තරු පායා | Tharu Paya by Pasan Liyanage ft. Roshen Lakshitha [2021]

තරු පායා ඒ ඇත මේ රැයේ ….
දිදුලන එක තරුවක් ඇතේ ….
ඔබ ඒ තරුවද මට සිතේ….
ඔබෙ මතකය රිදවයි රැයේ….

ඔබ කී වදන් සිහිවේ..
මගේ දෙනෙතට කදුළු පිරේ..
ළඳේ ඇයි මා හැර ගියේ ..
ඒ හින්දයි මට හැඩුනේ..

මම මග බලමින් ඉන්නම් ..
ඔබ යළි මා වෙත ඒ නම්..
මේ දැන් ඔබ පැමිණේ නම් ..
ප්‍රියේ මම සැනසෙන්නම් ….

මගේ ආදරණීය ලදේ….
පාළුයි ඔබ නැති මගෙ ලොවේ….
ඔබේ මතකය පමණක් ඇතේ….
ඔබ දිදුළයි සැමදා හදේ ….