පතිනි | Pathini by Shashi Gunarathne ft. Tharindu Damsara [2020]

පුරාතණිකම කතාවල පඬි රට ගිණිබත් කරන
එතැන් සිට දිග හැරි දනනුනි පතිනි ස්නේහ වරුණ
කොතෙක් උත්සහ කළත් සිහිවටන නොවෙයි පරණ
කම්කටොළු දුක් ගැහැට තිබුනේ බන්දනේමයි සරණ

ශපථ කරගත් කතා ඇතිමුත් බින්ද දා හිමි මෙවුන්
ශෝකාන්තය ගැබ්ගනී සිත හුදෙකලා නොව නිවුන්
අවඤ්ඤාවෙන් සිනා සෙද්දි ඇස ගැටෙන්නා එවුන්
මෙහෙවු ගින්දර උහුලාන සිත වඩනු කෙලෙසද බවුන්

කටින් කට ආ යවුල්මෙන් බස් බොහෝ උදවිය පැවසූ
හුඟක් මල් සිප ගෙට වඩින හිමිසඳුනි ප්‍රේමය කෙලසූ
ඇස් බො⁣රවෙනු නොදී ඇසිපිය හිසෙහි අතැඟිලි ගැවසූ
තවත් සත් පත්තිනිලා ඇති ළොව ස්වාමි භක්තිය ඉවසූ

 

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here