නිවහල් සිතුවිලි | Niwahal Sithuwili by W. D. Amaradewa

නිවහල් සිතුවිලි සිතනා සිතත් උදාරයි
නිවහල් නිමැවුම් මවනා හිසත් උදාරයි
නිවහල් සිතුවිලි සිතනා සිතත් උදාරයි
නිවහල් නිමැවුම් මවනා හිසත් උදාරයි

එවන් අසිරිමත් ජාතිය ජයෙන් උදාරයි
යශෝ කැලුම් වර ජෝතිය පිනෙන් උදාරයි
එවන් අසිරිමත් ජාතිය ජයෙන් උදාරයි
යශෝ කැලුම් වර ජෝතිය පිනෙන් උදාරයි

නිදා නොහිඳ යලි පිබිදී අහස බලන්නෙ
නවෝදයේ තෙද ‍රැඳි හිරු පිපී දිලෙන්නෙ
නිදා නොහිඳ යලි පිබිදී අහස බලන්නෙ
නවෝදයේ තෙද ‍රැඳි හිරු පිපී දිලෙන්නෙ

පිදෙන හෙළ රන් ගොයමේ සිරිය උදාරයි
හෙළ නෙත සිත සනහා නව සිහින සදාලයි
පිදෙන හෙළ රන් ගොයමේ සිරිය උදාරයි
හෙළ නෙත සිත සනහා නව සිහින සදාලයි

එවන් අසිරිමත් ජාතිය ජයෙන් උදාරයි
යශෝ කැලුම් වර ජෝතිය පිනෙන් උදාරයි
යශෝ කැලුම් වර ජෝතිය පිනෙන් උදාරයි
යශෝ කැලුම් වර ජෝතිය පිනෙන් උදාරයි

w d amaradewa,w.d amaradewa,amaradewa,amaradewa songs,amaradewa master,aradana,amaradewa song collection,neela warala,sada tharu nihadai,babareku awai,kumariyaka pa,midada hee sara,malahiru basina,tharu arundathi,sadatharu nihadai,wakkada laga,ran dahadiya,sanath prasanna,ira hada payana,peradinayaka ma,bindu bindu ran,kadulu kiri powa,ma dan mahalu wiye,sannaliyane,bodiyen wata,gilem obe guna,sada horen horen,sana beat,kolomthota,thatha unath

සතර වරම් දෙවි | Sathra Waram Devi by W. D. Amaradewa

සතර වරම් දෙවි මහරජ සතර අතින් ඇවිදින්
පිරිත් පැන් ඉසිති පුතුනේ පුවක් මල් කිනිත්තෙන්
සතර වරම් දෙවි මහරජ සතර අතින් ඇවිදින්
පිරිත් පැන් ඉසිති පුතුනේ පුවක් මල් කිනිත්තෙන්

පලාපෙති බැඳන් ගෙලවට හංස පියාපත් සලමින්
නුඹේ පා යටින් සඳකඩ පහන පායලා
බ්‍රහස්පති තාරකාව මුදුන් වෙයි සරත් නුඹ ගැබ
ස්වර්ණමාලී මහ සෑ අග කොත් පලන්ඳලා

සතර වරම් දෙවි මහරජ සතර අතින් ඇවිදින්
පිරිත් පැන් ඉසිති පුතුනේ පුවක් මල් කිනිත්තෙන්
සතර වරම් දෙවි මහරජ සතර අතින් ඇවිදින්
පිරිත් පැන් ඉසිති පුතුනේ පුවක් මල් කිනිත්තෙන්

කලා වැව් දියේ උත්පල නෙලාගෙන ඇඟිලි පොකුරට
අප්සරාවියන් ලෙන් දොර බලා හිඳිනවා
වළාහක දෙවිඳු ඉසිවර ඇසින් බල බලා පුතු දෙස
ඉසුරුමුණි විහාරය ළඟ අන්න හිඳිනවා

සතර වරම් දෙවි මහරජ සතර අතින් ඇවිදින්
පිරිත් පැන් ඉසිති පුතුනේ පුවක් මල් කිනිත්තෙන්
සතර වරම් දෙවි මහරජ සතර අතින් ඇවිදින්
පිරිත් පැන් ඉසිති පුතුනේ පුවක් මල් කිනිත්තෙන්

w d amaradewa,w.d amaradewa,amaradewa,pandith amaradewa,amaradewa song,amaradewa songs,amaradewa master,amaradewa best songs,aradana,amara gee sara,amaradewa song collection,adara geetha,neela warala,sada tharu nihadai,kumariyaka pa,babareku awai,malahiru basina,tharu arundathi,midada hee sara,sadatharu nihadai,adara sindu,wakkada laga,ran dahadiya,peradinayaka ma,ira hada payana,bindu bindu ran,kadulu kiri powa,ma dan mahalu wiye,viraha gee

කොළොම්තොට නැත | Kolomthota Natha by W. D. Amaradewa

කොළොම්තොට නැත මහළු වී
අවන් හල නැත පැරණි වී
එදා හඳමයි අදත් යෞවනයේ
එහෙත් අප දෙදෙනා
බලන් කැඩපත සොඳුරියේ

පෙරුම් පුරමින් හමුවෙලා
උනුන් රහසින් බැන්ද ආදර පෙම්
බලන් කැඩපත සොඳුරියේ
පාට වත්සුනු දෙකොපුලෙන් පිසදා

කොළොම්තොට නැත මහළු වී
අවන් හල නැත පැරණි වී
එදා හඳමයි අදත් යෞවනයේ
එහෙත් අප දෙදෙනා
බලන් කැඩපත සොඳුරියේ

කුඹ ගසක්‌ උඩ නැවතිලා
සිනහා තලමින් සඳේ ඇයි සරදම්
බලන් කැඩපත සොඳුරියේ
කුමන අරුමද නර කෙසත් නැගිලා

කොළොම්තොට නැත මහළු වී
අවන් හල නැත පැරණි වී
එදා හඳමයි අදත් යෞවනයේ
එහෙත් අප දෙදෙනා
බලන් කැඩපත සොඳුරියේ

කුමරියක පා | Kumariyaka Pa Salamba Saluna by W. D. Amaradewa

කුමරියක පා සළඹ සැලුනා
වසා සිටි නෙතු පියන් ඇරුණා
කුමර බඹසර අසපුවේ මා
සම වැදී උන් දැහැන් බිඳුනා

කුමරියක පා සළඹ සැලුනා…

උකුල ළැමහස මලවි කරලිය
මුවා කල ඇගේ දුහුල් සළු තිර
විවර කෙරුවා මනස් සලෙළුන්
උමතු වු දෙනුවන් දැහැන් ඇද
මා අබියස මැවුණු තුසිතය
සුරන් නැළවූ සුයාමය

කුමරියක පා සළඹ සැලුනා…

නිසල ජීවන තපෝ වන මැද
හැඟුම් ගජසෙන් යදම් බිඳ ‍වැද
තලා සිඳ කම්පනය කරවයි
ළපලු තුරුවැල් කැකුළු මල් පෙති
මා හඬවයි බිඳුනු තුසිතය
සුළං නැලවූ සුයාමය

කුමරියක පා සළඹ සැලුනා…

ගිමන් හරින | Giman Harina by W. D. Amaradewa

ගිමන් හරින දියඹ දිගේ
සුසුම් හෙලන වෙරළ ඉමේ
බැස යන හිරු අඩැසි සඳට රහස් කියනවා
සඳ ආදරයෙන් අහස පුරා රටා මවනවා…

හිත් දැහැනේ වෙලී තිබුණු
නෙත් දැහැනේ ගලා හැලුණු
මියැදෙන්නට බලා හිඳපු ආදරයද මේ
හිරු රහසේ කියා දුන්න ආදරයද මේ…

නිල් කටරොළු නිල නැහැවුන
මල් ගව මුදු සුව රැඳවුණ
තොල් පෙති කල් හල දාලන ආදරයද මේ
නුඹ රහසේ කියා දුන්න ආදරයද මේ…

ගිමන් හරින දියඹ දිගේ
සුසුම් හෙලන වෙරළ ඉමේ
බැස යන හිරු අඩැසි සඳට රහස් කියනවා
සඳ ආදරයෙන් අහස පුරා රටා මවනවා…

ගිලෙම් ඔබේ ගුණ මූදේ | Gilem Obe Guna Muude by W. D. Amaradewa

ගිලෙම් ඔබේ ගුණ මූදේ
විඳිම් ඔබේ දම් සාධු
වඳිම් වඳිම් ඔබ පාදේ
තිලොවග බුදු සමිඳේ
තිලොවග බුදු සමිඳේ…..

සිඳ බිඳ මෝහදුර පාප
සිඳ බිඳ මෝහදුර පාප
දැල් වූ දහම් ප්‍රදීප
සිඳ බිඳ මෝහදුර පාප
දැල් වූ දහම් ප්‍රදීප
හෙළි කළ අප හෙළ දීප
තිලොවග බුදු සමිඳේ
තිලොවග බුදු සමිඳේ……

සිල්ගත් දිනිඳුන් සේම
සිල්ගත් දිනිඳුන් සේම
සිල් තෙද ගුණ ඇති සෝම
සිල් තෙද ගුණ ඇති සෝම
සිල්ගත් දිනිඳුන් සේම
සිල්ගත් දිනිඳුන් සේම
සිල් තෙද ගුණ ඇති සෝම
සිල් තෙද ගුණ ඇති සෝම
සත හට පෑ මව් ප්‍රේම
තිලොවග බුදු සමිඳේ
තිලොවග බුදු සමිඳේ…….

ගිලෙම් ඔබේ ගුණ මූදේ
විඳිම් ඔබේ දම් සාධු
වඳිම් වඳිම් ඔබ පාදේ
තිලොවග බුදු සමිඳේ
තිලොවග බුදු සමිඳේ…..

තිලොවග බුදු සමිඳේ
තිලොවග බුදු සමිඳේ
තිලොවග බුදු සමිඳේ
තිලොවග බුදු සමිඳේ

බිංදු බිංදු රන් | Bindu Bindu Ran by W. D. Amaradewa

බිංදු බිංදු රන් – ගෝ්මර මාලා
බන්දා ගෙල වට – ඔමරි ලතාවට
කන්දෙන් පාවී – ලන්දට බසිනා
රන් වන් රන් වන් – මගෙ රන් කිකිළි
රන් වන් රන් වන් රන් කිකිළි

හුරු නැති මගක ගොස් උගුලක වැටෙනු එපා
කළුවර ගළද්දී තනි මග ඇදෙනු එපා
සිරිකත මැවූ සිරි දෙනයන වසනු එපා
පිරිවර සොයා මා තනි කර යන්න එපා

කුන්ද සමන්පෙති -සුවද හළාලා
රන් හිරු රැස් කෙදිි – දෙරණ සිඹින විට
මන්දැයි තවමත් – ලන්දට නාවේ
රන් වන් රන් වන් – මගෙ රන් කිකිළි
රන් වන් රන් වන් රන් කිකිළි

විකසිත පෙම් | Vikasitha Pem by W. D. Amaradewa

විකසිත පෙම් පොකුරු පියුම්
ඔබේ පයට පොඩි වී ගියාදෙන්
පතිකුලයට අද මට පිටුපා යන
මගේ සොඳුරු ළඳුනේ

විකසිත පෙම් පොකුරු පියුම්
ඔබේ පයට පොඩි වී ගියාදෙන්
පතිකුලයට අද මට පිටුපා යන
මගේ සොඳුරු ළඳුනේ

හිතේ කඳුලු බිඳු රෑ තනි යහනේ
ඉහ ඉද්දර හිඳ ඉකි බිඳිනා සඳ
ආදර සැමරුම් ප්‍රේම පුරාණේ
ඔබට විරහ ගිනි නොගෙනේවා

විකසිත පෙම් පොකුරු පියුම්
ඔබේ පයට පොඩි වී ගියාදෙන්
පතිකුලයට අද මට පිටුපා යන
මගේ සොඳුරු ළඳුනේ

තනිකම රජයන පාළු විමානේ
ගොම්මන් කළුවර හඬා වැටෙද්දී
ඔබෙ දිවි අරණේ පැතුම් විජිතයේ
මැණික්‌ පහන් වැට දැල්වේවා

විකසිත පෙම් පොකුරු පියුම්
ඔබේ පයට පොඩි වී ගියාදෙන්
පතිකුලයට අද මට පිටුපා යන
මගේ සොඳුරු ළඳුනේ

ආදර හැඟුම් | Adara Hangum by W. D. Amaradeva

ආදර හැඟුම් ආදර හැඟුම්
නුපුරුදුයි මට නුපුරුදුයි ඒ හැඟුම්
ආදර හැඟුම් ආදර හැඟුම්
කිතිකවයි හද කිතිකවයි ඒ හැඟුම්
ආදර හැඟුම් ආදර හැඟුම්
ආදර හැඟුම්

සැඳෑ අඳුරේ සැළෙන තරු එළි
මගේ හද තුළ කරයි විමසිලි
සැඳෑ අඳුරේ සැළෙන තරු එළි
මගේ හද තුළ කරයි විමසිලි
නැගෙන ගනඳුර වඩයි සිතුවිලි
මේ මඟුල් රෑ බිඳෙයි ඉවසිලි

ආදර හැඟුම්
ආදර හැඟුම්
ආදර හැඟුම්

කිමද ඔබ මල් කුමරියන්නේ
පෙති විදා සතුටින් නොඉන්නේ
රහස නැතිවද මං නොදන්නේ
තුරුළෙ බමරුන් නොවෙද ඉන්නේ

ආදර හැඟුම්
ආදර හැඟුම්
ආදර හැඟුම්
ආදර හැඟුම්
ආදර හැඟුම්
ආදර හැඟුම්

සුදු නෙළුම කෝ | Sudu Neluma Ko by W. D. Amaradewa

සුදු නෙළුම කෝ
සුදු නෙළුම කෝ සොර බොර වැවේ
මල් සුවඳ දුන් මහියංගනේ
පුන් පෝයදා පාළොස්වක
මල් නෙළා විකිණූ පන්සලේ


වැවට කළුවර යා වුනා
සංසාර දුක බෝවුණා
වැවට කළුවර යා වුනා
සංසාර දුක බෝවුණා

නෙළූ මල් මිට ඉහිරුණා
එහා ඉවුරට පා වුණා


සුදු නෙළුම කෝ සොර බොර වැවේ
මල් සුවඳ දුන් මහියංගනේ

සිහින් සිරි පොද වෑහුණා
ඉවුරු දෙකොපුල සේදුනා
සුදු නෙළුම් මල දෑස පියවී
මෙහා ඉවුරට පාවුනා


සුදු නෙළුම කෝ සොර බොර වැවේ
මල් සුවඳ දුන් මහියංගනේ
පුන් පෝයදා පාළොස්වක
මල් නෙළා විකිණූ පන්සලේ

සුදු නෙළුම කෝ