රූ මාරුතේ | Roo Maruthe by Chandeepa Jayakody

ඇහි පිල්ලම් ගැහෙනා තරු ගෙත්තම් මවනා ආකාසේ දියවී නොයන්
චායාවේ සැඟවී මා දෑසේ දැවටී සිත් අහස කැළඹු ඇ

සිහින රූ මාරුතේ සැලි සැලි…. කඳුළු සිතුවම් මවයි තුරුලුවී
දෑස ගිනියම් කරයි සිතුවිලි…. නුරා නෙතු මැවී මැවී

සිහින රූ මාරුතේ සැලි සැලි…. කඳුළු සිතුවම් මවයි තුරුලුවී….
දෑස ගිනියම් කරයි සිතුවිලි…. නුරා නෙතු මැවී මැවී….

රේකාවේ ලියවූ ඒ ආලේ සොඳුරු මායාවේ සිරවී නොයන්
මන්දාරම් අඳුරේ හිරු කිරණක් ගොලුවී සඳ සිසිලක් සොයමි මා

සිහින රූ මාරුතේ සැලි සැලි…. කඳුළු සිතුවම් මවයි තුරුලුවී
දෑස ගිනියම් කරයි සිතුවිලි…. නුරා නෙතු මැවී මැවී

සිහින රූ මාරුතේ සැලි සැලි…. කඳුළු සිතුවම් මවයි තුරුලුවී
දෑස ගිනියම් කරයි සිතුවිලි…. නුරා නෙතු මැවී මැවී

සෙනෙහසේ සුව සොයයි ජීවිතේ පාලු සුළගක් හමයි නිම්නයේ
අකීකරු දෑස මන්මත් කලේ
රූ මාරුතේ…. සේයා මැවේ….

සිහින රූ මාරුතේ සැලි සැලි…. කඳුළු සිතුවම් මවයි තුරුලුවී
දෑස ගිනියම් කරයි සිතුවිලි…. නුරා නෙතු මැවී මැවී

වසන්තයේ | Wasanthaye by Chandeepa Jayakody [2019]

වසන්තයේ එක දවසක
අදුර ගලනා හැන්දෑවේ
සීතල පැතුම් දෙතොලින් අරන්

පිරූ පෙම් දම්
තාම මතකයි
ආදරේ නම් සිහිනයකි
ආදරේ නම් සිහිනයකි

සිහින හිරිපොද වැහැලා
ඔබෙ ආදර උනුසුමේ
පාට මල් පෙති සීරුනා
අතැර ගිය ඒ මතකයේ
කොතන හෝ මග නැවතිලා
තාම මං ඉන්නවා

වසන්තයේ එක දවසක
අදුර ගලනා හැන්දෑවේ
සීතල පැතුම් දෙතොලින් අරන්

පිරූ පෙම් දම්
තාම මතකයි
ආදරේ නම් සිහිනයකි
ආදරේ නම් සිහිනයකි

නෙතක කදුලක දැවටෙනා
සරා සද ලතැවෙනා
අදුර ගලනා වීදියේ
බැදී විසිරුනු වීදියේ
විසුල කදුලැලි හමුවෙලා
තාම මං ඉන්නවා

වසන්තයේ එක දවසක
අදුර ගලනා හැන්දෑවේ
සීතල පැතුම් දෙතොලින් අරන්

පිරූ පෙම් දම්
තාම මතකයි
ආදරේ නම් සිහිනයකි
ආදරේ නම් සිහිනයකි