දහ දුක් වින්දේ | Daha Duk Vinde by H.R.Jothipala

දහ දුක් වින්දේ දරුවෝ හදන්නයි
දහ දුක් වින්දේ මං
දහ දුක් වින්දේ දරුවෝ හදන්නයි
දහ දුක් වින්දේ මං
කරදඩු උස් වී ඒ දරුවන්ගේ
මව්පියෝ අද හදුනන්නේ නෑනේ
දහ දුක් වින්දේ දරුවෝ හදන්නයි
දහ දුක් වින්දේ මං

දෑසේ කදුලු හංගා කලුවර
කුටියේ මා උන්නා
හිත ගින්දර එළි දල්වා
පොඩි පුතාට ලිපියක් ලීවා
දරුවන් කුමටද ලැබුවේ එය
වේ පල දුන් පෙර කරුමේ
දෑතේ සව් නැති දවසේ
කවුදෝ දිය බිදුවක් දෙන්නේ
නොබලා ඉන්නට බෑ නුඹලා මට
ලොකුම දුකනේ දරු දුක මා පුතුනේ

දහ දුක් වින්දේ දරුවෝ හදන්නයි
දහ දුක් වින්දේ මං
දහ දුක් වින්දේ දරුවෝ හදන්නයි
දහ දුක් වින්දේ මං

අම්මයි අප්පයි දෙන්නා
මේ මහලු මඩමේ තනි කෙරුවේ
අපේ දරුවෝ මහ මැදුරේ
රජ සම්පත් අද වලදන්නේ
පුත ඇවිදින් යන්නට බැරි නම්
ඈතින් විත් මට අත වනපන්
බොරුවට හෝ මා සිහිකරපන්
හීනෙන්වත් මට නුඹ පෙනීයන්
ලෝකේ හොද නම ගන්නට දරුවනි
මා ලස්සන ලෙස වලදාපන් හෙට

දහ දුක් වින්දේ දරුවෝ හදන්නයි
දහ දුක් වින්දේ මං
දහ දුක් වින්දේ දරුවෝ හදන්නයි
දහ දුක් වින්දේ මං

අතීත දිවියේ | Atheetha Diwiye by H.R.Jothipala

අතීත දිවියේ අනන්ත අඳුරේ විඩාව නිමවේ
මිලාන දෙනෙතේ වියෝග කඳුලේ සිනාව මතුවේ
උදාර මවගේ සෙනේහ දැඩිවී සිතේහි පුතුගේ
අසාර කතරේ තුෂාර සිසිලයි දයාව මවගේ

විනීත මවගේ පැතීම නොතකා
ගියාම දුකසේ හඩන්න වූයේ
තුසිත විමානේ අපාය වෙත මා
ගියාසේ කඳුලැලි හෙළන්න වූයේ
සමාව ඉල්ලා දෙපා වදින්නයි
රත්තරන් අම්මා බලන්න ආවේ

විනාසේ ගැලලූ ඔබේම පුතුනු
ලැබීම් පිටුපා දයාව අම්මේ
අගේට පැළඳූ ගෙල වට මාලේ
එදා සොරා ගෙන ගියානෙ අම්මේ
මගේම දැතින් පළඳවන්නයි
මෙදා මාලේ මා ගෙනාවේ අම්මේ
සමාව ඉල්ලා දෙපා වදින්නයි
සමාව දෙනු මැන පුතුහට අම්මේ

ඈත දිලිසෙන | Aatha Dilisena by H.R.Jothipala

හෝ……….හෝ…….

ඈත දිලිසෙන හිරු සඳු රන් තරු
රහසේ කීවා මට ඔබ ගැන තොරතුරු
මගෙ නෙත් යුග මතු පිය වෙන තුරු
ආදරෙයි මා ආදරෙයි
ආදරෙයි මා ආදරෙයි

ලා තන නිල්ලේ, පිනි කඳුලැල්ලේ
මා ඔබ දුටු ඒ ප්‍රේම ලෝකේ
දෑස දෑසක් සොයා තනිවූ දිනේදී

ඈත දිලිසෙන හිරු සඳු රන් තරු
රහසේ කීවා මට ඔබ ගැන තොරතුරු
මගෙ නෙත් යුග මතු පිය වෙන තුරු
ආදරෙයි මා ආදරෙයි
ආදරෙයි මා ආදරෙයි

(මදු සඳ රැල්ලේ සතුටු සඳැල්ලේ
වාසනාවේ, අමිල උදාවේ
සීත සුළගේ වෙලී මතු හමුවුනාවේ

ඈත දිලිසෙන හිරු සඳු රන් තරු
රහසේ කීවා මට ඔබ ගැන තොරතුරු
මගෙ නෙත් යුග මතු පිය වෙන තුරු
ආදරෙයි මා ආදරෙයි
ආදරෙයි මා ආදරෙයි
ආදරෙයි මා ආදරෙයි

ආශාවේ ආශාවේ පායා | Ashawe Ashawe Paya by H.R.Jothipala

හෝ හෝ හෝ හෝ හෝ
ආශාවේ ආශාවේ පායා
රෑ සිහින මායාවේ සේයා
දෑසේ සිනා හද සීතල මේ සිත
මී පැණි දේ මට තව ලංවෙලා
මේ යාමේ හෝ හෝ හෝ

හෝ හෝ හෝ හෝ හෝ
ආශාවේ ආශාවේ පායා
පා වේවී පා වේවී සේයා
ප්‍රේමේ අමා රස වෑහෙන මීවිත
මා දෙතොලේ ඇත තව ලං වෙලා
මේ යාමේ හෝ හෝ හෝ
හෝ හෝ හෝ
හෝ හෝ හෝ

මා ඔබ හා අද යාලු වෙලා
ඒ සතුටේ සිත මෝදු වෙලා
මා සනසාලා මා සතපාලා
වෑහීලා අද ආරාධනා

සීගිරියේ බිතු රූ විලසේ
මා මිතුරේ අපි යාලු වෙලා
ජීවිතයේදී මේ භවයේ දී
පෑහීලා අපි ප්‍රේමේ රසේ

සඳ පාන ලෙස දැනේ
හිරු තාප මිහිතලේ
ඇති දාට හිතට ආදර සරණා
හෝ හෝ හෝ
හෝ හෝ හෝ

හෝ හෝ හෝ හෝ හෝ
ආශාවේ ආශාවේ පායා
පා වේවී පා වේවී සේයා
ප්‍රේමේ අමා රස වෑහෙන මීවිත
මා දෙතොලේ ඇත තව ලං වෙලා
මේ යාමේ හෝ හෝ හෝ
හෝ හෝ හෝ
හෝ හෝ හෝ

ජීවිතයේ රස හා දැනුනේ
ආදරයේ මුව ගෑ කොතැනේ
සාගරයේ දී යාවෙමු පෑහී
ආසාවේ අපි ආදරයේ

ලෝකය මේ සැදුනේ තැනුනේ
ප්‍රේම දයා සෙනෙහේ මතිනේ
යාලුවනේ මේ මා හද යාවූ
ආසාවේ මන ආදරයේ

ඇති දාට පෙම්ලොවේ
කුලභේද ලෝකයේ
හිටු වුවේ කොහෙද නෑ කිසි සරනා

හෝ හෝ හෝ හෝ හෝ
ආසාවේ ආසාවේ පායා
රෑ සිහින මායාවේ සේයා
දෑසේ සිනා හද සීතල මේ සිත
මී පැණි දේ මට තව ලංවෙලා
මේ යාමේ හෝ හෝ හෝ

හෝ හෝ හෝ හෝ හෝ
ආශාවේ ආශාවේ පායා
පා වේවී පා වේවී සේයා
ප්‍රේමේ අමා රස වෑහෙන මීවිත
මා දෙතොලේ ඇත තව ලං වෙලා
මේ යාමේ හෝ හෝ හෝ
හෝ හෝ හෝ
හෝ හෝ හෝ

අපි දෙන්නා | Api Denna by H.R.Jothipala

අපි දෙන්නා පොකුණයි පියුමයි විලසින් උන්නේ
ඔබ පමණයි අප උන් සුවතැන් රසතැන් දන්නේ
ඔබගේ සිත මා නැත හඳුනන්නේ
වරදක් නැතුවයි පිටුපා යන්නේ
තේරෙයි තේරෙයි තේරෙයි තේරෙයි
සුභ සැන්දෑවක් වේවා

වැලි අහුර කන්දක් කියාලා
දිය බිඳුන ගඟකැයි සිතාලා
මල් අත්තේ කටුවක් සොයාලා
ලතවෙන්න සිදුවෙයි කිපීලා

අපි දෙන්නා පොකුණයි පියුමයි විලසින් උන්නේ
ඔබ පමණයි අප උන් සුවතැන් රසතැන් දන්නේ
ඔබගේ සිත මා නැත හඳුනන්නේ
වරදක් නැතුවයි පිටුපා යන්නේ
තේරෙයි තේරෙයි තේරෙයි තේරෙයි
සුභ සැන්දෑවක් වේවා

සඳ මඬලේ සා ලපය ඇතිදෝ
මද දිගට සම සමව ඇතිදෝ
මෙය ඔබට තෝරන්න බැරිදෝ
අප දෙන්නා මැද ඉන්නේ කවුදෝ

අපි දෙන්නා පොකුණයි පියුමයි විලසින් උන්නේ
ඔබ පමණයි අප උන් සුවතැන් රසතැන් දන්නේ
ඔබගේ සිත මා නැත හඳුනන්නේ
වරදක් නැතුවයි පිටුපා යන්නේ
තේරෙයි තේරෙයි තේරෙයි තේරෙයි
සුභ සැන්දෑවක් වේවා

අප රට සුරකින | Apa Rata Surakina by H.R.Jothipala

අප රට සුරකින සුර රජිඳේ
පිහිටයි ඔබේ ශ්‍රී විශ්ණු දෙවිඳේ
අප රට සුරකින සුර රජිඳේ
පිහිටයි ඔබේ ශ්‍රී විශ්ණු දෙවිඳේ
දෙවිඳේ දෙවිඳේ දෙවිඳේ
ශ්‍රී විශ්ණු දෙවිඳේ
දෙවිඳේ දෙවිඳේ දෙවිඳේ
ශ්‍රී විශ්ණු දෙවිඳේ

කුළුණින් දිවනෙත් හැරබලතී
බැතිබර ලෝකෙට සෙත සදතී
පුදදී බැතිසිත් පුද පඬුරූ
ඔබගේ පාමුළ වැඳ වැටෙමූ

අප රට සුරකින සුර රජිඳේ
පිහිටයි ඔබේ ශ්‍රී විශ්ණු දෙවිඳේ
අප රට සුරකින සුර රජිඳේ
පිහිටයි ඔබේ ශ්‍රී විශ්ණු දෙවිඳේ
දෙවිඳේ දෙවිඳේ දෙවිඳේ
ශ්‍රී විශ්ණු දෙවිඳේ
දෙවිඳේ දෙවිඳේ දෙවිඳේ
ශ්‍රී විශ්ණු දෙවිඳේ

අප රට දැය යහපත ගෙනදී
දියුණුව සාදණු මැන ‍රැකදී
ඔබ ඇස අප දෙස යොමුවේවා
සුවසෙත සම්පත සැළසේවා

අප රට සුරකින සුර රජිඳේ
පිහිටයි ඔබේ ශ්‍රී විශ්ණු දෙවිඳේ
අප රට සුරකින සුර රජිඳේ
පිහිටයි ඔබේ ශ්‍රී විශ්ණු දෙවිඳේ
දෙවිඳේ දෙවිඳේ දෙවිඳේ
ශ්‍රී විශ්ණු දෙවිඳේ
දෙවිඳේ දෙවිඳේ දෙවිඳේ
ශ්‍රී විශ්ණු දෙවිඳේ

කුළුණින් දිවනෙත්
දෙවිඳේ දෙවිඳේ දෙවිඳේ
ශ්‍රී විශ්ණු දෙවිඳේ

අඬන්නේපා සුදු මැණිකේ | Adannepa Sudu Manike by H.R.Jothipala

අඬන්නේපා සුදු මැණිකේ
මා ඔබ ළඟමයි ඉන්නේ
අඩන්නෙපා සුදු මැණිකේ
මා නැත ඔබ හැර යන්නේ

රෑ දාවල් යයි ගෙවිලා
මම ඉමි ඔබ වෙත රැදිලා
මධු රස බසකින් නළවා
මම ඉමි පාළුව පලවා

අදමෙන් හෙට සනසන්නම්
මිහිරෙන් මිහිර පොවන්නම්
සැප සම්පත් ගෙන දෙන්නම්
ඔබ සුබ සිහින සැබෑ කරවන්නම්

මල් යහනක සතපන්නෙම්
මල් පැණි පෙරලා දෙන්නම්
මුතුවැල් ගෙළ පළඳන්නම්
රන් විමනක රඳවන්නම්

අනංගයා මං | Anangaya Man by H.R.Jothipala

අනංගයා මං අනංගයා
අනංගයා මං අනංගයා
රාමා සීතා එක්වුණේ රාධා ක්‍රිෂ්ණා ළංවුනේ
සාලිය කුමරුට අශෝක මාලාවන් අත්වුණේ
මා නිසයි ලෝකයේ හැම යුවලම එක්වුනේ
අර සුරලොව මනු ලොවේ කොතනත් මගේ බල පෙතේ
අනංගයා මං අනංගයා
අනංගයා මං අනංගයා

තරුණ හදක් හොයනවා මල් හීසර විදිනවා
කුලබලේ නිලබලේ ධනබලේ පෙන්නලා
අර අතූ පැලේ මාලිගේ පෙම්වතුන් ලං කලා
අනංගයා මං අනංගයා
අනංගයා මං අනංගයා

පැන දුවන්න ඕන නෑ දුක් විදින්න ඕන නෑ
මා ජීවත් වනතුරු මේ පෙම් ලෝකය පාව නෑ
ආදරේ ප්‍රේමයේ සුරලොව තනතුරු දැරූ මල්සරා
පෙම්බරා මඟුල් සක්වලේ රජා
අනංගයා මං අනංගයා
අනංගයා මං අනංගයා

ආනන්ද සාගරේ | Ananda Sagare by H.R.Jothipala

ආනන්ද සාගරේ – මගේ මැණික් ආකරේ
මගේ මැණික් ආකරේ
උදාරයි අපේ ප්‍රේමේ – උදාරයි ප්‍රියේ
සංගීත සෙවණේ – ඔබයි මාගෙ ජීවනේ
ඔබයි මාගෙ ජීවනේ
විනෝදයි අපේ ජීවේ – විනෝදයි ලියේ

ඔබ ගීතේ මා තාලේ
ඔබයි සඳ අම්බරයේ මගෙ ජීවේ
ඔබ මුහුදය මා රළ වේ
ඔබයි මගේ නළඟන දිවි සිනමාවේ

නිමල් සුරූපියේ – මගේ ජීවනාලියේ
මගේ ජීවනාලියේ
උදාරයි අපේ ප්‍රේමේ – උදාරයි ප්‍රියේ

ඉඳුනිල වේ ඔබ සොදුරේ
මගෙ රන් මුදුවේ රශ්මිය ගැවසේ
ඔබ සිළ වේ මගෙ පහනේ
ලැබේ ඉන් ආලෝකය මුළු නිවසේ

මා ප්‍රිය දේහිනී – සුභානි සුභාෂිණී
සුභානි සුභාෂිණී
උදාරයි අපේ ප්‍රේමේ – උදාරයි ප්‍රියේ
මගේ මැණික් ආකරේ
උදාරයි අපේ ප්‍රේමේ – උදාරයි ප්‍රියේ

අමර පෙම් ලතාවේ | Amara Pem Lathawe by H.R.Jothipala

අමර පෙම් ලතාවේ රන් මලක් උදාවේ
අඳුන් සඳුන් සුව මැවේ මනෝ මන්දිරේ
ඉසුරුමුනි කතාවේ යුවළ දැන් සිනාවේ
කසුන් සඳක් ජනිත වේ ජීවන අඹරේ

ඔබෙ දෙපා ළඟ මගේ තුරුණු හද පිදේ
හිමවතේ සිසිල දී ගිමන සංසිදේ
හා හා හා හා හා… ම් ම් ම් ම් ම්…
ආදරේ ආදරේ මී බඳුන් පිරේ
ආදරේ ආදරේ මී බඳුන් පිරේ

අමර පෙම් ලතාවේ රන් මලක් උදාවේ
අඳුන් සඳුන් සුව මැවේ මනෝ මන්දිරේ
ඉසුරුමුනි කතාවේ යුවළ දැන් සිනාවේ
කසුන් සඳක් ජනිත වේ ජීවන අඹරේ

පිපෙන මල් විල් තලේ දියට බර නැතේ
දෝත දී පිළිගමී ඔබගෙ ජීවිතේ
හා හා හා හා හා… හෝ හෝ හෝ හෝ හෝ
ආදරේ ආදරේ මී බඳුන් පිරේ
ආදරේ ආදරේ මී බඳුන් පිරේ
ආදරේ ආදරේ මී බඳුන් පිරේ