සියාදා | Siyada by Manula Nipun ft. Tharindu Damsara [2020]

සිසිරයේ අමුණා එවන ලද
රෝමාන්තික පෙම්පත්
‍රක්ත පැහැ පත්‍ර බිමහැලෙන
සරතැසේදිත් පෙම්වත්
මදු බදුන් ගැටෙනා උත්සව රෑ
සුදු වයින් තොල ගගා
කයිරෝ නුවර ඔපෙරා බලන්න යමු සියාදා

ග්‍රීසියේ ඉපැරැණි ම දෙවොලක
ප්‍රේම පහන්සිල දල්වා
ඒ එළියෙන් නෙත් විනිවිඳින නිමේෂය
වියෝලාවක ස්වරය මෙන්
පහන් සුව සලසාවී
දිනෙක අප හමුවේවි
සියාදා

නුඹේ නමට ඉඟිකරන කරදහි
ලිලැක් මල් සුවඳ ගල්වා
ඒ සුවඳම ඉවකරන සුයාමය
පබදිනා කවි අකුරු මෙන්
අරුමැසිය විමසාවී
හදවතේ ගැවසේවි
සියාදා

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here