සිතිච්ච හැමවිට | Sithichcha Hamawita by Dushan Jayathilaka | Mathakayan Album [2012]

සිතිච්ච හැමවිට
පිපිච්ච මල්වෙත
බබර රැගුම් දමනා

සැදිච්ච දිව අග
සිතිච්ච පෙම්බස්
මලට සෙමින් පවසා
මලේ තුරුනු පෙම
සිමින් උරා බොන
ඔන්න අනග බඹරා
ඔන්න අනග බඹරා

සිතිච්ච දිව අග පිලිච්ච
සැදිච්ච පෙම් බස්
මලට සෙමින් පවසා
මලේ තුරුනු පෙම
සිමින් උරා බොන
ඔන්න අනග බඹරා
ඔන්න අනග බඹරා

හිසට නොයෙක් වද දමා
තදට ඩෙනිම ඇදලා
අනුන්ගේ වාහන
තමන්ගේ වගේ ගෙන
ඉගිල යනෙන බඹරා
නගේ නොවෙයි ඉඩ
නුඹේ හදට හිත
රිදුම් ගෙනෙයි බඹරා
රිදුම් ගෙනෙයි බඹරා
රිදුම් ගෙනෙයි බඹරා

සිතිච්ච හැමවිට
පිපිච්ච මල්වෙත
බබර රැගුම් දමනා

සැදිච්ච දිව අග
සිතිච්ච පෙම්බස්
මලට සෙමින් පවසා
මලේ තුරුනු පෙම
සිමින් උරා බොන
ඔන්න අනග බඹරා
ඔන්න අනග බඹරා

සිතින් සිතට පැන
හදින් හදට දුක දෙමින්
පනින බඹරා
හොටේ ඇනෙන ලෙස
කෙසෙල් ගසට ඇන
අනේ වලක වැටිලා
තවත් ඉතින් අර
පරණ අනග වැඩ
නොකර ඉදින් බඹරා
නොකර ඉදින් බඹරා
නොකර ඉදින් බඹරා

සිතිච්ච හැමවිට
පිපිච්ච මල්වෙත
බබර රැගුම් දමනා

සැදිච්ච දිව අග
සිතිච්ච පෙම්බස්
මලට සෙමින් පවසා
මලේ තුරුනු පෙම
සිමින් උරා බොන
ඔන්න අනග බඹරා
ඔන්න අනග බඹරා

සිතිච්ච හැමවිට
පිපිච්ච මල්වෙත
බබර රැගුම් දමනා

සැදිච්ච දිව අග
සිතිච්ච පෙම්බස්
මලට සෙමින් පවසා
මලේ තුරුනු පෙම
සිමින් උරා බොන
ඔන්න අනග බඹරා
ඔන්න අනග බඹරා

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

පෙරුම් පුරාගෙන | Perum Puragena by Dushan Jayathilaka | Mathakayan Album [2012]

පෙරුම් පුරාගෙන
ආවා වාගේ
සිතූ පැතූ දේ
ඉටුවුනේ මාගේ
සිරිත් විරිත් හැම
රැකදෙන ලෝකේ
මනාලියක් මං කැන්දන් ආවේ

දැක්ක ගමන්
මගේ හිත බැදුනා
දෙමාපියන් අවසර දුන්නා
නැකතට හැමදෙයක්ම කෙරුනා
මෙගේ ඉහේ මලක් පිපුනා
අද ඉහේ මලක් පිපුනා

වරෙල්ලා මෙහට වරෙල්ලා
සතුට බෙදාගනිල්ලා
කාලා බීලා නටාලා
සතුට බෙදාගනිල්ලා
වරෙල්ලා මෙහට වරෙල්ලා
සතුට බෙදාගනිල්ලා
ප්‍රීති ගීත ගයාලා
සතුට බෙදාගනිල්ලා

පිනක් නිසා
පෙර කල මාගේ
ලදක් ලැබී ඇත ඇය වාගේ
සදක වගේ
ලස්සන ඈගේ
ඇදගෙන ආවා
කරගෙන දීගෙ
කෝල බැලුම්
හෙලනවා පෙනුනා
ආල හැගුම්
හදතුල පිරුනා
මාල හතක්
ගෙලවට බැදුනා
මගේ ඉහේ මලක් පිපුනා
අද ඉහේ මලක් පිපුනා

වරෙල්ලා මෙහට වරෙල්ලා
සතුට බෙදාගනිල්ලා
කාලා බීලා නටාලා
සතුට බෙදාගනිල්ලා
වරෙල්ලා මෙහට වරෙල්ලා
සතුට බෙදාගනිල්ලා
ප්‍රීති ගීත ගයාලා
සතුට බෙදාගනිල්ලා

වරෙල්ලා මෙහට වරෙල්ලා
සතුට බෙදාගනිල්ලා
කාලා බීලා නටාලා
සතුට බෙදාගනිල්ලා
වරෙල්ලා මෙහට වරෙල්ලා
සතුට බෙදාගනිල්ලා
ප්‍රීති ගීත ගයාලා
සතුට බෙදාගනිල්ලා

වරෙල්ලා මෙහට වරෙල්ලා
සතුට බෙදාගනිල්ලා
කාලා බීලා නටාලා
සතුට බෙදාගනිල්ලා
වරෙල්ලා මෙහට වරෙල්ලා
සතුට බෙදාගනිල්ලා
ප්‍රීති ගීත ගයාලා
සතුට බෙදාගනිල්ලා

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

ඔබ හැර | Oba Hara by Dushan Jayathilaka | Mathakayan Album [2012]

ඔබ හැර වෙන කවුරුත් නැති නම්
ලොව එකම කෙනා ඔබනම්
තනිකම මට දැනුනොත් විතරක්
මම ඔබව සොයා එන්නම්
මම ඔබව සොයා එන්නම්

ඔබ හැර වෙන කවුරුත් නැති නම්
ලොව එකම කෙනා ඔබනම්
තනිකම මට දැනුනොත් විතරක්
මම ඔබව සොයා එන්නම්
මම ඔබව සොයා එන්නම්

ඔබෙ ආදරේ
මෙතෙකැයි කියා
මටනම් පවසා නෑ
මගේ ආදරේ
වටිනාකම ඔයාට
තේරෙන්නෑ
ඔබ ගැන සිත සිත
රැයෙත් දවාලෙත්
හරිහැටි නින්දක් නෑ
මගේ ජීවිතේ වටිනාකම
ඔයාට තේරෙන්නෑ
ඔයාට තේරෙන්නෑ

ඔබ හැර වෙන කවුරුත් නැති නම්
ලොව එකම කෙනා ඔබනම්
තනිකම මට දැනුනොත් විතරක්
මම ඔබව සොයා එන්නම්
මම ඔබව සොයා එන්නම්

හැමදාමත්
ඔබ පසුපස්සේ
මටනම් එන්නට බෑ
වැඩකට නැති
ඔබ වෙනුවෙන්
මනසින් වැටෙන්න බෑ
බලාගත්තු අත
බලාන ඉදලා
කන්නත් බොන්නත් බෑ
ඔබේ චපලකම් වලට රැවටිලා
මට තව ඉන්නට බෑ
මට ඔබ ඕනෙම නෑ

ඔබ හැර වෙන කවුරුත් නැති නම්
ලොව එකම කෙනා ඔබනම්
තනිකම මට දැනුනොත් විතරක්
මම ඔබව සොයා එන්නම්
මම ඔබව සොයා එන්නම්

ඔබ හැර වෙන කවුරුත් නැති නම්
ලොව එකම කෙනා ඔබනම්
තනිකම මට දැනුනොත් විතරක්
මම ඔබව සොයා එන්නම්
මම ඔබව සොයා එන්නම්

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

මල් ඔසරිය | Mal Osariya by Dushan Jayathilaka | Mathakayan Album [2012]

මල් ඔසරිය දැක්ක දාට
සුදු මැණිකෙගේ සොදුරු මුහුණ
මල් වැට අද්දර ආදර කැලුම් හෙලනවා
නින්දෙන් මා අමතන්නට
සිහිනයකින් පාට පාට
ආදරයක මගේ ලගට එයිද හිතෙනවා

ලස්සන දුනුකේ මල වගෙ මැණිකේ
දැක්කම උදයේ මගේ හිත පිරුණේ
ලස්සන දුනුකේ මල වගෙ මැණිකේ
දැක්කම උදයේ මගේ හිත පිරුණේ

සමනල් වයසේ සුන්දර ලෝකේ
තාමත් මතකේ තියෙනවා මැණිකේ
ඉස්සර දවසේ පිංචිම කාලේ
ගංතෙර අයිනේ සෙල්ලම් කෙරුවේ

මල් ඔසරිය දැක්ක දාට
සුදු මැණිකෙගේ සොදුරු මුහුණ
මල් වැට අද්දර ආදර කැලුම් හෙලනවා
නින්දෙන් මා අමතන්නට
සිහිනයකින් පාට පාට
ආදරයක මගේ ලගට එයිද හිතෙනවා

ලස්සන දුනුකේ මල වගෙ මැණිකේ
දැක්කම උදයේ මගේ හිත පිරුණේ
නිම් නැති විලසේ ඔබටයි රහසේ
ලෙන්ගතුකම මේ මගේ හිත කීවේ

ඇහැල මහේ නිවාඩුවට
නිසංසලේ සැරිසරන්න
ඔබත් එක්ක මටත් නුවර
යන්න හිතෙනවා
වැව් රවුමේ සීත සුළග
හිමිහිට ගත දැවටෙන විට
රැජිණ හෝටලේ අසලින්
යමු පියනගලා

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

මා සතුටින් බව | Ma Sathutin Bawa by Dushan Jayathilaka | Mathakayan Album [2012]

මා සතුටින් බව ඔබට පෙනෙයි නම්
එය වැරදී ලදු නේ
නිතරම කදුලෙනි
මා පසුවන්නේ
මට අයිතිය කදුලයි
මට අයිතිය කදුලයි

පාළුව තනිකම
මට වද දෙනකොට
කෙලෙසද ඉවසන්නේ
කියන්න සොදුරිය
කියන්න සොදුරිය
ඇයි මට මෙහෙම උනේ

මා සතුටින් බව ඔබට පෙනෙයි නම්
එය වැරදී ලදු නේ
නිතරම කදුලෙනි
මා පසුවන්නේ
මට අයිතිය කදුලයි
මට අයිතිය කදුලයි

මා අමතක කොට
ඔබ ගත් නව මග
ඔබහට සුව දේ නම්
කුමක් වුවත් මට
ඒ ගැන කම් නැත
තනිවම මා ඉන්නම්

මා සතුටින් බව ඔබට පෙනෙයි නම්
එය වැරදී ලදු නේ
නිතරම කදුලෙනි
මා පසුවන්නේ
මට අයිතිය කදුලයි
මට අයිතිය කදුලයි

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

ඉගි බිගි දගකාර | Ingi Bingi Dangakara by Dushan Jayathilaka | Mathakayan Album [2012]

ඉගි බිගි දගකාර නෙතයි
ඉග සුග මනහාර රුවයි
ඉගි බිගි දගකාර නෙතයි
ඉග සුග මනහාර රුවයි

උකුලු මුකුලු මනමාල කතා
සලිත ලලිත පෙම් නාරි ලතා
උකුලු මුකුලු මනමාල කතා
සලිත ලලිත පෙම් නාරි ලතා

මල්සර මල් මන්දිරේද
පදිංචි නංගෝ
මල්සර මල් මන්දිරේද
පදිංචි නංගෝ
මල්සර මල් මන්දිරේද
පදිංචි නංගෝ

ලලිත රටා
ලලිත ලතා හංස ගමන රටක් වටී ලූ
අහංකාර මොනරි බැල්ම
අමල් බිසෝ වගේ ලූ
මගේ හිතේ තාල සයුර
මගේ හිතේ තාල සයුර
තරංග රැල්ල පාලු

මල්සර මල් මන්දිරේද
පදිංචි නංගෝ
මල්සර මල් මන්දිරේද
පදිංචි නංගෝ
මල්සර මල් මන්දිරේද
පදිංචි නංගෝ

හිත ඇති නම්
හිත ඇති නම්
පත කුඩාද
කියා හිතෙන්නේ
හිතට හිතක් හිනැහුනාම
ඔබයි මායි වගේ
මංගල මල් හිනාපොදක්
මංගල මල් හිනාපොදක්
ඇයිද නගෝ නොදෙන්නේ

මල්සර මල් මන්දිරේද
පදිංචි නංගෝ
මල්සර මල් මන්දිරේද
පදිංචි නංගෝ
මල්සර මල් මන්දිරේද
පදිංචි නංගෝ

ඉගි බිගි දගකාර නෙතයි
ඉග සුග මනහාර රුවයි
ඉගි බිගි දගකාර නෙතයි
ඉග සුග මනහාර රුවයි

උකුලු මුකුලු මනමාල කතා
සලිත ලලිත පෙම් නාරි ලතා
උකුලු මුකුලු මනමාල කතා
සලිත ලලිත පෙම් නාරි ලතා

මල්සර මල් මන්දිරේද
පදිංචි නංගෝ
මල්සර මල් මන්දිරේද
පදිංචි නංගෝ
මල්සර මල් මන්දිරේද
පදිංචි නංගෝ

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

හිතට හිතෙන දේ | Hithata Hithena De by Dushan Jayathilaka | Mathakayan Album [2012]

හිතට හිතෙන දේ
කරන්න තිබුනා නම්
ගතට දැනෙන දේ
විදින්න තිබුනා නම්
නෙත පිනවන දේ දකින්න තිබුනා නම්
පණට වඩා මට ආදරේ කෙනෙක් සිටියා නම්

දිව රෑ නොබලා
නෙත නිදි වරලා
අදරය කලාට කම් නෑ
යාලුවෝ හින්දා
මා ගැන හොයන්න
වෙලාව නැතුවට කම් නෑ
ඉදහිට හෝ මගෙ හිත පාරන
දුකකුත් දුන්නට කමක් නෑ
පණට වටා මට ආදරේ කලොත්
ඒ ඇති මම තනි වෙන්නෑ
පණට වටා මට ආදරේ කලොත්
ඒ ඇති මම තනි වෙන්නෑ

හිතට හිතෙන දේ
කරන්න තිබුනා නම්
ගතට දැනෙන දේ
විදින්න තිබුනා නම්
නෙත පිනවන දේ දකින්න තිබුනා නම්
පණට වඩා මට ආදරේ කෙනෙක් සිටියා නම්

පෙම් කවි ලියලා
පෙම් වැකි අමුනා
ලියුම් නොලීවට කම් නෑ
ආදරේ හින්දා දිවි පුද කරන්න
ඔබෙ නොසිතුවාට කම් නෑ
යාළුවෝ ලගදී
බොරුවට වාගේ වැරදි නොකීවත් කම් නෑ
පණට වටා මට ආදරේ කලොත්
ඒ ඇති මම තනි වෙන්නෑ
පණට වටා මට ආදරේ කලොත්
ඒ ඇති මම තනි වෙන්නෑ

හිතට හිතෙන දේ
කරන්න තිබුනා නම්
ගතට දැනෙන දේ
විදින්න තිබුනා නම්
නෙත පිනවන දේ දකින්න තිබුනා නම්
පණට වඩා මට ආදරේ කෙනෙක් සිටියා නම්
පණට වඩා මට ආදරේ කෙනෙක් සිටියා නම්
පණට වඩා මට ආදරේ කෙනෙක් සිටියා නම්

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

අම්මා | Amma by Dushan Jayathilaka | Mathakayan Album [2012]

අම්මා වගේ කවුරුත් මට
ආදරේ නෑ
අම්මා වගේ කවුරුත් මට
ආදරේ නෑ
ලේ කිරි කර
මට පෙව් හැටි
අමතක නම් නෑ
අම්මා වගේ කවුරුත් මට
ආදරේ නෑ

ඕන වුනාම මා ළග ඉන්නයි
එපා වුනාම මා හැර යන්නයි
කවුරුන් කෙරුවත්
මගෙ අම්මා නම් එහෙම කරන්නෑ
කවුරුන් කෙරුවත්
මගෙ අම්මා නම් එහෙම කරන්නෑ
අම්මා වගේ කවුරුත් මට
ආදරේ නෑ
අම්මා අම්මා අම්මා

දුක සැප දෙක ලග
සැමවිට ඉන්නේ
හරි ආදරයෙන් මාව රකින්නේ
ගෙදර බුදුන් අම්ම තරම් වටින කෙනෙක් නෑ
ගෙදර බුදුන් අම්ම තරම් වටින කෙනෙක් නෑ

අම්මා වගේ කවුරුත් මට
ආදරේ නෑ
අම්මා වගේ කවුරුත් මට
ආදරේ නෑ
ලේ කිරි කර
මට පෙව් හැටි
අමතක නම් නෑ
අම්මා වගේ කවුරුත් මට
ආදරේ නෑ

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

 

 

ආදරේ සොයා | Adare Soya by Dushan Jayathilaka | Mathakayan Album [2012]

ඔබ ඉන්නෙ කොහෙද කියා
මම සොයනවා ලෝකෙ පුරා
ඔබ දවසක ලැබෙන තුරා
යනවා ආදරේ සොයා…

සිත සැනසුම දෙන්න සදා
තනිකම නොදැනෙන්න කියා
මහ බඹු මට මැව්ව එයා
හමුවෙන තුරු ඉන්නෙ බලා…

ඔබ ඉන්නේ කොහෙද කියා
මම සොයනවා ලොකෙ පුරා
ඔබ දවසක ලැබෙන තුරා
යනවා ආදරේ සොයා…

ලස්සන ලෝකයේමට හිමි ආදරේ
සොයමි ජීවිතේ පාලු මකා
මල් මල් මාවතේආදර රන්ළඳේ
ඔබ ලැබෙනා තුරා
මා ඉන්නම්…..

දුර ඈතද ඉන්නෙ ඔයා
මේ ලඟමද ඉන්නෙ බලා
මා ගයනා ගීය අසා
ඔබ එයිදෝ මාව සොයා…
ඔබ ඉන්නෙ කොහෙද කියා
මම සොයනව ලොකෙ පුරා
ඔබ දවසක ලැබෙන තුරා
යනවා අදරේ සොයා…

ලස්සන ලොකයේ
මට හිමි ආදරේ
සොයමි ජීවිතේ පාලු මකා
මල් මල් මාවතේ ආදර රන් ළඳේ
ඔබ ලැබෙනා තුරා
මා ඉන්නම්…

සිංදුව මෙතනින් බාගත කරගන්න | Download the Audio from here

 

 

ඔබ දුටු ඒ මුල් දිනේ | Oba Dutu E Muldine by Gypsies

ඔබ දුටු ඒ මුල් දිනේ සිදු වූ සැම දේ
තවමත් මගේ මතකයේ රැදේ
නෙත් යුග මා දෙස යොමා මගේ මියුලැසියේ
කුමක් කියන්නටද සැරසුනේ

කාගේ කවුරුද කොතැනක සිටිනවද ඔයා
කෙලෙසද මා එය දැනගන්නේ
කවදා කොයිබදි යලි හමුවේදැයි කියා
පැනයකි මා සිත පාරන්නේ

කැටිකොට ගුවනට මුසුකොට මාගේ රස හැගුම්
ඔබ වෙත ගීයකින් එවන්නම්
මතු දිනයක මගෙ දෙනෙතට ඔබ හමුවේ නම්
එදින නැවත මා හිනැහෙන්නම්