේ මායා
ප්‍රේමේ රහසින් ම වින්දා

ඈගේ රූපේ ශෝභා
හෘදේ බෝ සේ පායා
දෑසේ පෑහේ මායා
ප්‍රේමේ රහසින් ම වින්දා

සිකුරු හතට | Sikuru Hathata by Various Artists

සිකුරු හතට දානා තරු වලලු අතට ගේනා
බබරු බබන ලීලා කොලු කමට උමතු වීලා
පොළවේ පය ගහනා අපි ආවේ කටු කාලා
පලු ගලවා මද කාලා
යකු නලවා කොකු කාල

බාදා ආ දා නාඩා පැතුවේ ආශා
විදුලු බුබුලු දාරා
හදවතට සතුට සාරා
කොලුකමට කොහෙද සීමා
මන බබරු රගති සෑමා
වචන රචන ගේනා
හදවතට එකග වීලා
අපි රගමු රැය සිසාරා
හීන ලෝකේ පීරා

සිකුරු හතට දානා තරු වලලු අතට ගේනා
බබරු බබන ලීලා කොලු කමට උමතු වීලා
පොළවේ පය ගහනා අපි ආවේ කටු කාලා
පලු ගලවා මද කාලා
යකු නලවා කොකු කාල

වෙලාව ආවා
නටමුද යමු ලං වෙලා
මුලාවේ දාලා නොයති දුරක වෙං වෙලා
සිනාව පාලා සිතට ගතට දැනෙන විලස
සරාගේ නාරී දප නෑ බබරා

හදවත පුරා පුරා
සිතුවිලි ගලා
ඇදිවත පවා පවා
පුද දෙමි සදා

හදවත පුරා පුරා
සිතුවිලි ගලා
ඇදිවත පවා පවා
පුද දෙමි සදා

සිතුවිලි පවා පවා
විකසිත වෙලා
හදුනමි සදා සදා
නාඩි ගැහෙන තාල පදම

සිකුරු හතට දානා තරු වලලු අතට ගේනා
බබරු බබන ලීලා කොලු කමට උමතු වීලා
පොළවේ පය ගහනා අපි ආවේ කටු කාලා
පලු ගලවා මද කාලා
යකු නලවා කොකු කාල

බාදා ආ දා නාඩා පැතුවේ ආශා
විදුලු බුබුලු දාරා
හදවතට සතුට සාරා
කොලුකමට කොහෙද සීමා
මන බබරු රගති සෑමා
වචන රචන ගේනා
හදවතට එකග වීලා
අපි රගමු රැය සිසාරා
හීන ලෝකේ පීරා

සිකුරු හතට දානා තරු වලලු අතට ගේනා
බබරු බබන ලීලා කොලු කමට උමතු වීලා
පොළවේ පය ගහනා අපි ආවේ කටු කාලා
පලු ගලවා මද කාලා
යකු නලවා කොකු කාල

හැඩකාරි | Hadakari by Lavan Abhishek & Kamani Lasanthika

හැන්දෑවේ හිරිපොද වැස්සෙන්
උන්නා තනියෙන් සීතලේ
ඇයි නාවේ මා හමුවන්නට
කියපං මොකදැයි කාරනේ

ලන්තෑරුම් එලියෙන් නිවෙනා
අදුරෙන් මැවුනා සාගරේ
කොල්ලෑවේ එල්ලී හිටියා
මහ රෑ තනියෙන් පාරුවේ

හැන්දෑවේ හිරිපොද වැස්සෙන්
උන්නා තනියෙන් සීතලේ
ඇයි නාවේ මා හමුවන්නට
කියපං මොකදැයි කාරනේ

ලන්තෑරුම් එලියෙන් නිවෙනා
අදුරෙන් මැවුනා සාගරේ
කොල්ලෑවේ එල්ලී හිටියා
මහ රෑ තනියෙන් පාරුවේ

හැඩකාරී නුඹේ නෙරියේ
පැටලෙන්න ඉන හරියේ
මට තාම ඉඩ නෑ අනේ

ඔය හීන සැනකෙලියේ
ගුලි වෙන්න කිටි කිටියේ
මට තාම හුරු නෑ අනේ

හැමදේම මගේ ලෝකේ
ඔය නමට ලිව්වේ
දැනුනාද නැහැ දන්නේ
ඔබ මාගේ ප්‍රානේ

හුරතල්ම දග මල්ල
කීකරුව හැදුනේ
ලද බොලද නැහැ කැකුල
රූ සුවද ඉතිරේ

හැඩකාරී නුඹේ නෙරියේ
පැටලෙන්න ඉන හරියේ
මට තාම ඉඩ නෑ අනේ

ඔය හීන සැනකෙලියේ
ගුලි වෙන්න කිටි කිටියේ
මට තාම හුරු නෑ අනේ

මනමාල ඔය දෑස දැක ගන්න ආයේ
කවදාද හමුවන්නේ මුදු හාදු ඕනේ
හැමදාම ලග ඉන්න ආසයි හෙට දවසේ
එක වහල යට හීන එලිවෙන්න ඕනේ

හැන්දෑවේ හිරිපොද වැස්සෙන්
උන්නා තනියෙන් සීතලේ
ඇයි නාවේ මා හමුවන්නට
කියපං මොකදැයි කාරනේ

ලන්තෑරුම් එලියෙන් නිවෙනා
අදුරෙන් මැවුනා සාගරේ
කොල්ලෑවේ එල්ලී හිටියා
මහ රෑ තනියෙන් පාරුවේ

හැඩකාරී නුඹේ නෙරියේ
පැටලෙන්න ඉන හරියේ
මට තාම ඉඩ නෑ අනේ

ඔය හීන සැනකෙලියේ
ගුලි වෙන්න කිටි කිටියේ
මට තාම හුරු නෑ අනේ

තාම නුඹ හින්දා | Thama Numba Hinda by Lavan Abhishek

තාම නුඹ හින්දා දිවි ගෙවමි
මං දිවිතුරා
මාගේ පණ ඩිංග රැක ගත්තේ නුබේ පෙම නිසා
දෑස නුබ මත්තේ වැලපෙන්නේ
ප්‍රේමය පතා
හුස්ම හිරවෙන්නේ නුඹේ දෑත
ගිලිහෙයි කියා

තාම නුඹ හින්දා දිවි ගෙවමි
මං දිවිතුරා
මාගේ පණ ඩිංග රැක ගත්තේ නුබේ පෙම නිසා
දෑස නුබ මත්තේ වැලපෙන්නේ
ප්‍රේමය පතා
හුස්ම හිරවෙන්නේ නුඹේ දෑත
ගිලිහෙයි කියා

හීනෙන් පවා
මා ආලේ කලා
මේ වේදනා ඉන්නම් දරා
පුදමී ආදරේ සදා
සසරේම ඉන්නම් පතා
හද පාරනා හැම වේදනා
එම වෙනුවෙන්ම ඉවසා සදා

තාම නුඹ හින්දා දිවි ගෙවමි
මං දිවිතුරා
මාගේ පණ ඩිංග රැක ගත්තේ නුබේ පෙම නිසා

රහසේ මවා ඒ දෑසේ කතා
මේ චේතනා ඉන්නම් පතා
පුදමී ජීවිතේ පවා
ඉවසාන ඉන්නම් බලා
හද පාරනා හැම වේදනා
එම වෙනුවෙන්ම ඉවසා සදා

තාම නුඹ හින්දා දිවි ගෙවමි
මං දිවිතුරා
මාගේ පණ ඩිංග රැක ගත්තේ නුබේ පෙම නිසා
දෑස නුබ මත්තේ වැලපෙන්නේ
ප්‍රේමය පතා
හුස්ම හිරවෙන්නේ නුඹේ දෑත
ගිලිහෙයි කියා

ආදරේ නාමයෙන් | Adare Namayen by Lavan Abhishek [2021]

ආදරේ නාමයෙන්
ඉවසමී හැම වේදනා
එකම හයියයි නොවැටුනේ
ඔබට ඇති ආදරේ නිසා
කදුලකින් හිත පාරා
රිදුනේ නැත කිසිදා
ඔබ දිහා බල බලා
දිනමි ලොව මම සදා

නුහුරුවට නැත පිරිමි හිත මැද
සිහින ඇත පිරිලා
පෙමක හුරු වුනු
හදක අසිරිය ලොවම
නැත දැකලා
ඔබ මගේ අද හුස්ම පොද ටික
නැතිව අද මැරිලා
තුරුලු කරගෙන ඇස් පියාගමි
සතුට එය සැමදා

කදුලු බර නැත
හිතට පුරුදුයි
දුකම ඇත විදලා
යකඩ කන්දක් දෙකට නොනැමී
සුලග දුර දැකලා
ජවය ලය ඇත
දිරිය මට ඇත
ජය ගමී සැමදා
සමන් සුවදයි කපා හැලුවත්
හැඩුවේ නැත කිසිදා

ආදරේ නාමයෙන්
ඉවසමී හැම වේදනා
එකම හයියයි නොවැටුනේ
ඔබට ඇති ආදරේ නිසා
කදුලකින් හිත පාරා
රිදුනේ නැත කිසිදා
ඔබ දිහා බල බලා
දිනමි ලොව මම සදා

එක සැරයක් අමතන්න | Eka Sarayak Amathanna by Lavan Abhishek

එක සැරයක් අමතන්න මතකයිනම් මාව
වෙන කවුරැත් ලංවී මගේ තනි හිතට තව
අවසන් වී අපේ ඇසුරත් දැන් කාලයක් දමා
පුදුමයි හිත ඉල්ලන්නෙ තවමත් ඔබව තමයි

ඔබ වාගේ හිත සැනසු
ඔබ වාගේ හිත රිදවූ
කිසිවෙක් නෑ මේ ලොවේ
වටිනා කිසිත් නෑ ලොවේ

ඔබ වාගේ හිත සැනසු
ඔබ වාගේ හිත රිදවූ
කිසිවෙක් නෑ මේ ලොවේ
වටිනා කිසිත් නෑ ලොවේ

හමුවුනු තැන මම ඉන්නම්
දැක ගන්නට ඔබව
හමුවේවි කවදාහෝ
ආගිය මගක අප

හැරවිය හැකි නම් කාලය
සියල්ල වෙයි නිවරදිව
ඉල්ලන්නෙ ඔබම තමයි
මේ තනි හිත තාම්

ඔබ වාගේ හිත සැනසු
ඔබ වාගේ හිත රිදවූ
කිසිවෙක් නෑ මේ ලොවේ
වටිනා කිසිත් නෑ ලොවේ

ඔබ වාගේ හිත සැනසු
ඔබ වාගේ හිත රිදවූ
කිසිවෙක් නෑ මේ ලොවේ
වටිනා කිසිත් නෑ ලොවේ

නපුරු වුනේ
රන්ඩු වුනේ
පමණට වැඩියෙන් ඇත්ත
හිත ඇත්තේ තිබ්බ සෙනේ
පිරිසිදු වැඩි කමට

හැරවිය හැකි නම් කාලය
සියල්ල වෙයි නිවරදිව
ඉල්ලන්නෙ ඔබම තමයි
මේ තනි හිත තාම්

එක සැරයක් අමතන්න මතකයිනම් මාව
වෙන කවුරැත් ලංවී මගේ තනි හිතට තව
අවසන් වී අපේ ඇසුරත් දැන් කාලයක් දමා
පුදුමයි හිත ඉල්ලන්නෙ තවමත් ඔබව තමයි

තාමත් ආදරෙයි මං | Thamath Adarei Man by Lavan Abhishek [2020]

තාමත් ආදරෙයි මං
මරෙ ඇස් දෙකට වඩා
ඔබ නැතිව කොහොම ඉන්නද
මගෙ ඉරණම ඔබෙ නමට ලියා
හීනයක් වගෙයි දැන්
සෙනෙහස කඳුළු වෙලා
නොහඬා හඬමි
ඉවසනු බැරිම නිසා

මතකය රිදවයි
ආ ගිය තැන් කියලා
පපුවට බර ඇයි
දුක එතරම් පරණ වෙලා
ඔබ මා හුස්මයි
ආදරේ දියම වෙලා
මං දන්නවා
ඔයා තවමත් මට ආදරේ කියලා

නෙතු යට රස්නෙයි
උණුහුම ඇයි රැඳිලා
සුසුමක සුවඳට
උණු කඳුලක් තුරුළු වෙලා
ආයෙමත් ඉන්නම්
හිස උකුලටම තියා
මං දන්නවා
ඔයා තවමත් මට ආදරේ කියලා

තාමත් ආදරෙයි මං
මරෙ ඇස් දෙකට වඩා
ඔබ නැතිව කොහොම ඉන්නද
මගෙ ඉරණම ඔබෙ නමට ලියා
හීනයක් වගෙයි දැන්
සෙනෙහස කඳුළු වෙලා
නොහඬා හඬමි
ඉවසනු බැරිම නිසා

සත්තයි ඔයා | Saththai Oya by Pramoth Ganearachchi ft. Asanjaya Weerasinghe, Deshan Vilege & Thuwan Inzamam from Sangeethe Teledrama [2020]

සත්තයි ඔයා…ලස්සනම මතකයක්..
මේ වෙදනා ආදරේ තිළිණයක්…
රිදවුමක් නැති ආදරේ අහඹුවක්…
හමුවිමක් නැති වෙන්විම පුදුමයක්…

දවසක හමුවෙලා මගදි ඇස් වලින් ඔයා…
විමසුවොත් ආදරේ
මතු භවේ සත්තකින් ඔබේ නමට ලියලා දෙමි ප්‍රියේ..

පාවේලා ගියාට වේදනා සදා මෙ භවේ..
මෙ පාලු මාවතේ බලාන ඉන්නම් සැමදා..
රහසේ හඩලා..තැවිලා ඉන්නම්

සාගරේ සමාන ආදරේ දරා පපුවේ
මෙ පාලු මාවතේ බලාන ඉන්නම් සැමදා..
රහසේ හඩලා..තැවිලා ඉන්නම්..

දවසක හමුවෙලා මගදි ඇස් වලින් ඔයා…
විමසුවොත් ආදරේ
මතු භවේ සත්තකින් ඔබේ නමට ලියලා දෙමි ප්‍රියේ

දෙපිය නගලා | Depiya Nagala by Lavan Abhishek from Sangeethe Teledrama [2020]

දෙපිය නගලා හරියකට ඇවිදින්න වත් බැරි පුංචි කාලේ
කාටවත් බය වුනේ නෑ මං වීරයා ළඟ උන්න වෙලේ
පේළි ගැහිලා කූඹියන්ටත් මාවතේ ඇවිදින්න ඉඩ දී
කූඩු හදනා කුරුල්ලන් සේ නිදහසේ පියඹන්න දිරි දී

ජීවිතේ ගැන මේ තරම් දේ දන්න හැටි පුදුමයි
ආදරේ හංගලා දෙන්නෙ පියවරු මයි
හදවතේ ගැඹුරේ තියෙන්නේ ඔබ කියූ වදනයි
තාත්තේ මගෙ ලෝකයේ මහ වීරයා ඔබ මයි

අත අතැර දුර යන්න ඉඩ හැර වැටෙන නැඟිටින හැටි කියාදී
අපි ගැනම හිත හිතා වෙහෙසෙන වෙහෙස නොබලා රෑ දවාලේ
දුක හිතෙනකොට ඉන්නෙ කොහොමද කිසි දෙයක් නොම වුන විලාසේ
වීරයොත් තනියෙන් අඬනවලු කවුරුවත් ළඟ නැති වෙලාවේ

ජීවිතේ ගැන මේ තරම් දේ දන්න හැටි පුදුමයි
ආදරේ හංගලා දෙන්නෙ පියවරු මයි
හදවතේ ගැඹුරේ තියෙන්නේ ඔබ කියූ වදනයි
තාත්තේ මගෙ ලෝකයේ මහ වීරයා ඔබ මයි

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here