හුස්මක් තරමට | Husmak Tharamata by Dilki Uresha [2020]

ආදරය හරියට
සුළග වගේ
හදවත නිවන්න වගේ
හදවත දවල අළු කරන්නත්
ආදරයට පුළුවන්

ඇහිපිල්ලමක්
යට ඔබව තියලා
රැකගත්තේ මං
මගේ නේද කියලා

එක මොහොතකින්
මගේ හිතම හොල්ලා
ඈතටම ගියේ
ඇයි මාව දමලා
ආදරෙයි ඔබට මං රත්තරං

හුස්මක් තරමට දැනෙනා
ආදරයක් ඔබ දුන්න
ඔබ නැති ජීවිතයත් මා
හීනෙන්වත් නෑ දැකලා

කවදත් වගේ
ඔබ භාවනාවක්
මට ඔබ තරම්
නෑ දැනුනේ කාවත්
ඇබ්බැහිවෙලා මම ඔබට තාමත්
ඔබ නැති හෙටක් මට නම් අපායක්
ආදරෙයි ඔබට මං රත්තරං

හුස්මක් තරමට දැනෙනා
ආදරයක් ඔබ දුන්න
ඔබ නැති ජීවිතයත් මා
හීනෙන්වත් නෑ දැකලා

මුලු ලෝකයක්
පීරාලා සෙව්වත්
මේ මං තරම් ආදාය කවුරුත්
හමුවෙන්නෙ නෑ මේ අහස යට නම්
අපි ආදරෙන් එක් වෙමුද ආයෙත්
ආදරෙයි ඔබට මං රත්තරං

හුස්මක් තරමට දැනෙනා
ආදරයක් ඔබ දුන්න
ඔබ නැති ජීවිතයත් මා
හීනෙන්වත් නෑ දැකලා

written by Nisal Fernando

සත්තයි මට ඔබ | Saththai Mata Oba Wage by Dilki Uresha

ආදරේ කියන්නෙ
අරුම පුදුම නැවතුම්පලක්
කොතනින් පටන් ගනීද
කොතනින් නතර වෙයිද කියලා කියන්න
කවුරුත්ම හරියට දන්නෙ නෑ

සෙවනැල්ල සේ
ඔබ උන්නු කාලේ
මට තනිකමක් දැනුනේම නෑ නේ
අද මගෙ ලගින්
ඔබ නොමැති මොහොතේ
මට දැනුනේ නම්
මහ තනිකමක් නේ
ජීවිතේ නුඹ නමින් තනි වුනා

හමුවුණු තැන් වල මතකය විතරයි අද ඇත්තෙ
අපි ගිය මාවතේ අද මම විතරයි පියමැන්නෙ
මියගිය ප්‍රේමය හදවත පත්ලෙම මාගේ
සදහටම මිහිදන් කලා

සත්තයි මට ඔබ වාගේ
කවුරුත් නෑ මේ ලෝකේ
උපදින භවයක් ගානේ
ඔබගෙම වෙන්නයි ඕනේ

සුවදත් දැනේ
මට ඔබගේ පපුවේ
මගේ වෙදනා ඔබ දන්නෙ නෑ නේ
මැරුනත් හදේ
තියෙනා මේ සෙනෙහේ
වෙනසක් නොවේ
සංසාර ගමනේ
ජිවිතේ ඔබ නමින් තනිවුනා

සත්තයි මට ඔබ වාගේ
කවුරුත් නෑ මේ ලෝකේ
උපදින භවයක් ගානේ
ඔබගෙම වෙන්නයි ඕනේ

written by Nisal Fernando